back

18 січня 2011

До уваги інститутів громадянського суспільства!

18 січня ц.р. у райдержадміністрації відбудеться засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при райдержадміністрації.

Проводить Малиш Р.М. — перший заступник голови райдержадміністрації.

Місце проведення — малий зал засідань райдержадміністрації. Початок о 14.00.


Громадська рада при райдержадміністрації буде створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

За Постановою № 996 громадські ради формуються з інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС). До них належать:

громадські організації – об’єднання громадян, створених ними для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про об’єднання громадян»);

професійні спілки – добровільні неприбуткові громадські організації, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, навчання (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

творчі спілки — добровільні об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»);

організації роботодавців — громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців (власників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважені ними органи чи фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю) на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про організації роботодавців»);

благодійні організації — недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб (створюються такі організації відповідно до закону України «Про благодійництво та благодійні організації»);

релігійні організації — релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Утворюються такі організації відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями).

недержавні засоби масової інформації – будь-які недержавні засоби масової інформації (друковані, аудіовізуальні, телерадіомовні компанії, інформаційні агентства тощо), серед засновників або співзасновників яких відсутній будь-який орган виконавчої влади. Видання таких ЗМІ не має здійснюватися на базі або за участю державної власності та відповідного фінансування з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки Крим. Статутом (програмними цілями) редакції таких ЗМІ не повинно передбачатися, зокрема, інформування громадян про діяльність ОВВ. Треба зазначити, що це не стосується комунальних ЗМІ, тобто тих, які створюються та видання яких фінансується органами місцевого самоврядування;

інші непідприємницькі товариства і установи. Відповідно до статті 85 Цивільного кодексу України такими є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Наприклад, до таких можна віднести споживчі кооперативи, органи самоорганізації населення тощо.

Повний перелік типів інститутів громадянського суспільства як непідприємницьких товариств дивіться в додатку 1.
Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 18 січня 2011 року в райдержадміністрації відбулося засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при райдержадміністрації.

Провела засідання перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш.

У роботі засідання ініціативної групи взяли участь завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації С.І.Шматуха, представники громадських інститутів району, які виявили бажання взяти участь у формуванні складу громадської ради при райдержадміністрації, а саме:

Авраменко Олександр Олександрович — голова Корюківської районної профспілкової організації працівників державних установ;

Губенко Людмила Михайлівна — голова Корюківської районної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

Кириченко Алла Анатоліївна — голова Корюківської районної організації Професійної спілки працівників освіти і науки України;

Коротков Анатолій Володимирович — голова районної громадської організації «Корюківська Козача Січ»;

Марченко Анатолій Васильович — голова районної організації Народно-демократичне об’єднання «Нова Україна»;

Навродський Андрій Володимирович — керівник Корюківської районної молодіжної громадської організації «Альянс 3000»;

Назаренко Галина Миколаївна — голова профспілки підприємців «Захист» м. Корюківки;

Пиркал Олександр Миколайович — голова Корюківської районної організації Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;

Халіман Любов Петрівна — виконавчий директор Корюківського районного громадського благодійного фонду «Здоров’я»;

Шведко Тетяна Миколаївна — голова правління кредитної спілки «Корюківська»;

Шелудько Наталія Григорівна — голова Корюківської районної організації ветеранів.

На засідання були запрошені заступник редактора районної газети «Маяк» О.В.Гончар, директор радіоорганізації «Корюківське районне радіомовлення» А.В.Навродський, редактор громадського веб-сайту «Корюківка — наше місто» А.І.Савченко.

Ініціативна група прийняла рішення:

1. Провести 4 лютого 2011 року о 10.00 в приміщенні райдержадміністрації (малий зал засідань) установчі збори інститутів громадянського суспільства для обрання складу громадської ради при районній державній адміністрації.

2. Затвердити перелік документів, що подаються інститутами громадянського суспільства.

3. Розмістити інформацію про перелік документів, що подаються інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах громадянського суспільства по обранню складу Громадської ради, на сайті райдержадміністрації, на шпальтах районної газети «Маяк» та озвучити на корюківському радіо.

4. Затвердити порядок подання заяв для участі в установчих зборах громадянського суспільства по обранню складу Громадської ради.

5. Розмістити інформацію про склад ініціативної групи для формування Громадської ради та контактні дані відповідальної особи на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

6. Друге засідання ініціативної групи провести 1 лютого 2011 року о 14.00 годині.

7. Оголошення про установчі збори для формування Громадської ради розмістити на сайті райдержадміністрації, на шпальтах районної газети «Маяк» та озвучити на корюківському радіо.
Триває процес створення Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 18 січня 2011 року в райдержадміністрації відбулося засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при райдержадміністрації.


Ініціативна група прийняла рішення про проведення 4 лютого 2011 року о 10.00 в приміщенні райдержадміністрації (малий зал засідань) установчих зборів інститутів громадянського суспільства для обрання складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

До участі у зборах запрошуються всі інститути громадянського суспільства (представники районних громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України), які подали заяви до ініціативної групи, згідно із визначеним порядком.


Для участі в установчих зборах та Громадській раді до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

  • - рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
  • - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
  • - копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
  • - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Зразки документів, а також довідкову інформацію можна отримати за нижчевказаною адресою, а також на офіційному веб-сайті Корюківської райдержадміністрації
(http://koradm.cg.gov.ua/) у розділі «Громадська рада».


Документи приймаються до 28 січня 2011 року включно (крім вихідних днів) з 8.00 до 13.00, з 14.00 до 17.00 у секторі з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації за адресою:

15300, м. Корюківка,

вул. Шевченка, 60, каб. 29.

Адреса електронної пошти сектору: [email protected]

Контактна особа: Шматуха Світлана Іванівна, тел. 2-17-04.  Ініціативна група з підготовки установчих зборів
інститутів громадянського суспільства для обрання складу
Громадської ради при Корюківській райдержадміністраціїІніціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства для обрання складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації

Авраменко Олександр Олександрович — голова Корюківської районної профспілкової організації працівників державних установ;

Губенко Людмила Михайлівна — голова Корюківської районної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

Кириченко Алла Анатоліївна — голова Корюківської районної організації Професійної спілки працівників освіти і науки України;

Коротков Анатолій Володимирович — голова районної громадської організації «Корюківська Козача Січ»;

Марченко Анатолій Васильович — голова районної організації Народно-демократичне об’єднання «Нова Україна»;

Навродський Андрій Володимирович — керівник Корюківської районної молодіжної громадської організації «Альянс 3000»;

Назаренко Галина Миколаївна — голова профспілки підприємців «Захист» м.Корюківки;

Пиркал Олександр Миколайович — голова Корюківської районної організації Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;

Халіман Любов Петрівна — виконавчий директор Корюківського районного громадського благодійного фонду «Здоров’я»;

Шведко Тетяна Миколаївна — голова правління кредитної спілки «Корюківська»;

Шматуха Світлана Іванівна — завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації;

Шелудько Наталія Григорівна — голова Корюківської районної організації ветеранів.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що подаються інститутами громадянського суспільства

1. Заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

2. До заяви додаються:

  • - рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
  • - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
  • - копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
  • - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.


c

Приклад заяви
інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах


Приклад виписки з протоколу
засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС


Приклад біографічної довідки
уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради


Інформація про результати діяльності
інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років
Продовжується підготовка до установчих зборів для формування складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації


1 лютого 2011 року відбулося друге засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації. Засідання провела перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш.

У роботі засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при райдержадміністрації взяли участь завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації С.І.Шматуха — секретар ініціативної групи, а також представники громадських інститутів району, які виявили бажання брати участь у формуванні складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації і подали необхідні для реєстрації документи.

Відкриваючи засідання, Р.М.Малиш наголосила, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», усі рішення, прийняті на першому засіданні ініціативної групи, виконані.

Р.М.Малиш ознайомила присутніх на засіданні з переліком громадських інститутів району, які зареєструвалися для участі у створенні Громадської ради при райдержадміністрації, це:

№ з/п Назва ІГС ПІБ представника
1. Корюківський районний громадський благодійний фонд «Здоров’я» Клименко Олена Вікторівна
2. Районна громадська організація «Корюківська Козача Січ» Бондаренко Андрій Васильович
3. Профспілка підприємців м. Корюківки «Захист» Назаренко Галина Миколаївна
4. Корюківська районна громадська організація Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Пиркал Олександр Миколайович
5. Корюківська районна організація ветеранів України Шелудько Наталія Григорівна
6. Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль» Скотар Микола Миколайович
7. Корюківська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України Стельмах Олександр Євгенович
8. Корюківська районна організація Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» Ющенко Володимир Іванович
9. Корюківська районна організація «Корюківська організація роботодавців» Байдак Микола Богданович
10. Корюківський районний осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні Губенко Людмила Михайлівна
11. Корюківська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України Кириченко Алла Анатоліївна
12. Свято-Вознесенська парафія м. Корюківки Української православної церкви Київського патріархату Баїк Тарас Григорович
13. Корюківська районна організація Профспілки працівників АПК України Цвєтаєв Віталій Яковлевич
14. Корюківська районна організація Профспілки працівників державних установ Авраменко Олександр Олександрович
15. Профспілка працівників охорони здоров’я Корюківського району Стецко Михайло Олександрович
16. Районна організація Всеукраїнського об’єднання «Громадський контроль» Савченко Анатолій Іванович
17. Релігійна громада Християн віри євангельської м. Корюківки Нодь Федір Степанович

Під час засідання було уточнено дату проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації — 4 лютого ц.р., о 10.00. Також обговорювалися питання організації проведення установчих зборів, зокрема, мова йшла про порядок денний установчих зборів по обранню складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації, про проект Регламенту проведення установчих зборів, а також затвердження плану інформаційної кампанії (оприлюднення на вебсайтах, оприлюднення в районних ЗМІ, виступи в радіопрограмах тощо).
Сформовано Громадську раду при Корюківській райдержадміністрації

4 лютого 2011 року відбулися установчі збори інституцій громадянського суспільства для обрання складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації, у яких узяла участь перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш.

До складу новообраної Громадської ради, яка працюватиме 2 роки, увійшло 17 представників інститутів громадянського суспільства району. Це:

Авраменко Олександр Олександрович — Корюківська районна організація Профспілки працівників державних установ;

Баїк Тарас Григорович — Свято-Вознесенська парафія м. Корюківки Української православної церкви Київського патріархату;

Байдак Микола Богданович — Корюківська районна організація «Корюківська організація роботодавців»;

Бондаренко Андрій Васильович — районна громадська організація «Корюківська Козача Січ»;

Губенко Людмила Михайлівна — Корюківський районний осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

Кириченко Алла Анатоліївна — Корюківська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України;

Клименко Олена Вікторівна — Корюківський районний громадський благодійний фонд «Здоров’я»;

Назаренко Галина Миколаївна — профспілка підприємців м. Корюківки «Захист»;

Нодь Федір Степанович — релігійна громада Християн віри євангельської м. Корюківки;

Пиркал Олександр Миколайович — Корюківська районна громадська організація Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;

Савченко Анатолій Іванович — районна організація Всеукраїнського об’єднання «Громадський контроль»;

Скотар Микола Миколайович — Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль»;

Стельмах Олександр Євгенович — Корюківська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України;

Стецко Михайло Олександрович — профспілка працівників охорони здоров’я Корюківського району;

Цвєтаєв Віталій Яковлевич — Корюківська районна організація Профспілки працівників АПК України;

Шелудько Наталія Григорівна — Корюківська районна організація ветеранів України;

Ющенко Володимир Іванович — Корюківська районна організація Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни».

На установчих зборах було призначено дату та час проведення першого засідання Громадської ради, яке відбудеться 18 лютого 2011 року, о 14.00.
Протокол установчих зборів
для формування Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації
від 4 лютого 2011 року
Затверджено склад Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням протоколу установчих зборів для формування Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації від 04.02.2011, розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 лютого 2011 року № 54 затверджено склад Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації (17 чол.) та Положення про Громадську раду при Корюківській районній державній адміністрації.

УКРАЇНА
КОРЮКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 10 лютого 2011 року № 54
м.Корюківка


Про затвердження складу
Громадської ради
при Корюківській райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням протоколу установчих зборів для формування Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації від 4 лютого 2011 року:

1. Затвердити склад Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації (далі — рада) згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Громадську раду при Корюківській районній державній адміністрації (додається).

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації сприяти висвітленню діяльності ради у засобах масової інформації району.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2004 року № 602 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Малиш Р.М.


Голова районної
державної адміністрації
О.В.ДовгальДОДАТОК
до розпорядження
голови районної
державної адміністрації
від 10 лютого 2011 року
№ 54

С К Л А Д
Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації


Авраменко Олександр Олександрович — голова Корюківської районної організації Профспілки працівників державних установ (за згодою);

Баїк Тарас Григорович — благочинний Корюківського району Чернігівської єпархії, настоятель Свято-Вознесенської парафії м. Корюківки Української православної церкви Київського патріархату (за згодою);

Байдак Микола Богданович — керівник Корюківської районної організації «Корюківська організація роботодавців» (за згодою);

Бондаренко Андрій Васильович — представник районної громадської організації «Корюківська Козача Січ» (за згодою);

Губенко Людмила Михайлівна — голова Корюківського районного осередку Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (за згодою);

Кириченко Алла Анатоліївна — голова Корюківської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);

Клименко Олена Вікторівна — представник Корюківського районного громадського благодійного фонду «Здоров’я» (за згодою);

Назаренко Галина Миколаївна — голова профспілки підприємців м. Корюківки «Захист» (за згодою);

Нодь Федір Степанович — керівник релігійної громади Християн віри євангельської м. Корюківки (за згодою);

Пиркал Олександр Миколайович — голова Корюківської районної громадської організації Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля (за згодою);

Савченко Анатолій Іванович — представник районної організації Всеукраїнського об’єднання «Громадський контроль» (за згодою);

Скотар Микола Миколайович — голова Корюківської районної організації «Спілка Чорнобиль» (за згодою);

Стельмах Олександр Євгенович — голова ради Корюківської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України (за згодою);

Стецько Михайло Олександрович — голова профспілки працівників охорони здоров’я Корюківського району (за згодою);

Цвєтаєв Віталій Яковлевич — голова Корюківської районної організації Профспілки працівників АПК України (за згодою);

Шелудько Наталія Григорівна — голова ради Корюківської районної організації ветеранів України (за згодою);

Ющенко Володимир Іванович — голова Корюківської районної організації Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» (за згодою).


Керівник апарату районної
державної адміністрації
О.Г.БезніськоЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови районної
державної адміністрації
від 10 лютого 2011 року
№ 54

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Громадську раду при Корюківській райдержадміністрації
Відбулося перше засідання Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації

18 лютого 2011 року за участю першого заступника голови райдержадміністрації Малиш Р.М. відбулося перше засідання новобраної Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації.

Учасники засідання обрали голову, заступників та секретаря Громадської ради.

Враховуючи пропозиції всіх інститутів громадянського суспільства, які входять до складу Громадської ради, на голову ради було запропоновано чотири кандидатури — Авраменка Олександра Олександровича, Савченка Анатолія Івановича, Пиркала Олександра Миколайовича та Шелудько Наталію Григорівну.

Авраменко О.О., Пиркал О.М. та Шелудько Н.Г. зняли свої кандидатури. Більшістю голосів головою Громадської ради був обраний Савченко Анатолій Іванович, представник районної організації Всеукраїнського об’єднання «Громадський контроль».

Заступниками голови Громадської ради були обрані Пиркал Олександр Миколайович, голова Корюківської районної громадської організації Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля, та Кириченко Алла Анатоліївна, голова Корюківської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Секретарем Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації обрана Шматуха Світлана Іванівна — завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації.

Зібрання підтримало пропозицію про створення 3 комісій Громадської ради.

Головою комісії з питань економіки, соціальної політики і соціального захисту, регіональної, регуляторної політики, інвестицій, розвитку підприємництва та реформування ЖКГ обрано Байдака Миколу Богдановича, керівника Корюківської районної організації «Корюківська організація роботодавців»;

головою комісії з гуманітарних питань та питань правопорядку та правозахисту населення обрано Кириченко Аллу Анатоліївну, голову Корюківської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України ;

головою комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку населених пунктів обрано Пиркала Олександра Миколайовича, голову Корюківської районної громадської організації Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля.

На засіданні також прийняли положення про Громадську раду та її регламент.

Протягом місяця Громадська рада повинна розробити план роботи на квартал і рік та винести їх на обговорення.

Наступне засідання Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації призначено на 25 березня 2011 року.


РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації
Відбулося засідання Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації


25 березня ц.р. відбулося засідання Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації , яке провів голова Громадської ради Савченко А.І.

У засіданні взяла участь перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш. Раїса Миколаївна ознайомила членів Громадської ради з підсумками роботи району за І квартал 2011 року та перспективами на рік, а також окреслила ряд проблемних питань, над вирішенням яких працює виконавча влада.

Під час засідання члени Громадської ради обговорили питання, які необхідно включити в план роботи Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації на ІІ квартал та рік.

Серед інших було прийнято рішення про направлення листа-звернення до голови облдержадміністрації В.М.Хоменка з проханням посприяти у вирішенні питання щодо встановлення 1 березня, у день Корюківської трагедії, Дня національної пам’яті спалених сіл України. Також більшістю голосів Громадська рада підтримала позицію РДА щодо облаштування індивідуального опалення в Корюківській ЦРЛ та ЗОШ І-ІІІ ст. №1, з метою стабілізації температурного режиму в цих закладах та економії бюджетних коштів.
Участь у засіданні круглого столу


13 травня 2011 року в райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу на тему «Запровадження непрямого методу оцінки доходів заявників, які звертаються за призначенням соціальної допомоги».

Захід відбувся в рамках проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги в Україні» та згідно з постановою КМУ від 27 квітня 2011 року № 448, за сприяння Міністерства соціальної політики України і Українського центру соціальних реформ.

Застосування запропонованого методу непрямої оцінки дасть змогу посилити спрямованість соціальної допомоги на нужденні верстви населення: зменшити кількість необґрунтованих перевірок; підвищити якість роботи органів соціального захисту населення; ефективно використовувати кошти державного бюджету на соціальну підтримку населення.

Під час заходу відбулась презентація експерименту з впровадження непрямого методу оцінки доходів заявників, які звертаються за призначенням соціальної допомоги.

У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, представники Українського центру соціальних реформ, заступник голови райдержадміністрації І.І.Бузак, представники управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, соціальні інспектори, ЗМІ та члени Громадської ради при райдержадміністрації.
Відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації

30 червня відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації.

У засіданні Громадської ради взяли участь члени Громадської ради та запрошені — представники органу виконавчої влади — перший заступник голови райдержадміністрації Малиш Р.М., заступник голови райдержадміністрації Демиденко Н.М., заступник начальника відділу Держкомзему в Корюківському районі Метла В.М.

Під час засідання було розглянуто ряд важливих питань, серед яких — питання здійснення земельної реформи в Україні щодо створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.

Заступник голови райдержадміністрації Демиденко Н.М. розповіла про шляхи здійснення земельної реформи в Україні, а також ознайомила присутніх з оперативною інформацією про стан укладання та використання договорів оренди земельних часток (паїв) та земельних ділянок по Корюківському району.

Заступник начальника відділу Держкомзему в Корюківському районі Метла В.М. розповів про те, як відбувався процес реформування в районі, а також відповів на питання присутніх стосовно земельних проблем.

В обговоренні даного питання взяли активну участь члени Громадської ради Савченко А.І., Нодь Ф.С., Скотар М.М., Пиркал О.М., Губенко Л.М., а також перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш.

Перед членами Громадської ради виступила перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш, яка розповіла про виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за ІІ квартал 2011 року, а також закцентувала увагу присутніх на проблемах розвитку медичної галузі району та шляхах їх вирішення.

Обговорюючи дане питання, члени Громадської ради озвучили ряд проблемних питань, зокрема, мова йшла про виплати дітям війни (В.І.Ющенко), незадовільну ситуацію з соціальним та медичним захистом чорнобильців (М.М.Скотар), недостатньо якісну організацію медичних оглядів дітей у Корюківській центральній районній лікарні; недоброзичливе ставлення медпрацівників кабінету УЗІ до відвідувачів (Г.М.Назаренко), несистематичну роботу контрольних вагів на щоденному ринку (Л.М.Губенко), антисанітарію біля щоденного ринку (Г.М.Назаренко, Ф.С.Нодь), несанкціоновану роботу стихійного ринку перед магазином «Хліб» (Г.М.Назаренко).

Так як більшість питань, озвучених членами Громадської ради, стосувалися роботи щоденного ринку, голова Громадської ради при райдержадміністрації Савченко А.І. запропонував розглянути на наступному засіданні Громадської ради питання про санітарний стан щоденного ринку, запросивши на засідання відповідні служби.

Відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації

29 липня відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації.

У засіданні Громадської ради взяли участь члени Громадської ради та запрошені — депутат Чернігівської обласної ради В.О.Гущенко, представники органу виконавчої влади — голова райдержадміністрації О.В.Довгаль, перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш, заступники голови райдержадміністрації М.П.Ющенко, І.І.Бузак, Н.М.Демиденко; керівник апарату райдержадміністрації О.Г.Безнісько, а також головний державний санітарний лікар Корюківського району В.Л.Шумський і представники районних ЗМІ.

Провів засідання Громадської ради при райдержадміністрації голова ГР А.І.Савченко.

Першим було надано слово голові райдержадміністрації О.В.Довгалю, який підвів підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за І півріччя 2011 року, закцентував увагу на ряді проблемних питань, а також зупинився на досягненнях району.

Зокрема мова йшла про недоліки у благоустрої району (незадовільний стан доріг), у зв’язку з відсутністю коштів у шляховому господарстві; проблеми з транспортним сполученням, невисокий рівень послуг деяких перевізників; проблеми у споживчому ринку (ціна на хліб найбільша серед сусідніх районів; торгівля майже некерована), є багато недопрацювань у роботі місцевого самоврядування та ін.

Поряд з тим О.В.Довгаль відмітив ряд позитивних моментів — експертиза підтвердила придатність приміщення колишньої міської ЗОШ № 4 під реконструкцію в гуртожиток для медиків; пройшли на державному рівні погодження документи щодо вшанування на державному рівні пам’яті жертв трагедії у місті Корюківці та будівництво Меморіального комплексу з вшанування пам’яті жертв німецько-фашистських загарбників у місті Корюківці; районна влада працює над відновленням будівництва житла в районі.

В обговоренні взяли активну участь члени Громадської ради Скотар М.М., Савченко А.І., Нодь Ф.С., Губенко Л.М., Стецько М.М., Назаренко Г.М., Кириченко А.А., які озвучили ряд проблемних питань.

Зокрема, мова йшла про ремонт доріг, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у місті (Скотар М.М.), недоліки в обслуговуванні пасажирів на приміських маршрутах (Кириченко А.А.), повірку лічильників, благоустрій міста (Савченко А.І.), про контроль за якістю завезеного в район хліба (Нодь Ф.С.), перспективи будівництва маркету в районі дев’ятиповерхівки (Губенко Л.М.), щорічне придбання житла для медиків (Стецько М.М.).

Дуже злободенним був виступ члена Громадської ради, голови профспілки підприємців м. Корюківки «Захист» Назаренко Г.М., яка піддала гострій критиці керівництво ПП «СВ-Торг», адже на повсякденному ринку не забезпечено на належному рівні умови праці підприємців, порушуються правила протипожежної безпеки (сварювальні роботи ведуться в робочий час), не дотримуються правила продажу м’ясних продуктів, антисанітарія біля щоденного ринку (не вивозиться сміття), несанкціоновано працює стихійний ринок перед магазином «Хліб».

Також ряд проблемних питань були озвучені представниками районних ЗМІ.

Підсумовуючи засідання, голова райдержадміністрації О.В.Довгаль подякував членам ГР за активну громадянську позицію та продуктивну роботу, а також зазначив, що за результатами засідання буде дано ряд доручень відповідним службам.
Відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації

2 вересня відбулося чергове засідання Громадської ради при райдержадміністрації, у якому взяли участь члени Громадської ради та запрошені — представники органу виконавчої влади району, зокрема, голова райдержадміністрації О.В.Довгаль, перший заступник голови райдержадміністрації Р.М.Малиш, заступник голови райдержадміністрації М.П.Ющенко, керівник апарату райдержадміністрації О.Г.Безнісько, завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації С.І.Шматуха, а також головний лікар Корюківської ЦРЛ Здор Г.В. і представники районних ЗМІ.

Провів засідання Громадської ради при райдержадміністрації голова ГР А.І.Савченко.

Під час засідання мова йшла про реформування галузі охорони здоров’я району, про співпрацю Корюківської райдержадміністрації та Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації у вирішенні актуальних питань життєдіяльності району. У ході засідання члени ГР озвучили ряд проблемних питань. Зокрема, мова йшла про будівництво у місті нового приміщення для моргу, придбання житла для лікарів, благоустрій, ремонт та грейдерування доріг, ціни на компослуги та ін.

Голова райдержадміністрації О.В.Довгаль подякував членам ГР за активну позицію, а також зазначив, що за результатами засідання буде дано ряд доручень відповідним службам.
Чергове засідання Громадської ради

Сьогодні, 26 січня в райдержадміністрації відбулося засідання Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації.

У засіданні Громадської ради взяли участь члени Громадської ради, представники органу виконавчої влади — голова райдержадміністрації О.В.Довгаль, а також заступники голови райдержадміністрації І.І.Бузак, М.П.Ющенко, Н.М.Демиденко.

Засідання Громадської ради провів голова Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації А.І.Савченко.

Про роботу Громадської ради за період з дати її створення (4 лютого 2011 року) і до теперішнього часу звітував голова Громадської ради А.І.Савченко, виділивши у звіті ряд питань, які залишилися неповністю вирішеними.

Одним із основних питань зібрання було питання формування плану роботи Громадської ради на 2012 рік, згідно з яким і будуть проводитися наступні засідання. У ході обговорення даного питання членами Громадської ради було внесено ряд пропозицій щодо формування плану роботи.

З інформацією про політичні та економічні питання в Корюківському районі виступив голова райдержадміністрації О.В.Довгаль, який зазначив, що одними з пріоритетних завдань, які має ставити перед собою Громадська рада на порядок денний повинно бути вирішення питань захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг; контролю за наданням послуг у всіх сферах життєдіяльності громадян; питання транспортного забезпечення, а також питання покращення стану системи охорони здоров’я населення.

Також голова райдержадміністрації акцентував на наданні підтримки в роботі Громадської ради з боку адміністрації та тісної співпраці.

Кожен член Громадської ради мав можливість висловитися з приводу актуальних проблемних питань, що можуть входити до компетенції вирішення Громадською радою.

Під час підведення підсумків засідання, голова Громадської ради А.І.Савченко зазначив, що на наступному засіданні буде прийнято план роботи Громадської ради на 2012 рік і подякував усім за роботу.

вапр
ууц
цуе
еку
паврва