05 липня 2013

Наказ НАДС «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» від 08 липня 2011 року зі змінами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-11

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 р. № 246

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва