01 червня 2011

 

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про доступ до публічної інформації

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  районної державної адміністрації

  14 квітня 2020 р. № 101

 

Порядок

складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Корюківська  районна державна адміністрація

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до складення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Корюківська районна державна адміністрація.

 

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Корюківській районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

3. Запит може бути поданий:

1) на поштову адресу: вул. Шевченко, 60, м. Корюківка, 15300;2) на електронну адреси: [email protected];

3) за телефоном: (04657) 2-11-77;

4) телефаксом: (04657) 2-15- 58.

 

4. Письмовий запит може бути подано як в довільній формі, так і шляхом заповнення затвердженої форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті Корюківської  районної державної адміністрації в рубриці «Доступ до публічної інформації» або надається у місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

Місце  для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є кабінет 34 у приміщенні Корюківської районної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченко, 60, м. Корюківка, 15300.

 

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до  загального відділу, організаційної діяльності та контролю  апарату Корюківської районної

 

державної адміністрації (далі – Відділ) або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7. Під час подання запиту на  інформацію  запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник Відділу, зазначивши в запиті власне ім'я та прізвище, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

9. У разі якщо запитувач інформації подає запит по телефону, його має оформити працівник Відділу шляхом заповнення відповідної форми, що додається до цього Порядку, або в довільній формі, обов'язково повідомивши власне ім'я  та прізвище особі, яка подала запит.

 

10. У випадку, коли запитувач інформації звертається з проханням зробити виписки, сфотографувати, скопіювати, сканувати, записати на будь-які носії інформації тощо документи чи їх копії, таке прохання оформлюється як запит на інформацію із зазначенням переліку запитуваних документів. Розпорядник інформації протягом терміну, встановленого чинним законодавством, готує запитувані документи згідно із переліком та запрошує запитувача для роботи з ними у  місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

 

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження, вхідний номер запиту, підпис особи, яка прийняла запит та скріплюється печаткою Відділу. Така копія повертається запитувачу.

 

12. Корюківська районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

13. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

14. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого

продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій  формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

15. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови Корюківської районної державної адміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

 16. Корюківська районна державна адміністрація має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) Корюківська районна державна адміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва