02 жовтня 2018

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) Ви можете повідомити про  факти  корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  зазначеного Закону працівниками Корюківської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів керівнику або уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

 

Повідомлення (в тому числі анонімне) підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація  містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення працівником райдержадміністрації корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема:

 • порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону);
 • порушення обмежень щодо отримання подарунка (ст. 23 Закону);
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону);
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону);
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону);
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки (ст.ст. 38-44 Закону);
 • порушення вимог фінансового контролю (ст.ст. 45-46, 48-52 Закону);
 • отримання неправомірної вигоди (ст. 24 Закону);
 • інших порушень Закону, підкріплених доказами, які можуть бути перевірені.

 

Повідомлення повинне містити наступну інформацію:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, адресу та електронну адресу особи, що надає інформацію (викривача) (може не зазначатись у разі подання анонімного повідомлення).

2. Текст повідомлення про порушення посадовою особою встановлених Законом вимог, заборон, обмежень має  містити  інформацію про обставини та склад правопорушення, місце і час його вчинення, особу,  яка вчинила правопорушення, її посаду та місце роботи, інші відомості, які можуть бути перевірені.

 

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали. 

 

Контакти, за якими можна здійснити повідомлення:

Пономаренко Зоя Юріївна -  головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату Корюківської районної державної адміністрації.

Адреса:  вул. Шевченка, 60, м.Корюківка, 15300.

У разі направлення повідомлення з використанням засобів поштового зв’язку рекомендується робити позначку: «Про корупцію».

Телефон: (04657) 2-14-32, режим роботи телефонної лінії: понеділок-п'ятниця, з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00, окрім святкових та неробочих днів.

E-mail: [email protected].

 

Ви також можете подати повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів, зайшовши на офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції та обравши розділ «Єдиний портал викривачів».

 

Розгляд повідомлень про корупцію проводиться у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

   

 

 

ПОРЯДОК прийняття, реєстрації та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до Корюківської районної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ щодо впровадження механізмів  заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у Корюківській районній державній адміністрації 

 

Чим відрізняється викривач і заявник?

 

ПАМ'ЯТКА щодо права  викривача на вторинну правову допомогу

ПАМ’ЯТКА щодо порядку отримання викривачем вторинної правової допомоги.

ПАМ’ЯТКА щодо етичної поведінки працівників районної державної адміністрації

ПАМ'ЯТКА щодо розгляду повідомлень про корупцію.

ПАМ’ЯТКА щодо правового статусу, прав та гарантій викривачів.

 

08.09.2022

 

Про правовий статус, права та гарантії захисту викривача

 

 1. Хто такий викривач

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання (абз. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», далі – Закон).

Умови, за сукупності яких особа буде вважатися викривачем:

а) фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною.

 

Наявність у викривача внутрішнього переконання, що інформація є достовірною, – це суб’єктивне відчуття впевненості особи в правдивості інформації, яку вона повідомляє, про можливі факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, що базується на її життєвому/професійному досвіді, сукупній оцінці об’єктивності джерела та змісту такої інформації. При цьому достовірність інформації – її властивість встановлювати реальну наявність фактичних даних про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також суб’єктивне сприйняття інформації такою, що відповідає дійсності і є правдивою;

б) повідомлення викривача, здійснене з використанням внутрішніх, зовнішніх або регулярних каналів повідомлень , містить інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені.

 

Фактичні дані в повідомленні викривача мають складатися з інформації про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, яке вчинене особою, зазначеною у ч.  1 ст.  3 Закону. Зокрема, це можуть бути відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо;

 

в) інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Окремо варто зазначити, що особа, яка надала повідомлення, не є викривачем, якщо інформація:

1) не містить фактичних даних;
      2) стала   їй  відома  не  у зв’язку  з   трудовою,   професійною,   господарською, громадською, науковою  діяльністю,  проходженням  служби  чи  навчання  або участю у передбачених  законодавством  процедурах,  які є обов’язковими  для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

У разі  якщо  під  час  попереднього   розгляду  повідомлення   встановлено,  що   воно  не   відповідає    вимогам   Закону,   його    подальший    розгляд здійснюється у порядку, визначеному для  розгляду звернень  громадян, про  що інформується  особа,  яка здійснила  повідомлення.

Установи забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення, у тому числі, шляхом визначення внутрішніх процедур  і механізмів прийняття та розгляду повідомлень, перевірки та належного реагування на такі повідомлення ( ч. 4 ст. 531 Закону).

Відповідно до ч.  1 ст.  533 Закону права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

 1. Викривач має право:

 

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і еєстрації;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на ідмову ід таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.  Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

 1. Інформування викривача у випадках, передбачених законом

 

При здійсненні повідомлення у викривача, крім прав та гарантій щодо його захисту, виникають також права, пов’язані з отриманням інформації щодо здійсненого ним повідомлення.

Законом встановлено такі види інформування установою викривача про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням:

1) обов’язкове інформування, незалежно від додаткового волевиявлення викривача;

2) інформування у зв’язку із додатковим зверненням викривача.

 

Окремо слід зазначити наступне:

Законом встановлено певні відмінності перевірки повідомлень викривачів про кримінальні та адміністративні правопорушення. У зв’язку з цим існують особливості інформування викривача щодо перевірки його повідомлення про корупційне кримінальне правопорушення та про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

 

 1. Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги

 

Викривачі перебувають під захистом держави. Для захисту викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (п. 14 ч. 1 ст. 14  Закону України «Про безоплатну правову допомогу»), або залучити адвоката самостійно (ч. 1 та ч. 3 ст. 53 Закону).

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»):

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Викривачу для реалізації права на безоплатну вторинну правову допомогу до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно подати відповідне звернення разом з документами, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

 

5.  Право викривача на конфіденційність

 

Дотримання конфіденційності є важливою гарантією захисту викривачів, а право викривача на конфіденційність закріплено у п. 6 ч. 2 ст. 533 Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 535 Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

У разі якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.

6.  Забезпечення захисту викривача

 

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти правопорушень, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

Зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо.

Регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань запобігання корупції.

 Однією з важливих гарантій захисту викривачів, яка покликана сприяти збільшенню кількості повідомлень про корупцію, є гарантована Законом можливість повідомляти анонімно (п. 7 ч. 2 ст. 533 Закону передбачено, що повідомлення може бути здійснене викривачем без зазначення авторства (анонімно)).

Відповідно до ч. 1 ст. 531 Закону установи зобов’язані створити захищені канали зв’язку (канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може здійснюватись через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів. Цей Портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності викривачів, а також забезпечує створення та функціонування внутрішніх каналів повідомлення для усіх установ. Доступ до Порталу забезпечений усім установам, які згідно із Законом зобов’язані створити внутрішні канали повідомлення про корупцію.

 

7.  Відповідальність  за   розголошення   інформації   про  викривача,   його близьких осіб

 

Чинним законодавством передбачено дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне розголошення інформації про викривача, його близьких осіб.

У разі наявності інформації про можливе порушення права викривача на конфіденційність, передбаченого ст. 53Закону, Національне агентство відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 11 Закону проводить перевірку дотримання законодавства з питань захисту викривачів, за результатами якої може вносити приписи з вимогою усунення порушення прав викривача та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав.

За незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала відома такій особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, настає адміністративна відповідальність (ч. 2 ст. 172КУпАП).

Водночас особа, яка розголосила інформацію про викривача, може нести за це кримінальну відповідальність у випадку передання цієї інформації зацікавленим особам, внаслідок дій яких буде заподіяна шкода життю чи здоров’ю викривача або його близьких родичів. У цьому випадку така особа виступатиме пособником вчинення кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 27 КК України). Також вчинення кримінального правопорушення проти викривача буде тягнути застосування при призначенні покарання обтяжуючої обставини – вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з виконанням потерпілим громадського обов’язку (п. 4 ч. 1 ст. 67 КК України).

 

8.  Гарантії  захисту та  поновлення  порушених  трудових прав викривача, відповідальність за їх порушення

 

Діючим законодавством встановлені наступні гарантії захисту прав викривачів:

 

1. Заборона відмови у прийнятті на роботу, укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту) у зв’язку з повідомленням.

2. Заборона звільнення викривача чи примушення до звільнення у зв’язку з повідомленням.

3. Заборона притягнення викривача до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з повідомленням.

4. Заборона відсторонення викривача від виконання трудових обов’язків.

5. Інші негативні заходи впливу або загроза таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням.

6. Формально правомірні рішення і дії вибіркового характеру керівника або роботодавця.

 У ч. 4 ст. 534 Закону вказується, що викривачу, права якого порушені всупереч положенням ч.ч. 1 – 3 цієї статті, гарантується поновлення порушених трудових прав. Цією ж статтею Закону для викривачів передбачені додаткові гарантії: поновлення та виплати звільненим у зв’язку з повідомленням викривачам, виплати переведеним на нижчеоплачувану роботу викривачам, а також компенсації у випадку відмови викривача від поновлення або неможливості поновлення.

    Чинним законодавством також передбачено дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність за порушення трудових прав викривача.

 

10. Винагорода викривачу

 

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами.

Установи можуть затверджувати власні локальні нормативні акти, які визначають форми заохочення та організаційні засади функціонування механізму заохочення викривачів.

 

11. Юридична відповідальність викривача

1. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань.

2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).

3. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

Більш повну інформацію можна отримати на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі «База знань» (Викривачі корупції).

 

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва