13 червня 2014

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні"

 

Закон України “Про співробітництво територіальних громад”

 

 

 

Фінансова децентралізація

 

 

 

Світовий досвід територіального управління

 

 

 

Реформа територіального управління в Україні

 

 

 

 

Інформаційна довідка щодо до історії питання реформування місцевого самоврядування в Україні

 

 

 

Протягом останніх років неодноразово робилися спроби оптимізувати територіальну організацію влади держави та реформувати місцеве самоврядування, що знаходило своє відображення у відповідних державних стратегічних та програмних документах.

 

Становлення місцевого самоврядування відбулось із закріпленням цього інституту в Конституції 1996 року, прийняттям у 1997-му базового Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», ратифікацією Європейської хартії місцевого самоврядування.

1997 рік – утворено Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи (Указ Президента України від 07.07.1997 №620);

1998 рік – затверджено Концепцію адміністративної реформи в Україні та заходи щодо її впровадження (Указ Президента України від 22.07.1998 № 810);

2000 рік – утворено Комісію з питань адміністративно-територіального устрою (Указ Президента України від 08.08.2000 №966);

2001 рік – затверджено чергові заходи щодо організації проведення в Україні адміністративної реформи;

- схвалено Концепцію щодо внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 №69);

- затверджено Концепцію державної регіональної політики (Указ Президента України від 25.05. 2001 № 341);

- прийнято Верховною Радою України Закон України «Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 05.04.2001 N 2352-III (Закон втратить чинність з дня відкриття першої сесії новообраної Ірпінської міської ради згідно із Законом України від 21.12.2005 № 3253-IV).

2002 рік – утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №478);

затверджено Концепцію програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2002).

Реалізація реформи державного управління потребувала внесення змін до Конституції України.

2003 рік – до Верховної Ради України було внесено декілька відповідних законопроектів, зокрема законопроект № 3207-1, який у грудні 2005 року доопрацьовано як проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо місцевого самоврядування, рестр. № 3207-1), повторно схвалено Верховною Радою та направлено до Конституційного Суду;

2005 рік – здійснено спробу розмежувати повноваження між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; запровадити трирівневу систему адміністративно-територіального устрою; створити виконавчі органи на всіх рівнях місцевого самоврядування. З цією метою розроблено проекти законів України:

- «Про територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування громади, району, області», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2006 рік - утворено Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування, на засіданні якої було ухвалено рішення про розроблення проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (Указ Президента України від 03.05. 2006 № 340);

- схвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів від 21 липня 2006 р. № 1001), до якої до сьогодні розробляється щорічний план заходів з її реалізації;

2007 - рік утворено Міністерство регіонального розвитку та будівництва України постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 750, якою на Міністерство покладено завдання з координації в межах його повноважень діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з розроблення та виконання планів заходів щодо реалізації Стратегії.

Було здійснено ряд суттєвих заходів, спрямованих на підготовку відповідної нормативно-правової бази у цій сфері, створення належного інституційного забезпечення, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання методичної допомоги місцевим органам влади тощо;

2008 - затверджено план заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, пунктом 4 якого передбачено розроблення Мінрегіонбудом проектів законів України "Про адміністративно-територіальний устрій України", "Про місцеве самоврядування" (нова редакція) та "Про місцеві державні адміністрації" (нова редакція) (розпорядження Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 р. № 1163);

- розроблено проекти Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України та Концепції реформи місцевого самоврядування, положення яких було об’єднано у Концепцію реформи місцевого самоврядування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 900);

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 № 1456 затверджено план заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування.

Водночас на рівні регіонів і районів утворено регіональні та районні робочі групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення територіальної організації влади.

Розроблено Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування базових адміністративно-територіальних одиниць – громад.

З урахуванням вимог зазначених Методичних рекомендацій робочими групами із залученням науковців здійснено роботу з підготовки конкретних пропозицій щодо формування громад на базі існуючих сільських, селищних, міських рад.

Започатковано проведення в усіх регіонах навчально-методичних семінарів з питань удосконалення адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Модель територіальної організації влади пропонувалося запровадити на базі трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: громада – район – регіон, міста зі спеціальним статусом (Київ та Севастополь).

До проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради включено законопроект "Про внесення змін до Конституції України" (щодо забезпечення реалізації прав територіальної громади.)

Серед основних причин нереалізації зазначених державних рішень були брак політичної волі керівництва держави та неузгодженість позицій щодо проведення реформування, незацікавленість у проведенні реформи представників місцевого самоврядування та відсутність достатньої підтримки у населення.

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.09 № 1456-р, протягом 2009 року розроблено базові версії законопроектів:

«Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місто зі спеціальним статусом Севастополь», «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція), «Про внесення змін до Конституції України щодо утворення виконавчих органів районних та обласних рад і зміни функцій місцевих державних адміністрацій».

Законопроекти опрацьовані експертами Ради Європи, перебували на стадії публічного обговорення;

2010 рік - відповідно до пункту 1.3 протокольного рішення № 78 засідання Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 в іншій від попередньої редакції законопроекти «Про державну підтримку об'єднання сільських територіальних громад», «Пpo основи державної регіональної політики», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві держанні адміністрації», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративно-територіальний устрій України» було знято з розгляду та доручено розробити проект концептуальних засад реформування адміністративно-територіального устрою, територіальної організації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні;

2011 рік - Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Мінрегіону доручено розроблення проекту Закону України «Про об’єднання територіальних громад» (про запровадження механізму об’єднання територіальних громад) та з метою оптимізації системи місцевих органів виконавчої влади – проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до додатків 1 - 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»;

2012 - проект Закону України «Про об’єднання територіальних громад» подано на розгляд Верховної Ради України. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до додатків 1 - 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» подано на розгляд Кабінету Міністрів України;

- утворено робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

- розробляються: план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; проекти законів України щодо врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій, а також проект нової редакції Закону України «Про органи самоорганізації населення» (доручення Прем’єр-міністра України від 30.01.2012 № 3554/1/1-12 до доручення Президента України від 25.01.2012 №1-1/144).

У вересні 2011 р. Президент України доручив Уряду підготувати пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. У Посланні Президента України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році" також чітко дав орієнтири майбутньої реформи місцевого самоврядування: розширення прав територіальних громад (міст, сіл), бюджетна децентралізація та реформа системи публічних послуг (адміністративних, соціальних та комунальних). Виступаючи на першому засіданні Конституційної асамблеї, Президентом України було в якості першочергового пріоритету поставлене завдання конституційного оновлення положень щодо місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування.

Проект Концепції розроблено на підставі результатів узагальнення матеріалів, наданих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування на виконання пункту 6 доручення Прем’єр-міністра України від 30.09.2011 № 46174/1/1-11 до доручення Президента України від 27.09.2011 № 1-1/2241, резолюції від 10.10.2011 № 38313/4/1-11 до листа Мінрегіону від 27.09.2011 № 12/20-28-1500 стосовно підготовки пропозицій щодо реформи системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади з урахуванням завдань, визначених у пункті 15 резолюції Кабінету Міністрів України від 21.06.2011 № 30157/1/1-11 до рішення Ради регіонів від 03.06.2011.

У проекті Концепції знайшли відображення основні положення проектів концепцій, розроблених всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», «Асоціація міст України», Вінницькою обласною радою, а також Основних стратегічних напрямів реформування місцевого самоврядування в Україні, розроблених Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні та схвалених учасниками Міжнародних муніципальних слухань «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях».

Розроблення проекту Концепції здійснювалося з урахуванням експертного висновку Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» щодо відповідності національного законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування від 30.07.2010.

24 квітня 2012 року проект зазначеної Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні був підтриманий в цілому Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.

Однак, на засіданні Кабінету Міністрів України 21 травня 2012 року за пропозицією Міністра юстиції України О.В. Лавриновича, проект відповідного розпорядження Уряду про схвалення проекту Концепції було знято з розгляду. Термін повернення до розгляду цього питання не визначено.

Адміністрацією Президента України спільно з Мінрегіонбудом в липні 2012 р., за підтримки Ради Європи, було створено робочу групу з доопрацьовано проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

27-28 серпня 2012 року в м. Севастополь, за підтримки Ради Європи відбувся круглий стіл з обговорення напрацьованого цією робочою групою проекту Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Були представлені керівники АРК, голови обласних рад, кращі міські голови, керівники усіх асоціацій органів місцевого самоврядування, українські фахівці з місцевого самоврядування та експерти Ради Європи.

На сьогоднішній день, фактично сформувався громадський консенсус щодо необхідності проведення реформи місцевого самоврядування та визначена загальна модель реформи.

 


 


 

«Реалізація у регіонах завдання Президента України щодо обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування»

 

(на виконання рішень Ради регіонів під головуванням Президента України 21 березня 2013 року)

 

1. СУТЬ ЗАВДАННЯ (ДОРУЧЕННЯ, ІНІЦІАТИВИ) ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Проблема вдосконалення інституту вітчизняного місцевого самоврядування, а разом з тим і всієї державної політики щодо розвитку регіонів, давно набула своєї актуальності.

Відверто кажучи, ще з набуттям Україною незалежності потрібно було докорінно переглянути всю систему регіонального управління. Але за 20 років кардинальних зрушень не відбулося. Було ухвалено низку законодавчих актів, що регулюють питання регіонального розвитку, діяльність органів самоврядування і виконавчої влади на місцях.

Верховна Рада ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, але її положення не узгоджуються з прийнятою за рік до того Конституцією України. Тож, Україна, відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань, мала внести відповідні зміни до Основного закону, чого так і не відбулося. В цілому, вітчизняне місцеве самоврядування залишається на законодавчому рівні, зафіксованому Конституцією 1996 року. Та головне - до останнього часу не було офіційно затвердженої концепції реформ, де було б визначено мету і способи її досягнення.

І лише з ініціативи Президента України Віктора Януковича у листопаді 2011 року під час Міжнародних муніципальних слухань, ініційованих Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, дорученням щодо розробки плану дій реформування місцевого самоврядування було оголошено старт найважливішої реформи для нашої держави.

На виконання зазначеного доручення Глави держави були зроблені важливі кроки для реалізації реформи, яка передбачає створення умов для розвитку повноцінного місцевого і регіонального самоврядування в Україні.

Рефреном прозвучала ця тема і на засіданні Ради регіонів 21 березня 2013 року.

Як зазначив Президент України Віктор Янукович, «реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад; вона має бути продуманою, прорахованою у часі, зваженою, послідовною, узгодженою з іншими розпочатими структурними реформами в державі».

На думку Президента України, від організації виконання цієї роботи будуть залежати терміни та успіх змін, спрямованих на створення сучасної, ефективної, конкурентоздатної України.

Разом з тим, справжня реформа, як вважає Президент України, має враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін.

Саме тому за дорученням Президента України Віктора Януковича сьогодні організовано широке обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

2. ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО В КРАЇНІ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ

2.1. Проблематика, етапи реалізації

Як зазначив Президент, ми маємо говорити відверто – нинішня система місцевого самоврядування на місцях неефективна і суттєво стримує розвиток нашої країни.

З цієї точки зору важливим є усвідомлення проблемних питань, які суттєво стримують розвиток місцевого самоврядування.

По-перше, ми маємо нераціональну систему підпорядкування та компетенцій, непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування, застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми подрібнення адміністративно - територіальних одиниць, що знижує надання публічних послуг та спричиняє недофінансування та дотаційність територіальних громад і регіонів, недостатньо прозору систему міжбюджетних відносин на фоні складної фінансової ситуації в країні.

Проблемним питанням є також відсутність належної інституційної бази місцевого самоврядування на регіональному та субрегіональному рівнях.

Як наслідок, органи місцевої влади виявляються неспроможними ефективно надавати громадянам України соціальні послуги.

Не менш важливою є проблема адміністративно-територіального устрою. Конституція України не встановлює чіткої ієрархії адміністративно-територіальних одиниць в системі територіального устрою, не визначає рівнів адміністративно-територіального устрою та не встановлює вимог, яким мають відповідати адміністративно-територіальні одиниці різного рівня.

Проблеми ускладнюються здійсненням повноважень органами місцевого самоврядування в межах складних муніципальних утворень.

В Україні лише 9 областей не мають так званих «матрьошок».

Як результат – конфлікт компетенцій, малоефективне управління розвитком територій.

Вирішення цих та інших проблем передбачає реалізація реформування місцевого Концепції самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Стратегічною метою Концепції є формування ефективної системи територіальної організації влади.

Зокрема, проект Концепції передбачає:

- запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних (самоврядних) і делегованих повноважень;

- розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та системі органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;

- максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії.

Завдання реформи, визначені проектом Концепції, передбачають максимальне забезпечення доступності та якості публічних послуг.

Реалізацію завдань проекту Концепції заплановано здійснити двома етапами.

Україна має знайти власну модель, яка б враховувала і кращий світовий досвід, і національну специфіку, регіональні особливості, історичну спадщину та менталітет населення.

Світовий досвід підтверджує, що спроможні громади, при наявності необхідних повноважень та ініціативи, здатні налагоджувати плідну міжрегіональну співпрацю, створюючи ефективну і гнучку систему протидії глобальним викликам сучасного світу.

Ми розуміємо, що головним ресурсом будь-якої реформи є її людський потенціал.

Адже лише та реформа має майбутнє та досягне результату, яка буде підтримуватися у суспільстві і яку розуміють люди.

Адже, як зазначив Президент України Віктор Федорович Янукович, йдеться насамперед про «забезпечення повсюдності місцевого самоврядування, формування і забезпечення діяльності територіальних громад та їхніх органів, головним завданням яких має бути покращення умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, поліпшення умов сталого розвитку територій».

Всі ми маємо усвідомити, що в України з’явився історичний шанс – зробити важливий крок у державному будівництві, але, якщо нічого не робити, змін не буде. Краще нам усім об’єднуватись сьогодні для вирішення існуючих проблем, оскільки завтра їх вирішувати буде набагато складніше.

Реформа, закладена в Концепцію, не самоціль, а відповідь на потребу суспільства. Реформа місцевого самоврядування має увійти в органічний симбіоз із процесом вдосконалення системи освіти, охорони здоров’я, ЖКГ як невід’ємна складова модернізації України.

Альтернативи реформі немає, це історичний шлях, яким має пройти Україна як демократична європейська держава. Реформа місцевого самоврядування - це іспит на зрілість для влади і суспільства, але ми успішно його складемо!

2.2 . Нормативно-правові засади, оновлення законодавства.

У Національному плані дій на 2013 рік Президент визначив як пріоритетне завдання - розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради проекту Закону про право територіальних громад на об'єднання та проекту Закону про співробітництво територіальних громад.

Концепція також ставить за мету максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях.

Надання загальним зборам громадян за місцем проживання, згідно із законом, широкого права громадського контролю за владою. Створення при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчих органів для проведення консультацій з громадськістю. Забезпечення права територіальних громад на місцевий референдум.

Минулого року Верховною Радою був прийнятий Закон «Про громадські об’єднання». До Національного плану дій на 2013 рік Президентом В. Януковичем включено питання щодо внесення на розгляд Парламенту законопроектів «Про місцевий референдум» та «Про органи самоорганізації населення» в новій редакції.

Отже, у результаті реформи має з’явитися свідома громада, яка не стане очікувати «милості божої» чи державної, а буде здатна ставити питання розвитку територій, знаходити шляхи їх розв’язання самостійно або через кооперацію із сусідами.

Довіру населення влада може отримати через співпрацю з громадськістю, і вона повинна так робити. Надання послуг, організаційні й виконавчі функції мають здійснювати посадовці, яким довіряють і які користуються авторитетом у людей, досвідчені, відповідальні менеджери, професіонали своєї справи, які вміють знаходити правильні рішення, не боятися освоювати нові методи і практики. А також депутати місцевих рад, які повною мірою усвідомлюють свою відповідальність перед виборцями і здатні працювати на користь громад, чиї інтереси представляють.

Звідси постає питання підготовки кадрів.

Потрібно по-перше, законодавчо врегулювати питання служби в органах місцевого самоврядування.

Уже доопрацьовано та підготовлено для внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Також сформовано план Уряду щодо створення системи безперервної освіти службовців органів місцевого самоврядування і підготовки депутатів місцевих рад.

2.3. Конкретні результати.

Отже, реалізація Концепції забезпечить:

• належну правову, організаційну та матеріальну спроможність територіальних громад, органів місцевого самоврядування;

• доступність адміністративних та соціальних послуг, підвищення їх якості;

• формування ефективної територіальної системи місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, здатної забезпечити сталий соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

• стимулювання економічного розвитку територій за рахунок удосконалення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку.

Зрозуміло, що все це вимагає зважених кроків щодо законодавчого вирішення проблем місцевого та регіонального розвитку в контексті виробленої державної регіональної політики, бюджетної, податкової та муніципальних реформ із дотриманням положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

3. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ

Підвищення громадської активності та нові підходи Концепції мають сформувати наступну модель: влада через консультації із громадськістю визначає пріоритети і задачі, разом, знов-таки через консультації, визначають шляхи їх розв’язання.

Таким чином можна досягти консенсусу між громадськістю та владою, без якого неможливо реалізувати такі масштабні й тривалі реформи.

Для цього потрібно розуміння і підтримка з боку населення, місцевої та регіональної влади.

Отже наші головні завдання –

• роз’яснити людям суть цієї реформи, які переваги отримає кожна громада, кожна родина, коли Концепція реформування місцевого самоврядування буде втілена;

• зібрати, узагальнити, обґрунтувати пропозиції від громад до Концепції, щоб найкращим чином провести у державі модернізацію місцевого самоврядування.

вапр
ууц
цуе
еку
паврва