30 січня 2017

 

24.05.2021

Анонс. Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації

Ініціативна група з формування нового складу Громадської ради при Корюківській  районній державній адміністрації  повідомляє, що установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації відбудуться 27 травня 2021 року.

Реєстрація учасників установчих зборів розпочнеться з 13:30  та триватиме до 13:55 год.

При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу.

Початок засідання: о 14:00 год. 

Місце проведення: м. Корюківка, вул. Шевченка, 60, зал засідань районної ради.

Звертаємо увагу на обов’язкове дотримання протиепідемічних заходів.

 

Ініціативна група  з формування нового складу Громадської ради
при Корюківській районній  державній адміністрації 

 

14.05.2021 р.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим Типовим положенням про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) вимогам ініціативна група склала список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах.

Ініціативна група надає для ознайомлення:

СПИСОК учасників установчих зборів з формування ГР при Корюківській РДА

  • біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу Громадської ради, відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу Громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності):

Савченко Т.Г.pdf

Ющенко М.П.pdf

Станіславська А.Г..pdf

Кириченко А.Г.pdf

Ворона В.О.pdf

Дудко І.В.pdf

Фесюн Ф.І.pdf

Москальська Р.М.pdf

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
 з формування нового складу Громадської ради
при Корюківській районній державній адміністрації 

 

28.04.2021

Про розгляд та перевірку документів кандидатів до складу Громадської ради при РДА

 

28 квітня  відбулось друге засідання  ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Корюківській РДА.

До ініціативної групи надійшло 8 заяв від представників інститутів Громадського суспільства. 

В результаті перевірки документів кандидатів до складу Громадської ради ініціативна група  затвердила всі 8 кандидатур для участі в установчих зборах Громадської ради при Корюківській РДА.

 До 20 травня  ініціативна група має оприлюднити на сайті райдержадміністрації остаточний список кандидатів до складу Громадської ради та відомості про кандидатів та діяльність ІГС, які їх делегували до складу Громадської ради, а також уточнену дату, час, місце проведення установчих зборів.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
 з формування нового складу Громадської ради
при Чернігівській обласній державній адміністрації 

09.04.2021

 

Повідомлення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Корюкіській районній державній адміністрації у 2021 році

 

Ініціативна група з формування нового складу Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, розпочинає приймати заяви щодо кандидатур до нового складу Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації (надалі – Громадська рада).

Запрошуємо інститути громадянського суспільства (далі - ІГС), які провадять свою діяльність на території району та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради, які будуть орієнтовно проведені 27 травня 2021 року о 11:00 год.

Місце проведення установчих зборів: м. Корюківка, вул. Шевченка, 60, мала зала районної ради. Реєстрація учасників установчих зборів: з 10:15 до 10:45 год.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради:

до складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку;

до складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Корюківського району;

інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради;

до складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Новий склад Громадської ради буде формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за представників, які будуть делеговані інститутами громадянського суспільства, та які особисто присутні на зазначених зборах.

Кількісний склад громадської ради визначається ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб (згідно п. 7 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 зі змінами).

Для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за бажанням).

фото делегованого представника ІГС;

відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, (номер контактного телефону, посилання на офіційний вебсайт ІГС (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності);

     мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської  ради та бачення щодо роботи у такій раді.

  • Заяви інституту громадянського суспільства (заява на участь в установчих зборах) та делегованого ним представника (згода на обробку персональних даних) подаються у паперовому та електронному вигляді.
  • Інші документи надсилаються  в електронному вигляді (див. РЕКОМЕНДАЦІЇ»).

Поштова адреса для заяв: 15300, м.Корюківка, вул. Шевченка, 60, Відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та цифрового розвитку Корюківської районної державної адміністрації з поміткою «Ініціативній групі з формування нового складу Громадської ради при Корюківській РДА».

Електронна адреса для документів: litvinv421@gmail.com, в темі листа обов’язково вказати «Ініціативній групі з формування нового складу Громадської ради при Корюківській РДА».

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Зразок заяви для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено на офіційному вебсайті районної державної адміністрації у рубриці «Громадська рада», підрозділ «Повідомлення  ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів» (WEB-сайт: http://koradm.cg.gov.ua/).

Заяви і документи до них подані/надіслані інститутами громадянського суспільства після спливу терміну прийому документів, встановленого ініціативною групою, вважаються не прийнятими для розгляду.

Прийом документів здійснюватиметься з 12 квітня по 26 квітня 2021 р. (включно) до 17:00 год.

Відповідальна особа – Вікторія Литвин   тел. 2-11-77, 095 1975246, електронна адреса: litvinv421@gmail.com

Ухвалено 02.04.2021 на засіданні ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Всі документи ІГС та делегованого ним представника в електронному вигляді пропонується оформити шляхом виготовлення скан-копії з їх оригіналів у форматі PDF, утвореної одним файлом, названим за назвою ІГС і прізвищем кандидата.

2. Скан-копії документів ІГС та кандидатів, зокрема виданих іншими органами (виписки, дипломи) рекомендовано завантажувати в файлах розмірами 1-2 МБ, максимально допустимий розмір одного файлу 10 МБ.

3. Біографію та мотиваційний лист – документи, які готує кандидат ІГС, рекомендовано також подавати у форматі DOC.

4. Фото має бути розміщено у відповідному місці поданої біографічної довідки (рекомендовано: кольорове фото в електронній формі розміром 3х4 см).

 

Зразок заяви ІГС.

Зразок рішення ІГС про делегування представника.

Зразок заяви представника ІГС на надання згоди на обробку персональних даних

Зразок біографічної довідки

Зразок  відомостей про результати діяльності ІГС 

Зразок відомостей місцезнаходження ІГС.

Зразок мотиваційного листа

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
 з формування нового складу Громадської ради
при Чернігівській обласній державній адміністрації 

02.04.2021

 

  31 березня  2021 року в.о.голови Корюківської райдержадміністрації Анжелою Ющенко підписано розпорядження № 111, яким створено ініціативну групу з формування Громадської ради при райдержадміністрації та затверджено її склад.

   Сьогодні, 2 квітня, ініціативна група з формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації провела своє перше засідання. Відкрив засідання керівник апарату райдержадміністрації Олександр Безнісько, який запевнив присутніх у налаштованності райдержадміністрації на тісну співпрацю та діалог з громадськістю.

   Головою ініціативної групи обрано голову  нині діючої  Громадської ради при РДА Валентину Погребну, секретарем — Вікторію Литвин, голову Корюківської районної організації професійної спілки працівників АПК.

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
 з формування нового складу Громадської ради
при Чернігівській обласній державній адміністрації 

 

30.03.2021

Анонс. Перше засідання ініціативної групи

     02 квітня, у  п’ятницю, відбудеться перше засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації.

Порядок денний засідання:

  1. Про обрання голови та секретаря ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Корюківській  РДА.
  2. Про підготовку проєктів повідомлення ініціативної групи  про підготовку установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при РДА та зразків документів, необхідних для участі в установчих зборах.

Початок заходу: 10:00 год.

Місце проведення:  зал засідань районної державної адміністрації.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
 з формування нового складу Громадської ради
при Чернігівській обласній державній адміністрації 

 

2017 рік

До уваги інститутів громадянського суспільства, які делегували своїх представників до складу Громадської ради при Корюківській райдержадміністрації!

 

17 березня в районній державній адміністрації відбудуться установчі збори інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської ради при Корюківській районній державній адміністрації.

Початок заходу: 15:00 год.

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.

 

Шановні представники інститутів громадянського суспільства!

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» повідомляємо, що у другій половині березня цього року відбудуться установчі збори інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) для обрання складу громадської ради при районній державній адміністрації на 2017-2018 роки.

 

Для участі в установчих зборах та подальшого членства в Громадській раді при райдержадміністрації потрібно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу ІГС. До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отриманням ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли ІГС працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону.

Документи приймаються з 30 січня до 17 лютого 2017 року включно (крім вихідних та святкових днів) з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 за адресою: каб. 29, вул.Шевченка, 60, м.Корюківка, 15300; сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Контактний телефон: 2-13-51

Зразки документів та довідкову інформацію можна отримати за вищевказаною адресою, а також на офіційному веб-сайті Корюківської райдержадміністрації (http://koradm.cg.gov.ua) у розділі «Громадська рада».

 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів
інститутів громадянського суспільства для обрання складу Громадської ради
при Корюківській районній державній адміністрації

 

 

 

 

 

Розпочався прийом документів для участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради

Нагальні питання щодо прийому документів від інститутів громадянського суспільства (ІГС) для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при райдержадміністрації розглянули 27 січня на засіданні ініціативної групи.

Ініціативною групою визначено, що прийом документів триватиме з 30 січня до 17 лютого 2017 року. З 17 по 28 лютого включно проводитиметься їх перевірка.

У разі виявлення недоліків ІГС отримають повідомлення. З 1 по 9 березня – термін, в який вони мають право надати виправлені документи.

10 березня – день остаточного складання списків кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, а також представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Установчі збори з формування нового складу Громадської ради відбудуться 17 березня.

Більш детальна інформація, зокрема зразки документів, розміщено на офіційному сайті Корюківської райдержадміністрації у рубриці «Громадська рада» (у вкладенні «Зразки документів») за посиланням.

 

 

Розпочато роботу по створенню Громадської ради при Корюківській РДА нової каденції

Корюківською райдержадміністрацією затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при райдержадміністрації.

До складу ініціативної групи ввійшло 5, з яких 4 особи - представники діючої Громадської ради, та 1 — представник райдержадміністрації.

Які ж подальші кроки щодо створення нової Громадської ради?

Перш за все, ініціативній групі необхідно підготувати:

- повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,

- вимоги до членства в громадській раді відповідно до Типового положення,

- порядок подання заяв для участі в установчих зборах,

- відомості про склад ініціативної групи,

- інформацію щодо відповідальної особи (прізвище, ім’я, електронна адреса та номер телефону).

Зауважимо, що всі матеріали, підготовлені ініціативною групою, погоджуються з органом виконавчої влади.

Зі складом ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при РДА можна ознайомитися тут.

 

Довідково:

 

Утворення нового складу Громадської ради при райдержадміністрації регламентовано постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

 

Сектор інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва