26 квітня 2018

14.02.2022

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в січні 2022р.   в області становив 101,6%, в Україні – 101,3%.

На споживчому ринку області в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%. При цьому найбільше (на 27,1%) подорожчали овочі. На 1–12,2% зросли ціни на макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, сало, яйця, фрукти, молоко, масло, сири, кисломолочну продукцію. Водночас подешевшав на 2,7% цукор, на 1,3% – олія соняшникова.                                                                                              

Тютюнові вироби зросли в ціні на 1,1%.

Тарифи на водопостачання підвищилися на 11%, каналізацію – на 9%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 1,9%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 14,6%, Інтернету – на 6%.

 

11.02.2022

Прес-випуск

 

Оплата населенням Чернігівської області

житлово-комунальних послуг                                                  

у грудні 2021 року

 

У грудні 2021 року жителями області сплачено за житлово-комунальні послуги 560,9 млн.грн, що становить 72,3% нарахованих за цей період сум.            

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець 2021 року становила 614,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 385,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 130,6 млн.грн, за  централізоване  водопостачання та водовідведення – 73 млн.грн, за управління  багатоквартирним будинком – 72,7 млн.грн,  за надання послуг із вивезення побутових відходів – 23,6 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У грудні 2021 року в області було укладено 45 договорів на загальну суму 314,9 тис.грн.

 

09.02.2022р.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у 2021 році

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2021р. становила 961,1 тис. осіб. Загальне скорочення чисельності населення в січні–листопаді 2021р. склало 15647 осіб. При цьому природне скорочення становило 14327 осіб (на 2374 особи більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 1320 осіб (на 413 осіб більше).

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2021р. становила  4930 осіб, померлих – 19257 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–листопаді 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–листопадом 2020р. зросла на 21,6% й становила 11168 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування  й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 68,3% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2021р. порівняно  з відповідним періодом 2020р. становив 110,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня–листопада 2021р. збільшилася на 36,4% та на 1 грудня 2021р. становила 22,2 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2021р. становила 767 осіб (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
28895 грн, що у 2,5 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2021р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2021р. в області становив 110,6%, в Україні – 110%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,8% та 32,8% відповідно) подорожчали олія соняшникова та цукор. На 5,8–22,1% зросли ціни на овочі, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти, яйця, молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, сметану, макаронні вироби, хліб, рис та продукти переробки зернових. Водночас фрукти стали дешевшими на 11,4%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 15,8%.

Тарифи на каналізацію підвищилися – на 36,7%, водопостачання –  на 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 39,5%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 21,5%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У 2021р. порівняно з 2020р. індекс промислової продукції становив 97,6%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 92,4%, у переробній              промисловості – 100,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 93,3%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 83,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 105,1%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 83%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин, устатковання, – 110,5%, у машинобудуванні – 141,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,7%

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції, за попередніми розрахунками, у 2021р. порівняно з 2020р. становив 102,4%, у т.ч. в підприємствах – 104,4%, господарствах населення – 93,2%.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва становив 98,4%, у т.ч. в підприємствах – 101,2%, господарствах населення – 95,4%.

За попередніми розрахунками, на 1 січня 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби була 136,9 тис. голів (на 5,1% менше проти 1 січня 2021р.), у т.ч. корів – 78,1 тис. (на 4,9% менше); свиней – 187 тис.(на 10,1% менше), овець і кіз – 23 тис. (на 5,7% менше), птиці всіх видів – 3358,1 тис. голів (на 1,2% менше).

У господарствах населення утримувалося 33% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 49,3%; 33,1% – свиней, 94,8% – овець і кіз та 91,7% – птиці свійської.

За попередніми даними, господарствами всіх категорій у 2021р. реалізовані на забій 51,2 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,5% менше, ніж у 2020р., вироблені 439,7 тис.т молока (на 3,7% менше) та 280,9 млн.шт яєць (на 0,6% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42%, молока – 44,4%.

БУДІВНИЦТВО

У 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції  (виконано будівельних робіт) на суму 2733,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2021р. порівняно з 2020р. становив 93,4%.

Обсяги виробленої будівельної продукції з будівництва будівель зменшилися на 15,3% (нежитлових – на 20%, житлових – на 5,8%), водночас спостерігалося збільшення обсягів із будівництва інженерних споруд – на 3,4%.

Нове будівництво склало 14,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 51,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 33,9%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–листопаді 2021р. експорт товарів становив 1032 млн.дол. США, імпорт – 426,1 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2020р. експорт збільшився на 30,9% (на 243,6 млн.дол.), імпорт – на 35,4% (на 112 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 605,9 млн.дол. (у січні–листопаді 2020р. також позитивне – 474,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 377,4 млн.дол., або 36,6% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2020р. – 275,5 млн.дол., або 34,9%), та збільшився порівняно із січнем–листопадом 2020р. на 101,9 млн.дол., або на 37%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Бельгії, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Індії, Російської Федерації, Туреччини та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Італії та Індії у 2,4 раза до кожної, Бельгії – у 2 рази, Нідерландів – на 49,5%, Туреччини – на 27,9%, Китаю – на 24,2%, Румунії – на 19,3%, Азербайджану – на 13,4%, Російської Федерації – на 4,6%; зменшився до Іспанії на 20,2%, Білорусі – на 19,9%, Німеччини – на 5,8%, Єгипту –  на 0,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2020р. збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, шкур необроблених, шкіри вичиненої, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 205,2 млн.дол., або 48,2% загального обсягу (у січні–листопаді 2020р. – відповідно 135,5 млн.дол. та 43,1%), та збільшився проти січня–листопада 2020р. на 69,7 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Туреччини, Бразилії, Російської Федерації, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно із січнем–листопадом 2020р. імпорт товарів збільшився зі  Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,3 раза, Польщі – в 1,8 раза, Китаю, Литви та Німеччини – в 1,7 раза з кожної,  Італії – на 40,2%, Туреччини – на 36,6%, США – на 28,7%, Індії – на 26,8%, Нідерландів – на 26,5%,  Білорусі – на 14,3%; зменшився з Бразилії на 22,6%, Російської Федерації – на 9%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021р. становив 26918,3 млн.грн, що на 12,4% більше від обсягу 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2021р. становив 17225,9 млн.грн і зріс проти 2020р. на 9,7%.

ТРАНСПОРТ

У 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив  1113,2 млн.ткм, або 108,8% від обсягу 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 1965,8 тис.т вантажів, що становить 119,7% від обсягу 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1073,7 млн.ткм, який збільшився на 11,2% порівняно з 2020р., та перевезено 1740,9 тис.т вантажів, що на 30,7% більше, ніж у 2020р.

Водним транспортом у 2021р. перевезено вантажів в обсязі  224,9 тис.т, що становить 72,3% рівня 2020р.

У 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 405,6 млн.пас.км, або 102,2% від обсягу 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 47,8 млн. пасажирів, що на 4% більше, ніж у 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 24,1 млн. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж у 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 23,7 млн. пасажирів, що на 7,8% більше, ніж у 2020р.

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

04.02.2022

Прес–випуск

Заробітна плата в області

у 2021 році

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у 2021 році було зайнято майже 169 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 23019 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 11363 грн (в Україні – 14014 грн), що на 21,8% більше, ніж у 2020 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) за рік зросла на 10,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (18402 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (15602 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (15204 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14638 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14583 грн), сільського, лісового господарства та рибного господарства (13823 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 64,5% середнього рівня в економіці області.

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

01.02.2022

Прес-випуск

 

Стан виплати заробітної плати

працівникам Чернігівської області

на 1 січня 2022 року

 

На 1 січня 2022 року працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області вчасно не виплачено 23,6 млн.грн нарахованої заробітної плати. Це на 45% більше, ніж рік тому.

Три чверті суми боргу припадає на промислові підприємства, 17% – на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. При цьому 74% суми невиплаченої заробітної плати утворено                 в Чернігівському та 22% – у Ніжинському районах.

Вчасно не отримали заробітну плату 815 працівників,  кожному з яких заборговано в середньому 29 тис.грн.

 

Головне управління статистики

18.01.2022 р.

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції за 2021р. в області становив 110,6%, в  Україні – 110%.

За 2021 рік на споживчому ринку області зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої становило 14%. При цьому найбільше (на 42,8% та 32,8% відповідно) подорожчали олія соняшникова та цукор.  На 5,8–22,1% зросли ціни на овочі, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти, яйця, молоко, сири, масло, кисломолочну продукцію, сметану, макаронні вироби, хліб, рис та продукти переробки зернових. Водночас фрукти стали дешевшими на 11,4%.

Тютюнові вироби подорожчали на 15,8%.

Тарифи на каналізацію підвищилися на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 39,5%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 21,5%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

 

 

10.01.2022р.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–листопаді 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на                    1 листопада 2021р. становила 963,1 тис. осіб. Загальне скорочення чисельності населення в січні–жовтні 2021р. склало 13573 особи. При цьому природне скорочення становило 12346 осіб (на 2083 особи більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 1227 осіб (на 486 осіб більше).

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2021р. становила           4551 особа, померлих – 16897 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–жовтні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2020р. зросла на 21,6% й становила 11122 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин                    і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 68,3% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 111%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–жовтня 2021р. збільшилася на 34,2% та на 1 листопада 2021р. становила 21,8 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 листопада 2021р. становила 793 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
27485 грн, що у 2,4 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2021р.              в області становив 109,8%, в Україні – 109,4%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,9%) подорожчала олія соняшникова, на 40,7% – сало, на 37,4% – цукор. На 3,2–20,6% зросли ціни на яйця, макаронні вироби, хліб, рис, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, сири, молоко, масло, кисломолочну продукцію, сметану. Водночас фрукти знизилися в ціні на 6,7%, овочі – на 1,2%.

         Тютюнові вироби стали дорожчими на 14,2%.

Тарифи на каналізацію підвищилися – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 40,7%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 20,5%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–листопаді 2021р. порівняно із січнем–листопадом 2020р. індекс промислової продукції становив 97,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів                         обсяги промислового виробництва склали 91,4%, у переробній              промисловості – 99,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 90,7%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 83,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній                    діяльності – 105,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної          продукції – 83%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,9%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і                   устатковання, – 109,6%, у машинобудуванні – 149,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,3%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2021р., за розрахунками, становив 106,6% до січня–листопада 2020р., у т.ч. в підприємствах – 110,1%, господарствах населення – 91,8%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–листопад 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108%, у т.ч. в підприємствах – 110,8%, господарствах населення – 92,2%.

Станом на 1 грудня 2021р. господарствами всіх категорій зернових та зернобобових культур намолочено 5733,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 14,5% більше врожаю на відповідну дату 2020р., зібрано 741,9 тис.т соняшнику (на 6% більше), 115,7 тис.т ріпаку (на 35,3% більше).

Буряку цукрового фабричного накопано 228,1 тис.т (113,9% до відповідної дати 2020р.), картоплі – 1137,9 тис.т (90,4%), зібрано            188,2 тис.т овочів відкритого ґрунту (87,1%), плодів та ягід – 18,2 тис.т (85,9%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–листопад 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 96,2%, у т.ч. в підприємствах – 101,4%, господарствах населення – 90,9%.

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 142,5 тис. голів (на 11,3% менше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. корів – 78,4 тис. (на 8% менше); свиней – 192 тис. (на 5,2% менше), овець і кіз – 25,3 тис. (на 16,8% менше), птиці всіх видів –      3571,4 тис. голів (на 2% менше).

У господарствах населення утримувалося 35,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 49,6%; 30,8% – свиней, 95,7% – овець і кіз та 92% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2021р. реалізовані на забій 46,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,8% більше, ніж у січні–листопаді 2020р., вироблені 404,9 тис.т молока (на 4,9% менше) та 272,5 млн.шт яєць (на 0,9% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,9%, молока – 44,8%.

На 1 грудня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 2428,1 тис.т зерна (на 14,1% більше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. 2122,4 тис.т кукурудзи, 177,5 тис.т пшениці,
57,4 тис.т жита, 36 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
192,8 тис.т (на 16,4% менше до відповідної дати 2020р.).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–листопаді 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2182,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2021р. порівняно із січнем–листопадом 2020р. становив 84,7%.

          Обсяги будівництва будівель зменшилися на 21,2% (нежитлових – на 29,4%, житлових – на 6,4%), інженерних споруд – на 8,5%.

         Нове будівництво склало 14,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 50,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 35%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–жовтні 2021р. експорт товарів становив 906,6 млн.дол. США, імпорт – 373 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2020р. експорт збільшився на 38,7% (на 252,9 млн.дол.), імпорт – на 28,6% (на 83,5 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 533,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2020р. також позитивне – 364,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 347,9 млн.дол., або 38,4% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2020р. – 240 млн.дол., або 36,7%), та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2020р. на 107,9 млн.дол., або на 45%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Бельгії, Італії, Німеччини та Португалії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Індії, Російської Федерації, Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії в 4,2 раза, Португалії – у 3 рази, Італії – у 2,7 раза, Бельгії – у 2,4 раза, Нідерландів – в 1,7 раза, Китаю – в 1,6 раза, Туреччини – на 29,6%,   Румунії – на 19,9%, Азербайджану – на 13,3%, Російської Федерації – на 9,7%; зменшився до Іспанії на 19,3%, Єгипту – на 8,7%, Німеччини – на 4,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2020р. збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 179 млн.дол., або 48% загального обсягу (у січні–жовтні 2020р. – відповідно 124,6 млн.дол. та 43,1%), та збільшився проти січня–жовтня 2020р. на    54,4 млн.дол., або на 43,6%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Нідерландів.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Туреччини, Бразилії, США, Російської Федерації, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно із січнем–жовтнем 2020р. імпорт товарів збільшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,3 раза, Німеччини та Китаю – в 1,6 раза з кожної, Литви – в 1,5 раза, Індії – на 48,9%, Італії – на 43,1%, Польщі – на 38,9%, Туреччини – на 38,3%, Нідерландів – на 28,2%,  Білорусі – на 7,2%; зменшився з Бразилії на 25,2%, Російської Федерації – на 15,8%, США – на 0,6%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2021р. становив 23972,5 млн.грн, що на 12,4% більше від обсягу січня–листопада 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2021р. становив 15353,3 млн.грн і зріс проти січня–листопада 2020р. на 10,2%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1005,6 млн.ткм, або 108,6% від обсягу січня–листопада 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 1772,7 тис.т вантажів, що становить 119,6% від обсягів січня–листопада 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 968,4 млн.ткм, який збільшився на 11,2% порівняно з відповідним періодом 2020р., та перевезено 1562,1 тис.т вантажів, що на 31,8% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

Водним транспортом у січні–листопаді 2021р. перевезено вантажів у обсязі 210,6 тис.т, що становить 70,7% рівня січня–листопада 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–листопаді 2021р. становив 371,4 млн.пас.км, або 103,2% від обсягу січня–листопада 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 43,4 млн. пасажирів, що на 2,9% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 22 млн. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 21,4 млн. пасажирів, що на 5,6% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

 

02.02.2022

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в грудні 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в грудні
2021 року  становила 13537 грн. Це в 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати (6500 грн) та на 24,0% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно              з груднем 2020 року зросла на 12,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (19830 грн),      на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (19407 грн),   в установах фінансової та страхової діяльності (18794 грн), на підприємствах постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18566 грн), сільського, лісового господарства та рибного господарства  (17867 грн), виробництва електричного устатковання (16815грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг,   в операціях з нерухомим майном, де нарахування не перевищили 65,1% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (26759 грн), найнижчий – у Кіровоградській (13331 грн).

 

30.12.2021

Прес–випуск

 

Зайнятість та безробіття населення

Чернігівської області

за 9 місяців 2021 року

 

За результатами проведеного органами державної статистики обстеження робочої сили, у січні­–вересні 2021 року забезпечували пропозицію робочої сили на ринку праці Чернігівської області 458 тис. осіб у віці15 років і старше. Переважна більшість із них (88%) була зайнята економічною діяльністю, а решта, відповідно до методології Міжнародної організації праці, відносилася до безробітних.

Кількість зайнятого населення зазначеного віку становила 403 тис. осіб, а рівень зайнятості населення (48%) був дещо меншим за показник, розрахований у середньому для України (49,6%).

Не мали роботи та при цьому її активно шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних 55 тис. жителів області в працездатному віці.

Рівень безробіття населення працездатного віку становив 12,6% (у середньому в Україні – 10%). Найвище значення показника зафіксовано в Луганській (16,5%), Донецькій (15,6%) та Кіровоградській (13,5%) областях, найменше – у Харківській (6,8%) та Київській (7,1%) областях.

 

15.12.2021

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в листопаді 2021р. в області, як і в  Україні, становив 100,8%.

На споживчому ринку області в листопаді 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,4%) подорожчали овочі. На 1,7–6,5% зросли ціни на цукор, рис, хліб, яловичину, сало, сири, сметану, молоко та продукти переробки зернових. Водночас на 1,3–6,4% подешевшали м’ясо птиці, макаронні вироби, кисломолочна продукція та фрукти.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,9%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 2,3%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,5%.                                                                                         

      

08.12.2021

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–жовтні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. становила 964,7 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11952 особи.

Порівняно із січнем–вереснем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 2040 осіб.

Упродовж січня–вересня 2021р. народилися 4093 малюки. Кількість померлих склала 15006 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–вересні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–вереснем 2020р. зросла на 22,3% й становила 11076 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,7–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин  і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 68,1% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–вересні 2021р. порівняно  з відповідним періодом 2020р. становив 111,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня–вересня 2021р. збільшилася на 27,8% та на 1 жовтня 2021р. становила 20,8 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,  на 1 жовтня 2021р. становила 815 осіб (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 25470 грн, що у 2,2 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за вересень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2021р.в області становив 108,9%, в Україні – 108,5%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,5%) подорожчала олія соняшникова, на 35,1% – цукор, на 33,7% – сало, на 10,2–17,5% – рис, продукти переробки зернових, макаронні вироби, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, масло, сметана, кисломолочна продукція. На 2,4–9,8% зросли ціни на яйця, хліб, молоко, сири. Водночас овочі знизилися в ціні на 8%, фрукти – на 0,3%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 13,2%.

Тарифи на каналізацію підвищилися – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, електроенергію – на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 37,5%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 18,8%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–жовтні 2021р. порівняно із січнем–жовтнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,7%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів  обсяги промислового виробництва склали 90,7%, у переробній  промисловості – 99,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 88,6%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 81,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній   діяльності – 107,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної   продукції – 83,3%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 106,7%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 106,4%, у машинобудуванні – 153,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,6%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2021р., за розрахунками, становив 99,9% до січня–жовтня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 102,6%, господарствах населення – 91,1%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–жовтень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 100,6%,

у т.ч. в підприємствах – 102,7%, господарствах населення – 91,6%.

Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернових та зернобобових культур намолочено 3362,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 101,6% врожаю на відповідну дату минулого року, зібрано 115,7 тис.т ріпаку (на 40% більше, ніж рік тому).    

Картоплі накопано 1131,6 тис.т (90,8% до відповідної дати минулого року), зібрано 188,2 тис.т овочів відкритого ґрунту (87,4%), плодів та ягід – 18 тис.т (84,9%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–жовтень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95,7%, у т.ч. в підприємствах – 101,5%, господарствах населення – 89,9%.

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 146,1 тис. голів (на 12,8% менше проти 1 листопада 2020р.), у т.ч. корів – 79 тис. (на 8,1% менше); свиней – 193,9 тис. (на 4,2% менше), овець і кіз – 27,3 тис. (на 18,3% менше), птиці всіх видів –      3800,8 тис. голів (на 4% менше).

У господарствах населення утримувалося 37,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 49,9%; 29,9% – свиней, 96% – овець і кіз та 91,6% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2021р. реалізовані на забій 42,3 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,4% більше, ніж у січні–жовтні 2020р., вироблені 371,9 тис.т молока (на 5,9% менше) та 261,4 млн.шт яєць (на 1,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42,3%, молока – 45,1%.

На 1 листопада 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1442,1 тис.т зерна (на 8,4% менше проти   1 листопада 2020р.), у т.ч. 1100,3 тис.т кукурудзи, 195,6 тис.т пшениці, 69,5 тис.т жита, 37,9 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 256,8 тис.т (на 16,8% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1770,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2021р. порівняно із січнем–жовтнем 2020р. становив 76,9%.

Обсяги будівництва будівель зменшилися на 25,7% (нежитлових – на 34,2%, житлових – на 10,3%), інженерних споруд – на 19,9%.

Нове будівництво склало 15,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 46,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 37,6%.

У січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 82 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 107% до відповідного періоду попереднього року.

У будинках із двома і більше квартирами прийнято в експлуатацію 72,4% загальної площі житлових будівель, або 59,4 тис.м2, в одноквартирних будинках ‒ відповідно 27,6%, або 22,6 тис.м2 загальної площі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 74,7 тис.м2 загальної площі  житла (91,1% загального обсягу), у сільській – 7,3 тис.м2 (8,9%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно    із січнем–вереснем 2020р. збільшилися на 17,9%, у сільській зменшилися на 45,2%.

Крім того, у січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 2,4 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно із січнем–вереснем 2020р. зменшилася на 17,6%.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–вересні 2021р. капітальні інвестиції підприємств та організацій області становили 4193,5 млн.грн, що на 5,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за аналогічний період 2020р. 

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій (70,1%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 25,6%, частка коштів населення на будівництво житла – 1,4%.

За видами активів найбільша частка капітальних інвестицій  (99% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 40,5%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 53,5%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  переважало сільське, лісове та рибне господарство – 47,6% загального обсягу, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування припадало 20,8%, на промисловість – 15%, на будівництво – 6,9%, на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,9%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склала 2,3%, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,5%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

За 9 місяців 2021р. експорт товарів становив 793,4 млн.дол. США, імпорт – 328,7 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт збільшився на 44,9% (на 245,9 млн.дол.), імпорт – на 22,9% (на 61,8 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 464,7 млн.дол. (за 9 місяців 2020р. також позитивне – 280,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 290,1 млн.дол., або 36,6% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2020р. – 196,7 млн.дол., або 35,9%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. на 93,4 млн.дол., або на 47,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Бельгії, Румунії, Італії, Іспанії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Індії, Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії у 5,6 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 4,4 раза, Італії – у 2,9 раза, Бельгії – у 2,5 рази, Китаю –  у 2,4 раза, Нідерландів – в 1,7 раза, Німеччини – на 44,8%, Туреччини – на 30,7%, Румунії – на 21,9%, Азербайджану – на 13,3%, Російської    Федерації – на 5,3%; зменшився до Єгипту на 27,3%, Іспанії – на 21,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 160,4 млн.дол., або 48,8% загального обсягу (за 9 місяців 2020р. – відповідно 114,7 млн.дол. та 43%), та збільшився проти 9 місяців 2020р. на 45,7 млн.дол., або на 39,8%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Нідерландів.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Туреччини, Бразилії, США, Російської Федерації, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно з 9 місяцями 2020р. імпорт товарів збільшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,3 раза, Німеччини – в 1,6 раза, Китаю – в 1,5 раза, Італії – на 46,7%, Литви – на 40%, Польщі – на 37,7%, Туреччини – на 36%, Індії – на 34,2%, Нідерландів – на 24%,  США – на 1,8%; зменшився з Бразилії на 29,7%, Російської Федерації  – на 17,6%, Білорусі – на 5,3%.

За 9 місяців 2021р. експорт послуг становив 29,1 млн.дол. США, імпорт – 29,8 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт збільшився на 27,1% (на 6,2 млн.дол.), імпорт – на 22,2% (на 5,4 млн.дол.). Негативне сальдо склало 0,7 млн.дол. (за 9 місяців 2020р. також негативне – 1,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 9 місяцями 2020р. збільшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів, транспортних, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилася частка ділових послуг.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 16,3 млн.дол., або 56,2% від загального обсягу експорту (за 9 місяців 2020р. – 12,7 млн.дол., або 55,7%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. на 3,6 млн.дол., або на 28,1%.

Основними партнерами в експорті послуг були Румунія, США, Литва, Азербайджан, Нідерланди, Латвія, Естонія, Італія та Канада.

Проти 9 місяців 2020р. зріс експорт послуг до Естонії, Литви, Румунії, Італії, США, Азербайджану, Латвії та Канади; зменшився до Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка транспортних, пов’язаних із подорожами та ділових послуг. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 5,1 млн.дол., або 17,2% від загального обсягу (за 9 місяців 2020р. – відповідно 3,9 млн.дол. та 15,9%), та збільшився проти відповідного періоду 2020р. на 1,2 млн.дол., або на 32,3%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Білорусь, Російська Федерація та Казахстан.

Порівняно з 9 місяцями 2020р. імпорт послуг зріс із Білорусі, Казахстану, Російської Федерації, Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2021р. становив 21606,1 млн.грн, що на 12,1% більше від обсягу січня–жовтня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2021р. становив 13873,3 млн.грн і зріс проти січня–жовтня 2020р. на 10,9%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–жовтні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 903 млн.ткм, або 108,9% від обсягу січня–жовтня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 1558,7 тис.т вантажів, що становить 120% від обсягів січня–жовтня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 869,9 млн.ткм, який збільшився на 11,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено   1368,1 тис.т вантажів, що на 33,6% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

Водним транспортом у січні–жовтні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 190,6 тис.т, що становить 69,2% рівня січня–жовтня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–жовтні 2021р. становив 337,2 млн.пас.км, або 102,8% від обсягу січня–жовтня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 39,4 млн. пасажирів, що на 2,2% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 20,1 млн. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 19,3 млн. пасажирів, що на 3,1% більше, ніж у січні–жовтні 2020р.

 

06.12.2021

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

в січні–вересні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ.

Чисельність наявного населення в Корюківському районі, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. становила 87 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. кількість жителів району зменшилася на 1306 осіб.

Упродовж січня–вересня 2021р. народилися 399 малюків. Кількість померлих склала 1474 особи.

РИНОК ПРАЦІ.

У ІII кварталі 2021р. на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) району було прийнято 723 особи, тоді як звільнено 836 осіб (відповідно 5,8% та 6,7% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників у ІII кварталі 2021р. становила 12502 особи (7,4% від загальної кількості в області).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств становила 11925 грн. Це у 2 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 3,8% – середньообласного показника (11490 грн).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

Станом на 1 жовтня 2021р. підприємствами1 району одержано 153 тис.т культур зернових та зернобобових при середній врожайності 48,3 ц з 1 га. Пшениці намолочено 93 тис.т, жита – 27 тис.т, ячменю – 12 тис.т, зернобобових – 8 тис.т.

Насіння соняшнику  зібрано 15 тис.т, ріпаку – 9 тис.т., картоплі накопано 10 тис.т.

Підприємствами2 району в січні–вересні 2021р. реалізовано на забій   худоби та птиці (у живій масі) 1013 т, вироблено 16670 т молока. У структурі реалізації аграрними підприємствами худоби та птиці на забій частка великої рогатої худоби становила 89%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин за 9 місяців 2021р. становив 873 т.

Станом на 1 жовтня 2021р. в підприємствах2 району нараховувалися 8555 голів великої рогатої худоби (9,9% загальної кількості в області), у т.ч. 4307 корів (11,5%).

БУДІВНИЦТВО.

У січні–вересні 2021р. прийнято в експлуатацію 1016 м2 загальної площі житлових будівель, що на 44,1% менше, ніж у січні–вересні 2020р.

____________________

1 Підприємства, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше.

2 Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 

01.12.2021

 

Прес-випуск

 

Заробітна плата в області

в жовтні 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в жовтні 2021 року  становила 11534 грн. Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 15,7% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з жовтнем 2020 року зросла на 4,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16741 грн), сільського, лісового та рибного господарства (15144 грн), виробництва електричного устаткування (14873 грн), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (14782 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14670 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14375 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устаткування, поштовій та кур'єрській діяльності, де нарахування не перевищили 70% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (20481 грн), найнижчий – у Чернівецькій (10878 грн), Кіровоградській (11457 грн), Херсонській (11471 грн), Волинській (11517 грн) областях.

 

30.11.2021

 

Прес-випуск

До Всесвітнього дня

боротьби зі СНІДом

 

1 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

За адміністративними даними, на початок жовтня 2021 року на обліку в медичних закладах області перебували 3994 ВІЛ-інфіковані особи, серед яких 1235 – хворі на СНІД.

Більше половини інфікованих (62%) отримали ВІЛ-інфекцію статевим шляхом, майже кожен третій (32%) – унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом. У числі ВІЛ-інфікованих 203 дитини, народжені ВІЛ-інфікованою матір’ю, з них 20 – хворі на СНІД.

Упродовж січня–вересня 2021 року медичними закладами області вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції 306 особам, взято під нагляд  53 особи, хворі на СНІД.

За цей же період в області ВІЛ-інфекція стала причиною смерті 39 осіб (0,3% загальної кількості померлих). Переважна більшість померлих (77%)  у віці до 50 років, 79% – міські жителі. Серед померлих більше чоловіків, ніж жінок (30 проти 9).

 

23.11.2021

Прес–випуск

Демографічна ситуація 
в Чернігівській області 
в січні–вересні 2021р.


На 1 жовтня 2021 року  чисельність наявного населення Чернігівської області, за оцінкою, становила 964,7 тис. осіб, з яких 66% проживали в міській місцевості. З початку року кількість жителів зменшилася на 12 тис. осіб.
У січні–вересні 2021 року на Чернігівщині з’явилися на світ 4093 малюки       (2047 хлопчиків та 2046 дівчаток). На кожну тисячу населення припадало 5,6 новонароджених. Дві третини дітей народилися в міських родинах. Середній вік жінок, які стали мамами, склав 29 років.
Протягом січня–вересня п.р. в області зареєстрували шлюб 3543 подружні пари. Серед тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу 67% чоловіків та 64% жінок. Середній вік нареченої становив 32 роки, нареченого – 34.
З початку року в області померли 7351 чоловік та 7655 жінок, середній вік яких 67 та 77 років відповідно.

 

 

17.11.2021

 

Прес-випуск

 

До Дня працівників

сільського господарства

 

У третю неділю листопада, коли завершуються польові роботи,  аграрії відзначають своє професійне свято. За підсумками попереднього року Чернігівщина зібрала найбільший в Україні урожай зернових, четвертий рік поспіль вона є лідером по виробництву зерна на одну особу.  За обсягами виробництва жита та кукурудзи область перша серед регіонів, проса – друга, вівса – третя, гречки та картоплі – сьома, соняшнику – восьма, молока – дев’ята.

Станом на 1 листопада п.р. в сільському, лісовому та рибному господарстві зареєстровано 2205 юридичних осіб.

На початок листопада область має такі здобутки: всіма категоріями господарств зібрано більше 3 млн.т зерна, 80 тис.т сої, 116 тис.т ріпаку, 725 тис.т соняшнику, 200 тис.т буряку цукрового фабричного, більше 1 млн.т картоплі, реалізовано на забій 42 тис.т живої маси худоби та птиці, надоєно 372 тис.т молока, вироблено 261 млн.шт яєць.

Кращий, ніж торік, в області отримано урожай пшениці, ячменю та жита  озимих, ріпаку, соняшнику, цукрового буряку. 

У вересні в сільському господарстві було зайнято 23 тис. штатних працівників, або кожен сьомий працюючий області. Середньомісячна заробітна плата їх становила 12269 грн, що на 12% більше, ніж рік тому, та на 7% – ніж у середньому в області.

Щиро вітаємо всіх аграріїв із професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я та вагомих здобутків!

           

15.11.2021

Прес-випуск

 

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в жовтні 2021р.в області становив 101,3%, в Україні – 100,9%.

На споживчому ринку області в жовтні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,4% та 11,5%) подорожчали овочі та сало. На 1,1–4% зросли ціни на рибу та продукти з риби, макаронні вироби, безалкогольні напої, молоко, кисломолочну продукцію, сири. Водночас на 0,4–7,8% подешевшали яйця, цукор, олія соняшникова, рис та фрукти.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,6%.

Тарифи на електроенергію знизилися на 7,4%.

Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті став дорожчим  на 12%, паливо та мастила – на 1%.

Вартість поштових послуг зросла на 16,7%, місцевого телефонного зв'язку – на 13,1%.

 

 

11.11.2021

 

Прес-випуск

 

Оплата населенням Чернігівської області

житлово-комунальних послуг

у вересні 2021 року

 

У вересні 2021 року жителями області сплачено за житлово-комунальні послуги 306,2 млн.грн, що становить 107,2% нарахованих за цей період сум (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець вересня 2021 року становила 286,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 205,3 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 122,6 млн.грн, за  централізоване  водопостачання та водовідведення – 73,1 млн.грн, за управління  багатоквартирним будинком – 70,7 млн.грн,  за надання послуг із вивезення побутових відходів – 21,9 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У вересні 2021 року в області було укладено 139 договорів на загальну суму 1047,8 тис.грн.

 

 

08.11.2021р.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–вересні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2021р. становила 966,3 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 10442 особи.

Порівняно із січнем–серпнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 2097 осіб.

Упродовж січня–серпня 2021р. народилися 3587 малюків. Кількість померлих склала 13512 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–серпні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–серпнем 2020р. зросла на 23,2% й становила 11024 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,3 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин                    і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 67,6% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 112,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–серпня 2021р. збільшилася на 3,8 млн.грн (на 23,4%) та на
1 вересня 2021р. становила 20 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 вересня 2021р. становила 790 осіб (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
25363 грн, що у 2,2 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за серпень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2021р.  в області, як і в Україні, становив 107,5%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 48% та 38,7%) подорожчали олія соняшникова та цукор, на 11,9–19,9% – м’ясо та м’ясопродукти, рис, масло, сметана, кисломолочна продукція, сало. На 2,8–10,6% зросли ціни на яйця, сири, фрукти, рибу та продукти з риби, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби. Водночас овочі знизилися в ціні на 18,9%, безалкогольні напої – на 0,7%.

 Тютюнові вироби стали дорожчими на 12,5%.

Тарифи на каналізацію підвищилися на 36,7%, електроенергію – на 36,6%, водопостачання – на 33,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 36,1%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, в автодорожньому – на 6%.

Інтернет став дорожчим на 29,9%, місцевий та міжміський телефонний зв'язок (на 14,9% та 11,2% відповідно).

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–вересні 2021р. порівняно із січнем–вереснем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,6%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів                         обсяги промислового виробництва склали 90%, у переробній              промисловості – 100,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 89,4%.                         У  текстильному  виробництві,   виробництві  одягу,  шкіри,  виробів  зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 82,8%,              у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній                    діяльності – 110,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної          продукції – 82,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 109,6%, у  металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і                   устатковання, – 108,6%, у машинобудуванні – 147,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,7%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–вересні 2021р., за розрахунками, становив 86,5% до січня–вересня 2020р., у т.ч.                        в підприємствах – 85,3%, господарствах населення – 88,9%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–вересень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 84,6%, у т.ч. в підприємствах – 82,7%, господарствах населення – 89,2%.

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернових та зернобобових культур намолочено 1399,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 110,6% врожаю на відповідну дату минулого року, зібрано 115,7 тис.т ріпаку (140,4%).    

Картоплі накопано 1084,1 тис.т (на 9,8% менше, ніж на початок жовтня торік), зібрано 155,9 тис.т овочів відкритого ґрунту (101,6%), плодів та ягід – 15,8 тис.т (82%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–вересень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 94,4%, у т.ч. в підприємствах – 100,6%, господарствах населення – 88,3%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 150,2 тис. голів (на 12% менше проти 1 жовтня 2020р.), у т.ч. корів – 79,7 тис. (на 8% менше); свиней – 198,2 тис. (на 1,6% менше), овець і кіз – 29,8 тис. (на 21,6% менше), птиці всіх видів –   4086,8 тис. голів (на 3,7% менше).

У господарствах населення утримувалося 39,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,2%; 30,4% – свиней, 96,3% – овець і кіз та 92,5% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–вересні 2021р. реалізовані на забій 38,7 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 12,2% більше, ніж у січні–вересні 2020р., вироблені 338 тис.т молока (на 6,6% менше) та 242 млн.шт яєць (на 0,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42,6%, молока – 45,4%.

На 1 жовтня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові й зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 673,9 тис.т зерна (на 6,9% більше проти   1 жовтня 2020р.), у т.ч. 282,1 тис.т пшениці, 229,3 тис.т кукурудзи,
76,7 тис.т жита, 43,8 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
76,3 тис.т (40% до попереднього року).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1543,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2021р. порівняно із січнем–вереснем 2020р. становив 78,3%.

          Обсяги будівництва будівель зменшилися на 25,6% (нежитлових – на 35,4%, житлових – на 7,9%), інженерних споруд – на 16,7%.

         Нове будівництво склало 17,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 44,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 38,4%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні–серпні 2021р. експорт товарів становив 701,7 млн.дол. США, імпорт – 276,2 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2020р. експорт збільшився на 43,5% (на 212,7 млн.дол.), імпорт – на 17% (на 40,5 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 425,5 млн.дол. (у січні–серпні 2020р. також позитивне – 253,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 249,1 млн.дол., або 35,5% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2020р. – 177,2 млн.дол., або 36,2%), та збільшився порівняно із січнем–серпнем 2020р. на 71,9 млн.дол., або на 40,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Румунії, Іспанії, Італії, Бельгії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Індії, Єгипту, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії у 6,5 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 4,3 раза, Італії – у 2,9 раза, Китаю – у 2,6 раза, Бельгії – у 2 рази, Нідерландів – на 49,2%, Німеччини – на 38,5%, Туреччини – на 26,6%, Румунії – на 24,9%, Азербайджану – на 13,9%;  зменшився до Єгипту на 25,4%, Іспанії – на 19,4%, Російської Федерації – на 6,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 129,4 млн.дол., або 46,9% загального обсягу (у січні–серпні 2020р. – відповідно 101,7 млн.дол. та 43,1%), та збільшився проти січня–серпня 2020р. на 27,7 млн.дол., або на 27,3%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Туреччини, Бразилії, Російської Федерації та Індії.

Порівняно із січнем–серпнем 2020р. імпорт товарів збільшився з Італії на 44,7%, Польщі – на 40,5%,  Китаю – на 36,6%,  Індії – на 35,3%, Туреччини – на 28,3%, Нідерландів – на 26,2%,  Німеччини та  Литви – на 21% з кожної, Білорусі – на 2,7%; зменшився з Бразилії на 35,5%, Російської Федерації  – на 17,9%, США – на 0,2%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2021р. становив 19085,6 млн.грн, що на 12,6% більше від обсягу січня–вересня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2021р. становив 12330,3 млн.грн і зріс проти січня–вересня 2020р. на 11%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–вересні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 807,9 млн.ткм, або 108,6% від обсягу січня–вересня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 1377,6 тис.т вантажів, що становить 118,7% від обсягів січня–вересня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 780,2 млн.ткм, який збільшився на 11,5% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено 1210,1 тис.т вантажів, що на 32,9% більше, ніж у січні–вересні 2020р.

Водним транспортом у січні–вересні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 167,5 тис.т, що становить 66,9% рівня січня–вересня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–вересні 2021р. становив 301 млн.пас.км, або 101,7% від обсягу січня–вересня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 35,1 млн. пасажирів,  що на 3,2% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 18,1 млн. пасажирів, що на 3,8% більше, ніж у січні–вересні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 17 млн. пасажирів, що на 2,6% більше, ніж у січні–вересні 2020р.

 

 

05.11.2021

 

Прес-випуск

До Всесвітнього дня

чоловіків

 

Щорічно в першу суботу листопада відзначається Всесвітній день чоловіків, присвячений вшануванню ролі чоловіка в сім’ї та суспільстві.

На Чернігівщині на початок 2021 року, за розрахунками, проживало     440,3 тис. чоловіків, або 45,5% від загальної чисельності постійного населення області. На кожну тисячу чоловічого населення налічувалося 1199 жінок (у міській місцевості – 1201, у сільській – 1195), і це при тому, що хлопчиків на світ з’являється більше, ніж дівчаток. У 2020 році в області народилося 3010 хлопчиків, що становить 50,8% від загальної кількості живонароджених. На 100 народжених хлопчиків припадало 97 дівчаток.

Чоловіки Чернігівщини серед найстарших в Україні, їхній середній вік – 41 рік, проте вони в середньому на 6 років молодші за жінок.

Реєструють шлюб чоловіки пізніше, ніж жінки. Середній вік нареченого – 35 років. Наймолодшими нареченими у минулому році були п'ятнадцять 18-річних юнаків, а серед найстарших – 11 чоловіків, яким виповнилося 80 років і більше.                                                  

Чоловіки на Чернігівщині живуть на 11 років менше, ніж жінки. У  2020 році їх середня очікувана тривалість життя при народженні склала 65 років  (в Україні – 66 років).

Серед працюючих на підприємствах, в установах та організаціях області чоловіки становлять 45% (78 тис). Традиційно «чоловічими» видами економічної діяльності є будівництво (84% працюючих – чоловіки), транспорт (80%), сільське, лісове та рибне господарство (74%). Середньомісячна номінальна заробітна плата чоловіків у 2020 році була на   22% вище, ніж у жінок і становила 10332 грн.

 

01.11.2021

 

Прес-випуск

Заробітна плата в області

у вересні 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області у вересні 2021 року  становила 11497 грн. Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 16,2% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно  з вереснем 2020 року зросла на 4,4%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (20912 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (16977 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (15520 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15400 грн), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (14720 грн), сільського, лісового та рибного господарства (14633 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, де нарахування не перевищили 70,4% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (20658 грн), найнижчий – у Чернівецькій області (10976 грн).

 

Стан виплати заробітної плати

працівникам Чернігівської області

на 1 жовтня 2021 року

 

На 1 жовтня 2021 року працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області вчасноне виплачено 20,8 млн.грн нарахованої заробітної плати. Це на 28% більше, ніж на початок року.

Три чверті суми боргу припадає на промислові підприємства, 18% – на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. При цьому 72% суми невиплаченої заробітної плати утворено в Чернігівському та 21% – у Ніжинському районах.

На 1 жовтня вчасно не отримали заробітну плату 815 працівників,  кожному з яких заборговано в середньому 25,5 тис.грн.

 

 

23.10.2021

 

Прес-випуск

 

Наявність зернових та олійних

культур у підприємствах області

станом на 1 жовтня 2021 року   

 

На 1 жовтня 2021р. в підприємствах області, які вирощують зернові і зернобобові культури, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 674 тис.т зерна (на 7% більше, ніж рік тому), у т.ч. 282 тис.т пшениці, 229 тис.т кукурудзи, 77 тис.т жита та   44 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 76 тис.т (40% минулорічного обсягу). В аграрних підприємствах частка зернових і зернобобових культур та насіння соняшнику майже на рівні минулого року – 85% та 60% відповідно. 

З початку року перероблено на борошно, крупи, комбікорми 54 тис.т зерна (на 13% менше, ніж рік тому).

У січні–вересні 2021р. зернопереробні та зернозберігаючі  підприємства області купували зернові культури в середньому по 6570 грн за т (на 42% дорожче, ніж рік тому), насіння соняшнику – по 17418 грн за т (майже у 2 рази дорожче).

 

11.10.2021

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

       ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–серпні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила 967,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 9462 особи.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 1978 осіб.

Упродовж січня–липня 2021р. народилися 3165 малюків. Кількість померлих склала 12190 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–липні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–липнем 2020р. зросла на 23,6% й становила 10967 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління  й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 67,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 113,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня–липня 2021р. зменшилася на 3,5 млн.грн (на 21,8%) та на 1 серпня 2021р. становила 12,7 млн.грн, що дорівнює 0,6% від фонду оплати праці, нарахованого за липень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 серпня 2021р. становила 1280 осіб (0,8% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9929 грн, що на 14% менше від середньої заробітної плати, нарахованої за липень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2021р.              в області становив 106,4%, в Україні – 106,2%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 47% та 38,5%) подорожчали олія соняшникова та цукор, на 10,1–15,4% – м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, масло, сметана, кисломолочна продукція, фрукти. На 4,9–9,7% зросли ціни на сири, хліб, макаронні вироби, сало, рибу та продукти з риби, рис. Водночас овочі знизилися в ціні на 21,4%, яйця – на 10,9%, молоко – на 1,5%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 11,6%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 35,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, у автодорожньому – на 5,4%.

Інтернет став дорожчим на 29,9%, місцевий та міжміський телефонний зв'язок (на 14,9% та 11,2% відповідно).

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 89%, у переробній  промисловості – 101,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 91,2%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 84,4%,  у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 112,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції – 83%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 115,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і  устатковання, – 108,8%, у машинобудуванні – 145%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2021р.,       за розрахунками, становив 102,2% до січня–серпня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 113,1%, господарствах населення – 84,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 105,5%, у т.ч. в підприємствах – 117,3%, господарствах населення – 80,7%.

Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій намолочено 1177,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі) зернових та зернобобових культур, що становить 113,7% врожаю на відповідну дату минулого року, зібрано 116,1 тис.т ріпаку (на 40,9% більше, ніж рік тому).    

Картоплі накопано 351,1 тис.т (71,9% до відповідної дати минулого року), зібрано 93,3 тис.т (92,3%) овочів відкритого ґрунту та 11,5 тис.т (84,4%) плодів та ягід.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–серпень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95%, у т.ч. в підприємствах – 100,5%, господарствах населення – 89,6%.

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 152,9 тис. голів (на 11% менше 1 вересня 2020р.), у т.ч. корів – 80,5 тис. (на 7,4% менше); свиней – 198,5 тис. (на 1,3% менше), овець і кіз – 30,3 тис. (на 22,7% менше), птиці всіх видів –   4325,8 тис. голів (на 2,4% менше).

У господарствах населення утримувалося 39% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,3%; 30,5% – свиней, 96,4% – овець і кіз та 91,8% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–серпні 2021р. реалізовані на забій 33,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 10,8% більше, ніж у січні–серпні 2020р., вироблені 299 тис.т молока        (на 7,2% менше) та 218,4 млн.шт яєць (на 0,4% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,9%, молока – 44,9%.

На 1 вересня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 802,8 тис.т зерна (на 18% більше проти   1 вересня 2020р.), у т.ч. 405 тис.т пшениці, 227,5 тис.т кукурудзи, 80 тис.т жита, 52,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 19,2 тис.т.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–серпні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1233,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. становив 77,2%.

         Обсяги будівництва будівель зменшилися на 21,6% (нежитлових – на 31,5%, житлових – на 4,5%), інженерних споруд – на 24,4%.

         Нове будівництво склало 19,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 41,9%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 

У січні–липні 2021р. експорт товарів становив 627,4 млн.дол. США, імпорт – 241,6 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2020р. експорт збільшився на 47,3% (на 201,5 млн.дол.), імпорт – на 17,7% (на 36,7 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 385,8 млн.дол. (у січні–липні 2020р. також позитивне – 221 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 226,8 млн.дол., або 36,2% від загального обсягу експорту (у січні–липні 2020р. – 153,5 млн.дол., або 36,1%), та збільшився порівняно із січнем–липнем 2020р. на 73,3 млн.дол., або на 47,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Італії, Бельгії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Індії, Єгипту, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Бельгії у 8,7 раза, Індії – у 7,1 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 4,4 раза, Італії – у 2,9 раза, Китаю –           у 2,6 раза, Німеччини – в 1,5 раза, Туреччини – на 43,8%, Нідерландів –     на 41,2%, Румунії – на 26%, Азербайджану – на 18,8%; зменшився до Єгипту на 35,9%, Іспанії – на 19,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–липнем 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 113,6 млн.дол., або 47% загального обсягу (у січні–липні 2020р. – відповідно 89 млн.дол. та 43,4%), та збільшився проти січня–липня 2020р. на 24,6 млн.дол., або на 27,7%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Туреччини, Російської Федерації, Бразилії та Індії.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. імпорт товарів збільшився з Італії на 45,2%, Китаю – на 36,8%, Туреччини – на 32,5%, Індії – на 31,9%, Нідерландів – на 22,9%, Польщі – на 22,1%, Німеччини – на 19,8%,  Литви – на 18,4%, США – на 6,3%, Білорусі – на 3,8%; зменшився з Бразилії на 48,5%, Російської Федерації – на 8%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. становив 16844 млн.грн, що на 11,9% більше від обсягу січня–серпня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 10911,4 млн.грн і зріс проти січня–серпня 2020р. на 11,6%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив  713,5 млн.ткм, або 108,4% від обсягу січня–серпня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 1222,4 тис.т вантажів, що становить 118,8% від обсягів січня–серпня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 689,3 млн.ткм, який збільшився на 11,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено     1079,9 тис.т вантажів, що на 33,1% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Водним транспортом у січні–серпні 2021р. перевезено вантажів  у обсязі 142,5 тис.т, що становить 65,6% рівня січня–серпня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–серпні 2021р. становив 261,7 млн.пас.км, або 103,2% від обсягу січня–серпня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 30,4 млн. пасажирів, що на 3,3% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 16 млн. пасажирів, що     на 5,1% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 14,4 млн. пасажирів, що  на 1,5% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

 

 

30.09.2021

 

Прес-випуск

 

До Міжнародного дня людей

похилого віку

 

Щороку 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку.

На Чернігівщині на початок 2021 року постійно проживали 195 тис. осіб у віці 65 років і старше, або 20% усього населення області (в Україні – 7 млн,    або 17%). Серед них жінок удвічі більше, ніж чоловіків: у розрахунку   на 100 жінок припадало 46 чоловіків.

У сільській місцевості кожен четвертий житель належить до цієї вікової групи, у міській – кожен шостий. За оцінкою, в області проживають понад шість сотень довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років, з них  дві третини – жінки.

Вік не завадив у минулому році зареєструвати шлюб 58 жінкам і 104 чоловікам, старшим за 65 років, з них 10 осіб одружилися вперше.

 

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в серпні 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в серпні 2021 року  становила 11425 грн. Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 20,5% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно              із серпнем 2020 року зросла на 8,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (21668 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (19469 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (16385 грн), фінансової та страхової діяльності (15541 грн), на підприємствах складського господарства  та допоміжної діяльності у сфері транспорту (14745 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14337 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у поштовій та кур'єрській діяльності, де нарахування не перевищили 66,1% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (20358 грн), найнижчий – у Чернівецькій (10811 грн), Кіровоградській (11088 грн), Волинської  (11254 грн), Тернопільскій (11283 грн) та Херсонській (11418 грн) областях.

 

 

Прес–випуск

Зайнятість та безробіття населення

Чернігівської області

в І півріччі 2021 року

 

За результатами проведеного органами державної статистики обстеження робочої сили, у І півріччі 2021 року забезпечували пропозицію робочої сили на ринку праці Чернігівської області 456,7 тис. осіб у віці 15 років і старше. Переважна більшість із них (87,5%) була зайнята економічною діяльністю, а решта, відповідно до методології Міжнародної організації праці, відносилася до безробітних.

Кількість зайнятого населення зазначеного віку становила 399,7 тис. осіб, а рівень зайнятості населення (47,7%) був дещо меншим за показник, розрахований у середньому для України (49,2%).

Не мали роботи та при цьому її активно шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних 56,9 тис. жителів області в працездатному віці.

Рівень безробіття населення працездатного віку становив 13% (у середньому в Україні – 10,3%). Найвище значення показника зафіксовано в Луганській (16,6%), Донецькій (15,7%) та Кіровоградській (13,7%) областях, найменше – у Харківській (7,1%) та Київській (7,3%) областях.

 

28.09.2021

Прес-випуск

До Дня працівників освіти

 

Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято працівники освіти. 

         В освіті Чернігівщини зайнято понад 31 тис. осіб. Їхня середньомісячна заробітна плата за січень–серпень 2021 року становила 10311 грн
(в 1,7 раза більше мінімальної заробітної плати та на 26% – ніж рік тому).

         На кінець минулого року в 441 закладі дошкільної освіти у вихованні та навчанні 27 тис. дошкільнят були задіяні 3,7 тис. педагогічних працівників, дві третини з них – вихователі.

         На початок 2020/21 навчального року у 472 закладах загальної середньої освіти навчальний процес забезпечували майже 12 тис. вчителів. У розрахунку на одного вчителя міської місцевості припадало 11 учнів, сільської – 5.
У 14 закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчалися 4,5 тис. учнів (слухачів).

         Здобувати освіту майже 19 тис. студентам у 16 закладах вищої освіти області допомагали понад 2 тис. наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. Підготовку 329 аспірантів в області здійснювали 5 наукових установ та закладів вищої освіти.

 

14.09.2021

Про індекс споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в серпні 2021р.  в області, як і в Україні, становив 99,8%.

На споживчому ринку області в серпні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 20,7%) подешевшали овочі. На 0,9–5,1% знизилися ціни на олію соняшникову, рис, макаронні вироби, молоко, фрукти. Водночас на 28% подорожчали яйця, на 0,8–3,9% зросли ціни на хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, масло, цукор.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 1,2%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 3,7%.

 

13.09.2021

До Дня працівника лісу

 

                Площа земель лісового фонду Чернігівської області є третьою за величиною в Україні та складає майже 748 тис.га – це 7% лісового фонду країни та 23% території області. Чернігівщина четверта за кількістю заготовленої та реалізованої деревини серед регіонів.

            У 2020р. підприємствами, які здійснювали лісогосподарську діяльність, заготовлено 1585 тис.куб.м деревини (92,7% обсягів попереднього року). У межах України реалізовано  1301 тис. м3 круглого лісу за середньою ціною 711 грн за м3. Основна площа, на якій здійснювалася заготівля деревини, припадала на рубки формування та оздоровлення лісів (88%).

            Переведено лісових культур та природного поновлення у вкриті лісом землі на площі майже 4 тис.га. Відтворено лісів на площі 3 тис. га, у тому числі шляхом садіння та висівання лісу на площі більше 2 тис.га.

            Площа нових осередків шкідників і хвороб лісу, що виникли упродовж року, становила 13 тис. га, з них 80% пошкоджено шкідниками лісу, 20% – хворобами лісу.

Загинуло 567 га лісових насаджень, з них внаслідок лісових пожеж – 322 га, пошкоджень шкідливими комахами – 158 га.

          Ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу заходами боротьби та під впливом природних факторів на площі 13 тис.га.

 

 

06.09.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

в січні–червні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Корюківському районі, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 87,4 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2021р. кількість жителів району зменшилася на 893 особи.

Упродовж січня–червня 2021р. народилися 267 малюків. Кількість померлих склала 1059 осіб.

РИНОК ПРАЦІ. У ІI кварталі 2021р. на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) району було прийнято 947 осіб, тоді як звільнено 1228 осіб (відповідно 7,3% та 9,5% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників у ІI кварталі 2021р. становила 12958 осіб (7,6% від загальної кількості в області).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств становила 11228 грн. Це в 1,9 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), але на 2,3% менше середньообласного показника (11492 грн).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Під урожай 2021р. підприємствами Корюківського району посіяно 83550 га зернових та зернобобових (10,5% від посівів підприємств області), 36200 га культур технічних (11,4%), 1464 га картоплі, овочів та баштанних (24,5%) і 2487 га культур кормових (7,4%).

У структурі посівів зернових та зернобобових переважала кукурудза (54,9%), технічних – соняшник (83,9%).

Підприємствами1 району в січні–червні 2021р. реалізовано на забій худоби та птиці (у живій масі) 692 т, вироблено 11010 т молока. У структурі реалізації аграрними підприємствами худоби та птиці на забій частка великої рогатої худоби становила 88,1%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у І півріччі 2021р. становив 595 т.

Станом на 1 липня 2021р. в підприємствах1 району нараховувалися
8950 голів великої рогатої худоби (у т.ч. 4371 корова). У районі утримувалося 10,2% загальної кількості в області великої рогатої худоби, 11,7% – корів.

БУДІВНИЦТВО. У січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію          654 м2 загальної площі житлових будівель, що на 54,1% менше, ніж у січні–червні 2020р.

____________________

Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від              200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 

 

12.08.2021

Прес-випуск

 

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в липні 2021р.  в області становив 100,4%, в Україні – 100,1%.

На споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. Найбільше (на 9,5% та 8,5%) подорожчали яйця та цукор. На 1–2,9% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, рис, кисломолочну продукцію, олію соняшникову, фрукти. Водночас на 7,5% подешевшали овочі, на 1,4% – сири, на 0,8% – риба та продукти з риби.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,9%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 1,5%.

Вартість Інтернету зросла на 5,7%, місцевого телефонного зв'язку – на 4,9%.

 

11.08.2021

Прес-випуск

 

Оплата населенням області

житлово-комунальних послуг

у червні 2021 року

 

У червні 2021 року жителями області сплачено за житлово-комунальні послуги 300 млн.грн, що становить 110,8% нарахованих за цей період сум (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець червня 2021 року становила 304,9 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 257,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 128,4 млн.грн,  за управління  багатоквартирним будинком – 72,8 млн.грн,  за  централізоване  водопостачання та водовідведення – 71 млн.грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 21,2 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У червні 2021 року в області було укладено 164 договори на загальну суму 861,1 тис.грн.

 

 

09.08.2021

Прес-випуск

 

Споживання продуктів харчування 

населенням області

 

За розрахунками Державної служби статистики України в середньому у 2020р. пересічний чернігівець вжив 53 кг м’яса та м’ясних продуктів (по Україні – 54), 208 кг молока та молочних продуктів (202), 269 яєць (278), 114 кг хлібних продуктів (97), 164 кг картоплі (134), 178 кг овочів (164), 56 кг плодів та ягід (57), 13 кг риби та рибних продуктів (12), 13 кг олії (12), 38 кг цукру (28).

Порівняно з 2019р. чернігівці менше вживали молока (на 3 кг), яєць (на 25 шт), хліба (на 2 кг), картоплі та цукру (на 1 кг кожний). Споживання плодів та ягід зросло на 3 кг, овочів  – на 1 кг.

За рівнем споживання цукру Чернігівщина займає 1 місце в Україні, хлібних продуктів – 3, олії – 4, овочів – 5, картоплі – 9, молока та молочних продуктів – 10, плодів та ягід – 11, риби та рибних продуктів – 12, м’яса та м’ясних продуктів – 13, яєць – 19.

Калорійність середньодобового раціону жителя Чернігівщини становила 3023 ккал (у 2019р. – 3049) при середній по Україні – 2674 ккал.

 

06.08.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–червні 2021 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2021р. становила 969,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 7481 особу.

Порівняно із січнем–травнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 2057 осіб.

Упродовж січня–травня 2021р. народилися 2098 малюків. Кількість померлих склала 9203 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–травні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–травнем 2020р. зросла на 23,4% й становила 10620 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання не перевищувала 69,1% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 113,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж  січня–травня 2021р. зменшилася на 6469,5 тис.грн (на 39,8%) та на 1 червня 2021р. становила 9773,5 тис.грн, що дорівнює 0,5% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,  на 1 червня 2021р. становила 698 осіб (0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14002 грн, що на 25,2% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за травень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2021р.  в області становив 106,1%, в Україні – 106,4%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 44,4%) подорожчала олія соняшникова, на 18,2–22,8% – фрукти, м’ясо птиці, цукор. На 4,3–12% зросли ціни на яловичину, сало, хліб, макаронні вироби, рис, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, овочі, сири, кисломолочну продукцію, масло, сметану. Водночас яйця знизилися в ціні на 36,5%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 9,3%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 28,6%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, у автодорожньому – на 4,7%.

 Інтернет став дорожчим на 22,9%, міжміський та місцевий телефонний зв'язок – на 11,2% та 9,5% відповідно.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–червні 2021р. порівняно із січнем–червнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 87,2%, у переробній  промисловості – 102,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 90,5%. У  текстильному  виробництві,   виробництві  одягу,  шкіри,  виробів  зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 90,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній  діяльності – 117,8%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 80,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 125,1%, у  металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і  устатковання, – 105,5%, у машинобудуванні – 147,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,6%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2021р., за розрахунками, становив 95,5% до січня–червня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 98,3%, господарствах населення – 92,6%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–червень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 127%, у т.ч. в підприємствах – 280,1%, господарствах населення – 124,8%.

Станом на 1 липня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 14,6 тис.ц овочів (на 21,5% більше, ніж рік тому) та 17,6 тис.ц плодів та ягід (на 3,7% більше).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–червень 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95,1%, у т.ч. в підприємствах – 98,3%, господарствах населення – 91,7%.

За розрахунками, на 1 липня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 155,9 тис. голів (на 10,5% менше 1 липня 2020р.), у т.ч. корів – 81,8 тис. (на 6,2% менше); свиней – 191,9 тис. (на 3,2% менше), овець і кіз – 33,9 тис. (на 14,6% менше), птиці всіх видів –   4163,5 тис. голів (на 10,4% менше).

У господарствах населення утримувалося 39% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,4%; 30,8% – свиней, 96,2% – овець і кіз та 95,3% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–червні 2021р. реалізовані на забій 24,7 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,9% більше, ніж у січні–червні 2020р., вироблені 218,9 тис.т молока (на 6,5% менше) та 159,1 млн.шт яєць (на 1,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,3%, молока – 43,9%.

На 1 липня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 406,1 тис.т зерна (на 7,6% більше проти   1 липня 2020р.), у т.ч. 300 тис.т кукурудзи, 35,7 тис.т пшениці, 26,7 тис.т жита, 15,3 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 26,4 тис.т (у 2,8 раза більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–червні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 808 млн.грн. Індекс будівельної продукції    в січні–червні 2021р. порівняно із січнем–червнем 2020р. становив 77,2%.

Обсяги будівництва будівель зменшилися на 20,1% (нежитлових – на 29,7%, житлових – на 2,9%), інженерних споруд – на 27,7%.

Нове будівництво склало 21,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 28,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 49,9%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні–травні 2021р. експорт товарів становив 477,1 млн.дол. США, імпорт – 163 млн.дол. Порівняно із січнем–травнем 2020р. експорт збільшився на 45,9% (на 150,1 млн.дол.), імпорт – на 20,4% (на 27,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 314,1 млн.дол. (у січні–травні 2020р. також позитивне – 191,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, взуття. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 169,4 млн.дол., або 35,5% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2020р. – 125,3 млн.дол., або 38,3%), та збільшився порівняно із січнем–травнем 2020р. на 44,1 млн.дол., або на 35,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Португалії, Румунії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії в 5,9 раза, Китаю – у 4,6 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 3,5 раза, Італії – у 3,3 раза, Португалії – у 2,1 раза, Німеччини – в 1,7 раза, Румунії – на 28,3%, Нідерландів – на 4,1%, Азербайджану – на 3,7%; зменшився до Єгипту на 45,1%, Іспанії – на 20,7%, Білорусі – на 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–травнем 2020р. збільшилася частка мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 80 млн.дол., або 49,1% загального обсягу (у січні–травні 2020р. – відповідно 60,3 млн.дол. та 44,5%), та збільшився проти січня–травня 2020р. на 19,7 млн.дол., або на 32,8%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Туреччини, Російської Федерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Бразилії.

Порівняно із січнем–травнем 2020р. імпорт товарів збільшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 3,4 раза, Італії – в 1,8 раза, Туреччини – на 40,7%, США – на 22,1%,  Німеччини – на 21%, Польщі – на 16,7%,  Нідерландів – на 12,2%, Білорусі – на 10,9%, Литви – на 5,4%, Китаю – на 4,5%, Російської Федерації  – на 3,6%; зменшився з Бразилії на 48,9%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2021р. становив 12040,7 млн.грн, що на 13,2% більше від обсягу січня–червня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2021р. становив 7842,9 млн.грн і зріс проти січня–червня 2020р. на 11,9%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–червні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив   521,4 млн.ткм, або 108,1% від обсягу січня–червня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 895,2 тис.т вантажів, що на 19,9% більше, ніж у січні–червні 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 507,1 млн.ткм, який збільшився на 10,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено 807,5 тис.т вантажів, що на 32,8% більше, ніж у січні–червні 2020р.

Водним транспортом у січні–червні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 87,7 тис.т, що становить 63,2% рівня січня–червня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–червні 2021р. становив 187 млн.пас.км, або 102% від обсягу січня–червня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 21,6 млн. пасажирів,  що на 3,2% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 11,8 млн. пасажирів, що на 11,9% більше, ніж у січні–червні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 9,8 млн. пасажирів, що становить 94,3% рівня січня–червня 2020р.

 

04.08.2021

 

Прес-випуск       

 

Сім’ї  Чернігівщини

 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на початок 2021 року в Чернігівській області проживає 418 тис. домогосподарств, що складає 2,9% від усіх домогосподарств країни. Більшість із них (61%) проживають у міській місцевості.

Середній розмір домогосподарства області становить 2,3 особи (в Україні – 2,6).

На Чернігівщині найбільшою є частка домогосподарств, які складаються з двох осіб (39%). Мають у своєму складі трьох осіб 25% сімей області, 24% –складаються з однієї особи та лише кожна восьма родина налічує чотири і більше осіб.          

Найбільш чисельні домогосподарства характерні для західних регіонів країни. Зокрема, кожна друга родина на Закарпатті та кожна третя у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях мають у своєму складі чотирьох і більше осіб. Найбільш поширені домогосподарства з однієї особи в Кіровоградській області.

Довідково: Серед країн ЄС найбільший середній розмір був у домогосподарств Словакії (2,9 особи) та Польщі (2,8 особи), а найменший (2 особи) – Данії, Німеччини, Фінляндії та Швеції (за даними 2019р.).

 

Сім’ї з дітьми

 

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств кожна третя родина на Чернігівщині (143 тис.) має у своєму складі дітей у віці до 18 років.

Найбільшою (41%) є частка домогосподарств із дітьми віком від 7 до       13 років, 22% мають малечу до 3 років, кожна п’ята родина виховує підлітків     у віці  14–17 років та 19% мають у своєму складі дітей від 3 до 6 років.

Рівень та умови життя сімей із дітьми значною мірою залежать від кількості дорослих осіб в їхньому складі. Двох дорослих осіб мають 57% таких домогосподарств, трьох і більше – 35%. Проте 8% сімей утримує лише одна доросла особа.

В Україні налічується 5,5 млн сімей із дітьми (38% від загальної кількості домогосподарств). Найбільше таких родин у Закарпатській та Чернівецькій областях (55% та 51% відповідно).

 

02.08.2021

Прес-випуск

Що посіяли в області?

 

Більшу частину зайнятих посівами площ (63%) відведено під зернові культури. Технічні культури займають 24%, кормові – 7%, картопля та овоче-баштанні – 6%.

Зернових культур посіяно на площі 856 тис.га. Більше, ніж торік, посіяно пшениці, кукурудзи на зерно, жита, гречки. Зменшилися площі ячменю,  вівса, проса та зернобобових культур. Дві третини посівів у складі зернової групи займає кукурудза.

Чернігівщина за посівами жита є першою серед регіонів України, кукурудзи – поступається лише Полтавщині, вівса та гречки – третьою, кормових культур – четвертою.

Технічних культур посіяно на площі 317 тис.га, з  них 75% становлять посіви соняшнику, 12% – сої, 11% – ріпаку, 2% – цукрового буряку.    У порівнянні з 2020 р.  посівні площі соняшнику та  цукрового буряку дещо зменшилися, а ріпаку – збільшилися на 31%.

Картоплі  посаджено 72 тис.га, овочів відкритого ґрунту – 11 тис.га, що трохи менше минулого року. Основними виробниками цих видів рослинницької продукції залишаються господарства населення. У них зосереджено 92% посівних площ картоплі та 97% – овочів.

Під урожай 2021р. в області посіяно 1354 тис.га сільськогосподарських культур, з них 85% засіяли підприємства. У порівнянні з минулим роком посівні площі збільшилися на 1%.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30.07.2021 р.

Прес–випуск

 Стан виплати заробітної плати

 працівникам Чернігівської області

 на 1 липня 2021 року

   

На 1 липня 2021 року працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області вчасно не виплачено 11 млн.грн нарахованої заробітної плати. Це на 32% менше, ніж на початок року.

Половина суми боргу припадає на підприємства переробної промисловості, майже третина (30%) – на підприємства транспорту, складського господарства. Основну частину заборгованої заробітної плати утворено в Чернігівському та  Ніжинському районах (по 44%).

На 1 липня вчасно не отримали заробітну плату 986 працівників,  кожному з яких заборговано в середньому понад 11 тис.грн.

 

29.07.2021

Прес-випуск                                          

 

Економічні очікування населення

 

Органами державної статистики на початку 2021 року проведено опитування домогосподарств, у ході якого вивчалася думка українців щодо економічних очікувань на майбутнє.

За даними опитування 41% домогосподарств Чернігівської області вважають, що їх матеріальний стан у 2020р. залишився без змін, у кожному четвертому – скоріше погіршився, у 22% домогосподарств – погіршився.

Розподіл домогосподарств за очікуваннями щодо змін їхнього економічного становища на наступні 12 місяців засвідчив, що в кожному другому домогосподарстві області не сподіваються на зміну свого матеріального становища, 40% очікують погіршення свого добробуту та тільки 10% оптимістично дивляться в майбутнє та сподіваються на покращення існуючого становища (в Україні – 47%, 44% та 7% відповідно).        

У відповідь на питання, яка сума грошей необхідна в середньому одній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідною, 27% домогосподарств зазначили дохід у розмірі понад 10000 грн. Наступним за ступенем поширення був дохід у розмірі 9000–10000 грн, на який указало кожне четверте  домогосподарство.

У ході опитування респондентам було запропоновано визначити розмір середньодушового грошового доходу на місяць, який за їх думкою, відповідає майновому становищу середнього класу, на що дві третини домогосподарств  указали  дохід  понад  22000 грн,  кожне п’яте –  від 18000 до 20000 грн.

 

Прес-випуск                                                 

 

Самооцінка домогосподарствами

Чернігівської області

рівня своїх доходів

        

За результатами проведеного органами державної статистики вибіркового опитування домогосподарств Чернігівської області щодо самооцінки рівня їх матеріальної забезпеченості у 2020 році найбільша частка домогосподарств (48%) вважала свій дохід достатнім тільки для забезпечення нормального харчування, але обмежували себе в придбанні непродовольчих товарів та послуг області (в Україні – 37%).

Визнали рівень своїх доходів достатнім, але заощаджень не робили,    43% родин Чернігівщини, ще 6% – робили заощадження (в Україні – 48% та 12% відповідно). Найбільше робили заощадження домогосподарства Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей (39%–21%) та, навпаки, не вдалося заощадити домогосподарствам Вінницької, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Разом із тим 3% домогосподарств Чернігівщини (як і в Україні в цілому) відповіли, що не змогли забезпечити себе достатнім харчуванням. Найбільша частка таких домогосподарств у Закарпатській області – 58%.

 

15.07.2021

Прес-випуск

 

Житловий фонд

Чернігівської області

на 1 січня 2021 року

 

На 1 січня 2021р. житловий фонд Чернігівської області, за оцінкою Держстату, налічував 30,5 млн.м2 загальної площі, майже половина якої (49%) – сільське житло.

У середньому на одного жителя області припадало 31,5 м2 загальної площі (у міській  місцевості –  24,9 м2, у сільській – 44,1 м2).

Житловий фонд області налічував 565,1 тис. квартир, серед них найбільше – двокімнатних (40,3%).

Якість житла визначається наявністю різних видів благоустрою, рівень обладнання якими становив: газом – 79,7% загальної площі, центральним опаленням – 34,0%, опаленням від індивідуальних установок – 22,8%, водопроводом – 44,4%, каналізацією – 41,7%, гарячим водопостачанням – 34,1%.

На початок року у ветхому стані перебувало 1390 житлових будинків загальною площею 71,1 тис. м2, в аварійному – 494 будинки загальною площею   28,4 тис. м2.

 

08.07.2021

 

Прес-випуск

До Всесвітнього дня

народонаселення

 

11 липня відзначається Всесвітній день народонаселення, головна мета якого – акцентувати увагу суспільства на важливості вирішення демографічних проблем.

За розрахунками, на початок поточного року чисельність постійного населення України становила 41,4 млн. осіб, з яких 968,1 тис. – жителі Чернігівської області.

Середній вік жителів області – 44 роки. Сільське населення старше за міське (47 років проти 43). Середній вік жінок (47 років) вищий, ніж   чоловіків (41).

Для статевого складу населення Чернігівщини характерною є гендерна диспропорція: на 1000 чоловіків припадає 1199 жінок.

У віковій структурі досить вагомою (67%) є частка населення віком 15–64 роки – основного постачальника трудових ресурсів. Кожен п’ятий житель області перебуває в поважному віці (65 років і старше). Разом з тим, питома вага дітей віком 0–14 років становить лише 13%.

За минулий рік чисельність населення області скоротилася на    14,7 тис. осіб. Це відбулося переважно за рахунок порушення рівноваги між процесами народжуваності та смертності: на 100 померлих припадало   30 живонароджених.

 

07.07.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–травні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 970,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5843 особи.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 1494 особи.

Упродовж січня–квітня 2021р. народився 1751 малюк. Кількість померлих склала 7410 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–квітні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–квітнем 2020р. зросла на 21,7% й становила 10478 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборонна; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, поштової та кур’єрської діяльності, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, не перевищувала 69,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2021р. порівняно  з відповідним періодом 2020 р. становив 112,8%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж   січня–квітня 2021р. зменшилася на 6177,1 тис.грн (на 38%) та на 1 травня 2021р. становила 10065,9 тис.грн, що дорівнює 0,5% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 травня 2021р. становила 884 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11387 грн, що на 1,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2021р.  в області становив 106,2%, в Україні – 106,1%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 43%) подорожчала олія соняшникова, на 21,5–24,3% – фрукти, цукор, м’ясо птиці, на 10,3–13,7% – сметана, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція. На 4,3–8,9% зросли ціни на яловичину, хліб, рис, макаронні вироби, масло, молоко, сири, рибу та продукти з риби, сало, овочі. Водночас яйця знизилися в ціні на 22,1%,  безалкогольні напої – на 0,7%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 8,5%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 27,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, у автодорожньому – на 3,5%.

 Інтернет став дорожчим на 22,9%, міжміський та місцевий телефонний зв'язок – на 11,2% та 9,5% відповідно.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,3%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 86,1%, у переробній   промисловості – 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 90%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 89,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній          діяльності – 118,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 82,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 119,3%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і  устатковання, – 100,3%, у машинобудуванні – 150,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,6%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2021р., за розрахунками, становив 94,7% до січня–травня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 98,9%, господарствах населення – 90,2%.

За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 154,4 тис. голів (на 11,6% менше 1 червня 2020р.),         у т.ч. корів – 81,5 тис. (на 7,4% менше); свиней – 190,7 тис. (на 3% менше), овець і кіз – 33,2 тис. (на 18% менше), птиці всіх видів – 3667,9 тис. голів (на 8,3% менше).

У господарствах населення утримувалося 38,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,7%; 31% – свиней, 96,1% – овець і кіз та 93,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–травні 2021р. реалізовані на забій 22,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,8% більше, ніж у січні–травні 2020р., вироблені 178,3 тис.т молока (на 7,4% менше) та 124,8 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,2%, молока – 43,1%.

На 1 червня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 545,6 тис.т зерна (на 13,4% більше проти 1 червня 2020р.), у т.ч. 422,1 тис.т кукурудзи, 45,7 тис.т пшениці, 32,8 тис.т жита, 20,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
35,3 тис.т (в 1,7 раза більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–травні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 564 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. становив 74,4%.

         Обсяги будівництва будівель зменшилися на 17,7% (нежитлових –   на 25,3%, житлових – на 5,4%), інженерних споруд – на 42,8%.

         Нове будівництво склало 25,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 18,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 56,4%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні–квітні 2021р. експорт товарів становив 375,4 млн.дол. США, імпорт – 130,2 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2020р. експорт збільшився на 32,9% (на 92,8 млн.дол.), імпорт – на 17,1% (на 19 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 245,2 млн.дол. (у січні–квітні 2020р. також позитивне – 171,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини, взуття, головних уборів, парасольок. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 133,6 млн.дол., або 35,6% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2020р. – 113,5 млн.дол., або 40,2%), та збільшився порівняно із січнем–квітнем 2020р. на 20,1 млн.дол., або на 17,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії та Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Індії, Туреччини, Єгипту та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 5,5 раза, Індії – у 5 разів, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 3,4 раза, Італії – у 3 рази, Португалії –      у 2,2 раза, Туреччини – у 2 рази, Румунії – на 30,2%; зменшився до Єгипту у 3 рази, Іспанії – на 30,2%, Нідерландів – на 16,1%,  Білорусі – на 9%, Азербайджану – на 0,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2020р. збільшилася частка мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 65,4 млн.дол., або 50,2% загального обсягу (у січні–квітні 2020р. – відповідно 50,2 млн.дол. та 45,1%), та збільшився проти січня–квітня 2020р. на        15,2 млн.дол., або на 30,2%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Російської Федерації, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Бразилії.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. імпорт товарів збільшився із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 3,1 раза, Італії – в 1,9 раза, США – на 31,9%, Туреччини – на 26,3%, Німеччини –    на 18,4%, Російської Федерації  – на 7,3%, Китаю – на 5,2%, Польщі – на 1%; зменшився з Бразилії у 2,2 раза, Білорусі – на 6,5%, Нідерландів – на 3,7%, Литви – на 3,3%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021р. становив 9805,4 млн.грн, що на 12,1% більше від обсягу січня–травня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2021р. становив 6418,6 млн.грн і зріс проти січня–травня 2020р. на 12,1%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–травні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив  432,2 млн.ткм, або 109,9% від обсягу січня–травня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 748 тис.т вантажів, що на 21,3% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–травні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 422,2 млн.ткм, який зріс на 11,8% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено 688,9 тис.т вантажів, що на 33,7% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Водним транспортом у січні–травні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 59,1 тис.т, що становить 58,5% рівня січня–травня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–травні 2021р. становив 152,2 млн.пас.км, або 105,3% від обсягу січня–травня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 17,5 млн. пасажирів,  що на 2,7% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 9,7 млн. пасажирів, що на 16,6% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 7,8 млн. пасажирів, що становить 89,3% рівня січня–травня 2020р.

 

 

22.06.2021

Прес-випуск

 

Склад населення

Чернігівської області за віком

 

На 1 січня 2021 року на Чернігівщині, за розрахунками, постійно проживали 968,1 тис. осіб (2,3% населення України). За 2020 рік кількість жителів області скоротилася на 14,7 тис. осіб, або на 1,5%.

Чисельність наймолодшої вікової групи населення (0–14 років) становить 130 тис. осіб, або 13,4%.

Найчисельніша вікова група (15–64 роки), яка є основним постачальником трудових ресурсів, складає дві третини всього населення, або 643 тис. осіб, з них 34% – молодь у віці до 35 років.

Найстарша вікова група населення (65 років і старше) налічує майже    195 тис. осіб, або 20% (в Україні питома вага цієї вікової групи – 17%). У поважному віці перебував кожен шостий житель у міській місцевості та кожен четвертий – у сільській.

Сільські жителі значно старші за міських. Про це свідчить показник середнього віку населення. На 1 січня 2021 року середній вік жителів області становив 44 роки (у міській місцевості – 43, у сільській – 47).

Прес-випуск

 

До Всесвітнього дня рибальства

 

      У 2020 році в Україні виловлено 76 тис. т водних біоресурсів (на 17% менше, ніж рік тому), у тому числі риби – 48 тис. т (63% загального обсягу), інших водних  біоресурсів – 28 тис. т (37% відповідно).

      На Чернігівщині підприємствами добуто 325 т водних біоресурсів, з них вирощених в умовах аквакультури (штучне розведення та утримання) – 271 т, у внутрішніх водних об’єктах – 54 т.

   У складі виловленої риби переважали короп, сазан (190 т) та товстолобик (48 т). Ляща виловлено – 19 т, карася – 18 т, плоскирки – 13 т, амура – 11 т, щуки – 9 т, інших видів риб – 17 т.

  Серед знарядь лову перевагу надавали неводам кошільним та кільцевим, закидним та волокушам. Ними виловлено, відповідно, 51% та 28% загального обсягу риби, сітками виловлено 17% риби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2021

 

Прес-випуск

 

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги
 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в травні 2021р.           в області становив 101,1%, в Україні – 101,3%.

На споживчому ринку області в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 10,2% та 7,9%) подорожчали фрукти і олія соняшникова. На 1,3%–4,1% зросли ціни на   кисломолочну продукцію, сметану, безалкогольні напої, макаронні вироби, хліб, сало, м'ясо та м'ясопродукти, масло. Водночас на 28,6% подешевшали яйця, на 3,9% – овочі, на 1,3% – рис.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 2,4%.

Природний газ подорожчав на 11,2%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 2,4%, паливо та мастила – на 1,3%.

 

 

08.06.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

    ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–квітні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2021 р. становила 972,5 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2021 р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 4170 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 789 осіб.

Упродовж січня–березня 2021 р. народився 1331 малюк. Кількість померлих склала 5307 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–березні 2021 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–березнем 2020 р. зросла на 19,3% й становила 10242 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник  в економіці області в 1,5–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, і не перевищував 71,1% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–березні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 110,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня–березня 2021 р. зменшилася на 5590,4 тис.грн (на 34,4%) та на 1 квітня 2021 р. становила 10652,6 тис.грн, що дорівнює 0,6% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2021 р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,  на 1 квітня 2021 р. становила 813 осіб (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13103 грн, що на 22,2% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2021 р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2021 р.  в області становив 105,1%, в Україні – 104,8%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 32,5%) подорожчала олія соняшникова, на 10,2–22,8% – фрукти, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, овочі, м’ясо птиці, цукор, на 6,4–9,1% – рис, макаронні вироби, риба та продукти з риби, сири, сметана, яйця. На 2,2–5,7% зросли ціни на хліб, масло, молоко, яловичину, сало. Водночас безалкогольні напої знизилися в ціні на 2,3%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 5,9%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, на 10,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 25,7%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 8,9%, у автодорожньому – на 3%.

 Інтернет став дорожчим на 19,1%, міжміський та місцевий телефонний зв'язок – на 11,2% та 9,5% відповідно.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–квітні 2021 р. порівняно із січнем–квітнем 2020 р. індекс промислової продукції становив 95,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 86,1%, у переробній  промисловості – 99,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 88,6%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 86,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній             діяльності – 119,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 80,3%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 115,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 99,2%, у машинобудуванні – 129,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 99,1%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні 2021 р., за розрахунками, становив 94,5% до січня–квітня 2020 р., у т.ч. в підприємствах – 97%, господарствах населення – 91,6%.

За розрахунками, на 1 травня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 157,1 тис. голів (на 9,5% менше 1 травня 2020 р.), у т.ч. корів – 81,6 тис. (на 7,2% менше); свиней – 188,1 тис. (на 0,8% менше), овець і кіз – 32,6 тис. (на 17,7% менше), птиці всіх видів – 3023,4 тис. голів (на 5,5% менше).

У господарствах населення утримувалося 37,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,6%; 30,1% – свиней, 95,7% – овець і кіз та 91,5% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–квітні 2021 р. реалізовані на забій 19,3 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,1% більше, ніж у січні–квітні 2020 р., вироблені 134,5 тис.т молока (на 6,9% менше) та 90,6 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 49,2%, молока – 40,5%.

На 1 травня 2021 р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 790,5 тис.т зерна (на 10% більше проти 1 травня 2020 р.), у т.ч. 646,3 тис.т кукурудзи, 58,9 тис.т пшениці, 34,6 тис.т жита, 25 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 43,2 тис.т (на 6,8% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–квітні 2021 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 454,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2021 р. порівняно із січнем–квітнем 2020 р. становив 81,1%.

Обсяги будівництва будівель зменшилися на 13% (житлових – на 13,8%, нежитлових – на 12,4%), інженерних споруд – на 33,2%.

Нове будівництво склало 23,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 18,7%, реконструкція та технічне переоcнащення – 57,4%.

У січні–березні 2021 р. в області прийнято в експлуатацію 52,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що в 3,1 раза більше, ніж у січні–березні 2020 р.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 49,4 тис.м2 загальної площі  житла (94,7% загального обсягу), у сільській – 2,8 тис.м2 (5,3%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно із січнем–березнем 2020 р. зросли у 4,2 раза, у сільській зменшилися на 47,2%.

Крім того, у січні–березні 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 1,2 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно із січнем–березнем 2020 р. зросла в 1,7 раза.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–березні 2021р. капітальні інвестиції підприємств та організацій області становили 1048,4 млн.грн, що на 20,3% менше від обсягу капітальних інвестицій за аналогічний період 2020р. 

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій (80,1%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 11,8%, частка коштів населення на будівництво житла – 1,6%.

За видами активів найбільша частка капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 25,9%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 67,2%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  переважало сільське, лісове та рибне господарство – 60,8% загального обсягу, на промисловість припадало 16,9%, на будівництво – 7,1%, на охорону здоров’я та надання соціальної допомоги – 6,8%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 4,1%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склала 2,3%, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,6%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 

У І кварталі 2021р. експорт товарів становив 277,7 млн.дол. США, імпорт – 96,3 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2020 р. експорт збільшився на 25% (на 55,5 млн.дол.), імпорт – на 13,2% (на 11,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 181,4 млн.дол. (у І кварталі 2020 р. також позитивне – 137,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І кварталом 2020 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, головних уборів, парасольок, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 102,8 млн.дол., або 37% від загального обсягу експорту (у І кварталі   2020 р. – 86,1 млн.дол., або 38,8%), та збільшився порівняно з І кварталом 2020 р. на 16,7 млн.дол., або на 19,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Португалії, Іспанії, Румунії та Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Індії, Єгипту та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 5,9 раза, Індії – у 5,4 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 3,5 раза, Португалії – у 3,2 раза, Італії –    в 1,9 раза, Туреччини – в 1,8 раза, Румунії – на 6,7%; зменшився до Єгипту у 2,9 раза, Іспанії – на 28,6%, Нідерландів – на 19,1%,  Азербайджану –     на 4,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з І кварталом 2020р. збільшилася частка мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, шкур необроблених, шкіри вичиненої, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 51,7 млн.дол., або 53,7% загального обсягу (у І кварталі 2020 р. – відповідно 36,8 млн.дол. та 43,3%), та збільшився проти І кварталу 2020 р. на 14,9 млн.дол., або на 40,5%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Італії, Німеччини, Литви, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Російської Федерації, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно з І кварталом 2020р. імпорт товарів збільшився із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,8 раза, Італії – у 2,5 раза, Туреччини – на 19,4%, США – на 19,3%, Німеччини – на 15,5%, Литви – на 7,1%, Польщі – на 4,5%; зменшився з Білорусі на 18%, Нідерландів – на 6,5%,  Російської Федерації  – на 2,4%, Китаю – на 1,6%.

У І кварталі 2021р. експорт послуг становив 8,6 млн.дол. США, імпорт – 12 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2020р. експорт збільшився на 34,8% (на 2,2 млн.дол.), імпорт – на 29% (на 2,7 млн.дол.). Негативне сальдо склало 3,4 млн.дол. (у І кварталі 2020 р. також негативне – 2,9 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І кварталом 2020р. збільшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів, зменшилася – транспортних, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 4,6 млн.дол., або 54,4% від загального обсягу експорту (у І кварталі   2020 р. – 3,3 млн.дол., або 52,5%), та збільшився порівняно з І кварталом 2020 р. на 1,3 млн.дол., або на 39,7%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Азербайджан, Литва, Нідерланди, Італія, Латвія, Канада, Естонія, Білорусь та Німеччина.

Проти І кварталу 2020р. зріс експорт послуг до Естонії, Литви, Італії, США та Білорусі; зменшився до Азербайджану, Канади, Латвії, Нідерландів та Німеччини.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка транспортних та ділових послуг, зменшилася – послуг, пов’язаних із подорожами, роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 1,2 млн.дол., або 10,3% (у І кварталі 2020р. – відповідно 1,1 млн.дол. та 12,6%), та збільшився проти І кварталу 2020р. на 0,1 млн.дол., або на 5,3%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Білорусь, Польща, Російська Федерація та Латвія.

Порівняно з І кварталом 2020р. імпорт послуг зріс із Білорусі, Латвії та Російської Федерації; зменшився з Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2021 р. становив 7648,8 млн.грн, що на 15,2% більше від обсягу січня–квітня 2020 р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2021 р. становив 5044,5 млн.грн і зріс проти січня–квітня 2020 р. на 13,1%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–квітні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив  37,6 млн.ткм, або 108,8% від обсягу січня–квітня 2020 р. Підприємствами  транспорту перевезено 604,5 тис.т вантажів, що становить 122,2% від обсягів січня–квітня 2020 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2021 р. виконано вантажообіг в обсязі 332,4 млн.ткм, який зріс на 10,3% порівняно із січнем–квітнем 2020р., та перевезено 567,2 тис.т вантажів, що на 31,7% більше, ніж у січні–квітні 2020 р.

Водним транспортом у січні–квітні 2021р. перевезено вантажів у обсязі 37,3 тис.т, що становить 58% рівня січня–квітня 2020 р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–квітні 2021р. становив 118,5 млн.пас.км, або 85,5% від обсягу січня–квітня 2020 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 13,6 млн. пасажирів,  або 83,8% від обсягу січня–квітня 2020 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 7,8 млн. пасажирів, що на 3,4% менше, ніж у січні–квітні 2020 р.

Міським електротранспортом перевезено 5,8 млн. пасажирів, що становить 71,2% рівня січня–квітня 2020 р.

 

 

01.06.2021

 

Прес- випуск

 

До Всесвітнього дня

охорони довкілля

 

У 2020р. від стаціонарних джерел забруднення підприємств Чернігівської області в повітряний басейн надійшло 21 тис.т забруднюючих речовин, що на 24% менше, ніж у 2019р. Викиди речовин, що належать до парникових газів та впливають на зміну клімату, становили: метану – 8 тис.т, оксиду азоту – 18 т, діоксиду вуглецю – 1,4 млн.т.

На 1 квадратний кілометр території області в середньому потрапило  655 кг шкідливих речовин, на одну особу – 21 кг.

Серед регіонів України Чернігівська область за обсягами викидів посідає 14 місце.

За попередніми даними, загальні обсяги утворення відходів у 2020р. становили 498 тис.т, у тому числі 447 т – відходи І–ІІІ класу. Третина всіх відходів були рослинного походження. На підприємствах, зареєстрованих у Чернігівській області, утворилося 325 тис.т відходів, у домогосподарствах – 173 тис.т.

Протягом року утилізовано, оброблено (перероблено) 73 тис.т відходів, спалено 17 тис.т, з них 7 тис.т – з метою використання у вигляді палива чи іншим чином для отримання енергії, 10 тис.т – з метою теплового перероблення.

На початок 2021р. в спеціально відведених місцях чи об’єктах підприємств накопичено 9 млн.т відходів, з них 70% – у підприємств, зареєстрованих у м.Чернігові.

            У 2020р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами, зареєстрованими в Чернігівській області, було витрачено 441 млн.грн, у тому числі 50 млн.грн становили капітальні інвестиції,     391 млн.грн – поточні витрати. Зокрема, 43% коштів витрачено на очищення зворотних вод, 30% – на поводження з відходами, 15% – на збереження біорізноманіття і середовища існування, 7% – на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату.

 

 

21.05.2021

 

Прес-випуск

 

Демографічна ситуація

в Чернігівській області

в січні–березні 2021 р.

 

На 1 квітня 2021 року  чисельність наявного населення Чернігівської області, за оцінкою, становила 972,5 тис. осіб, з яких 66% проживали в міській місцевості. З початку року кількість жителів зменшилася на 4,2 тис. осіб.

У січні–березні 2021 року на Чернігівщині з’явилося на світ 1331 немовля (655 хлопчиків та 676 дівчаток). На кожну тисячу населення припадало           5,5 новонароджених. Дві третини дітей народжені містянками. Середній вік жінок, які стали мамами, склав 29 років.

Протягом січня–березня п.р. в області зареєстрували шлюб 844 подружні пари. Серед тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу 60% чоловіків та 57% жінок. Середній вік нареченої становив 33 роки, нареченого – 36 років.

З початку року в області померли 2573 чоловіки та 2734 жінки, середній вік яких 67 та 77 років відповідно.

 

 

14.05.2021

 

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

 

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції у квітні 2021р.           в області становив 100,9%, в Україні – 100,7%.

На споживчому ринку області у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. При цьому найбільше (на 8,3%) подорожчала олія соняшникова. На 0,9%–6,3% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, молоко, сметану, кисломолочну продукцію, масло, сири,   продукти переробки зернових, цукор. Водночас на 2,4% подешевшали яйця, на 2,2% – овочі, на 1,2% ­­– фрукти.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 2%.

Інтернет подорожчав на 7,5%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 6,1%, паливо та мастила – на 4,1%.

 

 

12.05.2021

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–березні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2021р. становила 973,9 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 2756 осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 554 особи.

Упродовж січня–лютого 2021р. народилися 863 малюки. Кількість померлих склала 3452 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–лютому 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–лютим 2020р. зросла на 17,5% й становила 10000 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість й розроблення кар’єрів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник                  в економіці області в 1,6–1,2  раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань й не перевищував 70,5% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–лютого 2021р. зменшилася на 4,5 млн.грн (на 27,5%) та на 1 березня 2021р. становила 11,8 млн.грн, що дорівнює 0,7% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 березня 2021р. становила 902 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
13050 грн, що на 28,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2021р.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2021р.    в області становив 104,2%, в Україні – 104,1%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 22,3%) подорожчала олія соняшникова, на 10,3–16,4% – кисломолочна продукція, фрукти, яйця, цукор, овочі, мясо птиці, на 6,2–7,6% – макаронні вироби, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, рис. На 1,5–4,9% зросли ціни на масло, хліб, яловичину, молоко, сири, сало. Водночас свинина знизилася в ціні на 1,6%, безалкогольні напої – на 1,4%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 3,8%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, на 10,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила подорожчали на 20,7%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 2,9%.

 Вартість міжміського телефонного зв’язку зросла на 11,2%, місцевого телефонного зв'язку – 9,5%, Інтернету – на 10,8%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–березні 2021р. порівняно із січнем–березнем 2020р. індекс промислової продукції становив 92,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислового виробництва склав 84,6%, у переробній              промисловості – 94,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 92,6%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 78,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 107,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 77,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 90,1%, у машинобудуванні – 101,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні 2021р., за розрахунками, становив 94,5% до січня–березня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 97,8%, господарствах населення – 90,1%.

За розрахунками, на 1 квітня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 152,9 тис. голів (на 10,7% менше 1 квітня 2020р.), у т.ч. корів – 81,4 тис. (на 7,2% менше); свиней – 201,1 тис. (на 2,3% більше), овець і кіз – 28,2 тис. (на 21,7% менше), птиці всіх видів – 2990,1 тис. голів (на 3,7% менше).

У господарствах населення утримувалося 37,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,9%; 31,4% – свиней, 95,4% – овець і кіз та 92,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–березні 2021р. реалізовані на забій 12,8 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,3% менше, ніж у січні–березні 2020р., вироблені 94,4 тис.т молока (на 8% менше) та 56,9 млн.шт яєць (на 2,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 44,5%, молока – 37,4%.

На 1 квітня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 980,8 тис.т зерна (на 2,2% менше проти  1 квітня 2020р.), у т.ч. 812,1 тис.т кукурудзи, 75,1 тис.т пшениці, 35,3 тис.т жита, 29,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 55,7 тис.т (на 30,1% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–березні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 344,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–березні 2021р. порівняно із січнем–березнем 2020р. становив 90,5%.

          Обсяги будівництва будівель залишилися на рівні січня–березня 2020р. (житлових збільшилися на 4%, нежитлових зменшилися на 2,7%), інженерних споруд зменшилися на 29,6%.

         Нове будівництво склало 26,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 19,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 54,5%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні–лютому 2021р. експорт товарів становив 181,8 млн.дол. США, імпорт – 60,1 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2020р. експорт збільшився на 20,1% (на 30,4 млн.дол.), імпорт – на 13,2% (на 7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 121,7 млн.дол. (у  січні–лютому 2020р. також позитивне – 98,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів,  взуття, головних уборів, парасольок, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 73 млн.дол., або 40,2% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2020р. – 65,1 млн.дол., або 43%), та збільшився порівняно із січнем–лютим 2020р. на 7,9 млн.дол., або на 12,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Португалії, Нідерландів,  Німеччини, Румунії та Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Єгипту, Індії, Алжиру та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 19 разів, Китаю – у 6,1 раза, Індії – у 5,2 раза, Португалії – у 4,7 раза, Італії – у 2,4 раза, Німеччини – в 1,6 раза, Азербайджану – на 11,5%, Туреччини – на 8,7%, Румунії – на 5,4%, Алжиру – на 5,3%; зменшився до Єгипту у 2,7 раза, Нідерландів – на 46,3%,  Іспанії – на 27,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–лютим 2020р. збільшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, шкур необроблених, шкіри вичиненої, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 33,2 млн.дол., або 55,2% загального обсягу (у січні–лютому 2020р. – відповідно 21,3 млн.дол. та 40,1%), та збільшився проти січня–лютого 2020р. на 11,9 млн.дол., або в 1,6 раза.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Італії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Польщі, Австрії та Румунії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно із січнем–лютим 2020р. імпорт товарів збільшився з Румунії у 3,5 раза, Італії – у 3,4 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 3 рази, Литви – у 2,9 раза,  Туреччини – на 42,6%, Польщі – на 8,7%, США – на 6,4%; зменшився з Білорусі на 42%, Китаю – на 23,1%, Нідерландів – на 11,4%,  Німеччини – на 10,9%, Австрії – на 7,5%, Російської Федерації  – на 4,3%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2021р. становив 5835,3 млн.грн, що на 10,5% більше від обсягу січня–березня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2021р. становив 3753,4 млн.грн і зріс проти січня–березня 2020р. на 8,3%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–березні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 239,9 млн.ткм, або 104,9% від обсягу січня–березня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 419,6 тис.т вантажів, що становить 113,8% від обсягів січня–березня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 238,9 млн.ткм, який зріс на 6,5% порівняно із січнем–березнем 2020р., та перевезено 406,6 тис.т вантажів, що на 22,9% більше, ніж у січні–березні 2020р.

Водним транспортом у січні–березні 2021р. перевезено вантажів в обсязі 13 тис.т, що становить 34,4% рівня січня–березня 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–березні 2021р. становив 95,5 млн.пас.км, або 67,9% від обсягу січня–березня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 11,4 млн. пасажирів,  або 71,5% від обсягу січня–березня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 6,2 млн. пасажирів, що на 22,2% менше, ніж у січні–березні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 5,2 млн. пасажирів, що становить 65,1% рівня січня–березня 2020р.

 

 

 

07.05.2021

Прес-випуск

До Дня матері

 

  У другу неділю травня в Україні традиційно відзначається одне з головних родинних свят – День матері. Це свято – данина всім жінкам, які продовжують наш рід, народжують та виховують дітей.

  На Чернігівщині на початок 2021 року проживало 531,7 тис. жінок      (54% наявного населення області), з них – 40% у фертильному віці (15–49 років), упродовж якого здатні до народжування дитини.

  У минулому році мамами стали майже 6 тис. жінок (з них дві третини – городянки), які народили 3010 хлопчиків та 2915 дівчаток.  

  Середній вік жінок, що пізнали радість материнства, становив 29 років.

 Найбільш активною дітородною групою були жінки у віці 25–29 років (30% народжених дітей). Наймолодшими мамами стали вісім дівчат у віці до   16 років, найстаршими – шість жінок у віці понад 45 років.

 

22.04.2021

Прес-випуск

Шлюби з іноземцями

 

У Чернігівській області у 2020 році з 3693 зареєстрованих шлюбів         159 (або 4,3%) – укладені між громадянами України та представниками інших країн. Кількість інтернаціональних шлюбів, порівняно з 2019 роком, скоротилася на 37%.

Іноземців для створення сім'ї обрала 161 українка. Вони надали перевагу громадянам: Російської Федерації (23), Азербайджану (13), Німеччини (10), Республіки Білорусь та Грузії (по 9), Молдови, Вірменії, Туреччини (по 8), Ізраїлю, Нігерії, Польщі (по 7), Єгипту та Ірану (по 4) та ще  27 представникам країн  Європи,  12 – країн Азії, 5 – країн Африки.

Серед чоловіків нашої області, які взяли собі за дружину іноземку,          13 зупинили свій вибір на громадянках Російської Федерації, 3 – Республіки Білорусь, 2 – Грузії та по 1 – Литви, Молдови, Франції, Конго, Нігерії, Ізраїлю, Ірану та Казахстану.

Крім того, укладено 28 шлюбів між іноземними громадянами

 

16.04.2021

Прес-випуск

Віковий склад  наречених


        У 2020 році на Чернігівщині було створено 3,7 тис. нових сімей. Віковий склад наречених свідчить, що на весільний рушник стають як неповнолітні, так і люди поважного віку. Середній вік нареченого при вступі до шлюбу склав 35 років, нареченої – 32. Найвища шлюбна активність традиційно припадає на вік 20–24 роки у жінок та 25–29 років у чоловіків. Саме до цих вікових груп належав кожен четвертий із молодят.

        Наймолодшими нареченими були десять 16-річних дівчат та п'ятнадцять 18-річних юнаків.

        Найстарші наречені були у віці 80 років і більше, причому 92% – чоловіки.

       Переважна більшість (94%) жінок наймолодшої вікової групи (19 років і менше) створюють сім’ї із чоловіками, старшими за себе. Майже дві третини чоловіків цієї вікової групи також надають перевагу старшим жінкам.  Зі збільшенням віку зростає частка чоловіків, які обирають молодших за себе жінок.

       Максимальна різниця у віці між одруженими, де чоловік був набагато старший за дружину, склала 36 років, а серед подружніх пар, де старшою була жінка – 35 років.

       

15.04.2021

       

       Прес-випуск

       Про індекси споживчих цін

       на товари та послуги

 

        За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в березні 2021р.           в області становив 101,6%, в Україні – 101,7%.

        На споживчому ринку області в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. При цьому найбільше (на 11,5%) подорожчала олія соняшникова. На 1,6%–5,1% зросли ціни на рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти, сало, фрукти, цукор, продукти переробки зернових, рис, молоко, кисломолочну продукцію. Водночас на 2,4% подешевшали макаронні вироби, на 2,1% – сири, на 1,5% – безалкогольні напої, на 1,2% – яйця.

          Паливо та мастила стали дорожчими на 7,5%.

 

 

15.04.2021

Прес–випуск

Шлюби на Чернігівщині  

 

  У 2020 році на Чернігівщині зареєстрували шлюб 3,7 тис. подружніх пар.    Традиційно, у високосному році скорочується кількість бажаючих оформити свої стосунки, тому кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 28% порівняно з 2019 роком та становила 3,8 шлюба в розрахунку на 1000 осіб наявного населення.

 Серед тих хто одружилися, не перебували раніше в шлюбі 67% чоловіків та 63% жінок. Найвища шлюбна активність припала на липень–жовтень 2020р., а привабливішим для молодят був серпень – 15% всіх зареєстрованих шлюбів.

 

 

12.04.2021

Прес-випуск

Міждержавний рух населення                                                        

області у 2020 році

 

Чернігівщина має незначний міграційний обмін з іншими країнами світу. У 2020 році в загальному обсязі переміщень частка міждержавних склала лише один відсоток. Прибуло в область 69 осіб, вибуло 104 особи.

Переважна кількість прибулих була з країн, що межують із Чернігівською областю – Російської  Федерації (27 осіб) та Білорусі (17 осіб). Найбільш привабливими для еміграції стали Німеччина та Литва (50% вибулих). Крім того, географія закордонних міграційних переміщень представлена ще такими країнами, як Австралія, Азербайджан, Алжир, Вірменія, Греція, Грузія, Естонія, Італія, Йорданія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Республіка Молдова, Нігерія, Нідерланди, США, Туреччина, Узбекистан.

Активніше за кордон виїжджали із міської місцевості (86% емігрантів).

Аналіз складу мігрантів за статтю свідчить про перевагу чоловіків серед прибулих, а жінок серед вибулих (61% та 58% відповідно).

У загальній кількості міждержавних мігрантів найчисельнішою була вікова група 30–44 роки (42,2%).  

Прес–випуск

Народжуваність

на Чернігівщині у 2020 році

У 2020 році в Чернігівській області народилися 5925 малюків              (3010 хлопчиків та 2915 дівчаток). Щоденно на світ з’являлися, у середньому,              16 немовлят. Дві третини дітей народилися у містянок. 

На кожну тисячу жителів області припадає 6,0 новонароджених. У міській місцевості показник народжуваності традиційно вище, ніж у сільській (6,1 проти 5,8).

Найактивніше народжують жінки у віці 25–29 років: на них припадає майже третина загальної кількості народжених. Наймолодшими мамами стали вісім дівчат у віці до 16 років, найстаршими – шість жінок у віці понад 45 років.

Середній вік породіль при народженні дитини становив 29 років.

У 2020 році майже чверть (24%) немовлят народилися в матерів-одиначок або в батьків, шлюб яких не зареєстрований. У міській місцевості кожна п’ята дитина народилася поза шлюбом, у сільській – кожна третя.

 

07.04.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–лютому 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 975,3 тис. осіб. Упродовж січня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 1422 особи.

Порівняно із січнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 383 особи.

Упродовж січня 2021р. народилися 411 малюків. Кількість померлих склала 1862 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем 2020р. зросла на 16,5% й становила 9877 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,7–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 65,7% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2021р. порівняно із січнем 2020р. становив 109,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня 2021р. зменшилася на 3551,6 тис.грн (на 21,9%) та на 1 лютого 2021р. становила 12691,4 тис.грн, що дорівнює 0,8% від фонду оплати праці, нарахованого за січень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1 лютого 2021р. становила 1059 осіб (0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
11984 грн, що на 21,3% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2021р.              в області становив 102,5%, в Україні – 102,3%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 11,7–15,1%) подорожчали цукор, яйця та овочі, на 6,3–9,7% – сири, сметана, фрукти, макаронні вироби, м'ясо птиці, олія соняшникова. На 1,4–5,2% зросли ціни на молоко, масло, кисломолочну продукцію, хліб, рис, продукти переробки зернових, сало, рибу та продукти з риби. Водночас свинина знизилася в ціні на 2,9%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 3,1%.

Тарифи на каналізацію підвищилися на 36,7%, електроенергію – на 36,6%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, на 10,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила подорожчали на 12,3%.

 Вартість міжміського телефонного зв’язку зросла на 11,2%, місцевого телефонного зв'язку – 9,5%, Інтернету – на 10,8%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–лютому 2021р. порівняно із січнем–лютим 2020р. індекс промислової продукції становив 90,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислового виробництва склав 84,8%, у переробній промисловості – 90%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 93,5%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 70,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 97,6%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 81,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 101,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 82,6%, у машинобудуванні – 92,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,6%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2021р., за розрахунками, становив 94,4% до січня–лютого 2020р., у т.ч. в підприємствах – 96,5%, господарствах населення – 91%.

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість великої рогатої  худоби була 151,5 тис. голів (на 9,8% менше 1 березня 2020р.), у т.ч. корів – 81,8 тис. (на 6,9% менше); свиней – 200 тис. (на 1,2% менше), овець і кіз – 24 тис. (на 21,6% менше), птиці всіх видів –
3138,7 тис. голів (на 2,3% менше).

У господарствах населення утримувалося 37% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 51,1%; 32,6% – свиней, 94,2% – овець і кіз та 91,4% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–лютому 2021р. реалізовані на забій  8,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,2% менше, ніж у січні–лютому 2020р., вироблені 56,3 тис.т молока (на 6,8% менше) та 31,4 млн.шт яєць (на 1,6% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 49,4%, молока – 32,5%.

На 1 березня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1235 тис.т зерна (на 8,6% менше проти  1 березня 2020р.), у т.ч. 1038,9 тис.т кукурудзи, 84,5 тис.т пшениці,
38 тис.т жита, 32,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
71,4 тис.т (на 34,9% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 193,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2021р. порівняно із січнем–лютим 2020р. становив 79,6%.

          Обсяги будівництва будівель зменшилися на 15,2% (житлових – на 0,6%, нежитлових – на 27,8%), інженерних споруд – на 29,5%.

         Нове будівництво склало 12,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 63,3%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні 2021р. експорт товарів становив 76,5 млн.дол. США,     імпорт – 31,9 млн.дол. Порівняно із січнем 2020р. експорт зменшився на 2,2% (на 1,7 млн.дол.), імпорт збільшився на 26,3% (на 6,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 44,6 млн.дол. (у  січні 2020р. також   позитивне – 53 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2020р. збільшилася частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, зернових культур, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 28,7 млн.дол., або 37,5% від загального обсягу експорту (у січні 2020р. – 35,5 млн.дол., або 45,3%), та зменшився порівняно із січнем 2020р. на 6,8 млн.дол., або на 19,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини та Франції.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Азербайджану, Єгипту, Індії та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії                   в 64,1 раза, Франції – у 13,8 раза, Бельгії – у 5,4 раза, Італії – у 3,1 раза, Китаю – у 2,5 раза, Індії – у 2,1 раза, Азербайджану – на 25,2%,      Німеччини – на 15,8%; зменшився до Іспанії в 3,7 раза, Єгипту – у 3,2 раза, Нідерландів – у 2,2 раза, Білорусі – на 19,5%, Румунії – на 2,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем 2020р. збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання. Зменшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, паперу та картону, шкур необроблених, шкіри вичиненої.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21 млн.дол., або 65,7% загального обсягу (у січні 2020р. – відповідно 9,6 млн.дол. та 37,9%), та збільшився проти січня 2020р. на 11,4 млн.дол., або у 2,2 раза.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Італії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччини та Російської Федерації.

Порівняно із січнем 2020р. імпорт товарів збільшився з                 Італії в 5,9 раза, Сполученого Королівства Великої Британії та         Північної Ірландії – у 2,8 раза, Литви – у 2,2 раза, Нідерландів –                   в 1,7 раза, Німеччини – на 16,3%, Польщі – на 14,6%; зменшився з Китаю   у 2,2 раза, США – на 41,4%, Білорусі – на 40,4%, Російської Федерації  –   на 31,1%, Туреччини – на 12,9%, Австрії – на 10,8%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2021р. становив 3770 млн.грн, що на 8,3% більше від обсягу січня–лютого 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2021р. становив 2396,5 млн.грн і зріс проти січня–лютого 2020р. на 6%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–лютому 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 144,2 млн.ткм, або 101,8% від обсягу січня–лютого 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 251,4 тис.т вантажів, що становить 110,6% від обсягів січня–лютого 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–лютому 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 144,2 млн.ткм, який зріс на 3,9% порівняно із січнем–лютим 2020р., та перевезено 251,4 тис.т вантажів, що на 22,3% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Річковим транспортом перевезення вантажів у січні–лютому п.р.             не здійснювалися.

У січні–лютому 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 61 млн.пас.км, або 59,2% від обсягу січня–лютого 2020р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 7,2 млн. пасажирів, або 60,3% від обсягу січня–лютого 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,9 млн. пасажирів, що на 34,6% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 3,3 млн. пасажирів, що становить 55,1% рівня січня–лютого 2020р.

 

05.04.2021

Прес-випуск                                                                                                                     

До Всесвітнього дня здоров’я

 

Всесвітня організація охорони здоров’я щорічно відзначає 7 квітня Всесвітній день здоров’я з метою популяризації здорового способу життя.

З метою дослідження питань щодо стану здоров’я населення органами державної статистики наприкінці минулого року проведено опитування осіб, які приймають участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя.

За його результатами у 2020р. 41% населення Чернігівської області оцінили стан свого здоров’я як «добрий», 45% – як «задовільний» та 14% – як «поганий».  В Україні таких осіб 50%, 40% та 10% відповідно.

Повідомили, що хворіли протягом року 820 тис. респондентів Чернігівщини (84% населення). Зверталися за медичною допомогою 778 тис. осіб, серед них 80% до сімейного лікаря в поліклініці, 48% – у поліклініку,     13% – до стоматолога в державній медичній установі.

Мають хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям 40% жителів області. Найбільш поширеними захворюваннями були: гіпертонія, серцеві захворювання, артроз та артрит (54%, 28% та 20% відповідно).

Кожна п’ята особа відчула вплив перенесених захворювань на повсякденну працездатність, а 17% – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, вести активний спосіб життя.

За даними опитування в 97% домогосподарств області хто-небудь з членів потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. Разом з тим, респонденти 58% домогосподарств не змогли задовольнити ці потреби через високу вартість ліків (95%) та  медичного обладнання (90%).

 

05.04.2021

Прес-випуск

Міграційні процеси в області

у 2020 році

 

У 2020 році на Чернігівщині зафіксовано зменшення міграційної активності населення. За минулий рік в область прибуло 10366 осіб, вибуло – 11335, що призвело до зменшення чисельності населення майже на 1 тис. осіб.

Серед мігрантів більше половини (56%) змінили місце постійного проживання на території області, переважно із сільської місцевості в міську.

Обсяг міжрегіональної міграції був меншим: з інших регіонів України прибуло 4226 осіб, вибуло 5190 осіб. Проте, він значною мірою вплинув на формування від’ємного сальдо міграції в цілому по області. Найбільш активним міграційний обмін був із м.Києвом та Київською областю (59% усіх мігрантів у міжрегіональному потоці).

Міждержавні переміщення забезпечили лише 1% усієї валової міграції. Мешканцями Чернігівщини стали мігранти з 17 країн, головним чином з Російської Федерації та Білорусі. Емігрували жителі області до 13 держав, надавши перевагу Німеччині, Литві та Російській Федерації.

Серед мігрантів більш активними були жінки та молодь у віці 20–24 роки      (57% та 15% відповідно).

 

30.03.2021

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в лютому 2021 року

   Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в лютому
2021 року  становила 10122 грн. Це в 1,7 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 18,5% – ніж рік тому.

   Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з лютим 2020 року зросла на 9,9%.

   Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в установах фінансової та страхової діяльності (14550 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14537 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (14505 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (12491 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12468 грн), на підприємствах із виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (11994 грн).

   Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у поштовій та кур'єрській діяльності, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 73,4% середнього рівня в економіці області.

   Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (18504 грн), найнижчий – у Кіровоградскій (9903 грн) та Херсонській  (10106 грн) областях.

 

29.03.2021

Прес–випуск

Зайнятість та безробіття

населення Чернігівської області

у 2020 році

      За результатами проведеного органами державної статистики обстеження робочої сили, у 2020 році забезпечували пропозицію робочої сили на ринку праці Чернігівської області 468,3 тис. осіб у віці 15 років і старше. Переважна більшість із них (88,2%) була зайнята економічною діяльністю,       а решта, відповідно до методології Міжнародної організації праці, відносилася до безробітних.

   Обсяги зайнятості населення зазначеного віку становили 412,9 тис. осіб,       а рівень зайнятості населення (48,6%) був дещо меншим за показник, розрахований у середньому для України (49,9%).

   Не мали роботи та при цьому її активно шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних 55,3 тис. жителів області в працездатному віці.

   Рівень безробіття населення працездатного віку становив 12,3%                    (у середньому в Україні – 9,9%). Найвище значення показника зафіксовано в Луганській (16,1%), Донецькій (15,4%) та Кіровоградській (13,2%) областях, найменше – у Харківській області (6,4%).

24.03.2021

Наявність у домогосподарствах

товарів тривалого користування

    Органами державної статистики в жовтні 2020 року було проведено опитування домогосподарств Чернігівської області щодо їх забезпеченості товарами тривалого користування, наявність яких створює комфортні умови для життя та свідчить про достатній рівень матеріального добробуту сімей.

  Переважна більшість домогосподарств Чернігівщини (99%) забезпечена  холодильниками та кольоровими телевізорами, пральними машинами (89%), електропилососами (79%), мікрохвильовими печами, мультиварками (60%), ноутбуками, нетбуками (39%), супутниковими антенами (31%). Разом із тим низькою залишається частка домогосподарств, які мають кондиціонери (5%) та посудомийні машини (0,6%).  

   Із загальної кількості домогосподарств області (424,2 тис.) кожне третє домогосподарство володіє автомобілем, 6% мають моторолер, мопед або скутер, 3% – мотоцикл, сноумобіль. У той же час велосипедами забезпечено майже три чверті (73%) домогосподарств.

  Значна частина товарів тривалого користування була куплена домогосподарствами протягом останніх п'яти років: дві третини планшетів,   кожна третя мікрохвильова піч, мультиварка та ноутбук, 29% пральних машин, 27% телевізорів, кожен п’ятий велосипед та холодильник, кожний шостий персональний комп’ютер та кожен сьомий автомобіль чи мікроавтобус.

    Як свідчать результати опитування, 67% автомобілів придбані такими, що вже були в користуванні, решта товарів, у більшості випадків, куплена домогосподарствами новими.

            

23.03.2021

Прес-випуск

До Всесвітнього дня  

боротьби з туберкульозом

 

  Щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом, установлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

    За адміністративними даними, у 2020 році в Чернігівській області діагноз «активний туберкульоз» уперше в житті встановлено 355 особам (104 жінкам та 251 чоловіку). Понад половина хворих (56%) – жителі міської місцевості, кожен третій –  у віці 35–44 роки.

   Найпоширенішою формою захворювання залишається активний туберкульоз органів дихання: такий діагноз у минулому році встановлено
341 хворому.

    На кінець 2020 року під наглядом лікувально-профілактичних закладів з усіма формами активного туберкульозу перебували 599 осіб, з них 7 – діти  до 18 років.

      У 2020 році від туберкульозу помер 81 хворий, що на 3% більше, ніж у попередньому році.

 

19.03.2021

Прес-випуск

Тваринництво області

 

За попередніми даними, на початок 2021р. в усіх категоріях господарств Чернігівщини було 144 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів –
82 тис. – це 6 та 9 місця серед регіонів України. Кількість свиней налічувала 208 тис. голів, овець та кіз – 24 тис. голів, птиці – 3398 тис. голів.

Проти попереднього року кількість свиней зросла на 7%, водночас зменшилося поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. корів, овець та кіз на 8%, птиці – на 4%.

Підприємства області на початок 2021р. утримували 67% свиней, 65% великої рогатої худоби, у т.ч. 48% корів, по 6% овець та птиці.

     У 2020р. господарствами області реалізовано худоби та птиці на забій у живій масі 51 тис. т, що на 2% менше, ніж у попередньому році, молока вироблено 457 тис. т (на 11% менше), яєць одержано 283 млн. штук (на 3% менше).

12.03.2021

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в лютому 2021р.           в області становив 101,5%, в Україні – 101%.

На споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%. При цьому найбільше (на 9,4–11,3%) подорожчали фрукти, овочі та цукор. На 0,7–6,1% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рис, рибу та продукти з риби, молоко, сири, сметану, олію соняшникову, сало, м'ясо птиці. Водночас на 4,4% подешевшали яйця, на 0,9–1,7% – кисломолочна продукція, масло, свинина.

          Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,6%.

 Паливо та мастила стали дорожчими на 10,3%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 2,1%.

 

10.03.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2021р. становила 976,7 тис. осіб. Упродовж 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 14593 особи.

Порівняно з 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на        1139 осіб.

Упродовж 2020р. народилися 5925 малюків. Кількість померлих склала 19519 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2019р. зросла на 13,7% й становила 9328 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, сільське господарство,
а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в
1,8–1,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, в операціях із нерухомим майном і не перевищував 72,3% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати у 2020р. порівняно з 2019р. становив 110,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2020р. збільшилася на 6,6 млн.грн (в 1,5 раза) та на 1 січня 2021р. становила 19 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               16,2 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж 2020р. на 5 млн.грн
(на 44,3%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 10,5 млн.грн (64,5% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2021р. становила 981 особу
(0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
16558 грн, що в 1,5 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2021р. в області становив 101%, в Україні – 101,3%.

Найбільше на 18,3% подорожчали яйця. На 1–7% зросли ціни на продукти переробки зернових, хліб, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, сметану, кисломолочну продукцію, сири, масло, олію соняшникову, овочі, макаронні вироби. Водночас на 1,2% подешевшала свинина, на 0,9% – фрукти.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 2,5%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, відбулося зниження цін на природний газ на 10,7%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 1,8%.

Вартість міжміського телефонного зв’язку зросла на 11,2%, місцевого телефонного зв'язку – на 9,5%, Інтернету – на 10,8%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні 2021р. порівняно із січнем 2020р. індекс промислової продукції становив 92,9%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 86,3%, у переробній              промисловості – 96%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції зріс на 5,9%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 68%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – 101,7%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 84,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 109,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 66,2%, у машинобудуванні – 90,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 95%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2021р., за розрахунками, становив 94,7% до січня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 99,1%, у господарствах населення – 86%.

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 151,7 тис. голів (на 8,8% менше 1 лютого 2020р.), у т.ч. корів – 81,8 тис. (на 11,4% менше); свиней – 205,4 тис. (на 7,6% більше), овець і кіз – 24,3 тис. (на 19,8% менше), птиці всіх видів –
3274,7 тис. голів (на 0,5% менше).

У господарствах населення утримувалося 37,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 51,6%; 31,9% – свиней, 94,2% – овець і кіз та 91,2% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні 2021р. реалізовані на забій
4,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 4,3% більше, ніж у січні 2020р., вироблені 27,8 тис.т молока (на 8,3% менше) та 15,1 млн.шт яєць (на 2% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 55,1%, молока – 29,9%.

На 1 лютого 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1557,5 тис.т зерна (на 8% менше проти  1 лютого 2020р.), у т.ч. 1352,4 тис.т кукурудзи, 93,2 тис.т пшениці,
40,6 тис.т жита, 33,5 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
96,8 тис.т (на 23,4% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 86,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні 2021р. порівняно із січнем 2020р. становив 64,9%.

          Обсяги будівництва будівель зменшилися на 25,8% (нежитлових – на 68,6%), інженерних споруд – на 51,4%. Водночас обсяги будівництва житлових будівель зросли в 1,5 раза.

         Нове будівництво склало 12,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 62,7%.

У 2020р. в області прийнято в експлуатацію 75,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель1, з яких 8,6 тис.м(або 11,5% загального обсягу житла) – відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2020р. порівняно з 2019р. зменшилася на 47,3%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, – на 36,8%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 61,3 тис.м2 загальної площі  житла (81,5% загального обсягу), у сільській – 13,9 тис.м2 (18,5%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно з  2019р. зменшилися на 46,6%, у сільській – на 50,4%.

Крім того, у 2020р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 3,1 тис.м2, з яких 0,7 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків становила 36,9% рівня 2019р.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–грудні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій області становив 6075,9 млн.грн, що на 40,9% менше від  капітальних інвестицій за січень–грудень 2019р. 

Найвагоміша частка капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 50,1%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,8%.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше,  залишаються власні кошти підприємств та організацій (68,1%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 24,1%, частка коштів населення на будівництво житла – 2,9%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 37,9% загального обсягу, на промисловість припадало 23,7%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 19%, на будівництво – 7,5%.

___________

1 Дані можуть бути уточнені. Див. примітку.

Примітка. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку із запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців 2020р. та 2020р., яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та Головного управління статистики у Чернігівській області.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  2,3%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,5%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2020р. експорт товарів становив 891 млн.дол. США, імпорт – 343,3 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт збільшився на 10,4% (на 83,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 18,1% (на 76,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 547,7 млн.дол. (у  2019р. також позитивне – 387,9 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2019р. збільшилася частка зернових культур, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів із деревини, текстильних матеріалів та текстильних виробів.  Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, взуття, паперу та картону.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 328,4 млн.дол., або 36,9% від загального обсягу експорту (у 2019р. – 338,4 млн.дол., або 41,9), та зменшився порівняно з 2019р. на 10 млн.дол., або на 2,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини, Латвії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю у 2,8 раза, Російської Федерації – на 23,5%, Латвії – на 20,1%, Нідерландів – на 16,4%, Німеччини – на 14,2%, Румунії – на 7%, Єгипту – на 4,2%; зменшився до Литви на 38,8%, Туреччини – на 30%, Білорусі – на 23,6%, Азербайджану – на 10,4%, Іспанії – на 0,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з 2019р. збільшилася частка мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 153,1 млн.дол., або 44,6% загального обсягу (у 2019р. – відповідно 191 млн.дол. та 45,5%), та зменшився проти 2019р. на 37,9 млн.дол., або на 19,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США, Туреччини та Індії.

Порівняно з 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини  на 28,3%, США – на 18,5%, Індії – на 17,5%, Нідерландів – на 5,5%, Італії – на 3,1%; зменшився з Російської Федерації на 41,2%, Литви – на 32,2%,  Білорусі – на 28%, Німеччини – на 26,5%, Польщі – на 24,7%, Китаю – на 19%, Австрії – на 5,3%, Бразилії – на 0,4%.

У 2020р. експорт послуг становив 31,3 млн.дол. США, імпорт – 29 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт збільшився на 3% (на 0,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 8,7% (на 2,8 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 2,3 млн.дол. (у 2019р. негативне  – 1,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2019р. збільшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів та транспортних.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 18,5 млн.дол., або 59,1% від загального обсягу експорту (у 2019р. – 22,1 млн.дол., або 72,6%), та зменшився порівняно з 2019р. на 3,6 млн.дол., або на 16,2%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Румунія, Азербайджан, Нідерланди, Литва, Латвія, Канада, Німеччина, Російська Федерація, Італія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Проти 2019р. зріс експорт послуг до Азербайджану, Латвії, США, Литви; зменшився до Російської Федерації, Італії, Нідерландів, Румунії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччини та Канади.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка ділових та транспортних послуг, зменшилася – роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, та послуг, пов’язаних із подорожами.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 19,4 млн.дол., або 67% (у 2019р. – відповідно 28,9 млн.дол. та 90,9%), та зменшився проти 2019р. на 9,5 млн.дол., або на 32,8%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Азербайджан, Польща, Російська Федерація, Білорусь та Литва.

Порівняно з 2019р. імпорт послуг зріс з Азербайджану, Польщі, Білорусі; зменшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Литви та Російської Федерації.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. становив 1925,9 млн.грн, що на 10,7% більше від обсягу січня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2021р. становив 1224,2 млн.грн і зріс проти січня 2020р. на 8,5%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив                62,7 млн.ткм, або 93,3% від обсягу січня 2020р. Підприємствами  транспорту перевезено 116,6 тис.т вантажів, що становить 110,3% від обсягів січня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 62,7 млн.ткм, який зменшився на 4,9% порівняно із січнем 2020р., та перевезено 116,6 тис.т вантажів, що на 21,4% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Річковим транспортом перевезення вантажів у січні поточного року не здійснювалися.

У січні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив              30,5 млн.пас.км, або 57,9% від обсягу січня 2020р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 3469 тис. пасажирів, або 56,7% від обсягу січня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1926,1 тис. пасажирів, що на 37,8% менше, ніж у січні 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 1542,9 тис. пасажирів, що становить 51% рівня січня 2020р.

 

04.03.2021

Прес–випуск

Заробітна плата та її виплата

в м.Чернігові на 1 січня 2021 року

 

    У IV кварталі 2020 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті     в середньому 69 тис. штатних працівників.

    Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно з IV кварталом 2019 року зросла на 19,1%               й становила 10394 грн. Це у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн) та на 2,3% – середньообласного показника (10163 грн).

   Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові        на 1 січня 2021 року становила 8,4 млн.грн, з них 67,5% припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

 

04.03.2021

Прес–випуск

До свята 8 березня

 

Восьме березня – свято весни та вшанування жіноцтва.  

На Чернігівщині чарівна стать становить більше половини постійного населення – 54,5%, або 535,8 тис., майже дві третини з яких проживає в міській місцевості. Середній вік жительок області – 47 років.

Сучасна жінка прагне задовольнити потреби в самореалізації та активна на ринку праці: на підприємствах, в організаціях та установах області у         2020 році працювали 94 тис. жінок, це 55% загальної кількості штатних працівників.

Також представниці прекрасної статі створюють сім’ї, стають турботливими дружинами та мамами. У 2020 році зареєстрували шлюб понад 3,5 тис. жительок Чернігівщини. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу становить 32 роки.

У минулому році мамами стали майже 6 тис. жінок, половина з яких відчула радість материнства вперше. Більшість малюків народжували жінки у вікових групах 25–29 та 30–34 роки. Вік матері при народженні першої     дитини – 26 років.  

Жінки на Чернігівщині, як і в Україні, витриваліші за чоловіків та живуть довше. Їх середня очікувана тривалість життя при народженні на 10 років більше, ніж чоловіків, та становить 77 років.

 

03.03.2021

Реалізація сільськогосподарської

продукції підприємствами області

у 2020 році

 

У 2020р. підприємствами Чернігівської області, що займалися виробництвом сільськогосподарської продукції (крім малих),  було реалізовано 4618 тис.т культур зернових та зернобобових, що  майже на 5% менше, ніж у 2019р. Провідне місце в реалізації зернових культур займають кукурудза – 83% та пшениця – 13%. Серед регіонів України за обсягами реалізації кукурудзи Чернігівщина посідає перше місце (17% від загальноукраїнського показника).

Середня ціна реалізації зернових в області склала 4578 грн за 1 т. Зростання цін у порівнянні з 2019р. зазнали всі зернові культури, крім проса та гороху. Найбільше подорожчала гречка (більше, ніж у 2 рази), пшениця (на 26%) та кукурудза (на 24%).

Насіння олійних культур було реалізовано 784 тис.т (на 12% менше, ніж рік тому), із загального обсягу олійних найбільше реалізовано соняшнику –        597 тис.т. За 1 т олійних підприємствам області пропонували в середньому
10824 грн (на 34% більше, ніж у 2019р.).

Середня ціна реалізації картоплі зменшилася в порівнянні з 2019р. на 12% і становила 4556 грн за 1 т.

Обсяг реалізації тварин сільськогосподарських живих у живій масі та молока мав незначний ріст і був 29 тис.т та 226 тис.т відповідно. Половина реалізованих тварин припадала на велику рогату худобу. Середня ціна реалізації свиней збільшилася майже на 2% і склала 40708 грн за 1 т, великої рогатої
худоби – на 11% (32489 грн), молока – на 8% (8804 грн).

 

03.03.2021

Прес-випуск

Розподіл працівників Чернігівської
області за розмірами нарахованої
їм заробітної плати
в грудні 2020 року

 

За результатами державних статистичних спостережень, серед 159 тис. працівників, які в грудні 2020 року відпрацювали 50% і більше робочого часу, установленого на цей місяць, майже 15 тис., або 9%, мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати (у грудні 2020 року – 5000 грн).

Найбільша частка працівників із зазначеними нарахуваннями спостерігалась у видах діяльності з низьким рівнем середньої заробітної плати: у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (майже кожен третій, зайнятий в закладах цих видів діяльності).

Водночас серед працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу (116 тис.), цей показник становив понад 6 тис. осіб, або 5,5%. Найбільше таких працівників було зайнято в освіті, в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги.

У грудні 2020 року більшість працівників із нарахуваннями понад
15000 грн була зайнята переважно у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема, у добувній промисловості й розробленні кар’єрів,
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (по 45%),
виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (40%), державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (38%),
виробництві електричного устатковання (33%).

02.03.2021

 

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в січні 2021 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в січні
2021 року  становила 9877 грн. Це в 1,6 раза вище мінімальної заробітної плати (6000 грн) та на 16,5% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно із січнем 2020 року зросла на 9,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16796 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (16008 грн), на підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (15184 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13424 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12003 грн), на підприємствах із виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (11299 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 65,3% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (17533 грн), найнижчий – у Чернівецькій (9696 грн) та Кіровоградській  (9780 грн) областях.

 

16.02.2021

Прес-випуск

Посівні площі озимих культур

під урожай  2021 року

       На Чернігівщині всіма категоріями господарств посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2021р. проведено на площі 236 тис.га, що на 13% більше, ніж у попередньому році. Підприємствами засіяно 213 тис.га (на 14% більше), господарствами населення – 23 тис.га (на 2% більше). На посіви озимих культур на зерно припадає 85% усіх озимих, у структурі яких частка  пшениці становить 83%, жита – 16%, ячменю та тритикале  – 1%.

         Під озимим ріпаком на зерно зайнято 33 тис.га (на 22% більше попереднього року).

         Загалом збільшення посівів під озимі спостерігається і в цілому по Україні (на 1%), у 13 регіонах воно коливається від 1% до 13%.  Найбільші посіви озимини зосереджені в Одеській (968 тис.га), Запорізькій (871 тис.га) та Миколаївській (765 тис.га) областях.

Частка озимих культур на зерно по Україні становить 88%.

 

15.02.2021

Прес-випуск

Про індекс споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в січні 2021р.           в області становив 101,0%, в Україні – 101,3%.

На споживчому ринку області в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. При цьому найбільше (на 18,3%) подорожчали яйця. На 1–7% зросли ціни на продукти переробки зернових, хліб, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, сметану, масло, сири, кисломолочну продукцію, олію соняшникову, овочі, макаронні вироби. Водночас на 1,2% подешевшала свинина, на 0,9% – фрукти.                                                                                              

Тютюнові вироби подорожчали на 2,5%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, відбулося зниження цін на природний газ на 10,7%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 1,8%.

Вартість міжміського телефонного зв’язку зросла на 11,2%, місцевого телефонного зв'язку – на 9,5%, Інтернету – на 10,8%.

 

 

 

 

10.02.2021

Прес-реліз

Надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства

 

У 2020р. на переробні підприємства Чернігівщини надійшло 5190 т живої маси тварин, що становить 71% до попереднього року. У структурі надходжень переважали свині – 59%.

Середні ціни закупівлі великої рогатої худоби зросли на 3% і становили 26662 грн за т, свиней на 1% зменшилися – 36549 грн за т. По  Україні середня ціна на велику рогату худобу склала 31985 грн за т, свиней – 36280 грн за т.

Середня маса однієї голови великої рогатої худоби та свиней, куплених переробними підприємствами, залишилася на рівні 2019р. і становила 420 кг та 115 кг відповідно.

У 2020р. на молокопереробні підприємства області надійшло сирого молока 130172 т (88% обсягу попереднього року).

         За минулий рік середня ціна купівлі молока зросла на 3% і склала
7617 грн за т.  По Україні середня ціна молока зросла на 8% і становила
7899 грн за т.

Серед купленого молока ґатунки екстра та вищий становили 47%. 

 

05.02.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

у 2020 році

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2020р. становила 978,4 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 12860 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2019р. обсяг природного скорочення збільшився на 584 особи.

Упродовж січня–листопада 2020р. народилися 5389 малюків. Кількість померлих склала 17342 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–листопаді 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–листопадом 2019р. зросла на 12,7% й становила 9186 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління           й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,8–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 62,6% середнього показника                          в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 109,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–листопада 2020р. збільшилася на 7447,9 тис.грн
(в 1,6 раза) та на 1 грудня 2020р. становила 19835,7 тис.грн, що дорівнює 1,2% від фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               17113,8 тис.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–листопада 2020р. на 5853,7 тис.грн (в 1,5 раза). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості11576,9 тис.грн (67,6% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2020р. становила 1332 особи
(0,8% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
12848 грн, що на 33,6% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2020р. в області становив 105,2%, в Україні – 105%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 54,6% та 35,5%) подорожчали  цукор та яйця, на 11–22,2% – макаронні вироби, олія соняшникова, продукти переробки зернових. На 2,1–8,3% зросли ціни на безалкогольні напої, сири, кисломолочну продукцію, рис, хліб, яловичину, молоко, фрукти. Водночас на 11,3% знизилися в ціні овочі. На 4,5–10,6% стали дешевшими свинина, м'ясо птиці, сало.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 20,3%.

Ціни на природний газ підвищилися на 61,1%, паливо та мастила подешевшали на 17,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У 2020р. порівняно з 2019р. індекс промислової продукції становив 92,7%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 96,6%, у переробній промисловості – 89%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 94,8%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 75,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 88%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 105,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 114,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,5%, у машинобудуванні – 66,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 99%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції, за попередніми розрахунками, у 2020р. становив 104,7% до 2019р., у т.ч. в підприємствах – 105,9%, господарствах населення – 99,3%.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за 2020р. порівняно з 2019р. становив 93%, у т.ч. в підприємствах – 99,6%, господарствах населення – 86,9%.

За попередніми розрахунками, на 1 січня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 146,3 тис. голів (на 6,9% менше 1 січня 2020р.), у т.ч. корів – 82 тис. (на 8,4% менше); свиней – 206,5 тис. (на 5,9% більше), овець і кіз – 24,4 тис. (на 7,9% менше), птиці всіх видів – 3402,2 тис. голів (на 4,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 36,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 51,8%; 34,1% – свиней, 94,7% – овець і кіз та 93,4% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у 2020р. реалізовані на забій           50,4 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,3% менше, ніж у 2019р., вироблені 457,1 тис.т молока (на 10,5% менше) та              282,7 млн.шт яєць (на 2,7% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 40,3%, молока – 47,2%, яєць – 84,3%.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2440,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2020р. порівняно з 2019р. становив 124,3%.

         Обсяги будівництва будівель зменшилися на 3,9% (житлових – на 8,4%, нежитлових – на 1,4%). Водночас обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 1,9 раза.

Нове будівництво склало 10,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 46,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 43,8%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–листопаді 2020р. експорт товарів становив 788,6 млн.дол. США, імпорт – 315,3 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2019р. експорт збільшився на 9,5% (на 68,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 19,9% (на 78,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 473,3 млн.дол. (у  січні–листопаді 2019р. також позитивне – 326,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2019р. збільшилася частка зернових культур, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів,  паперу та картону, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, взуття.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 288,3 млн.дол., або 36,6% від загального обсягу експорту (у січні–листопаді 2019р. – 302,7 млн.дол., або 42%), та зменшився порівняно із січнем–листопадом 2019р. на 14,4 млн.дол., або на 4,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини, Латвії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю у 2,8 раза, Казахстану – у 2,6 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Латвії – на 23,3%, Німеччини – на 18,1%, Румунії – на 5,2%, Єгипту – на 2,3%, Нідерландів – на 1,8%; зменшився до Литви на 35,6%, Туреччини – на 35%, Білорусі – на 27,1%, Азербайджану – на 8,3%, Іспанії – на 0,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–листопадом 2019р. збільшилася частка мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 139,7 млн.дол., або 44,3% загального обсягу (у січні–листопаді 2019р. – відповідно 179,5 млн.дол. та 45,6%), та зменшився проти січня–листопада 2019р. на 39,8 млн.дол., або на 22,2%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США, Туреччини та Індії.

Порівняно із січнем–листопадом 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини  на 37%, США – на 15,2%, Нідерландів – на 0,7%; зменшився з Російської Федерації на 41,1%, Литви – на 33,9%,  Білорусі – на 30,7%, Німеччини – на 28%, Польщі – на 27,3%, Китаю – на 19,8%, Австрії – на 7,6%, Бразилії – на 0,6%, Італії – на 0,4%, Індії – на 0,1%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2020р. становив 22490,7 млн.грн, що на 14,2% більше від обсягу 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2020р. становив 14643,3 млн.грн і зріс проти 2019р. на 12,8%.

 

ТРАНСПОРТ

У 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1022,1 млн.ткм, або 95,1% від обсягу 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 1649,8 тис.т вантажів, що становить 88,8% від обсягу 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 964,8 млн.ткм, який зменшився на 7,6% порівняно з 2019р., та перевезено 1338,6 тис.т вантажів, що на 18,5% менше, ніж у 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 311,2 тис.т, що на 44,9% більше, ніж у 2019р.

У 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 392 млн.пас.км, або 55,3% від обсягу 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 45,9 млн пасажирів, або 62,6% від обсягу 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 23,9 млн пасажирів, що на 36,2% менше, ніж у 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 22 млн пасажирів, що становить 61,4% рівня 2019р.

 

 

03.02.2021

Прес–випуск

Заробітна плата в області

у 2020 році

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у 2020 році було зайнято майже 172 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 19236 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 9328 грн (в Україні – 11591 грн), що на 13,7% більше, ніж у 2019 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) за рік зросла на 10,2%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16336 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (13718 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12976 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12636 грн), фінансової та страхової діяльності (12607 грн), на підприємствах сільського господарства (11109 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, в операціях з нерухомим майном, де нарахування не перевищили 72,3% середнього рівня в економіці області.

 

02.02.2021

Прес-випуск

 

Стан виплати заробітної плати

працівникам Чернігівської області

на 1 січня 2021 року

   

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Чернігівської області на 1 січня 2021 року становила майже
19 млн.грн, що на 5% менше, ніж на 1 грудня 2020 року. На економічно активних підприємствах області зосереджено 86% загальної суми боргу, або 16,2 млн.грн, на економічно неактивних – 14%, або 2,7 млн.грн.

Майже дві третини суми заборгованості економічно активних підприємств (10,5 тис.грн) припадає на промислові підприємства області, 15% – на підприємства складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, 12% – сільського, лісового та рибного господарства.

На початок року вчасно не отримали заробітну плату майже тисяча працівників, яким заборговано в середньому по 16558 грн.

 

15.01.2021

 

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції за  2020р. в області становив 105,2%, в Україні – 105%.

За 2020 рік на споживчому ринку області зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої становило 4%. При цьому найбільше         (на 54,6% та 35,5% відповідно) подорожчали цукор та яйця, на 11–22,2% – макаронні вироби, олія соняшникова, продукти переробки зернових. На 2,1–8,3% зросли ціни на безалкогольні напої, сири, кисломолочну продукцію, рис, хліб, яловичину, фрукти. Водночас овочі стали дешевшими на 11,3%, сало – на 10,6%, м'ясо птиці – на 5,8%, свинина – на 4,5%.

Тютюнові вироби подорожчали на 20,3%.

Ціни (тарифи) на природний газ збільшилися на 61,1%.

Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті став дорожчим на на 1,7%, проте паливо та мастила знизилися в ціні на 17,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

 

11.01.2021

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–листопаді 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила 980,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11004 особи.

Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 86 осіб.

Упродовж січня–жовтня 2020р. народилися 4944 малюки. Кількість померлих склала 15207 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 січні–жовтні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2019р. зросла на 12,5% й становила 9144 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління           й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,8–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 63,3% середнього показника                          в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2020р. порівняно     з відповідним періодом 2019р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2020р. збільшилася на 6556,6 тис.грн (на 52,9%)           та на 1 листопада 2020р. становила 18944,4 тис.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               16222,5 тис.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–жовтня 2020р.           на 4962,4 тис.грн (на 44,1%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 11689,6 тис.грн
(72,1% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2020р. становила 1234 особи
(0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
13146 грн, що на 31,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2020р.              в області становив 104,4%, в Україні – 104,1%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 45,3%) подорожчав  цукор, на 9,8–19,3% – фрукти, олія соняшникова, макаронні вироби, яйця, продукти переробки зернових. На 1,1–3,3% зросли ціни на молоко, кисломолочну продукцію, сири, рис, хліб, яловичину, безалкогольні напої. Водночас на 17,2% знизилися в ціні овочі. На 1,6–8,2% стали дешевшими сметана, свинина, м'ясо птиці.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 18,8%.

Ціни на природний газ підвищилися на 61,1%, паливо та мастила подешевшали на 18,8%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. індекс промислової продукції становив 92,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 96,6%, у переробній промисловості – 88,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 95,4%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 87%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 106,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 114,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 96,4%, у машинобудуванні – 63,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2020р., за розрахунками, становив 97,6% до січня–листопада 2019р., у т.ч. в підприємствах – 97,2%, господарствах населення – 99,5%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–листопад 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 98,2%, у т.ч. в підприємствах – 97%, господарствах населення – 105,7%.

Станом на 1 грудня 2020р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 727,3 тис.га, що становить 87,8% площ, посіяних під урожай 2020р. та на 5,2% менше, ніж на початок грудня 2019р. Із зібраної площі одержано 5007,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 97% урожаю на 1 грудня 2019р.

Cоняшнику зібрано 699,8 тис.т (на 10,4% більше, ніж рік тому), буряку цукрового фабричного накопано 200,3 тис.т (на 7,5% менше),  картоплі накопано 1258,5 тис.т (104,5% до відповідної дати 2019р.), овочів відкритого ґрунту зібрано 216,1 тис.т (110,9%). Господарствами населення вироблено 98,4% овочів відкритого ґрунту та 91,8% картоплі загальнообласного обсягу.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–листопад 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 93,1%, у т.ч. в підприємствах – 99,9%, господарствах населення – 87%.

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 160,7 тис. голів (на 9,2% менше 1 грудня 2019р.), у т.ч. корів – 85,2 тис. (на 13,3% менше); свиней – 202,5 тис. (на 4,8% більше), овець і кіз – 30,4 тис. (на 9,5% менше), птиці всіх видів – 3643,6 тис. голів (на 9,8% менше).

У господарствах населення утримувалося 41,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,4%; 32,8% – свиней, 95,4% – овець і кіз та 93,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2020р. реалізовані на забій 44,4 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 5,5% менше, ніж у січні–листопаді 2019р., вироблені 425,9 тис.т молока (на 10,9% менше) та 274,9 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 39,9%, молока – 47,9%, яєць – 85,6%.

На 1 грудня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 2127,3 тис.т зерна (на 4% менше проти     1 грудня 2019р.), у т.ч. 1837,4 тис.т кукурудзи, 135,6 тис.т пшениці,
49,2 тис.т жита, 40,3 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
230,6 тис.т (на 23,5% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму              2162,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 131,8%.

         Обсяги будівництва будівель зросли на 0,1% (нежитлових – на 5,5%), інженерних споруд – у 2 рази. Водночас обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 8,6%.

Нове будівництво склало 10,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 44,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 44,9%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–жовтні 2020р. експорт товарів становив 652,5 млн.дол. США, імпорт – 289,8 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. експорт збільшився на 2,3% (на 14,7 млн.дол.), імпорт зменшився на 21,5% (на 79,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 362,7 млн.дол. (у січні–жовтні 2019р. також позитивне – 268,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2019р. збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів,  машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, взуття, зернових культур.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 250,5 млн.дол., або 38,4% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2019р. – 269,3 млн.дол., або 42,2%), та зменшився порівняно із січнем–жовтнем 2019р. на 18,8 млн.дол., або на 7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Латвії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 3,2 раза, Казахстану – у 2,9 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Латвії – на 24,4%, Німеччини – на 17,5%, Румунії – на 4,9%; зменшився до Туреччини на 41,2%, Білорусі – на 29,8%, Нідерландів – на 11,7%, Єгипту – на 10,8%, Азербайджану – на 8,8%, Іспанії – на 0,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2019р. збільшилася частка мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 128,2 млн.дол., або 44,2% загального обсягу (у січні–жовтні 2019р. – відповідно 167,8 млн.дол. та 45,5%), та зменшився проти січня–жовтня 2019р. на 39,6 млн.дол., або на 23,6%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини  на 28,6%, США – на 14,8%, Нідерландів – на 0,9%; зменшився з Російської Федерації на 44,3%, Литви – на 33,6%,  Білорусі – на 32,5%, Німеччини – на 30,9%, Польщі – на 29,1%, Китаю – на 20,9%, Австрії – на 9,9%, Бразилії – на 1,9%, Італії – на 0,6%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2020р. становив 19866,2 млн.грн, що на 12,8% більше від обсягу січня–листопада 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2020р. становив 12977,7 млн.грн і зріс проти січня–листопада 2019р. на 11,8%.

 

ТРАНСПОРТ

 У січні–листопаді 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 925,6 млн.ткм, або 93,9% від обсягу січня–листопада 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 1482,5 тис.т вантажів, що становить 86,3% від обсягів січня–листопада  2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 870,9 млн.ткм, який зменшився на 9,1% порівняно із січнем–листопадом 2019р., та перевезено 1184,8 тис.т вантажів, що на 21,8% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 297,7 тис.т, що на 47,2% більше, ніж у січні–листопаді 2019р.

У січні–листопаді 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 360 млн.пас.км, або 55% від обсягу січня–листопада 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 42,2 млн пасажирів, або 62,7% від обсягу січня–листопада 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 21,9 млн пасажирів, що на 36,8% менше, ніж у січні–листопаді 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 20,3 млн пасажирів, що становить 62,2% рівня січня–листопада 2019р.

 

 

07.12.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–жовтні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. становила 982,1 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 9238 осіб.

Порівняно із січнем–вереснем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 501 особу.

Упродовж січня–вересня 2020р. народилися 4450 малюків. Кількість померлих склала 13323 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–вересні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–вереснем 2019р. зросла на 12,1% й становила 9053 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління           й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 64,1% середнього показника              в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–вересні 2020р. порівняно     з відповідним періодом 2019р. становив 109,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–вересня 2020р. збільшилася на 5,9 млн.грн (на 47,5%)  та на 1 жовтня 2020р. становила 18,3 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили  15,6 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–вересня 2020р.           на 4,3 млн.грн (на 38,1%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 10,4 млн.грн (66,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 жовтня 2020р. становила 1308 осіб (0,8% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11889 грн, що на 20,1% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за вересень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–жовтні 2020р.   в області становив 103%, в Україні – 102,7%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 41%) подорожчав  цукор, на 9,1–18,8% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, продукти переробки зернових, на 1,6–4,7% – на рис, хліб, кисломолочну продукцію, яловичину, безалкогольні напої, яйця. Водночас на 26,7% знизилися в ціні овочі. На 1,2–6,3% стали дешевшими свинина, масло, сири, сметана, молоко, м'ясо птиці.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 16,2%.

Ціни на природний газ підвищилися на 26,4%, паливо та мастила подешевшали на 21,4%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–жовтні 2020р. порівняно із січнем–жовтнем 2019р. індекс промислової продукції становив 92,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 96,9%, у переробній промисловості – 88%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 95,4%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 84,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 108,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 110,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,1%, у машинобудуванні – 65,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–жовтні 2020р., за розрахунками, становив 91,2% до січня–жовтня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 88,8%, господарствах населення – 100,2%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–жовтень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 91%, у т.ч. в підприємствах – 88%, господарствах населення – 106,1%.

Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 527457 га, що становить 63,7% площ, посіяних під урожай поточного року та на 15,6% менше, ніж на початок листопада торік. Із зібраної площі одержано          3308,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 82,7% урожаю на відповідну дату минулого року.

Cоняшнику зібрано 671,7 тис.т (на 8,4% більше, ніж рік тому), буряку цукрового фабричного накопано 191,3 тис.т (на 7% менше), картоплі – 1246,8 тис.т (104,6% до відповідної дати минулого року), овочів відкритого ґрунту зібрано 215,3 тис.т (110,7%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–жовтень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 92,5%, у т.ч. в підприємствах – 98,8%, господарствах населення – 87%.

За розрахунками, на 1 листопада 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 167,5 тис. голів (на 8,4% менше 1 листопада 2019р.), у т.ч. корів – 86 тис. (на 13,2% менше); свиней – 202,3 тис. (на 3,4% більше), овець і кіз – 33,4 тис. (на 9% менше), птиці всіх видів – 3958,6 тис. голів (на 9% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,6%; свиней – 33%, овець та кіз – 95,8% та 94,3% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2020р. реалізовані на забій 40,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 4% менше, ніж у січні–жовтні 2019р., вироблені 395,2 тис.т молока (на 11,6% менше) та 264,4 млн.шт яєць (на 2,1% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,1%, молока – 48,3%, яєць – 86,6%.

На 1 листопада 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1574,2 тис.т зерна (на 9,6% менше проти  1 листопада 2019р.), у т.ч. 1270,8 тис.т кукурудзи, 149,7 тис.т пшениці,  51,3 тис.т жита, 46,1 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося      308,7 тис.т (на 29,9% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–жовтні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму              1947,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2020р. порівняно із січнем–жовтнем 2019р. становив 135,2%.

         Обсяги будівництва будівель зросли на 3,8% (нежитлових – на 11%), інженерних споруд – у 2,1 раза. Водночас обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 7,1%.

Нове будівництво склало 10% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 42,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 47,2%.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–вересні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій області становив 3637,6 млн.грн, що на 41% менше від  капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. 

Найвагоміша частка капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 46,6%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 47,2%.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше,  залишаються власні кошти підприємств та організацій (76,2%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 15,1%, частка коштів населення на будівництво житла – 3%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 45,8% загального обсягу, на промисловість припадало 22,3%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 12,2%, на будівництво – 9,2%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  2,8%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,5%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–вересні 2020р. експорт товарів становив 547,4 млн.дол. США, імпорт – 265,6 млн.дол. Порівняно із січнем–вереснем 2019р. експорт зменшився на 0,4% (на 2,2 млн.дол.), імпорт – на 19% (на 62,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 281,8 млн.дол. (у січні–вересні 2019р. також позитивне – 221,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–вереснем 2019р. збільшилася частка деревини і виробів із деревини, паперу та картону, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка зернових культур, готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, взуття.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 201,2 млн.дол., або 36,8% від загального обсягу експорту (у січні–вересні 2019р. – 239,2 млн.дол., або 43,5%), та зменшився порівняно із січнем–вереснем 2019р. на 38 млн.дол., або на 15,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Латвії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Азербайджану, Китаю, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Казахстану у 2,9 раза, Китаю – у 2,6 раза, Російської Федерації – в 1,8 раза, Латвії – на 23,7%, Єгипту – на 15,8%, Нідерландів – на 1,8%, Румунії – на 0,8%; зменшився до Туреччини на 34,2%, Білорусі – на 29,8%, Іспанії – на 26,1%, Німеччини – на 24,9%, Азербайджану – на 4%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–вереснем 2019р. збільшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, мінеральних продуктів, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 117,8 млн.дол., або 44,4% загального обсягу (у січні–вересні 2019р. – відповідно 141,9 млн.дол. та 43,2%), та зменшився проти січня–вересня 2019р. на 24,1 млн.дол., або на 17%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Бразилії, Китаю, США, Російської Федерації та Туреччини.

Порівняно із січнем–вереснем 2019р. імпорт товарів збільшився зі США на 21,7%, Туреччини – на 10,8%, Італії – на 1,7%, Бразилії – на 0,6%; зменшився з Російської Федерації на 46,1%, Білорусі – на 33,2%, Литви – на 32,3%,  Польщі – на 28,9%, Китаю – на 16,7%, Німеччини – на 16,1%, Австрії – на 9,1%, Нідерландів – на 0,5%.

У січні–вересні 2020р. експорт послуг становив 22,4 млн.дол. США, імпорт – 24,2 млн.дол. Порівняно із січнем–вереснем 2019р. експорт збільшився на 3,2% (на 0,7 млн.дол.), імпорт – на 12,1% (на 2,6 млн.дол.). Від’ємне сальдо становило 1,8 млн.дол. (у січні–вересні 2019р. позитивне – 0,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем–вереснем 2019р. збільшилася частка послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних, ділових.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 13,4 млн.дол., або 59,7% від загального обсягу експорту (у січні–вересні    2019р. – 15,9 млн.дол., або 73,3%), та зменшився порівняно із січнем–вереснем 2019р. на 2,5 млн.дол., або на 15,9%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Румунія, Азербайджан, Нідерланди, Литва, Латвія, Німеччина, Канада, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Італія, Чехія, Білорусь та Франція.

Проти січня–вересня 2019р. зріс експорт послуг до Азербайджану, Латвії, Білорусі, США, Литви, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; зменшився до Італії, Чехії, Російської Федерації, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Канади та Франції.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка ділових та транспортних послуг, зменшилася – роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності, та послуг, пов’язаних з подорожами.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 16,9 млн.дол., або 69,9% (у січні–вересні 2019р. – відповідно 19,4 млн.дол. та 90,2%), та зменшився проти січня–вересня 2019р. на 2,5 млн.дол., або на 13,1%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Азербайджан, Польща, Російська Федерація, Литва та Казахстан.

Порівняно із січнем–вереснем 2019р. імпорт послуг зріс з Азербайджану, Польщі, Казахстану, Литви; зменшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Російської Федерації.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2020р. становив 18009,5 млн.грн, що на 13,5% більше від обсягу січня–жовтня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–жовтні 2020р. становив 11690,7 млн.грн і зріс проти січня–жовтня 2019р. на 11,7%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–жовтні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 828,9 млн.ткм, або 91,5% від обсягу січня–жовтня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 1299 тис.т вантажів, що становить 83,7% від обсягів січня–жовтня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 779 млн.ткм, який зменшився на 11,6% порівняно із січнем–жовтнем 2019р., та перевезено 1023,7 тис.т вантажів, що на 25,3% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 275,3 тис.т, що в      1,5 раза більше, ніж у січні–жовтні 2019р.

У січні–жовтні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 328,2 млн.пас.км, або 55,6% від обсягу січня–жовтня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 38,6 млн пасажирів, або 63,3% від обсягу січня–жовтня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 19,8 млн пасажирів, що на 36,8% менше, ніж у січні–жовтні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 18,8 млн пасажирів, що становить 63,5% рівня січня–жовтня 2019р.

 

03.12.2020 р.

Прес-випуск

 

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 жовтня 2020 року

 

            У IІI кварталі 2020 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті                   в середньому 68,9 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно з IІI кварталом 2019 року зросла на 14,6% й становила 9664 грн. Це в 1,9 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн) та на 0,3% – середньообласного показника (9631 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові             на 1 жовтня 2020 року становила 9,1 млн.грн, з них 6,4 млн.грн припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

 

01.12.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в жовтні 2020 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в жовтні
2020 року  становила 9966 грн. Це у 2 рази вище мінімальної заробітної плати (5000 грн) та на 15,6% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з жовтнем 2019 року зросла на 11,9%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15614 грн), сільського господарства (12620 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12606 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12566 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення
(12423 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12271 грн), на підприємствах із виробництва електричного устатковання (11712 грн), виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (11550 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 63,4% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (17494 грн), найнижчий – у Волинській (9861 грн) та Чернівецькій (9926 грн) областях.

 

01.12.2020

Прес-випуск

 

До Міжнародного дня

людей з інвалідністю

 

 Щороку 3 грудня Україна разом зі світовою спільнотою відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день спрямований
на привернення уваги до актуальних проблем найбільш незахищеної частини суспільства.
         За адміністративними даними, на Чернігівщині на початок 2020 року налічувалося понад 79 тис. осіб з обмеженими можливостями. Серед них половині встановлено ІІІ групу інвалідності, кожному третьому –
ІІ групу, 11% – І групу та майже 6% були діти з інвалідністю до 18 років.

У 2019 році вперше визнано інвалідами майже 4 тис. осіб.

На початок 2020 року пенсію за інвалідністю отримували 44 тис. осіб. Середній її розмір, з урахуванням цільової грошової допомоги, становив
2820 грн.

В області 45 установ надають соціальні послуги, також діють 8 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та дорослих з інвалідністю на
1863 місця, будинок-інтернат для дітей та молоді з інвалідністю на 130 місць. 

Незважаючи на обмежені можливості люди з інвалідністю ведуть здоровий спосіб життя. На 1 січня 2020р. в області займалися спортом 84 особи у регіональних центрах «Інваспорт», у спортивних школах – 300 дітей
з особливими потребами, зокрема, настільним тенісом – 118, плаванням –
57 осіб, решта – легкою атлетикою, вільною боротьбою, футболом тощо.

 

26.11.2020

Прес-випуск

Капітальні інвестиції

в Чернігівській області

в січні- вересні 2020 року

У січні–вересні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій Чернігівщини становив 3638 млн.грн. Майже всі вони (99% загального обсягу) вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання            та інвентаря спрямовано 38% інвестицій, у житлові та нежитлові будівлі – 24%, інженерні споруди – 23%,  транспортні засоби – 9%.

         Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій (76% загального обсягу). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 15% усіх інвестицій,  коштів населення на будівництво житла – 3%.

Найбільше (46%) капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 22% – промисловості, 12% – державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні,                          9% – будівництві.

 

23.11.2020

Прес-випуск

Демографічна ситуація

в м.Чернігові у січні–вересні 2020р.

 

На 1 жовтня 2020 року кількість жителів м.Чернігова, за оцінкою, становила 286,1 тис. осіб.  З початку року чисельність наявного населення обласного центру скоротилася на 781 особу.

У січні–вересні 2020 року в місті з’явилися на світ 1386 малюків                     (702 хлопчики та 684 дівчинки). На кожну тисячу жителів припадало                        6,5 новонароджених.

Майже половина малюків народилися у жінок, які вперше стали мамами (47,8%). Другу дитину народили 41,4% жінок, а третю й більше – 10,8%.   Кожен п’ятий малюк народився поза шлюбом. Середній вік матері на час народження дитини склав 30 років.  

Протягом січня–вересня зареєстрували шлюб 1011 подружніх пар. Серед тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу 68% чоловіків і 67% жінок. Середній вік нареченої становив ­­­­32 роки, нареченого – 34 роки.

У січні–вересні пішли з життя 2716 жителів міста, серед яких                1370 чоловіків і 1346 жінок. Рівень смертності становив 12,7 померлих у розрахунку на 1000 осіб наявного населення. Основними причинами смерті залишаються хвороби системи кровообігу (65% загальної кількості померлих), новоутворення (17%), зовнішні причини захворюваності та смертності (5,0%). Середній вік померлих чоловіків – 66 років, жінок – 76 років.

 

23.11.2020 р.

Щороку 3 грудня Україна, разом зі світовою спільнотою, відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.

Незважаючи на нелегкі випробування особи з інвалідністю проявляють виняткову силу духу й невтомно йдуть до поставлених цілей. Тож сьогодні ми всі впевнено рухаємося до створення суспільства рівних можливостей для всіх. Розвивається виробництво протезно-ортопедичних виробів, засобів пересування та реабілітації, розширюється мережа установ комплексної реабілітації, створюються умови для професійної реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, здобуття ними освіти, участі у суспільно-політичному, культурному житті. Ці напрямки є серед найпріоритетніших у роботі Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Виконуючи свою важливу роботу, відділення Фонду відчуває відповідальність. Адже за кожним із цих напрямків нашої діяльності стоять конкретні люди, їхні непрості долі. Вони покладають на нас певні надії, сподіваються на підтримку та допомогу з боку Фонду.

Найвідповідальніше завдання обласного відділення – виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю, які фінансуються з Державного бюджету. Багато сьогодні вже зроблено. Є що підсумовувати, аналізувати, доопрацьовувати. Але попереду – системна і постійна робота, спрямована на підтримку тих, кому потрібна допомога і розуміння. Це основа нашої роботи. А вдячність людей, їх впевненість у житті – найвища нагорода.

Тож висловлюємо вдячність соціальним партнерам, працедавцям – за реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього, всім, хто ділиться теплом своєї душі із особами з інвалідністю прагне підтримати їх, створює належні умови для самореалізації в житті, спорті, громадській діяльності. Вірю, що ми всі й надалі будемо наполегливо працювати задля успішного розв’язання соціальних проблем осіб з інвалідністю. Будьмо великодушними і надія помножиться стократ.

Бажаємо всім особам з інвалідністю здоров’я, терпіння, любові та підтримки близьких, миру та злагоди.

 

20.11.2020

Прес–випуск

 

Демографічна ситуація

в Чернігівській області

в січні–вересні 2020 року

 

На 1 жовтня 2020 року чисельність наявного населення Чернігівської області, за оцінкою, становила 982,1 тис. осіб, з яких 66% проживали в міських поселеннях. З початку року кількість жителів зменшилася на 9,2 тис. осіб.

У січні–вересні 2020 року на Чернігівщині з’явилися на світ 4450 малюків (2235 хлопчиків та 2215 дівчаток). Дві третини дітей народилися в міських родинах. На кожну тисячу населення припадало 6 новонароджених.   У межах області показник народжуваності коливався від 4‰ в м. Новгороді-Сіверському, Коропському та Талалаївському районах до 7,3‰                           в Чернігівському.

Майже половина породіль (46%) народили первістків, 38% – стали мамами вдруге, а кожна шоста жінка народила третю й більше за рахунком дитину (з них дві жінки народили одинадцяту за рахунком дитину та одна – дванадцяту). Середній вік матері на час народження дитини склав 29 років. Кожен четвертий малюк народжений жінками, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

Протягом січня–вересня на Чернігівщині зареєстрували шлюб  2760 подружніх пар. Серед тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу  64% жінок та 68% чоловіків. Середній вік нареченої становив 32 роки, нареченого – 34 роки.

З початку року в області померли 13323 особи (6514 чоловіків та  6809 жінок). Рівень смертності становив 18 померлих у розрахунку на 1000 осіб наявного населення. Середній вік померлих чоловіків – 67 років, жінок –   77 років.

 

13.11.2020

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуг

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в жовтні 2020р.            в області становив 101,4%, в Україні – 101%.

На споживчому ринку області в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 41,6% та 23,6%) подорожчали цукор та яйця. На 1,1–5,2% зросли ціни на яловичину, сметану, молоко, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, безалкогольні напої та олію соняшникову. Водночас на 1,3–6,3% подешевшали рис, сири, масло, риба та продукти з риби, овочі, фрукти.

 Алкогольні напої зросли в ціні на 1,8%, тютюнові вироби ­– на 1,2%. 

 Одяг і взуття подорожчали на 4,3%.

Ціни на природний газ підвищилися на 18,4%, на автомобілі – на 3,8%, на паливо та мастила – на 0,9%.

 

 

 

 

 

04.11.2020

Прес-випуск

Оплата населенням області

житлово-комунальних послуг

у вересні 2020 року

 

У вересні 2020 року жителями Чернігівської області сплачено за житлово-комунальні послуги 215,7 млн.грн. Це становить 105,4% нарахованих за цей період сум (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).  

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець вересня 2020 року становила 392,5 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 186,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 88,1 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 62,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
56,6 млн.грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів –
18,6 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У вересні 2020 року в області було укладено 94 договори на загальну суму 0,8 млн.грн.

 

30.10.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

у вересні 2020 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області у вересні
2020 року  становила 9896 грн. Це у 2 рази вище мінімальної заробітної плати (5000 грн) та на 16,7% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з вереснем 2019 року зросла на 13,7%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17248 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14626 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12919 грн), на підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення
(12916 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12386 грн), на підприємствах із виробництва електричного устатковання (12218 грн), сільського, лісового та рибного господарства (11178 грн), виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (11144 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, де нарахування не перевищили 63,8% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (17253 грн), найнижчий – у Волинській (9766 грн), Чернівецькій
(9871 грн) та Херсонській (9875 грн) областях.

 

28.10.2020

Прес-випуск                                        

Економічні очікування населення

Органами державної статистики на початку 2020 року проведено опитування домогосподарств, у ході якого вивчалася думка українців щодо важливих для них цінностей та економічних очікувань на майбутнє.

Результати дослідження свідчать, що оцінка населенням Чернігівської області найбільших соціальних та особистих цінностей збігається з поглядом населення України в цілому. Основним пріоритетом респонденти вважають здоров’я (74% домогосподарств), другим – сім’ю та дітей (62%), третім – матеріальний добробут (41%).

Переконані, що відповідальність за їхній добробут має нести як держава, так і вони самі, 60% домогосподарств області, переважно держава – 16%, а повністю держава – 11%. Лише кожне восьме домогосподарство покладається в забезпеченні належного рівня свого добробуту переважно або виключно на себе.

Розподіл домогосподарств за очікуваннями щодо змін їхнього економічного становища на наступні 12 місяців засвідчив, що 63% домогосподарств не сподіваються на зміну свого матеріального становища, 23% – очікують погіршення свого добробуту, 13% – оптимістично дивляться в майбутнє та сподіваються на покращення існуючого становища. 

 

23.10.2020

Прес-випуск                                                   

Наявність зернових та олійних

культур в підприємствах області

станом на 1 жовтня 2020 року   

На 1 жовтня 2020р. в підприємствах області, які вирощують зернові і зернобобові культури, соняшник та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 630 тис.т зерна (на чверть менше, ніж рік тому), у т.ч. 257 тис.т кукурудзи, 216 тис.т пшениці, по 51 тис.т ячменю та жита. Насіння соняшнику зберігалося 191 тис.т (85% минулорічного обсягу). Левова частка зернових і зернобобових культур та насіння соняшнику знаходиться в аграрних підприємствах – 86% та 65% відповідно. 

Із загальної кількості зерна 62 тис.т перероблено на борошно, крупи, комбікорми (на чверть менше, ніж рік тому). Структура перероблення зернових була такою: ячменю – 34%, зернобобових – 24%, пшениці – 21%, кукурудзи – 11% та 9% жита. Насіння соняшнику переробили 37 тис.т (майже в 19 разів більше).

Середня ціна закупівлі зернових та зернобобових культур  у січні–вересні 2020р. зернопереробними та зернозберігаючими підприємствами області становила 4618,8 грн за т (на 16% більше, ніж рік тому), насіння соняшнику – 8804,4 грн за т (на 10% більше).

     

22.10.2020

Прес-випуск

До Дня автомобіліста і дорожника

Традиційно в останню неділю жовтня відзначається День автомобіліста  і дорожника.

За січень–вересень 2020р. підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено споживачам 918 тис.т вантажів, вантажообіг виконано в обсязі 700 млн.ткм. Дві третини вантажних перевезень в області здійснили автопідприємства, решту – приватні перевізники.

Упродовж січня–вересня п.р. автобусами перевезено 17 млн. пасажирів (51% від загального обсягу пасажирських перевезень). Пасажирообіг становив                  215 млн.пас.км.  

Щодня  послугами маршрутного автотранспорту області, у середньому, користувалися  64  тис. пасажирів.

Чернігівська область налічує 7,7 тис.км автомобільних доріг загального користування, 94% з яких – це дороги з твердим покриттям.

 

06.10.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–cерпні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2020р. становила 984,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 7100 осіб.

Порівняно із січнем–липнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 713 осіб.

Упродовж січня–липня 2020р. народилися 3446 малюків. Кількість померлих склала 10493 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–липні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–липнем 2019р. зросла на 11,4% й становила 8874 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління           й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 64,8% середнього показника              в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2020р. порівняно     з відповідним періодом 2019р. становив 108,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–липня 2020р. збільшилася на 3,4 млн.грн (на 27,2%)           та на 1 серпня 2020р. становила 15,8 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за липень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               13 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–липня 2020р.           на 1,8 млн.грн (на 15,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,8 млн.грн
(67,6% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 серпня 2020р. становила 719 осіб
(0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
18137 грн, що в 1,9 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за липень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2020р.              в області становив 101,3%, в Україні – 101,2%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 29,7%) подорожчали фрукти, на 18,6% – продукти переробки зернових. На 1,8–8,4% зросли ціни на масло, сири, кисломолочну продукцію, яловичину, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, рис. Водночас яйця знизилися в ціні на 24,5%, овочі – на 20,1%, сало – на 11,3%. На 1,5–6,8% стали дешевшими цукор,  олія соняшникова, свинина, м'ясо птиці, сметана, молоко.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 12,9%.

Паливо та мастила подешевшали на 22,8%, природний газ – на 9,4%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–серпні 2020р. порівняно із січнем–серпнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,2%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 97,3%, у переробній промисловості – 86%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 93,7%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 71%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 82,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 116,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 99%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,7%,                                у машинобудуванні – 67%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,6%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2020р., за розрахунками, становив 96,6% до січня–серпня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 95,1%, господарствах населення – 98,9%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–серпень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 98,5%, у т.ч. в підприємствах – 93,8%, господарствах населення – 109,3%.

Станом на 1 вересня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 237,2 тис.га, що становить 28,6% площ, посіяних під урожай поточного року та на 8,7% менше, ніж на початок вересня торік. Із зібраної площі одержано
1035,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 94,9% урожаю на відповідну дату минулого року. Овочів відкритого ґрунту зібрано 101,1 тис.т (101,8%), плодів та ягід – 13,6 тис.т (126,8%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–серпень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 92,4%, у т.ч. в підприємствах – 99,3%, господарствах населення – 86,5%.

За розрахунками, на 1 вересня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 171,8 тис. голів (на 9,5% менше 1 вересня 2019р.), у т.ч. корів – 86,9 тис. (на 13,4% менше); свиней – 201,1 тис.        (на 5,3% більше), овець і кіз – 39,2 тис. (на 1,3% менше), птиці всіх видів –     4434,1 тис. голів (на 9,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 43,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,6%; 33,9% – свиней, 95,9% – овець і кіз та 94,6% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–серпні 2020р. реалізовані на забій 30,6 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2% більше, ніж у січні–серпні 2019р., вироблені 322,2 тис.т молока (на 10,9% менше) та 219,2 млн.шт яєць (на 2,2% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 36,3%, молока – 48,4%, яєць – 87,5%.

На 1 вересня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 680,2 тис.т зерна (на 2,6% більше проти  1 вересня 2019р.), у т.ч. 309,2 тис.т пшениці, 196,5 тис.т кукурудзи,            66 тис.т ячменю, 59,3 тис.т жита.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–серпні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1358,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2020р. порівняно із січнем–серпнем 2019р. становив 131,1%.

         Обсяги будівництва будівель скоротилися на 0,1% (житлових – на 8,9%). Водночас обсяги будівництва нежитлових будівель зросли на 5,7%, інженерних споруд – у 2,3 раза.

Нове будівництво склало 10,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 51,3%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–липні 2020р. експорт товарів становив 425,4 млн.дол. США, імпорт – 203,7 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2019р. експорт зменшився на 2,9% (на 12,8 млн.дол.), імпорт – на 22,6% (на 59,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 221,7 млн.дол. (у  січні–липні 2019р. також позитивне – 175,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–липнем 2019р. збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, взуття.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 157,9 млн.дол., або 37,1% від загального обсягу експорту (у січні–липні 2019р. – 201,3 млн.дол., або 45,9%), та зменшився порівняно із січнем–липнем 2019р. на 43,4 млн.дол., або на 21,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Латвії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю у 2,9 раза, Казахстану – у 2,7 раза, Російської Федерації –              в 1,6 раза, Єгипту – на 14,4%, Азербайджану та Латвії – на 11,4% до кожної, Нідерландів – на 8,3%; зменшився до Туреччини на 36,1%, Білорусі – на 27%, Німеччини – на 25,3%, Іспанії – на 24,5%, Румунії – на 3,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 91,3 млн.дол., або 44,8% загального обсягу (у січні–липні 2019р. – відповідно              114,6 млн.дол. та 43,6%), та зменшився проти січня–липня 2019р. на 23,3 млн.дол., або на 20,4%.

 Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

 Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Бразилії, Китаю, США, Російської Федерації та Туреччини.

Порівняно із січнем–липнем 2019р. імпорт товарів збільшився зі США на 32,9%, Бразилії – на 9,5%, Італії – на 3,3%; зменшився з  Російської Федерації на 55,9%, Білорусі – на 39,8%, Литви – на 38,8%, Польщі – на 37,2%, Німеччини – на 17,6%, Китаю – на 17,1%, Австрії – на 12,3%, Туреччини – на 6,9%, Нідерландів – на 6,6%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2020р. становив 14090,3 млн.грн, що на 11,8% більше від обсягу січня–серпня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2020р. становив 9155,5 млн.грн і зріс проти січня–серпня 2019р. на 10,2%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–серпні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                657,9 млн.ткм, або 93,8% від обсягу січня–серпня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 1028,9 тис.т вантажів, що становить 84,6% від обсягу січня–серпня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 620,4 млн.ткм, який скоротився на 9,8% порівняно із січнем–серпнем 2019р. та перевезено 811,6 тис.т вантажів, що становить 73,7% рівня січня–серпня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 217,3 тис.т, що в      1,9 раза більше, ніж у січні–серпні 2019р.

У січні–серпні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 253,5 млн.пас.км, або 53,6% від обсягу січня–серпня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 29,4 млн пасажирів, або 60,3% від обсягу січня–серпня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 15,2 млн пасажирів, що на 39,1% менше, ніж у січні–серпні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 14,2 млн пасажирів, що становить 59,7% рівня січня–серпня 2019р.

 

02.10.2020

Прес-випуск

До Всесвітнього дня

дій за гідну працю

 

Щороку 7 жовтня світова та українська спільнота відзначає Всесвітній день дій за гідну працю.

За даними державного статистичного спостереження, у І півріччі
2020 року на підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області було зайнято понад 173 тис. штатних працівників, з яких 55% – жінки.
Крім того, майже 5 тис. осіб працювали за зовнішнім сумісництвом та 2,3 тис. –
за цивільно-правовими договорами. Кожен п’ятий працюючий занятий на промислових підприємствах або в освіті, кожен восьмий – у сільському господарстві або в охороні здоров’я, по 7% – у державному управлінні й обороні або в торгівлі.

Мобільність робочої сили на ринку праці області в І півріччі 2020 року дещо сповільнилася. Водночас кількість звільнених працівників перевищила кількість прийнятих на 44%. Як і раніше, переважна більшість (82%) вибулих залишила робочі місця за власним бажанням.

Протягом І півріччя 2020 року спостерігалося підвищення рівня оплати праці найманих працівників підприємств, установ та організацій області. Номінальна заробітна плата штатних працівників зросла порівняно з І півріччям 2019 року на 12% та становила 8770 грн (в Україні – 10928 грн). Реальна заробітна плата збільшилася
на 9%.

Серед працівників, які в червні 2020 року відпрацювали більше половини робочого часу, кожен дев’ятий мав нарахування в межах мінімальної заробітної плати. Найбільша частка таких працівників спостерігалась у видах діяльності
з низьким рівнем середньої заробітної плати: тимчасове розміщування й організація харчування, сфера творчості, мистецтва та розваг.

Водночас кожен четвертий працівник отримав заробітну плату понад
12000 грн. Переважна більшість таких працівників сконцентрована у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

01.10.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в серпні 2020 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в серпні
2020 року  становила 9484 грн. Це у 2 рази вище мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 12,3% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з серпнем 2019 року зросла на 9,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (18116 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (17058 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (13731 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13298 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12541 грн), на підприємствах із виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (11676 грн) та сільського господарства
(11315 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 60,6% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (16795 грн), найнижчий – у Чернівецькій (8996 грн) та Волинській
(9129 грн) областях.

 

30.09.2020

Прес–випуск

До Міжнародного дня

людей похилого віку

 

Щорічно 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку з метою вшанування старшого покоління та сприяння вирішенню їхніх потреб.

На Чернігівщині на початок 2020 року проживали майже 196 тис. осіб   у віці 65 років і старше, або кожен п’ятий житель області (в Україні – 7 млн. осіб, або 17%). Серед них жінок удвічі більше, ніж чоловіків. У сільській місцевості кожному четвертому жителю виповнилося 65 років і більше,    у міській – кожному шостому. Найчисельнішою є вікова група  65–69 років (32%).

Найбільша частка жителів поважного віку серед населення  Ніжинського (27%) та Куликівського (25%) районів.

За оцінкою, в області проживають понад чотири сотні довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років, з них три чверті – жінки. Кожен п’ятий довгожитель – це житель обласного центру.

 

29.09.2020

Прес-випуск

Зайнятість та безробіття

населення Чернігівської

області в І півріччі 2020 року

 

За результатами проведеного органами державної статистики обстеження робочої сили, у І півріччі  2020 року забезпечували пропозицію робочої сили на ринку праці Чернігівської області 469,9 тис. осіб у віці          15 років і старше. Переважна більшість із них (88,5%) була зайнята економічною діяльністю, а решта, відповідно до методології Міжнародної організації праці, відносилася до безробітних.

Кількість зайнятого населення зазначеного віку становила 416 тис. осіб, а рівень зайнятості населення (49%) був дещо меншим за показник, розрахований у середньому для України (50,3%).

Не мали роботи та при цьому її активно шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних 53,9 тис. жителів області в працездатному віці.

Рівень безробіття населення працездатного віку становив 12%                  (у середньому в Україні – 9,6%). Найвище значення показника зафіксовано       в Луганській (16%), Донецькій (15%) та Кіровоградській (12,7%) областях, найменше – у Харківській області (6%).

 

29.09.2020

Прес-випуск

До Дня усиновлення

Щороку 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. Цей день
є символом милосердя і добра по відношенню до людей, які небайдужі до чужої долі.

За адміністративними даними, на Чернігівщині на кінець 2019 року налічувалося понад 2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві третини з них перебували під опікою чи піклуванням,
474 –  проживали в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Упродовж 2019 року в області усиновлено 65 дітей, 48 із них – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 4 – малюки до 1 року. Переважна більшість усиновлених дітей (85%) знайшла тепло та затишок в українських родинах, а 10 дітлахів усиновлено іноземними громадянами.

Середній розмір одноразової державної допомоги при усиновленні
в минулому році становив 10,2 тис. грн, щомісячної – 855 грн.

 

24.09.2020

Прес-випуск

Дошкілля Чернігівщини

Дошкільна освіта Чернігівщини – це 223 дитячі садочки, 146 ясел-садків та 63 інші заклади майже на 27 тис. місць,  в яких на кінець 2019 року виховувалися 29 тис. маленьких мешканців області (дівчаток на 5% менше, ніж хлопчиків).  Ще 485 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом.

Завантаженість закладів становила 106 дітей у розрахунку на 100 місць
(у міській місцевості – 116, у сільській – 78).

Майже дві третини закладів дошкільної освіти розташовано в сільській місцевості. Переважна більшість із них (87%) – загального розвитку, кожен восьмий – комбінованого виду, решта – санаторні та спеціальні заклади.

Для дошкільнят, які потребують кваліфікованої корекції відхилень
у фізичному та психічному розвитку, у закладах дошкільної освіти створено
17 санаторних, 100  спеціальних та 62 інклюзивні групи.

У санаторних групах перебувало 360 вихованців, у групах спеціального призначення – 1306, в інклюзивних – 1355.

Виховний процес дошкільнят забезпечували 3,6 тис. педагогічних працівників, серед них кожен третій у віці до 35 років. Традиційно вихователь – професія жіноча, тому частка жінок серед вихователів та педагогів складає 99%.

У всіх дошкільних закладах виховання дітей здійснювалося виключно українською мовою.

 

17.09.2020

Прес-випуск

До Дня працівника лісу

 

З усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашого краю, ліс займає особливе місце. Площа земель лісового фонду Чернігівської області є третьою за величиною в Україні та складає майже 748 тис.га – це 7% лісового фонду країни та 23% території області. Чернігівщина четверта за кількістю заготовленої та реалізованої деревини серед регіонів.

У 2019р. підприємствами, які здійснювали лісогосподарську діяльність, заготовлено             1474 тис.куб.м круглого лісу (95% обсягів попереднього року). Заготівля деревини здійснювалася на площі 30 тис.га. Із неї рубки формування і оздоровлення лісів проводилися на площі 27 тис.га, рубки головного користування – 3 тис.га.

За рік в межах України реалізовано 1247 тис.куб.м лісової продукції, у тому числі    784 тис.куб.м ділового круглого лісу та 463 тис.куб.м паливної деревини. Середня ціна реалізації ділового круглого лісу склала 969 грн, паливної деревини – майже 284 грн.

З метою забезпечення відтворення вилучених запасів деревини, підвищення продуктивності лісів, запобігання ерозійним процесам, поліпшення навколишнього природного середовища протягом року було відтворено лісів на площі 3,4 тис.га (у тому числі садіння та висівання лісу на площі 2,7 тис.га) та ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 14 тис.га.

           

16.09.2020

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в серпні 2020р. в області становив 100,1%, в Україні – 99,8%.

На споживчому ринку області в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,2%. Найбільше (на 11,5% та 9%) подешевшали  овочі та фрукти. На 2,5–8,3% знизилися ціни на рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, цукор, кисломолочну продукцію, макаронні вироби. Водночас на 1,5–3,7% подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, сири, масло. Найбільше (на 10%) стали дорожчими яйця.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,7%. 

 За рахунок сезонних розпродажів взуття стало дешевшим на 7%.

Природний газ подорожчав на 37,2%, автомобілі – на 9%, паливо та мастила – на 3,1%.

 

10.09.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–липні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 липня 2020р. становила 985,1 тис. осіб.

Упродовж січня –   червня  2020 р.  кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 6153 особи.

Порівняно із січнем–червнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 774 особи.

Упродовж січня–червня 2020р. народився 2891 малюк. Кількість померлих склала 8940 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–червні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–червнем 2019р. зросла на 11,6% й становила 8770 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління           й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 65,4% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–червні 2020р. порівняно    з відповідним періодом 2019р. становив 108,6%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–червня 2020р. збільшилася на 5 млн.грн (на 40,5%) та        на 1 липня 2020р. становила 17,4 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за червень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               14,7 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–червня 2020р.       на 3,4 млн.грн (на 30,4%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,9 млн.грн
(67,6% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 липня 2020р. становила 1216 осіб
(0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
12074 грн, що на 25,5% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за червень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2020р.              в області становив 101,2%, в Україні – 101,4%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,5%) подорожчали фрукти, на 21,7% – продукти переробки зернових. На 3,9–12% зросли ціни на цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, рис, макаронні вироби. Водночас яйця знизилися в ціні на 31,4%, сало – на 12,1%, овочі – на 9,7%, м'ясо птиці – на 8,6%, молоко – на 7,6%. На 1,8–3,8% стали дешевшими масло, свинина, сметана, олія соняшникова.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 12,2%.

Природний газ подешевшав на 34%, паливо та мастила – на 25,1%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–липні 2020р. порівняно із січнем–липнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 98,1%, у переробній промисловості – 85,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 95,3%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 69,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 81,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 118,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої     неметалевої мінеральної продукції – 94,7%, у металургійному   виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 89,8%, у машинобудуванні – 65,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 97,1%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні 2020р., за розрахунками, становив 87,1% до січня–липня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 87%, господарствах населення – 87,5%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень– липень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 83,8%,     у т.ч. в підприємствах – 82,6%, господарствах населення – 90,6%.

Станом на 1 серпня 2020р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 162,9 тис.га, що становить 19,7% площ, посіяних під урожай поточного року та на 18,9% менше, ніж на початок серпня торік. Із зібраної площі одержано
741,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що становить 80,9% урожаю на відповідну дату минулого року. Овочів відкритого ґрунту зібрано 43,1 тис.т (88%), плодів та ягід – 6,6 тис.т (124%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–   липень 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 92,7%,     у т.ч. в підприємствах – 100,3%, господарствах населення – 86,2%.

За розрахунками, на 1 серпня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 174,2 тис. голів (на 8,8% менше 1 серпня 2019р.),         у т.ч. корів – 87 тис. (на 14% менше); свиней – 196 тис. (на 2,2% більше), овець і кіз – 40,3 тис. (на 0,7% менше), птиці всіх видів –
4632,5 тис. голів (на 8,7% менше).

У господарствах населення утримувалося 44,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,8%; 34,6% – свиней, 96% – овець і кіз та 94,5% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–липні 2020р. реалізовані на забій 27,4 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 2,2% більше, ніж у січні–липні 2019р., вироблені 279,9 тис.т молока (на 10,6% менше) та 192,1 млн.шт яєць (на 2,6% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 36,9%, молока – 47,9%, яєць – 87,9%.

На 1 серпня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 766 тис.т зерна (на 7,3% більше проти   1 серпня 2019р.), у т.ч. 383 тис.т пшениці, 268,9 тис.т кукурудзи, 62,7 тис.т ячменю, 25,4 тис.т жита.

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–липні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1161 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–липні 2020р. порівняно із січнем–липнем 2019р. становив 137,9%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 3,5% (нежитлових – на 10,7%), інженерних споруд – у 2,6 раза. Обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 7,2%.

Нове будівництво склало 11% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 35,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 53,7%.

У січні–червні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 57,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель, з яких 8,6 тис.м2 (або 15,1% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–червні 2020р. порівняно із січнем–червнем 2019р. зменшилася на 10,7%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, збільшилася на 14%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 48,5 тис.м2 загальної площі  житла (84,8% загального обсягу), у сільській – 8,7 тис.м2 (15,2%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно із січнем–червнем 2019р. зменшилися на 2,5%, у сільській – на 39,3%.

Крім того, у січні–червні 2020р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 1,2 тис.м2, з яких 0,7 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків становила 24,1% рівня січня–червня 2019р.

        

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

У січні–червні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій області становив 2311,2 млн.грн, що на 35,4% менше від  капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше,  залишаються власні кошти підприємств та організацій (82,1%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 11,2%, частка коштів населення на будівництво житла – 4,1%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 52,5% загального обсягу, на промисловість припадало 16,7%, на будівництво – 10,9%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 8,5%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  3,3%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,5%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 75,7% порівняно із січнем–червнем 2019р.                                                                           

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–червні 2020р. експорт товарів становив 380,3 млн.дол. США, імпорт – 166,1 млн.дол. Порівняно із січнем–червнем 2019р. експорт збільшився на 0,7% (на 2,6 млн.дол.), імпорт зменшився на 24% (на 52,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 214,2 млн.дол.           (у  січні–червні 2019р. також позитивне – 159 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–червнем 2019р. збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка зернових культур, взуття, готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 145,2 млн.дол., або 38,2% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2019р. – 173,8 млн.дол., або 46%), та зменшився порівняно із січнем–червнем 2019р. на 28,6 млн.дол., або на 16,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Азербайджану, Єгипту, Китаю, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю у 2,6 раза, Казахстану – у 2,2 раза, Російської Федерації – на 46,2%, Нідерландів – на 26,2%,   Єгипту – на 24,5%, Азербайджану – на 22,7%; зменшився до Литви на 45,7%, Білорусі – на 27,1%, Іспанії – на 24,3%, Німеччини – на 20,5%, Туреччини – на 18,7%, Румунії – на 7,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, мінеральних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 73,6 млн.дол., або 44,3% загального обсягу (у січні–червні 2019р. – відповідно              95,7 млн.дол. та 43,8%), та зменшився проти січня–червня 2019р. на 22,1 млн.дол., або на 23,1%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, США, Російської Федерації та Туреччини.

Порівняно із січнем–червнем 2019р. імпорт товарів збільшився зі США на 47,9%, Австрії – на 7,7%, Італії – на 7,3%, Туреччини – на 0,4%; зменшився з  Російської Федерації на 56,2%, Литви – на 46,2%, Білорусі –на 44,1%, Польщі – на 40,3%, Німеччини – на 20,9%, Китаю – на 8%, Нідерландів – на 5%, Бразилії – на 0,5%.

У січні–червні 2020р. експорт послуг становив 12,8 млн.дол. США, імпорт – 15,2 млн.дол. Порівняно із січнем–червнем 2019р. експорт зменшився на 9,4% (на 1,3 млн.дол.), імпорт збільшився на 7% (на 1 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2,4 млн.дол. (у січні–червні 2019р. – 0,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем–червнем 2019р. збільшилася частка послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних, ділових та транспортних послуг. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 7,8 млн.дол., або 60,9% від загального обсягу експорту (у січні–червні 2019р. – 10,3 млн.дол., або 73,2%), та зменшився порівняно із січнем–червнем 2019р. на 2,5 млн.дол., або на 24,7%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Румунія, Нідерланди, Азербайджан, Литва, Латвія, Канада, Чехія, Німеччина, Італія та Франція.

Проти січня–червня 2019р. зріс експорт послуг до Азербайджану, Франції, Латвії, Литви та США; зменшився до Італії, Румунії, Чехії, Німеччини, Нідерландів та Канади.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка ділових та транспортних послуг. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, та послуг, пов’язаних із подорожами.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 12,9 млн.дол., або 84,8% (у січні–червні 2019р. – відповідно 12,6 млн.дол. та 89,2%), та збільшився проти січня–червня 2019р. на 0,2 млн.дол., або на 1,9%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Азербайджан, Польща, Російська Федерація, Німеччина, Чехія та Литва.

Порівняно із січнем–червнем 2019р. імпорт послуг зріс з Азербайджану, Чехії, Польщі, Литви та Німеччини; зменшився з Російської Федерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2020р. становив 11918,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу січня–липня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2020р. становив 7754,4 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–липня 2019р. на 7,9%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–липні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                567,8 млн.ткм, або 94,1% від обсягу січня–липня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 904,1 тис.т вантажів, що становить 84,7% від обсягу січня–липня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 536,5 млн.ткм, який скоротився на 9,7% порівняно із січнем–липнем 2019р. та перевезено 716,1 тис.т вантажів, що становить 73,4% рівня січня–липня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 188 тис.т, що       у 2 рази більше, ніж у січні–липні 2019р.

У січні–липні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив              216,9 млн.пас.км, або 52,8% від обсягу січня–липня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 25,3 млн пасажирів, або 58,7% від обсягу січня–липня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 13 млн пасажирів, що на 40,6% менше, ніж у січні–липні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 12,3 млн пасажирів, що становить 58% рівня січня–липня 2019р.

 

 

07.09.2020

Прес-випуск

 

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 липня 2020 року

 

 У II кварталі 2020 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті  в середньому 70,3 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно з II кварталом 2019 року зросла на 7,7% й становила 8660 грн. Це в 1,8 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), але на 3,4% менше середньообласного показника (8961 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові  на 1 липня 2020 року становила майже 8 млн.грн, з них (65,9%) припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

 

14.08.2020

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в липні 2020р.            в області становив 99,3%, в Україні – 99,4%.

На споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,5%. Найбільше (на 21,6% та 17,4%) подешевшали  яйця та овочі. На 0,9–4,7% знизилися ціни на сири, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, молоко, сметану, масло, рис. Водночас на 0,9–1,6% подорожчали сало, кисломолочна продукція, фрукти.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 1,1%.

 За рахунок розпродажів взуття стало дешевшим на 7,2%, одяг – на 5,7%.

Ціни на природний газ підвищилися на 6,5%.

Автомобілі подорожчали на 3,2%, паливо та мастила – на 1,2%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,3%.

 

06.08.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–червні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2020р. становила 986,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5095 осіб.

Порівняно із січнем–травнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 880 осіб.

Упродовж січня–травня 2020р. народилися 2407 малюків. Кількість померлих склала 7455 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–травні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–травнем 2019р. зросла на 11,5% й становила 8603 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 66,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 108,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–травня 2020р. збільшилася на 3,6 млн.грн (на 29,1%) та на 1 червня 2020р. становила 16 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               13,3 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–травня 2020р. на
2 млн.грн (на 17,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,6 млн.грн
(72,2% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 червня 2020р. становила 978 осіб
(0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
13567 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за травень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2020р.              в області становив 101,9%, в Україні – 102%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 40,3%) подорожчали фрукти, на 23,3% – продукти переробки зернових. На 8,5–14,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, овочі, макаронні вироби, рис,                   на 0,9–6,6% – на хліб, масло, безалкогольні напої, цукор, кисломолочну продукцію. Водночас сало знизилося в ціні на 12,9%, яйця – на 12,5%, м'ясо птиці – на 8,7%, молоко – на 4,8%, олія соняшникова – на 4%, свинина – на 3,2%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 10,9%.

Природний газ подешевшав на 38%, паливо та мастила – на 26%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні–червні 2020р. порівняно із січнем–червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,3%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 98,7%, у переробній промисловості – 85,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 97,1%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 78,4%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 122,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 88,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,1%, у машинобудуванні – 62%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 96,2%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2020р., за розрахунками, становив 92,3% до січня–червня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 98,7%, господарствах населення – 86,6%.

Станом на 1 липня 2020р. всіма категоріями господарств зібрано 13,6 тис.ц овочів (на 11,9% менше, ніж рік тому) та 17 тис.ц плодів та ягід (на 4,5% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 174,1 тис. голів (на 8,6% менше 1 липня 2019р.), у т.ч. корів – 87,2 тис. (на 13,9% менше); свиней – 198,3 тис. (на 3,6% більше), овець і кіз – 39,7 тис. (на 4,8% менше), птиці всіх видів
4644,4 тис. голів (на 6,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 43,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,3%; 34,6% – свиней, 96% – овець і кіз та 94,1% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–червні 2020р. реалізовані на забій 24 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 0,4% менше, ніж у січні–червні 2019р., вироблені 234,2 тис.т молока (на 10,4% менше) та 162 млн.шт яєць (на 3,3% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 37,5%, молока – 46,8%, яєць – 88,1%.

На 1 липня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 377,4 тис.т зерна (на 0,2% більше проти 1 липня 2019р.), у т.ч. 293,1 тис.т кукурудзи,
29,4 тис.т пшениці, 20,9 тис.т ячменю, 5,4 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 9,6 тис.т (на 10,6% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–червні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 907 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні 2020р. порівняно із січнем–червнем 2019р. становив 139,4%.

         Обсяги будівництва будівель зросли на 8,8% (нежитлових – на 14,7%), інженерних споруд – у 2,7 раза. Обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 0,3%.

Нове будівництво склало 11,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 30,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 58,4%.

    

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–травні 2020р. експорт товарів становив 325,3 млн.дол. США, імпорт – 132,8 млн.дол. Порівняно із січнем–травнем 2019р. експорт збільшився на 1,5% (на 4,8 млн.дол.), імпорт зменшився на 26,2% (на 47,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 192,5 млн.дол. (у  січні–травні 2019р. також позитивне – 140,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2019р. збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка зернових культур, взуття, насіння і плодів олійних рослин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 129 млн.дол., або 39,7% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2019р. – 148 млн.дол., або 46,2%), та зменшився порівняно із січнем–травнем 2019р. на 19 млн.дол., або на 12,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Португалії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Китаю, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю у 2 рази, Казахстану – в 1,9 раза, Португалії – в 1,5 раза, Азербайджану – на 37,2%, Єгипту – на 35,2%, Нідерландів – на 32,7%, Російської Федерації – на 31,2%; зменшився до Туреччини на 39,2%, Білорусі – на 28,3%, Іспанії – на 20%, Німеччини – на 14,3%, Румунії – на 9,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, мінеральних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 61 млн.дол., або 45,9% загального обсягу (у січні–травні 2019р. – відповідно 79,7 млн.дол. та 44,3%), та зменшився проти січня–травня 2019р. на 18,7 млн.дол., або на 23,5%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–травнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини в 1,8 раза, США – на 21,6%, Італії – на 11,7%, Австрії – на 7,4%, зменшився з  Білорусі на 51,5%, Російської Федерації – на 51,2%, Литви – на 48,8%, Польщі – на 38,6%, Німеччини – на 19,5%, Бразилії – на 12,1%, Нідерландів – на 3,7%, Китаю – на 1,1%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2020р. становив 9938,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,9% більше від обсягу січня–червня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2020р. становив 6478,8 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–червня 2019р. на 6,7%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–червні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                482,4 млн.ткм, або 96,1% від обсягу січня–червня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 751,5 тис.т вантажів, що становить 82% від обсягу січня–червня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 459,7 млн.ткм, який скоротився на 7% порівняно із січнем–червнем 2019р. та перевезено 612,8 тис.т вантажів, що становить 72,4% рівня січня–червня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 138,7 тис.т, що            у 2 рази більше, ніж у січні–червні 2019р.

У січні–червні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 179,3 млн.пас.км, або 51,8% від обсягу січня–червня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 21 млн пасажирів, або 56,3% від обсягу січня–червня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 10,6 млн пасажирів, що на 43% менше, ніж у січні–червні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 10,4 млн пасажирів, що становить 55,6% рівня січня–червня 2019р.

 

04.08.2020

Прес-випуск

Оплата населенням області

житлово-комунальних послуг

у червні 2020 року

 

У червні 2020 року жителями Чернігівської області сплачено за житлово-комунальні послуги 237,0 млн.грн. Це становить 123,7% нарахованих за цей період сум (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).  

Заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець червня 2020 року становила 397,8 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 222,0 млн.грн,  за постачання  та розподіл електричної енергії – 95,0 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 67,3 млн.грн, за централізоване водопостачання  та  водовідведення –
54,6 млн.грн,   за  надання послуг із вивезення  побутових відходів –
18,2 млн.грн.

Погашенню населенням заборгованості сприяє можливість заключення договорів на реструктуризацію боргів. У червні 2020 року в області було укладено 95 договорів на загальну суму 539,3 тис.грн.

 

03.08.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в червні 2020 року

 

Середня кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Чернігівської області в червні 2020 року становила 170,6 тис. На оплату їхньої праці було спрямовано 1641,8 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 9621 грн (в Україні – 11579 грн). Це на 12,2% більше, ніж у червні 2019 року.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно із червнем 2019 року зросла на 9,2%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16716 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (15213 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12940 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12932 грн),            фінансової та страхової діяльності (12610 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 58,5% середнього рівня                 в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався                   в м.Києві (16393 грн), найнижчий – у Чернівецькій (9504 грн),                          Херсонській (9586 грн) та Волинській (9615 грн) областях.

 

31.07.2020

Прес-випуск

Житлові умови населення

Житло є одним із найважливіших складових якостей життя населення,  характеристики якого отримуються під час проведення вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Більшість родин Чернігівщини (93,3%) проживає у власному житлі. Винаймає житло у фізичних осіб 3,4% домогосподарств, мешкає у відомчому – 3,3%. Кожне третє домогосподарство живе у двокімнатному житлі та стільки ж у трикімнатному. У чотирьох та більше кімнатах мешкає 22% родин, а займає лише одну кімнату – 13%.

Середній розмір загальної площі житла на кожну особу домогосподарства області становить 28 м2, а житлової – 19,2 м2. Забезпечені житловою площею понад необхідну санітарну норму (13,65 м2 на одну особу) 72% домогосподарств області. Водночас живе в перенаселеному житлі більше третини населення та кожна друга дитина у віці до 18 років.

Кожне четверте житло обладнане центральним опаленням, а кожне    друге – індивідуальною системою опалення. Централізованим газопостачанням користуються 76% домогосподарств області, балонним газом – 17%, водопроводом – 81%, каналізацією – 77%, гарячим водопостачанням – 70%, газовою колонкою – 10%. Домашній телефон є в кожному п’ятому житлі.

За підсумками опитування, майже дві третини домогосподарств засвідчили задоволення своїми житловими умовами. Водночас не дуже задоволені своїм житлом кожне четверте домогосподарство, незадоволені або дуже незадоволені – 13%.

 

29.07.2020

Прес-випуск

Сім’ї з дітьми

 

         За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств кожна третя родина на Чернігівщині (144 тис.), має у своєму складі дітей віком до      18 років. Переважна більшість із них (96,4%) виховує одну дитину, 3,3% – двох дітей та 0,3% – трьох дітей і більше.

В області 42% домогосподарств із дітьми мають малечу до 3 років, кожна третя родина виховує дітей у віці 7–13 років, 13% домогосподарств мають діточок у віці 3–6 років, а в кожній сьомій родині – є підлітки у віці                 14–17 років­­­­­­­­­­­­­­­­­.

Від кількості дорослих осіб у сім’ї, значною мірою, залежить рівень та умови  життя домогосподарств. У своєму складі мають двох дорослих осіб   66% домогосподарств із дітьми, біля третини – трьох і більше та 3% – одну дорослу особу. Проживають лише діти та непрацюючі пенсіонери у 2% родин, діти не мають одного чи обох батьків – у 17% домогосподарств із дітьми.

  В Україні налічується 5577 тис. домогосподарств із дітьми (38%). Найбільше таких родин у Закарпатській та Чернівецькій областях (55% та 51% відповідно), а сімей, де виховується троє і більше дітей – на Рівненщині (8%) та Одещині (7%).

 

28.07.2020

                                                                   

Прес-випуск

Сім’ї  Чернігівщини

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у Чернігівській області на початок 2020р. проживає 424 тис. домогосподарств, що складає майже 3% від усіх домогосподарств України. Більшість із них (61%) проживають у міській місцевості.

Середній розмір домогосподарства області становить 2,29 особи   (України – 2,58 особи). Серед регіонів цей показник коливається від 3,49 особи на Закарпатті до 2,27 особи на Кіровоградщині.

Третина домогосподарств Чернігівщини складається з двох осіб (в Україні – 35%). Значною є частка домогосподарств, які складаються з однієї особи – 27%, цей показник один із найвищих серед регіонів країни (в Україні – 19%).  Із трьох осіб складається більше чверті родин, із чотирьох і більше осіб – майже кожне восьме домогосподарство області. Найбільша частка великих родин (із чотирьох осіб і більше) на Закарпатті (43%), там же найменше домогосподарств, які складаються з однієї особи (8%).

Частка домогосподарств області з дітьми до 18 років складає 34%, з яких  24,8 тис. або 17% не мають одного чи обох батьків. Переважна більшість таких домогосподарств (92%) виховують одну дитину. Серед регіонів найбільша частка неповних родин у Дніпропетровській та Запорізькій областях (по 28% у кожній), а найменша – у Закарпатській та Сумській (4% та 8% відповідно).

Довідково: Серед країн ЄС найбільший середній розмір домогосподарств (за даними 2018р.) був у Словакії  та Польщі – 2,9 та 2,8 осіб, а найменший –   2 особи –  у Данії, Німеччині, Фінляндії та Швеції.

 

27.07.2020

Прес випуск

Що посіяли в області?

Під урожай 2020р. в області посіяно 1331 тис.га сільськогосподарських культур, із них 85% засіяли підприємства. У порівнянні з минулим роком посівні площі збільшилися на 2% за рахунок підприємств.

Більшу частину зайнятих посівами площ (62%) відведено під зернові культури. Технічні культури займають 23%, кормові – 8%, картопля та овоче-баштанні – 7%.

Зернових культур посіяно на площі 829 тис.га. Більше, ніж торік, посіяно сорго, гречки, проса, жита, кукурудзи на зерно. Зменшилися площі зернобобових культур, пшениці та ячменю. Найбільшу частку посівів у складі зернової групи займає кукурудза – 68%, за її посівами Чернігівщина поступається лише Полтавщині. За посівами жита наша область перша, вівса – третя, кормових культур – четверта.

Технічних культур посіяно на площі 312 тис.га, з  них 75% становлять посіви соняшнику, 14% – сої, 9% – ріпаку, 2% – цукрового буряку. У порівнянні з минулим роком  посівні площі соняшнику збільшилися на 10%, цукрового буряку – на 9%.

Картоплі  посаджено 75 тис.га, овочів – 12 тис.га, що на рівні минулого року. Основними виробниками цих видів рослинницької продукції залишаються господарства населення. У них зосереджено 94% посівних площ картоплі та 98% – овочів.

14.07.2020

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в червні 2020р.            в області становив 100,3%, в Україні – 100,2%.

На споживчому ринку області в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. На 1,2–6,8% подорожчали продукти переробки зернових, макаронні вироби, безалкогольні напої, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, олія соняшникова, м'ясо птиці, фрукти. Водночас на 1,2–6,4% подешевшали масло, молоко, яйця, свинина, цукор, рис, овочі, сало.

Алкогольні напої зросли в ціні на 1,1%, тютюнові вироби – на 0,9%.

Ціни на природний газ зменшилися на 4,1%.

Паливо та мастила стали дорожчими на 2,7%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%.

 

14.07.2020

Прес-випуск

Доступ домогосподарств до
послуг Інтернету

 

За даними проведеного вибіркового обстеження, у 2019 році майже
620 тис. жителів Чернігівської області були користувачами послуг Інтернету.

 У міській місцевості доступ до послуг Інтернету мали майже три чверті (71%) домогосподарств, у сільській місцевості – 31% (в Україні – 76% та 44% відповідно). Серед решти регіонів найчастіше користувалися Інтернетом
у містах домогосподарства Закарпатської (93%), Дніпропетровської (86%) областей та м.Києва (84%), у сільській місцевості – Закарпатської (64%) та Чернівецької (61%) областей.

Серед країн Європи (за даними 2018 року) найбільша частка домогосподарств, що мала доступ до послуг Інтернету вдома, була в Нідерландах та Норвегії (по 96%), Данії та Люксембурзі (по 93%).

Понад три чверті (78%) населення області, яке повідомило, що користувалося Інтернетом, отримувало послуги не менше ніж раз на день, кожен шостий – не менше ніж раз на тиждень (але не кожен день).

Вдома Інтернетом користувалися 84% населення, через мобільний телефон – 70%, на роботі – 17%, а кожний дев’ятий – за місцем навчання.

Не мали можливості отримати послуги Інтернету 92 тис. осіб у віці
5 років і старше, або кожний десятий житель області. Основні причини – не потребували послуг Інтернету (82%) та відсутність впевненості, знань чи навичок (15%).

 

07.07.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні–травні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2020р. становила 987,1 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2020 року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 4213 осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 677 осіб.

Упродовж січня–квітня 2020 року народилися 1914 малюків. Кількість померлих склала 6079 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–квітні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–квітнем 2019р. зросла на 13% й становила 8611 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,4% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 109,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–квітня 2020р. збільшилася на 3,7 млн.грн (на 29,7%) та     на 1 травня 2020р. становила 16,1 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               13,4 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–квітня 2020р. на
2,1 млн.грн (на 18,6%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,6 млн.грн
(72,2% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 травня 2020р. становила 1196 осіб
(0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
11163 грн, що на 28,4% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2020р.              в області становив 101,6%, в Україні – 101,8%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 31,4%) подорожчали фрукти, на 21,9% – продукти переробки зернових. На 11,5–16,8% зросли ціни на макаронні вироби, овочі, рис, на 1,8–6,9% – на безалкогольні напої, масло, кисломолочну продукцію, цукор, рибу та продукти з риби. Водночас м'ясо птиці знизилося в ціні на 13%, яйця – на 11,2%, молоко – на 2,1%, свинина – на 1,5%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 9,9%.

Природний газ подешевшав на 35,3%, паливо та мастила – на 28%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–травні 2020р. порівняно із січнем–травнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,5%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99%, у переробній промисловості – 86,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98,6%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 70,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 82,3%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 124,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 83%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 93,2%,                                у машинобудуванні – 61%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 94,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2020р., за розрахунками, становив 94,8% до січня–травня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 100,8%, господарствах населення – 89,1%.

За розрахунками, на 1 червня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 174,7 тис. голів (на 8,5% менше 1 червня 2019р.), у т.ч. корів – 88 тис. (на 13,6% менше); свиней – 196,6 тис.          (на 2,8% більше), овець і кіз – 40,5 тис. (на 4,9% менше), птиці всіх    видів – 3998,3 тис. голів (на 3,9% більше).

У господарствах населення утримувалося 43,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 35,1% – свиней, 96% – овець і кіз та 94,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–травні 2020р. реалізовані на забій 21,3 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 1,8% менше, ніж у січні–травні 2019р., вироблені 192,5 тис.т молока (на 8,4% менше) та 128,4 млн.шт яєць (на 4,9% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,8%, молока – 46,3%, яєць – 86,9%.

На 1 червня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 481,2 тис.т зерна (на 16,7% менше проти 1 червня 2019р.), у т.ч. 393,9 тис.т кукурудзи,
36,6 тис.т пшениці, 27 тис.т ячменю, 5,9 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 21,3 тис.т (на 22,9% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–травні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 671,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2020р. порівняно із січнем–травнем 2019р. становив 136,4%.

         Обсяги будівництва будівель зросли на 10,1% (нежитлових – на 15,9%, житлових – на 1,8%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли у 2,7 раза.

Нове будівництво склало 11,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 64%.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–квітні 2020р. експорт товарів становив 282,4 млн.дол. США, імпорт – 108,2 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2019р. експорт збільшився на 12,2% (на 30,7 млн.дол.), імпорт зменшився на 20,7% (на 28,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 174,2 млн.дол. (у  січні–квітні 2019р. також позитивне – 115,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів. Натомість зменшилася частка взуття, зернових культур, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 117,8 млн.дол., або 41,7% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2019р. – 118,8 млн.дол., або 47,2%), та зменшився порівняно із січнем–квітнем 2019р. на 1 млн.дол., або на 0,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Португалії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Китаю, Білорусі, Туреччини та Ізраїлю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 1,9 раза, Азербайджану та Нідерландів – в 1,5 раза до кожної, Португалії – на 49%, Єгипту – на 48,4%, Німеччини – на 11,1%; зменшився до Ізраїлю на 27,9%, Туреччини – на 17,3%, Іспанії – на 15,1%, Білорусі – на 14,1%, Румунії – на 11%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, мінеральних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 49,9 млн.дол., або 46,1% загального обсягу (у січні–квітні 2019р. – відповідно                60,4 млн.дол. та 44,3%), та зменшився проти січня–квітня 2019р. на 10,5 млн.дол., або на 17,5%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–квітнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини у 2 рази, США – на 32,7%, Італії – на 18%, Нідерландів – на 16,6%, Австрії – на 12,8%, Бразилії – на 3,4%; зменшився з  Литви та Російської Федерації  на 46,6% з кожної, Білорусі – на 44,1%, Польщі – на 32,8%, Німеччини – на 5,8%, Китаю – на 1,9%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2020р. становив 8122,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,9% більше від обсягу січня–травня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2020р. становив 5315,9 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–травня 2019р. на 6,2%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–травні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                388,7 млн.ткм, або 93,9% від обсягу січня–травня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 589,9 тис.т вантажів, що становить 74,7% від обсягу січня–травня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 377,6 млн.ткм, та перевезено 515,4 тис.т вантажів, що становить, відповідно, 92,7% та 70,3% рівня січня–травня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 74,5 тис.т, що на 30% більше, ніж у січні–травні 2019р.

У січні–травні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 144,6 млн.пас.км, або 50,4% від обсягу січня–травня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 17,1 млн пасажирів, або 53,7% від обсягу січня–травня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8,4 млн пасажирів, що на 46% менше, ніж у січні–травні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 8,7 млн пасажирів, що становить 53,3% рівня січня–травня 2019р.

 

 

06.07.2020

Прес-випуск                                            

Споживання продуктів харчування

у 2019 році

 

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств,
у 2019 році середньостатистична сім’я Чернігівської області щомісячно витрачала на харчування 4913 грн (з урахуванням вартості продуктів, отриманих з особистого підсобного господарства), що складає майже половину (49%) від усіх сукупних витрат (як і в Україні в цілому). Добова вартість харчування одного жителя області в середньому становила 85 грн.

Найбільше грошей домогосподарства Чернігівщини спрямовували на купівлю м’яса та м’ясопродуктів – 1020 грн (21% сукупних витрат на харчування), овочів (включаючи картоплю) – 729 грн (15%), хліба і хлібопродуктів – 708 грн (14%), молока, сира та яєць – 582 грн (12%), олії та жирів – 422 грн (9%).

Однією особою в області в середньому за місяць спожито 23 яйця, 20,7 кг молока, молокопродуктів та масла, 10,1 кг овочів і баштанних, 9,8 кг хліба і хлібних продуктів, 7,7 кг картоплі, 5,9 кг м’яса, м’ясопродуктів та сала, 4,5 кг фруктів, ягід, горіхів та винограду, 3,7 кг цукру та меду, 2 кг риби і рибопродуктів, а також 1,9 кг олії й інших рослинних жирів. Порівняно
з 2018 роком дещо зменшилося споживання картоплі, молока, молокопродуктів і масла. Збільшилося споживання риби і рибопродуктів, фруктів, ягід, горіхів та винограду, овочів і баштанних, цукру та меду, олії й інших рослинних жирів, яєць, м’яса, м’ясопродуктів та сала. Споживання хліба і хлібних продуктів залишилося на рівні попереднього року.

 

03.07.2020

 Прес-випуск                                                 

Джерела доходів населення області

у 2019 році

 

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, середньомісячні сукупні ресурси (доходи) середньостатистичного домогосподарства Чернігівської області 2019 році зросли порівняно з
2018 роком на 15% та становили 11180 грн (в Україні – 12118 грн).

Основними джерелами надходжень до сімейного бюджету залишаються доходи від зайнятості та пенсії, які в минулому році становили, відповідно, 51% та 18% сукупних ресурсів домогосподарств. Важливу роль продовжує відігравати споживання продукції з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, а також допомоги, пільги, субсидії, компенсаційні виплати готівкою та безготівкові (по 6% сукупних надходжень).  Значну частину займає допомога від родичів та інших осіб грошима й продовольчими товарами (7%). Дохід від продажу сільськогосподарської продукції становить 4%.

Рівень середньомісячних еквівалентних доходів одного жителя області в минулому році становив 5853 грн (в Україні – 5743 грн). Серед регіонів України найвищі середньодушові сукупні доходи, як і раніше, мали жителі м.Києва (8515 грн), а найнижчі – Херсонської (4610 грн) та Запорізької
(4880 грн) областей.

02.07.2020

Прес- випуск

Витрати населення області

у 2019 році

  За підсумками проведеного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, сукупні витрати одного домогосподарства в області
у 2019 році становили в середньому 9996 грн на місяць, що на 9% більше, ніж
у 2018 році. У розрахунку на одного члена домогосподарства цей показник склав 5233 грн в області та 4583 грн – в Україні.

  Найбільша питома вага в загальній структурі витрат населення Чернігівської області, як і в Україні в цілому, припадає на харчування (включаючи харчування поза домом) – 49%. При цьому найбільше витрачають на харчування домогосподарства Рівненської та Волинської областей  (55% та 56% відповідно).

На придбання непродовольчих товарів та оплату послуг щомісячно спрямовано 35% сукупних витрат домогосподарств, у тому числі на купівлю одягу, взуття та транспортні послуги – по 5%, на охорону здоров’я – 4%, на зв’язок – 3%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 2%, на освіту, відпочинок і культуру – по 1%.

Оплата житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням пільг та субсидій) чернігівчан складає 11% сімейного бюджету (в Україні – 13%). Серед решти регіонів України частка таких витрат коливається від 17% у Харківській області до 8% – у Чернівецькій.

 

Прес-випуск

Заробітна плата в області

в травні 2020 року

 

Середня кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Чернігівської області в травні 2020 року становила 171 тис. На оплату їхньої праці було спрямовано 1465,4 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8570 грн
(в Україні – 10542 грн). Це на 5,8% більше, ніж у травні 2019 року.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно
з травнем 2019 року зросла на 3,7%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16197 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14438 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11854 грн),
на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11681 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (11529 грн) та на підприємствах сільського господарства (10409 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, де нарахування не перевищили 53,9% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (15191 грн), найнижчий – у Чернівецькій (7921 грн), Волинській
(8091 грн) та Тернопільській (8266 грн) областях.

 

26.06.2020

 Прес-випуск                                                                  

До Дня молоді

 

Традиційно наприкінці першого літнього місяця відзначається всеукраїнське свято – День молоді.

Майже чверть населення Чернігівщини – це молоді люди віком від 15 до    34 років. На 1 січня 2020 року їх кількість становила 226,1 тис. осіб, а найчисельнішою є вікова група 30–34 роки – 81,6 тис. осіб. Дві третини молоді – міські жителі.

Представники чоловічої статі кількісно переважають – на тисячу жінок у віці 15–34 роки припадає 1062 чоловіки.

У 2019 році з 5161 зареєстрованого шлюбу три чверті склали подружні пари, де обидва наречені були у віці до 35 років. Із загальної кількості одружених взяли шлюб у цьому віці 75% жінок та 68% чоловіків. Найбільш активно жінки виходять заміж у віці 20–24 роки (38% усіх наречених), чоловіки найчастіше одружуються у віці 25–29 років (43%).

Цей вік також найбільш сприятливий для народження дитини. У минулому році в молодих пар народилося 3,9 тис. дітей (85% усіх новонароджених).

Важливим аспектом життя молоді є здобуття освіти. На початок 2019/2020 навчального року в закладах вищої освіти Чернігівщини навчалися 17,7 тис. студентів.

 

25.06.2020

Прес-випуск

Склад населення

Чернігівської області за статтю

 

На 1 січня 2020 року в Чернігівській області проживало 535,8 тис. жінок та  447,0 тис. чоловіків.

Традиційно в структурі населення області за статтю спостерігається стабільна перевага представниць жіночої статі (55% від загальної чисельності населення).

У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення області припадає 1198 жінок. Найбільший статевий дисбаланс зафіксовано в місті Прилуки       (на тисячу чоловіків налічується 1256 жінок), найменший – у Сосницькому (1132) та Н.-Сіверському (1142) районах.

Для різних вікових груп співвідношення чоловіків і жінок неоднакове.    У молодшій віковій групі (0–14 років) переважають юнаки. Їх у розрахунку на тисячу дівчат налічується 1045. Чисельна перевага чоловічої статі спостерігається до 40 років, а далі стрімко формується дисбаланс у бік жіночої статі. У цілому у віковій групі 15–64 роки на тисячу чоловіків припадає 1062 жінки,  а у віці 65 років і старше – 2165 жінок.

Чоловіки молодші за жінок. Їхній середній вік становить – 40,4 року, жінок – 46,8 року

 

23.06.2020

Прес-випуск

до Всесвітнього дня рибальства

 

У 2019 році в Україні виловлено 93 тис. т водних біоресурсів, у тому числі риби – 58 тис. т, інших водних  біоресурсів – 35 тис. т.

На Чернігівщині підприємствами добуто 599 т риби, з неї вирощеної в умовах аквакультури (штучне розведення та утримання) – 525 т, у внутрішніх водних об’єктах шляхом рибальства – 74 т.

         У складі виловленої риби переважали короп, сазан (353 т) та товстолобик (103 т). Карася виловлено 45 т, ляща – 24 т, амура та плоскирки – по 19 т кожного виду,  тарані – 12 т, щуки – 11 т, інших видів риб – 13 т.

Серед знарядь лову перевагу для вилову риби надавали неводам кошільним і кільцевим та закидним. Ними виловлено, відповідно, 43% та 40% загального обсягу риби, сітками виловлено 12% риби, пастками – 5%.

 

 

22.06.2020

Прес-випуск

Склад населення

Чернігівської області за віком

 

На 1 січня 2020 року на Чернігівщині, за розрахунками, постійно проживали 982,8 тис. осіб (2,4% населення України). За 2019 рік кількість жителів області скоротилася на 14,4 тис. осіб, або на 1,4%.

Чисельність наймолодшої вікової групи населення (0–14 років) становить 133 тис. осіб, або 13,5%.

Вікова група (15–64 роки), яка є основним постачальником трудових ресурсів, складає дві третини всього населення, або 654 тис. осіб, з них 35% – молодь у віці до 35 років.

В області сформувалася структура населення, для якої характерна висока питома вага осіб старшого віку. Так населення у віці 65 років і старше налічувалось майже 196 тис. осіб, або 20% (в Україні питома вага цієї вікової групи – 17%).

Сільські жителі значно старші за міських. Про це свідчить показник середнього віку населення. На 1 січня 2020 року середній вік жителів області становив 44 роки (у міській місцевості – 43, у сільській – 47).

 

15.06.2020

Прес-випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в травні 2020р.            в області становив 99,6%, в Україні – 100,3%.

На споживчому ринку області в травні на 0,8–6,9% знизилися ціни на сметану, сири, цукор, м'ясо та м’ясопродукти, овочі, олію соняшникову, сало. Водночас на 0,9–8,3% подорожчали риба та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рис, фрукти. Найбільше (на 20,5%) стали дорожчими яйця.

Ціни на тютюнові вироби підвищилися на 0,8%.

Природний газ подешевшав на 16%, паливо та мастила ­– на 10,3%.

09.06.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 в січні–квітні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 988,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 3235 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 548 осіб.

Упродовж січня–березня 2020р. народилися 1443 малюки. Кількість померлих склала 4630 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–березні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–березнем 2019р. зросла на 15,7% й становила 8583 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області          в 1,9–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 70,4% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 112,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–березня 2020р. збільшилася на 3,2 млн.грн (на 26,1%) та на 1 квітня 2020р. становила 15,6 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               12,9 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–березня 2020р. на
1,6 млн.грн (на 14,5%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,2 млн.грн
(71% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 квітня 2020р. становила 1008 осіб
(0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
12796 грн, що в 1,5 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2020р.              в області становив 102%, в Україні – 101,5%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 22%) подорожчали овочі, на 21,3% – фрукти, на 19,1% – продукти переробки зернових.         На 1,5–10,6% зросли ціни на безалкогольні напої, масло, кисломолочну продукцію, яловичину, свинину, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, цукор, рис. Водночас яйця знизилися в ціні на 26,3%,                  м'ясо птиці – на 10,3%, молоко – на 1,8%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 9,1%.

Природний газ подешевшав на 23%, паливо та мастила – на 19,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 92,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,3%, у переробній промисловості – 89%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98,1%.               У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,4%,                      у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 93,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 128,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 86%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 95,6%,                                у машинобудуванні – 60%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 93,7%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні 2020р.,       за розрахунками, становив 96,3% до січня–квітня 2019р.,                               у т.ч. в підприємствах – 102,4%, господарствах населення – 89,9%.

За розрахунками, на 1 травня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 173,6 тис. голів (на 9,6% менше 1 травня 2019р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 13,8% менше); свиней – 189,6 тис.       (на 3,2% більше), овець і кіз – 39,6 тис. (на 4,3% менше), птиці всіх   видів – 3199,6 тис. голів (на 2% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 33,9% – свиней, 96% – овець і кіз та 92,6% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–квітні 2020р. реалізовані на забій 18,9 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,3% більше, ніж у січні–квітні 2019р., вироблені 144,5 тис.т молока (на 7,7% менше) та 93,2 млн.шт яєць (на 5,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 46%, молока – 43,8%, яєць – 84,8%.

На 1 травня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 718,3 тис.т зерна           (на 19,2% менше проти 1 травня 2019р.), у т.ч. 609,5 тис.т кукурудзи,
47,9 тис.т пшениці, 33,4 тис.т ячменю, 6,5 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 40,5 тис.т (на 4,7% менше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–квітні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 499,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. становив 138,3%.

 Обсяги будівництва будівель зросли на 14,5% (нежитлових – на 24%, житлових – на 3,3%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли          у 2,7 раза.

Нове будівництво склало 12,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 20,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 66,8%.

У січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 17 тис.м2 загальної площі житлових будівель, з яких 4,8 тис.м2 (або 28% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–березні 2020р. становила 36,9% рівня січня–березня 2019р., при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, –      на 37,5%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 11,7 тис.м2 загальної площі  житла (68,8% загального обсягу), у сільській – 5,3 тис.м2 (31,2%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості становили  31,3% рівня січня–березня 2019р., у сільській – 61,1%.

Крім того, у січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 0,7 тис.м2, з яких 0,6 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків становила 33,5% рівня січня–березня 2019р.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–березні 2020р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 1272,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 70,3% від обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 1101,7 млн.грн (86,6%).

Кредити банків та інші позики становили 39,2 млн.грн (3,1%), кошти населення на будівництво житла – 50,7 млн.грн (4%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 11 млн.грн (0,9%), місцевих бюджетів –               68 млн.грн (5,3%).

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 64,9% загального обсягу, на промисловість припадало 10,9%, на будівництво – 10,2%,          на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 3,4%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  3,7%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,7%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 70,5% порівняно із січнем–березнем 2019р.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 223 млн.дол. США, імпорт – 83,8 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 14,8% (на 28,8 млн.дол.), імпорт зменшився на 15,3%          (на 15,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 139,2 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне – 95,3 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка зернових культур, взуття, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив    90,4 млн.дол., або 40,5% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 97,6 млн.дол., або 50,2%), та зменшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 7,2 млн.дол., або на 7,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Португалії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю в 1,7 раза, Єгипту – в 1,6 раза, Азербайджану – на 37%, Португалії – на 18,7%, Нідерландів – на 15,1%, Німеччини – на 10,5%, Білорусі –          на 5,2%, Румунії – на 3,5%; зменшився до Туреччини на 23%, Іспанії – на 17,7%, Литви – на 2,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, мінеральних продуктів. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, крім залізничного, готових харчових продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 37,2 млн.дол., або 44,4% загального обсягу (у січні–березні 2019р. – відповідно             44,7 млн.дол. та 45,1%), та зменшився проти січня–березня 2019р.              на 7,5 млн.дол., або на 16,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили      з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. імпорт товарів збільшився        з Туреччини у 2,2 раза, США – на 45,8%, Нідерландів – на 24,7%, Італії – на 12,7%, Китаю – на 7,3%, Бразилії – на 0,8%; зменшився з Литви на 54,6%, Польщі – на 38,8%, Білорусі – на 36,1%, Російської Федерації –      на 34,6%, Німеччини – на 4,8%.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 6,3 млн.дол. США, імпорт – 9,2 млн.дол. Порівняно із січнем–березнем 2019р. експорт зменшився на 4,9% (на 0,3 млн.дол.), імпорт збільшився на 9,9%                (на 0,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2,9 млн.дол. (у січні–березні 2019р. – 1,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилася частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, ділових та транспортних послуг. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив       3,4 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 5 млн.дол., або 75,6%), та зменшився порівняно із січнем–березнем 2019р. на 1,6 млн.дол., або на 32,8%.

Основними партнерами в експорті послуг були США, Азербайджан, Нідерланди, Литва, Канада, Латвія, Румунія, Німеччина, Італія, Чехія.

Проти січня–березня 2019р. зріс експорт послуг до Азербайджану, Латвії, США, Литви та Канади; зменшився до Румунії, Італії, Німеччини, Чехії та Нідерландів.

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка транспортних та ділових послуг. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності, та послуг, пов’язаних із подорожами.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 8,8 млн.дол., або 95,2% (у січні–березні 2019р. – відповідно 8 млн.дол. та 95,1%), та збільшився проти січня–березня 2019р. на 0,8 млн.дол., або на 10%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Російська Федерація, Німеччина, Литва та Чехія.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. імпорт послуг зріс з усіх цих країн.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020р. становив 6058,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% більше від обсягу січня–квітня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2020р. становив 4069,3 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–квітня 2019р. на 2,3%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–квітні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                305,7 млн.ткм, або 95,7% від обсягу січня–квітня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 468,3 тис.т вантажів, що становить 72,7% від обсягу січня–квітня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 301,3 млн.ткм, який скоротився на 4,8% порівняно із січнем–квітнем 2019р. та перевезено 430,5 тис.т вантажів, що становить 69,4% рівня січня–квітня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 37,8 тис.т, що       в 1,6 раза більше, ніж у січні–квітні 2019р.

У січні–квітні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 138,6 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 16,3 млн пасажирів, що становить, відповідно, 60,9% та 63,4% від обсягу січня–квітня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8,1 млн пасажирів, що на 34,5% менше, ніж у січні–квітні 2019р.

Міським електротранспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що становить 61,5% рівня січня–квітня 2019р.

 

 

03.06.2020

Прес-випуск

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 квітня 2020 року

 

У I кварталі 2020 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті                   в середньому майже 73 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно з I кварталом 2019 року зросла на 18,1% й становила 8733 грн. Це в 1,8 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 1,7% – середньообласного показника (8583 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові  на 1 квітня 2020 року становила 8,2 млн.грн, з них дві третини (66,9%) припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

 

01.06.2020

Прес-випуск

До Міжнародного  дня

захисту дітей

 

Щороку 1 червня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей.

На початок 2020 року на Чернігівщині проживало майже 158 тис. дітей та підлітків віком до 18 років (16% усього населення області). Більшість із них (66,9%) – міські жителі.

У 2019 році народилося 6,1 тис. немовлят, із чисельною перевагою хлопчиків над дівчатками (3,2 тис. проти 2,9 тис.), тобто на кожні                     100 народжених дівчаток припадало 110 хлопчиків.

За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств,       у минулому році кожна третя родина на Чернігівщині (145,8 тис.) мала у своєму складі дітей віком до 18 років. Переважна більшість із них (91,5%) виховувала одну дитину, 7,4%  – двох дітей, 1,1% – трьох дітей і більше.

Третина дітей області – дошкільнята у віці 0–5 років. Виховний процес наймолодшого покоління забезпечують 432 заклади дошкільної освіти, які відвідують 28,6 тис. дітей. У 486 денних закладах загальної середньої освіти навчаються 96,6 тис. учнів.

Особливої уваги з боку держави та суспільства потребують діти, які залишилися без піклування батьків. На кінець 2019 року, за адміністративними даними, їх налічувалося понад 2 тисячі. У 27 дитячих будинках сімейного типу перебувало 215 дітей, у 198 прийомних сім’ях – 429. Ще 102 дитини знаходилися в дитячому будинку-інтернаті, а 109 – у будинку дитини.

 

29.05.2020

Прес-випуск

Заробітна плата в області

у квітні 2020 року

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у квітні 2020 року було зайнято майже 173 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 1503 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8697 грн (в Україні – 10430 грн), що на 5,8% більше, ніж у квітні 2019 року.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з квітнем 2019 року зросла на 2,7%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16545 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14083 грн), сільського господарства (13337 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12493 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11816 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11030 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, в операціях із нерухомим майном, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 62,4% середнього рівня в економіці області.

 

Прес- випуск

До Всесвітнього дня 

охорони довкілля

У 2019р. від стаціонарних джерел забруднення підприємств області в повітряний басейн надійшло 27,5 тис.т забруднюючих речовин, що на 8% менше, ніж у 2018р. Викиди речовин, що належать до парникових газів та впливають на зміну клімату, становили: метану – 9 тис.т, оксиду азоту – майже 24 т, крім того, діоксиду вуглецю – 1,5 млн.т.

На 1 квадратний кілометр території області в середньому потрапило  860 кг шкідливих речовин, на одну особу – 27 кг. Найбільшого антропогенного навантаження зазнали міста обласного значення, де викиди на 1 квадратний кілометр території значно перевищили середній рівень по області: у Чернігові – у 171 раз, Ніжині – у 29 разів, Прилуках – у 16 разів, Новгороді-Сіверському – у 14 разів.

Серед регіонів України Чернігівська область за обсягами викидів посідає 13 місце.

У 2019р. на території області, за попередніми даними, утворилося 696 тис.т відходів (на 3% менше, ніж у 2018р.), з них 70% – на підприємствах, решта – у домогосподарствах. За категоріями матеріалів майже третину становили відходи рослинного походження. Відходів І–ІІІ класу утворилося 769 т.

Протягом року утилізовано, оброблено (перероблено) 94 тис.т відходів, спалено для отримання енергії 15 тис.т.

На початок 2020р. в спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено      12 млн.т відходів (на 3% більше, ніж рік тому), з них 80% – у м.Чернігові.

 У 2019р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами, зареєстрованими в Чернігівській області, було витрачено 402 млн.грн, у тому числі 50 млн.грн становили капітальні інвестиції,     352 млн.грн – поточні витрати. Зокрема, 45% коштів витрачено на очищення зворотних вод, 21% – на поводження з відходами, 17% – на збереження біорізноманіття і середовища існування, 10% – на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату.

 

28.05.2020

Прес-випуск                                                 

Шкідливі звички                                  

 Куріння є однією з найбільш поширених і масових у світовому масштабі звичок, яка наносить шкоду як здоров’ю окремої людини, так і суспільству в цілому.

За даними вибіркового опитування домогосподарств, у 2019 році шкідливу звичку курити мало 15% населення Чернігівської області у віці 12 років і старшому (128,7 тис. осіб), в Україні – 17% (5,6 млн. осіб).

Серед регіонів України лідерами тютюнокуріння стали Дніпропетровська (25%), Херсонська (22%) області та м. Київ (24%). Найбільшими прихильниками здорового способу життя виявилися жителі Закарпатської та Київської областей, серед них курців було найменше (по 9% у кожній області).

Підсумки опитування свідчать, що 51% курців нашого краю мають цю пагубну звичку вже понад 20 років, по 14% мають стаж куріння від 6 до 10 років або від 11 до 15 років, 12% – від 16 до 20 років, а 9% початківців – до 5 років. Майже дві третини (62%) тих, які курять, викурюють за добу від 16 до 20 сигарет, кожен п’ятий – від 6 до 10 сигарет, 11% – від 11 до 15 сигарет, а 2% викурюють більше однієї пачки за добу.

Самооцінка населенням стану свого здоров’я свідчить, що серед 452 тис. осіб, які повідомили, що мають проблеми зі здоров’ям, 21% хворіють на серцеві захворювання та 5% – на захворювання  органів дихання. Однією з причин таких хвороб є вживання тютюну.

Довідково: 31 травня – Всесвітній день без тютюну, який у 1987 році встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. У цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.

 

  

27.05.2020

Прес-випуск

Дошкільна освіта в м.Чернігові

 

    За даними проведеного державного статистичного спостереження, виховний процес та навчання найменших жителів в обласному центрі на кінець 2019 року забезпечували 57 закладів дошкільної освіти: 2 дитячі садки, 52 ясла-садочки та 3 інші заклади. Кожен другий із них – комбінованого виду, 42% –  загального розвитку, три спеціальні заклади та один санаторний. Завантаженість закладів становила 116 дітей у розрахунку на 100 місць.

     Щоранку садочки зустрічали понад 11 тис. вихованців. Серед них 913 дітей з особливими освітніми потребами, 98 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

        Понад 30 закладів мали спеціальні групи, які відвідували 896 дітей, у тому числі з порушенням слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку. У 20 садочках працювали інклюзивні групи для 548 вихованців, у двох – діяли санаторні групи для 162 дітей. Ще в одному закладі 13 малюків перебували цілодобово.

     Роботу закладів дошкільної освіти забезпечували 1,4 тис. педагогічних працівників та 1,6 тис. працівників технічного персоналу. Переважна більшість педагогічних працівників (93%) мала освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра, кожен третій був у віці до 35 років.

 

18.05.2020

Прес-випуск

Умови праці працівників

Чернігівської області

 

На кінець 2019 року на роботах зі шкідливими умовами праці були зайняті понад 11 тис. осіб, або 18% усіх працюючих, охоплених обстеженням умов праці на підприємствах області. Найбільша питома вага таких працівників спостерігалася у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення            (71% облікової кількості штатних працівників цього виду діяльності),                   у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (65%), у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (по 25% у кожному виді діяльності), а серед міст обласного значення та районів – у м.Прилуках (37%), Корюківському (29%) та Борзнянському (27%) районах.

Найпоширенішими серед небезпечних факторів виробничого середовища були:  виробничий шум, ультразвук, інфразвук та напруженість праці             (9% облікової кількості штатних працівників), мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання) (8%), хімічні фактори (6%). Слід зазначити, що на окремих робочих місцях працівники знаходилися під впливом декількох шкідливих факторів одночасно. Постійно    в три- та чотиризмінному режимі працювали 1,5 тис. осіб.

Відповідно до чинного законодавства або колективної угоди (договору), працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці надавалися пільги та різного роду компенсації, а також призначалися пенсії за віком на пільгових умовах. На будь-який вид пільг, компенсацій мав право кожен п`ятий працюючий, охоплений обстеженням умов праці. Найбільш поширеними були доплати за умови праці, які одержували 8 тис. осіб, та додаткові відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, – майже 7 тис. осіб.

 

18.05.2020

Прес випуск

Капітальні інвестиції

в Чернігівській області

 

У 2019р. на розвиток економіки Чернігівщини використано 8740 млн.грн капітальних інвестицій. Майже всі вони (98% загального обсягу) вкладені в матеріальні активи.

На придбання, модернізацію та вдосконалення машин, обладнання            та інвентаря спрямовано 32% інвестицій, у будівлі житлові та нежитлові – 27%,  транспортні засоби та інженерні споруди по 17% кожному.

         Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій (72% загального обсягу). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно п’яту частину всіх інвестицій,  коштів населення на будівництво житла – 3%.

        Найбільше (49%) капітальних інвестицій використано в сільському, лісовому та рибному господарстві, 16% – підприємствами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, 13% – підприємствами промисловості, 8% – будівництва.

         

 

 

07.05.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січніберезні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2020р. становила 989,2 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 2085 осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 725 осіб.

Упродовж  січня–лютого 2020р. народилися 1030 малюків. Кількість померлих склала 3065 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–лютому 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–лютим 2019р. зросла на 17,6% й становила 8509 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області у 2,0–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг й не перевищував 69,6% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 114%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–лютого 2020р. збільшилася на 2009,3 тис.грн (на 16,2%) та на 1 березня 2020р. становила 14,4 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               11,7 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–лютого 2020р. на
415,1 тис.грн (на 3,7%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,7 млн.грн
(74,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 березня 2020р. становила 744 особи
(0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
15692 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за лютий 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

ндекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2020р. в області становив 101%, в Україні – 100,7%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 14,2%) подорожчали овочі, на 1,1–5,4% – сири, кисломолочна проодукція, масло, продукти переробки зернових, макаронні вироби, фрукти, свинина, яловичина, риба та продукти з риби. Водночас яйця знизилися в ціні на 32,7%, м'ясо птиці – на 3,8%, безалкогольні напої – на 2,5%, молоко – на 2,1%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 6,4%.

Природний газ подешевшав на 13,1%, паливо та мастила – на 8,7%.

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 4,3%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 95,7%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,1%, у переробній              промисловості – 95,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 98%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 72,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 116,6%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 146,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 87,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 99,3%, у машинобудуванні – 75,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 92,2%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні 2020р., за розрахунками, становив 98,8% до січня–березня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 102,9%, господарствах населення – 93,9%.

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 171,2 тис. голів (на 11,3% менше 1 квітня 2019р.), у т.ч. корів – 87,7 тис. (на 11,8% менше); свиней – 196,6 тис. (на 3,4% більше), овець і кіз – 36 тис. (на 1,1% більше), птиці всіх видів
3104,2 тис. голів (на 0,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 42,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53%; 36,5% – свиней, 95,6% – овець і кіз та 93,4% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–березні 2020р. реалізовані на забій 13,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 4,8% більше, ніж у січні–березні 2019р., вироблені 102,6 тис.т молока (на 3,4% менше) та 58,1 млн.шт яєць (на 8,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42%, молока – 40,8%, яєць – 80,6%.

На 1 квітня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1002,9 тис.т зерна (на 7,8% менше проти 1 квітня 2019р.), у т.ч. 849,8 тис.т кукурудзи,
78,5 тис.т пшениці, 39,6 тис.т ячменю, 8,3 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 79,6 тис.т (на 30% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

У січні–березні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 339,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–березні 2020р. порівняно із січнем–березнем 2019р. становив 122,9%.

         Обсяги будівництва будівель скоротилися на 6% (житлових – на 19,5%).­ Обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 3,4 раза, нежитлових будівель – на 6,1%.

Нове будівництво склало 12,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 70,6%.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–лютому 2020р. експорт товарів становив 152,9 млн.дол. США, імпорт – 52,4 млн.дол. Порівняно із січнем–лютим 2019р. експорт збільшився на 17,6% (на 22,9 млн.дол.), імпорт зменшився на 13,1% (на 7,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 100,5 млн.дол. (у січні–лютому 2019р. також позитивне – 69,6 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття, зернових культур, деревини і виробів із деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 65,7 млн.дол., або 43% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2019р. – 66,8 млн.дол., або 51,4%), та зменшився порівняно із січнем–лютим 2019р. на 1,1 млн.дол., або на 1,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів та Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Алжиру, Лівії та Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру в 15 разів, Лівії – у 3,1 раза, Єгипту – в 1,9 раза, Китаю – на 38,3%, Білорусі – на 31,6%, Азербайджану – на 8,6%, Іспанії – на 7,4%, Нідерландів – на 11,3%; зменшився до Румунії – на 10,3%, Туреччини – на 3,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 21,7 млн.дол., або 41,4% загального обсягу (у січні–лютому 2019р. – відповідно 27,9 млн.дол. та 46,3%), та зменшився проти січня–лютого 2019р. на 6,2 млн.дол., або на 22,3%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, Туреччини та США.

Порівняно із січнем–лютим 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини у 2,8 раза, Китаю – на 24,3%, США – на 16,9%, Нідерландів – на 12,4%,  Німеччини – на 0,1%; зменшився з  Польщі на 50,8%, Білорусі – на 28,1%, Російської Федерації – на 17,3%, Бразилії – на 9,3%, Італії – на 4,8%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2020р. становив 4883,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня–березня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2020р. становив 3169,3 млн.грн                        і в порівнянних цінах зріс проти січня–березня 2019р. на 6,8%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–березні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                228,6 млн.ткм, або 99,2% від обсягу січня–березня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 369,2 тис.т вантажів, що становить 79,6% від обсягу січня–березня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 224,2 млн.ткм, який скоротився на 2% порівняно із січнем–березнем 2019р. та перевезено 331,4 тис.т вантажів, що становить 73,4% рівня січня–березня 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 37,8 тис.т, що в           3 рази більше, ніж у січні–березні 2019р.

У січні–березні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 136,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 15,9 млн пасажирів, що становить, відповідно, 80,2% та 82,8% від обсягу січня–березня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 8 млн пасажирів, що на 13% менше, ніж у січні–березні 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 3 млн пасажирів (87,3% до січня–березня 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 7,9 млн пасажирів, що становить 78,9% рівня січня–березня 2019р.

 

06.05.2020

Прес–випуск

До дня матері

 

Кожного року в другу неділю травня в більшості країн світу відзначається одне з головних родинних свят – День матері, як данина жінкам, що  продовжують людській рід.

На Чернігівщині на початок 2020 року проживало 539,5 тис. жінок, що становить  55% всього населення області.

У 2019 році жінками нашого регіону народжено 6129 немовлят, з яких   3188 хлопчиків та 2941 дівчинка. Майже 70 родин поповнилися двійнятами.

Близько половини породіль народили первістків. Більше третини (39%) – відчули радість материнства вдруге, а кожна шоста жінка народила третю й більше за рахунком дитину. Десяту і більше дитину народили 4 матусі.

Вік жінок, що народжували у минулому році, коливався від 14 до 48 років, а середній їх вік становив 28 років.

 

17.04.2020

Прес-випуск

Віковий склад  наречених

 

          У 2019 році в області створено більше 5 тис. нових сімей. Віковий склад наречених свідчить, що для кохання вік не перепона. Середній вік жінок при вступі до шлюбу склав 31 рік, чоловіків – 33 роки. Найвища шлюбна активність традиційно припадає на вік 20–24 роки у жінок та 25–29 років у чоловіків. Серед наречених були також неповнолітні та люди поважного віку. Зареєстрували шлюб 12 осіб віком старше 80 років, причому чоловіки в цьому віці одружувалися частіше, ніж жінки.

Переважна  більшість (93%) жінок наймолодшої вікової групи (19 років
 і менше) одружилися із чоловіками, старшими за себе. Чоловіки цієї вікової групи, хоча й віддають перевагу старшим жінкам (таких 52%), усе ж таки часто (25%) одружуються з однолітками або беруть молодшу за віком дружину (майже 23%). Зі збільшенням віку зростає частка чоловіків, які обирають молодших за себе жінок.

Максимальна різниця у віці між одруженими, де чоловік був набагато старший за дружину, склала 42 роки. А серед подружніх пар, де старшою була жінка, найбільша різниця становила 46 років.

 

 

Головне управління статистики у Чернігівській області

 

 

15.05.2020

Прес-випуск

Шлюби на Чернігівщині у 2019 році

 

У 2019 році на Чернігівщині зареєстрували шлюб 5,2 тис. подружніх пар, що майже на 3% більше, ніж у 2018 році (у розрахунку на 1000 наявного населення – 5 шлюбів). Традиційно більшість шлюбів (76%) зареєстровано в міських поселеннях.

Серед тих хто одружився, вперше вступили до шлюбу 65% жінок та 69% чоловіків. Жінки частіше, ніж чоловіки, зв’язували себе шлюбними узами повторно.

Найбільша шлюбна активність припала на серпень–вересень 2019р. У цей період зареєстровано чверть усіх шлюбів. Найменш активними молодята були у квітні (3% усіх шлюбів).

 

14.04.2020

Прес - випуск

Про індекси споживчих цін

на товари тп послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в березні 2020р.            в області становив 100,9%, в Україні – 100,8%.

На споживчому ринку області в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 3,6%) подорожчали продукти переробки зернових. На 1–3% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, цукор. Водночас на 11,7% подешевшали яйця, на 0,8%–5,4% – рис, кисломолочна продукція, молоко, безалкогольні напої.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 3,6%.

Ціни на природний газ зменшилися на 11,2%, на паливо та мастила – на 2,8%.

 Вартість місцевого телефонного зв’язку зросла на 17%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 4%.

 

10.04.2019

 

Прес–випуск

Народжуваність

на Чернігівщині у 2019 році

 

У 2019 році в Чернігівській області народилися 6129 малюків              (3188 хлопчиків та 2941 дівчинка). Щоденно на світ з’являлися, у середньому,              17 немовлят. Двійнятами поповнилися майже 70 родин.

Інтенсивність народжень коливалася від 4,1 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення в Талалаївському районі до 6,9 – у Козелецькому та Носівському районах. У міських поселеннях показник народжуваності традиційно вище, ніж у сільській місцевості (6,3 проти 5,8).

Близько половини жінок, які народжували, стали мамами вперше, більше третини (39%) – удруге, а кожна шоста жінка народила третю й більше за рахунком дитину.

Найбільш активною дітородною групою є жінки віком 25–29 років. Саме на них припадає майже третина загальної кількості народжених.

Середній вік породіль при народженні дитини становив 28 років, а мам, які народили первістків – 26 років.

У 2019 році майже чверть (23%) немовлят народилися в матерів-одиначок або в батьків, шлюб яких не зареєстрований. У міських поселеннях кожна п’ята дитина народилася поза шлюбом, у сільській місцевості – кожна третя.

 

08.04.2020

 

Прес-випуск

Міждержавний рух населення

області у 2019 році

 

Чернігівська область має незначний обмін мігрантами з країнами світу.    У 2019 році кількість іммігрантів (150 осіб) була майже однаковою з кількістю емігрантів (147 осіб).

Домінуючим є обмін мігрантами з країнами СНД (85% прибулих і       59% вибулих). Найбільше – із Російською Федерацією, звідки в область приїхали 60 осіб, виїхали – 32 особи та з Білоруссю (відповідно, 38 і 12 осіб). До Литви в односторонньому порядку виїхали 35 осіб, тому з цією країною склалося найвище від’ємне сальдо.

Серед інших країн популярними для імміграції залишаються Німеччина й США, у результаті якої міграційне скорочення склало, відповідно, 28 і 15 осіб.

Географія закордонних міграційних переміщень досить широка: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Словаччина, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Сирійська Арабська Республіка, Туреччина,  Єгипет.

Характеристика статевого співвідношення емігрантів та іммігрантів свідчить про перевагу чоловіків у потоці прибулих – 54%, а в потоці вибулих вища частка жінок – 59%.

06.04.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січнілютому 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2020р. становила 990,2 тис. осіб. Упродовж січня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 1093 особи.

Порівняно із січнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 552 особи.

Упродовж січня 2020р. народилися 546 малюків. Кількість померлих склала 1614 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем 2019р. зросла на 18% й становила 8479 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво електричного устатковання,  де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області         у 2,1–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг й не перевищував 69,7% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. становив 113,8%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня 2020р. збільшилася на 1356,6 тис.грн (на 11%) та                на 1 лютого 2020р. становила 13,7 млн.грн, що дорівнює 0,9% від фонду оплати праці, нарахованого за січень 2020р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               11 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня 2020р. на
237,6 тис.грн (на 2,1%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 8,1 млн.грн
(73,8% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого 2020р. становила 756 осіб
(0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
14580 грн, що в 1,7 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за січень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2020р. в області становив 100,1%, в Україні – 99,9%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 13,5%) подорожчали овочі, на 1 – 3,3% – яловичина, масло, молоко, фрукти, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас яйця знизилися в ціні на 23,8%, м'ясо птиці – на 6,2%, олія соняшникова – на 3,3%, свинина – на 2,3%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 2,7%.

Паливо та мастила подешевшали на 6,1%, природний газ – на 2,2%.

Вартість поштових послуг зросла на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні–лютому 2020р. порівняно із січнем–лютим 2019р. індекс промислової продукції становив 98,4%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,3%, у переробній              промисловості – 101,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 99,8%. Зменшилося виробництво масла вершкового жирністю не більше 85% –       на 5,1%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 7%, вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 7,1%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 14%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 19,6%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 26,6%, яловичини               і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин     необвалених – на 38,1%, солоних оселедців – на 38,6%.

Водночас зросло виробництво молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не        більше 2 л – на 47,7%, свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 17,2%, олій соняшникової та сафлорової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 9,3%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 5,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 78,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 137,1%, у виробництві хімічних речовин і хімічної       продукції – 156,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої      неметалевої мінеральної продукції – 93,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,2%, у машинобудуванні – 80%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 90,8%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–лютому 2020р., за розрахунками, становив 99,2% до січня–лютого 2019р., у т.ч. в підприємствах – 104,3%, господарствах населення – 92,1%.

За розрахунками, на 1 березня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 167,9 тис. голів (на 9,6% менше 1 березня 2019р.), у т.ч. корів – 87,9 тис. (на 10,7% менше); свиней – 202,4 тис. (на 6,2% більше), овець і кіз – 30,6 тис. (на 2,7% більше), птиці свійської
3212,5 тис. голів (на 1,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 40,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 52,9%; 37,2% свиней, 94,8% овець та кіз, 93% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–лютому 2020р. реалізовані на забій 9,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 1,1% більше, ніж у січні–лютому 2019р., вироблені 60,4 тис.т молока (на 4,3% менше) та 30,9 млн.шт яєць (на 0,3% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 48,4%, молока – 34,9%, яєць – 73,8%.

На 1 березня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 1351,3 тис.т зерна (на 4,5% менше проти 1 березня 2019р.), у т.ч. 1177 тис.т кукурудзи,
92,9 тис.т пшениці, 12,8 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося     109,7 тис.т (на 34,3% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–лютому 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 217,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2020р. порівняно із січнем–лютим 2019р. становив 129,8%.

          Обсяги будівництва будівель зменшилися на 7% (житлових – на 7,3%, нежитлових – на 6,7%). Обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 4 рази.

         Нове будівництво склало 14,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 16,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 68,9%.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні 2020р. експорт товарів становив 79261,7 тис.дол. США, імпорт – 25039,9 тис.дол. Порівняно із січнем 2019р. експорт збільшився на 5,5% (на 4122 тис.дол.), імпорт зменшився на 15,7% (на 4659,6 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 54221,8 тис.дол. (у  січні 2019р. також позитивне – 45440,2 тис.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2019р. збільшилася частка паперу та картону, насіння і плодів олійних рослин, зернових культур, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, взуття, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 35590,3 тис.дол., або 44,9% від загального обсягу експорту (у січні 2019р. – 39047,6 тис.дол., або 52%), та зменшився порівняно із січнем 2019р. на 3457,3 тис.дол., або на 8,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Іспанії, Нідерландів, Румунії та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Алжиру, Китаю, Узбекистану, Туреччини та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру в 17,8 раза, Узбекистану – у 7,2 раза, Китаю – у 2,4 раза, Єгипту – на 55,8%, Туреччини – на 52,2%, Нідерландів – на 25,6%; зменшився до Азербайджану на 26,8%, Румунії – на 25,2%, Іспанії – на 14,8%, Литви – на 14,1%, Білорусі – на 7,3%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9845,8 тис.дол., або 39,3% загального обсягу (у січні 2019р. – відповідно 13595,7 тис.дол. та 45,8%), та зменшився проти січня 2019р. на 3749,9 тис.дол., або на 27,6%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Австрії та Польщі.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, США, Російської Федерації та Туреччини.

Порівняно із січнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Австрії та Туреччини у 2,5 раза з кожної, США – в 1,7 раза, Китаю – на 2,2%; зменшився з Литви на 64,6%, Польщі – на 59,2%, Російської Федерації – на 27,3%, Німеччини – на 27,2%, Білорусі – на 19,1%, Бразилії – на 10,9%, Італії – на 3,5%.

У 2019р. в економіку Чернігівської області іноземними інвесторами із 7 країн світу вкладено 6892 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 31 грудня 2019р. становив 442906,9 тис.дол. США.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 420668,7 тис.дол. (95% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 22238,2 тис.дол. (5%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 96,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Нідерланди, Кіпр, Китай, Швейцарія, Латвія, Туреччина.

На підприємствах промисловості області зосереджено 90,7% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 5%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,6%, тимчасового розміщування й організації харчування – 1,2%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,5%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2020р. становив 3199,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–лютого 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2020р. становив 2076,2 млн.грн                        і в порівнянних цінах зріс проти січня–лютого 2019р. на 9,4%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні–лютому 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 141,6 млн.ткм, або 99,4% від обсягу січня–лютого 2019р. Підприємствами транспорту перевезено 227,3 тис.т вантажів, що становить 82,6% від обсягу січня–лютого 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 138,8 млн.ткм, який скоротився на 2,6% порівняно із січнем–лютим 2019р. та перевезено 205,5 тис.т вантажів, що становить 74,7% рівня січня–лютого 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 21,8 тис.т.

У січні–лютому 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 102,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 12 млн пасажирів, що становить, відповідно, 93,1% та 95,6% від обсягу січня–лютого 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 6 млн пасажирів,           що на 1% менше, ніж у січні–лютому 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 2,2 млн пасажирів (99,8% до січня–лютого 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 6 млн пасажирів, що становить 92,4% рівня січня–лютого 2019р.

 

24.03.2020

Прес-випуск

Демографічна ситуація

в м.Чернігові у 2019 році

 

На 1 січня 2020 року чисельність наявного населення міста Чернігів, за оцінкою, становила 286,9 тис. осіб. За рік кількість жителів обласного центру зменшилася на 1,4 тис. осіб.

У 2019 році в місті з’явилися на світ 1900 малюків (981 хлопчик та        919 дівчаток) – третина всіх народжених в області. На кожну тисячу жителів припадало 6,6 новонароджених.

У половини породіль народилися первістки, другу дитину народили 40,2% жінок, а третя й більше дитина з’явилася в кожної десятої жінки. Середній вік матері на час народження дитини склав 30 років. Майже кожен шостий малюк народився поза шлюбом.

За минулий рік у місті померли 3674 особи (1901 чоловік та 1773 жінки). Рівень смертності становив 12,8 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Основними причинами смерті залишаються хвороби системи кровообігу (63% загальної кількості померлих), новоутворення (18%), зовнішні причини захворюваності та смертності (6%). Середній вік померлих чоловіків – 65 років, жінок – 75 років.

У 2019 році в обласному центрі зареєстровано 1853 шлюби. Повторно взяли шлюб 32,3% чоловіків та 33,6% жінок. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу склав 31 рік, нареченого – 34 роки.

 

17.03.2020

Про тваринництво в області

За попередніми даними, на початок 2020р. в усіх категоріях господарств Чернігівщини було 163 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів –
93 тис. – це 6 місце в рейтингу регіонів України. Кількість свиней налічувала 193 тис. голів, овець та кіз – 27 тис. голів, птиці – 3548 тис. голів.

Проти попереднього року кількість свиней зросла на 8%, поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. корів; овець та кіз; птиці зменшилося на 6%, 3% та 2% відповідно.

Підприємства області на початок 2020р. утримували 62% свиней, 61% великої рогатої худоби, у т.ч. 46% корів, 7% овець та 6% птиці.

     У 2019р. господарствами області реалізовано худоби та птиці на забій у живій масі 51 тис. т (на 7% більше в порівнянні з 2018р.), молока вироблено 511 тис. т (на 5% менше), яєць одержано 291 млн. штук (на 7% більше).

 

13.03.2020

Про індекси споживчих цін 

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в лютому 2020р.            в області становив 99,9%, в Україні – 99,7%.

На споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%. Найбільше (на 21,2%) подешевшали яйця. На 0,8–9,6% знизилися ціни на продукти переробки зернових, олію соняшникову, свинину, м'ясо птиці. Водночас на 0,9%–4,4% подорожчали яловичина, масло, молоко, макаронні вироби, овочі та фрукти.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 1,9%.

Ціни на природний газ зменшилися на 12,5%, на паливо та мастила – на 3,8%.

 Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 3,1%.

 

11.03.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні 2020 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 991,3 тис. осіб. Упродовж 2019р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 14451 особу.

У 2019р. народилися 6129 малюків. Кількість померлих склала   18584 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У 2019р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2018р. зросла на 17,3% й становила 8206 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виготовлення  виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті             та монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги й не перевищував 72,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати у 2019р. порівняно з 2018р. становив 109,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2019р. зменшилася на 4,8 млн.грн (на 27,9%) та на 1 січня 2020р. становила 12,4 млн.грн, що дорівнює 0,8% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2019р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               11,3 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж  2019р.  на 319 тис.грн (на 2,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 7,8 млн.грн
(69,5% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2020р. становила 619 осіб
(0,4% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
18191 грн, що у 2,1 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2019р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 305,5 тис. домогосподарств, з них у міських   поселеннях – 210,4 тис., у сільській місцевості – 95,1 тис.

Сума призначених субсидій у 2019р. становила 111,2 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 85,7 млн.грн, у сільській місцевості – 25,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
в грудні 2019р. становив 631,9 грн (у листопаді 2019р. – 404,2 грн).

Крім того, у 2019р. 26,3 тис. домогосподарств області було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,5 тис., у сільській місцевості – 21,8 тис.

Середній розмір призначеної в грудні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2294,8 грн (у листопаді 2019р. –
2527,4 грн).

У 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 80,2 млн.грн.

У 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 3119,8 млн.грн, що становить 94,8% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 833,3 млн.грн.

На кінець 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 579,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 307,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 58,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 43,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 85,4 млн.грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020р. в області, як і в Україні, становив 100,2%.

 Найбільше (на 11,2%) подорожчали овочі, на 0,9–3,1% зросли ціни на м'ясо та м’ясопродукти, молоко, рис, рибу та продукти з риби. Водночас яйця знизилися в ціні на 3,3%, фрукти – на 1,5%, макаронні вироби – на 0,9%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 0,8%.

Ціни на природний газ підвищилися на 11,8%.

Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 2,7%, паливо та мастила – на 2,4%.

Вартість поштових послуг зросла на 12,5%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. індекс промислової продукції становив 99,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 102%, у переробній              промисловості – 101,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції зріс на 8,5%. Зросло виробництво молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – у 2 рази, вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 16%, свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 10,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 9,8%.

Водночас зменшилося виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 10,3%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 10,9%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 18,4%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 27,4%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 33,2%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 47,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 73,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 136%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 148,4%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 104,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 97,9%, у машинобудуванні – 78,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 90%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції в січні 2020р., за розрахунками, становив 100,9% до січня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 105,7%, господарствах населення – 92,6%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 166,3 тис. голів (на 10,7% менше 1 лютого 2019р.), у т.ч. корів – 92,3 тис. (на 11,3% менше); свиней – 190,9 тис. (на 10,3% більше), овець і кіз – 30,3 тис. (на 1,7% більше), птиці всіх видів
3289,7 тис. голів (на 3,1% менше).

У господарствах населення утримувалося 40,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 54,7%; свиней – 35,6%, овець та кіз – 94,7% та 94,1% птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні 2020р. реалізовані на забій
4,7 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 6,0% менше, ніж у січні 2019р., вироблені 30,3 тис.т молока (на 4,1% менше) та 14,8 млн.шт яєць (на 4,5% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 51,1%, молока – 33,7%, яєць – 72,3%.

 

БУДІВНИЦТВО

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 120,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. становив 176,7%.

          Обсяги будівництва будівель зросли на 31,8% (нежитлових – на 62,5%), інженерних споруд – у 4,2 раза. Водночас обсяги будівництва житлових будівель зменшилися на 1,7%.

           Нове будівництво склало 4,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 12,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 82,6%.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 142,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 37,6 тис.м(або 26,3% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2019р. порівняно з 2018р. збільшилася на 46%, при цьому без урахування площі, прийнятої    в експлуатацію відповідно до Порядку, – на 19,2%.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 114,9 тис.м2 загальної площі  житла (80,4% загального обсягу), у сільській – 28 тис.м2 (19,6%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно з  2018р. зросли в 1,6 раза, у сільській – на 11,9%.

Крім того, у 2019р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 8,4 тис.м2, з яких               4,2 тис.м2 – відповідно до Порядку. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно з 2018р. зросла на 44,2%.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–грудні 2019р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 8483,8 млн.грн капітальних інвестицій, що на 2% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 6030,8 млн.грн (71,1%).

Кредити банків та інші позики становили 437,7 млн.грн (5,2%), кошти населення на будівництво житла – 280,5 млн.грн (3,3%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 483,1 млн.грн (5,7%), місцевих бюджетів – 1204,4 млн.грн (14,2%).

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності переважало сільське, лісове та рибне господарство – 44,7% загального обсягу, на промисловість припадало 17,2%, на державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування – 15,6%, на будівництво – 8,4%.

Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала  3,7%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 3,2%.

Капітальні інвестиції в житлове будівництво збільшилися на 10,1% порівняно із січнем–груднем 2018р.

 

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2019р. експорт товарів становив 807,4 млн.дол. США, імпорт – 419,3 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 7% (на 52,5 млн.дол.), імпорт зменшився на 13,2% (на 64 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 388,1 млн.дол. (у  2018р. також позитивне – 271,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2018р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів. Натомість зменшилася частка паперу та картону, взуття, деревини і виробів із деревини, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 338,4 млн.дол., або 41,9% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 304,7 млн.дол., або 40,4%), та збільшився порівняно з 2018р. на 33,7 млн.дол., або на 11,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Румунії, Литви та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Азербайджану, Єгипту, Китаю, Білорусі, Туреччини та Російської Федерації.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Азербайджану у 2,6 раза, Литви – в 1,8 раза, Китаю – в 1,7 раза, Єгипту – на 36,4%, Німеччини – на 13,2%, Туреччини – на 9,6%, Білорусі – на 4,7%, Італії – на 3,5%, Іспанії – на 2,6%; зменшився до Російської Федерації – на 59,1%, Румунії – на 16,1%, Нідерландів – на 6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, мінеральних продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 191 млн.дол., або 45,6% загального обсягу (у 2018р. – відповідно 215,4 млн.дол. та 44,6%), та зменшився проти 2018р. на 24,4 млн.дол., або на 11,3%.

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Великої Британії.

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Російської Федерації, Бразилії та США.

Порівняно з 2018р. імпорт товарів збільшився з Китаю – на 13,8% та Бразилії – на 8,6%; зменшився з Російської Федерації – на 50,3%, США – на 30,9%, Литви – на 20%, Польщі – на 19%, Великої Британії – на 11,6%, Італії – на 9,2%,  Білорусі – на 9,1%, Німеччини – на 6,1%.

У 2019р. експорт послуг становив 29,4 млн.дол. США, імпорт – 30,4 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 8,6% (на 2,3 млн.дол.), імпорт – на 31,1% (на 7,2 млн.дол.). Від’ємне сальдо склало 1 млн.дол. (у 2018р. позитивне – 3,8 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2018р. збільшилася частка транспортних, ділових, у сфері комунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг. Натомість зменшилася частка послуг із переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 21,5 млн.дол., або 73,2% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 20,6 млн.дол., або 76,3%), та збільшився порівняно з 2018р. на 4,2%.

Основними партнерами в експорті послуг були Румунія, Нідерланди, США, Литва, Російська Федерація, Італія, Чехія, Канада, Німеччина, Латвія.

Проти 2018р. зріс експорт послуг до Російської Федерації (у 2,4 раза), Чехії (в 1,6 раза), Латвії (на 24,4%), США (на 13,7%), Литви (на 9,4%), Нідерландів (на 9,2%), Канади (на 1,6%); зменшився до Німеччини (на 29,1%), Італії (на 21,9%), Румунії (на 16,6%).

У загальному обсязі імпорту збільшилася частка послуг з будівництва та ділових. Зменшилася частка роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 28 млн.дол., або 92,2% від загального обсягу імпорту (у 2018р. – відповідно 21,5 млн.дол. та 92,7%), та збільшився проти 2018р. на 30,4%.

Основними партнерами в імпорті послуг були Велика Британія, Німеччина, Польща та Російська Федерація.

Порівняно з 2018р. імпорт послуг зріс з усіма основними партнерами.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2020р. становив 1613,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2020р. становив 1047 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня 2019р. на 6,7%.

 

ТРАНСПОРТ

У січні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                67,2 млн.ткм, або 103,1% від обсягу січня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 105,7 тис.т вантажів, що становить 89,2% від обсягу січня 2019р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 65,9 млн.ткм, який зріс на 1,2% порівняно із січнем 2019р. та перевезено 96 тис.т вантажів, що на 19% менше, ніж у січні 2019р.

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 9,7 тис.т.

У січні 2020р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 52,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 6122,9 тис. пасажирів, що становить, відповідно, 92,8% та 97,3% від обсягу січня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3097,5 тис. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж у січні 2019р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 1146 тис. пасажирів (98,2% до січня 2019р.).

Міським електротранспортом перевезено 3025,4 тис. пасажирів, що становить 93,3% рівня січня 2019р.

 

06.03.2020

Прес–випуск

До свята 8 березня

 

Міжнародний жіночий день – свято весни, чарівності, краси і жіночності.

Представниці прекрасної статі в складі населення Чернігівської області мають чисельну перевагу – 543,6 тис., або 55%. А середній вік їх складає                  47 років.

Сучасна жінка прагне задовольнити потреби в самореалізації та активна на ринку праці: на підприємствах, в організаціях та установах області у 2019р. працювало 98 тис. жінок, це 55% від загальної кількості штатних працівників.

При всій важливій ролі жінок у суспільстві та економіці, головним їх призначенням є створення сім’ї та продовження роду. У 2019 році зареєстрували шлюб понад 5 тис. жительок Чернігівщини, з яких третина – одружилися повторно. Середній вік нареченої при вступі до шлюбу                 становив 31 рік. За цей же період понад 6 тис. жінок стали мамами, серед них 39% – народили другу, а 16% – третю та більше дитину.

         Жінки витриваліші за чоловіків і живуть у середньому на 11 років довше.

 

 

 

05.03.2020

Прес-випуск

Заробітна плата

та її виплата в м.Чернігові

на 1 січня 2020 року

 

 У IV кварталі 2019 року на підприємствах, в організаціях та установах м.Чернігова (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті    в середньому понад 72 тис. штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника обласного центру порівняно із IV кварталом 2018 року зросла на 17,2% й становила 8729 грн. Це у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) та на 1,5% – середньообласного показника (8600 грн).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в м.Чернігові   на 1 січня 2020 року становила 7,4 млн.грн, з них 84,8% припадає на діючі (економічно активні) підприємства.

 

04.02.2020

Прес–випуск

Заробітна плата в області

в січні 2020 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ та організацій Чернігівської області в січні
2020 року  становила 8479 грн. Це в 1,8 раза вище мінімальної заробітної плати (4723 грн) та на 18% – ніж рік тому.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) порівняно з січнем 2019 року зросла на 13,8%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17776 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14624 грн), в установах фінансової та страхової діяльності (12073 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11901 грн), виробництва електричного устатковання (11587 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10723 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де нарахування не перевищили 69,7% середнього рівня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (15787 грн), найнижчий – у Тернопільській (8181 грн), Чернівецькій (8185 грн) та Херсонській (8275 грн) областях.

 

03.03.2020

Прес - випуск

Реалізація сільськогосподарської

продукції підприємствами області

у 2019 році

 

У 2019р. підприємствами Чернігівської області, що займалися виробництвом сільськогосподарської продукції (крім малих),  було реалізовано 4834 тис.т культур зернових та зернобобових, що  на 18% більше, ніж у 2018р. Із загального обсягу реалізації зернових провідне місце належить кукурудзі – 84% та пшениці – 14%. Середня ціна реалізації зернових в області склала 3700 грн за 1 т. Зростання цін у порівнянні з 2018р. зазнали жито (на 37%), зернобобові (на 22%), гречка та овес (на 16% кожний).

Насіння олійних культур було реалізовано 891 тис.т, що на 34% більше, ніж рік тому. Із загального обсягу олійних найбільше реалізовано соняшнику –        544 тис.т. За 1 т сої, соняшнику та ріпаку підприємствам області пропонували в середньому 8618 грн, 7559 грн та 9488 грн відповідно.

Середня ціна реалізації картоплі зросла в порівнянні з 2018р. на 43% і становила 5172 грн за 1 т.

Тварин сільськогосподарських живих реалізовано 28 тис.т, молока –        225 тис.т. Обсяги реалізації худоби на м'ясо проти 2018р. були більшими на 18%, молока – на рівні попереднього року.  Середня ціна реалізації свиней зменшилася на 2% і склала 40096 грн за 1 т, великої рогатої худоби – на 6% (29409 грн               за 1 т), молока – зросла на 8% (8121 грн за 1 т).

 

02.03.2020

Прес - випуск

Будівництво житла

в Чернігівській області

у 2019 році

 

У  2019р. в області прийнято в експлуатацію 143 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 46% більше, ніж у 2018р.

Із загальної площі житла більше половини (52%) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – у будинках з двома та більше квартирами.

Більше 80% житла збудовано в міській місцевості.

  В області введено 1644 квартири, середній розмір яких складає 87 м2, при цьому в сільській місцевості – 124 м2, у міській місцевості – 81 м2.

Крім того, у 2019р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 8 тис.м2. Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно з 2018р. зросла на 44%.

 

14.02.2020

 Прес - випуск

Про індекси споживчих цін

на товари та послуги

 

За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в січні 2020р.            в області, як і в Україні, становив 100,2%.

На споживчому ринку області в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 0,7%. Найбільше (на 11,2%) подорожчали овочі. На 0,2–3,1% зросли ціни на хліб, рис, м'ясо та м’ясопродукти, молоко, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,4%–3,3% подешевшали сири, цукор, олія соняшникова, макаронні вироби, фрукти, яйця.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 0,8%.

Поштові послуги  стали дорожчими на 12,5%, природний газ – на 11,8%, кабельне телебачення – на 10,1%.

 Проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 2,7%,   паливо та мастила – на 2,4%.

 

07.02.2020

Прес–випуск

Заробітна плата в області

у 2019 році

 

На підприємствах, в установах та організаціях Чернігівської області
у 2019 році було зайнято майже 177 тис. штатних працівників. На оплату їхньої праці спрямовано 17381 млн.грн. Номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника становила 8206 грн (в Україні – 10497 грн), що на 17,3% більше, ніж у 2018 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) за рік зросла на 9,1%.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів (15623 грн), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (12990 грн), в установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11679 грн), фінансової та страхової діяльності (11254 грн), на підприємствах із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10195 грн), виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (10067 грн).

Найменшою була заробітна плата працівників, зайнятих у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, де нарахування не перевищили 72,9% середнього рівня в економіці області.

 

06.02.2020

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у 2019 році

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 992,5 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2019р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 13277 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 217 осіб.

Упродовж січня–листопада 2019р. народилися 5674 малюки. Кількість померлих склала 17043 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–листопаді 2019р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–листопадом 2018р. зросла на 18% й становила 8149 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, виготовлення  виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги й не перевищував 72,7% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–листопада 2019р. зменшилася на 1,9 млн.грн (на 11,2%) та на 1 грудня 2019р. становила 15,3 млн.грн, що дорівнює 1% від фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2019р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               14,1 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–листопада 2019р.      на 2,5 млн.грн (на 22%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 7,9 млн.грн
(56,3% загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 грудня 2019р. становила 1270 осіб
(0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
11121 грн, що на 33,4% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2019р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

У січні–листопаді 2019р. призначе%D

вапр
ууц
цуе
еку
паврва