05 липня 2013


 

Корюківська районна державна адміністрації створена і діє відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

 

               Режим роботи районної державної адміністрації:

 

               Пн-пт: з 8.00 до 17.00

               Обідня перерва: з 13.00 до 14.00

               Сб-нд: вихідні

 

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

 

Відповідно до статей 118, 119 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» (стаття 7) визначено, що Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

Організаційні та процедурні питання діяльності Корюківської райдержадміністрації визначені в її Регламенті, що затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 10 липня 2018 року №266.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації.

Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов`язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації видає накази.

Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

Положення про апарат Корюківської райдержадміністрації затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 червня 2018 року № 245.

Корюківська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація на 25.01.24 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація на 01.01.2024 р.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС  Корюківська районна державна адміністрація на  2023 (апарат).

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація  на 2023 (відділи).

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація  на 2022 (апарат)

ШТАТНИЙ РОЗПИС  Корюківська районна державна адміністрація  на  2022 (відділи)

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація (відділи) на 2021 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація (апарат) на 2021 р.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація на 2020 рік.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС  Корюківська районна державна адміністрація на 2019 рік.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС Корюківська районна державна адміністрація на  2018 рік.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2017 рік (відділи)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2017 рік (апарат)

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2016 рік (станом на 4 лютого 2016 року)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2016 рік (станом на 1 січня 2016 року)

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2015 рік (станом на 1 вересня 2015 року)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2015 рік

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Корюківська районна державна адміністрація на 2014 рік


 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва