05 липня 2013

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 р. № 246 зі змінами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва