09 грудня 2020

Пам'ятка для осіб, постраждалих від торгівлі людьми

 

Під термін „торгівля людьми” слід розуміти різні види та форми експлуатації людини, які визначені у міжнародних нормативно-правових документах та унормовані законодавством України.

 

Згідно з визначенням, яке подається у Законі України „Про протидію торгівлі людьми” торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.

Жертвою торгівців людьми може стати будь-яка особа, незалежно від віку та статі.

 

Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

(ст.14 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»)

 

Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів Національної поліції щодо захисту прав і свобод.

Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;

2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;

3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має також право на:

1) безоплатне отримання послуг перекладача;

2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством.

Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури та є підставою для реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.

Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім обумовлених законом випадків, та видворення її за межі України до встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

 

Перелік організацій у Чернігівській області, до яких можна звернутися за консультацією та допомогою:

Департамент сім`ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (структурний підрозділ облдержадміністрації, відповідальний за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми)

Контактний телефон: (0462)674-514

 

Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Чернігівській області

Контактний телефон: (0462)619-811

 

Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Контактний телефон: (04622)774-825

 

Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації

Контактний телефон: (0462)674-638

 

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Контактний телефон: (0462)612-532

 

@stay_in_safe_ua «ЗАЛИШАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ»

Цей інформаційний ресурс для тих, хто знаходиться в пошуках роботи, навчання, подорожей, нових знайомств, в тому числі віртуальних. Дізнавшись більше про проблему торгівлі людьми ти зможеш вчасно її розпізнати та ЗАЛИШИТИСЬ В БЕЗПЕЦІ. Тут також можна знайти інформацію щодо допомоги особам, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Подбай про власну безпеку заздалегідь.

 

ЧАТБОТ

 

1.Торгівля людьми: чому про це потрібно знати

 

2. Як розпізнати торгівлю людьми

 

3. Форми торгівлі людьми

 

4. Контакти установ, що надають допомогу постраждалим від ТЛ

 

5. Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

 

6. Законодавство України «Про протидію торгівлю людьми»

 

7. Правила безпечного працевлаштування, навчання, подорожі, онлайн спілкування

 

8. Перевір себе Квест з безпечного працевлаштування

 

9. Навчальний онлайн курс з протидії торгівлі людьми

 

10. Дізнатися більше про небезпеку ТЛ work_safe_ua Онлайн допомога

 

11. Про чатбот

 

1.Торгівля людьми: чому про це потрібно знати (текст виходить як повідомлення СМС)

 

Торгівля людьми є умисним злочином, який порушує права людини і суперечить міжнародному та національному законодавству. Люди, які знаходяться в процесі пошуку роботи, навчання, подорожей наражаються на злочинні пропозиції нелегального працевлаштування, в тому числі за кордоном, які завершуються обмеженням свободи пересування, насильницьким примусом до виконання небажаної роботи/послуг, тобто експлуатацією. Вже на перших етапах злочинних дій вербувальників небезпеку можна розпізнати, якщо діяти свідомо із розумінням що таке торгівля людьми.


Торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.


2. Як розпізнати торгівлю людьми

 

2.1 Основні елементи «торгівлі людьми»

 

2.2 Основні ознаки «торгівлі людьми»

 

2.1 Основні елементи торгівлі людьми

 

ДІЇ


- вербування
- переміщення
- переховування
- передача
- одержання людини

 

СПОСОБИ

- обман
- шантаж
- примус
- викрадення
- підкуп третьої особи
- використання уразливого стану
- застосування чи погроза застосування насильства
- використання службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи

 

МЕТОЮ є експлуатація сексуальна, трудова, використання в порнобізнесі, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо

 

2.2 Основні ознаки «торгівлі людьми»

 

3. ФОРМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

1.Сексуальна експлуатація 

 

2.Використання у порнобізнесі

 

3.Примусова праця або примусове надання послуг

 

4.Рабство або звичаї подібні до рабства, підневільного стану

 

5.Вилучення органів людини

 

6.Проведення дослідів над людиною без її згоди

 

7.Усиновлення (удочеріння) з метою наживи

 

8.Примусова вагітність або примусове переривання вагітності

 

9.Примусове втягнення у зайняття жебрацтвом

 

10.Втягнення в злочинну діяльність

 

11.Використання у збройних конфліктах

 

12.Продаж дитини

 

Головне меню

 

1. Сексуальна експлуатація - використання особи у діяльності сексуального характеру за винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування незалежно від того, чи носить така діяльність добровільний або примусовий характер, зокрема, неможливість особи розпоряджатися прибутками, отриманими від надання послуг
сексуального характеру.


2. Використання у порнобізнесі – діяльність юридичних та фізичних осіб у сфері надання послуг сексуального характеру, створення або утримання місць розпусти та звідництво, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з метою отримання прибутку.


3. Примусова праця або примусове надання послуг - будь-яка робота, що вимагається від особи під загрозою застосування покарання, фізичного та психологічного насильства. Основні ознаки втягнення особи у примусову працю:
- недобровільний характер роботи;


- відсутність дійсної трудової угоди та або утримання частини заробітної плати або її невиплата взагалі;


- робота в умовах, що не сумісні з поняттям гідної/ безпечної праці;

 

- повна залежність від експлуататора.


4. Рабство – стан людини, щодо якої застосовуються атрибути права власності, зокрема, насильницьке підпорядкування однієї людини іншій. 


Звичаї подібні до рабства чи підневільного стану 


- будь-який інститут чи звичай, через які жінку обіцяють за винагороду видають заміж (без права її відмови) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або група осіб; чоловік жінки, його родина або його клан за винагороду чи без такої мають право передати її іншій особі; жінку після смерті чоловіка передають у спадщину іншій особі;

 

-  будь-який інститут чи звичай, через  який дитина передається одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою експлуатації цієї дитини чи дитячої праці.


5. Вилучення органів людини - вилучення з організму людини її складової частини, що має певну будову і спеціальне призначення без згоди самої особи або за її згодою, досягнутою шляхом використання злочинних засобів впливу на неї. Обіцяна особі винагорода не сплачується в повному обсязі або не сплачується взагалі.


6. Проведення дослідів над людиною без її згоди - незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, що створює небезпеку для її життя чи здоров’я.


7. Усиновлення (удочеріння) з метою наживи – взяття на виховання в сім’ю дитини на правах сина чи доньки, оформлене в установленому порядку, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню) (наприклад, бажання отримати контроль над власністю усиновленої особи, залучення до заняття жебрацтвом, азартними іграми, проституцією тощо).


8. Примусова вагітність або примусове переривання вагітності - це використання репродуктивної функції організму жінки шляхом природнього або штучного запліднення без її згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини або ж стерилізація жінки без її згоди.


9. Примусове втягнення у зайняття жебрацтвом - організація та примушування осіб до заняття жебрацтвом шляхом побиття, зґвалтування, навмисного заподіяння каліцтва, нанесення фізичних та/або психологічних травм та інших видів насильства.


10. Втягнення в злочинну діяльність – дії, пов’язані з безпосереднім психологічним або фізичним впливом на особу, вчинені з метою викликати в неї прагнення взяти участь у одному чи кількох злочинах (примушення до крадіжок, виготовлення та/або перевезення, та/або розповсюдження наркотиків, інших заборонених товарів, торгівлі зброєю, викрадення та/або збуту автотранспортних засобів, здійснення інших злочинів).


11. Продаж дитини – продаж батьками, близькими родичами, подружжям тощо особи, яка не досягла 18 річного віку, з метою отримання прибутку.


4. КОНТАКТИ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ, УСТАНОВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

5. НАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

6. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, НАВЧАННЯ, ПОДОРОЖІ, ОНЛАЙН СПІЛКУВАНННЯ


8. ПЕРЕВІР СЕБЕ! КВЕСТ З БЕЗПЕЧНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

9. НАВЧАНЛЬНИЙ ОН-ЛАЙН КУРС З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

10. З’ЯВИЛИСЬ СУМНІВИ? ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

 

11. ПРО ЧАТ-БОТ «ЗАЛИШАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ»

 

@stay_in_safe_ua

Інформаційний чат бот створено в рамках реалізації проекту Координатора проектів ОБСЕ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» спільно з Міністерством соціальної політики України та за підтримки Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України Розробники: Олександра ЗАХАРОВА, Ельвіра МРУЧКОВСЬКА

 

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва