27 листопада 2014

          Національний податковий форум

на тему: «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Дата проведення: 20 вересня 2018 р.

Місце проведення: м. Київ.

Початок семінару: 09:30 (початок реєстрації з 08:30)

 

                                                         ПРОГРАМА

Питання

Лектори

Трансфертне ціноутворення

1.

Повідомлення про укладання форвардних та ф'ючерсних контрактів

Інформування платників про здійснені контрольовані операції з біржовими товарами щодо обраного методу

Зміни у процедурі попереднього узгодження ціноутворення

Типові помилки при складанні звітності Виправлення помилок попередньої податкової звітності про контрольовані операції

Самостійне коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов'язань

Ірина Сиволап, начальник відділу взаємодії з питань трансфертного ціноутворення Управління адміністрування податків і зборів та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України

2.

Податковий контроль за ТЦУ: практика проведення перевірок

Як здійснюється відбір платників податків для перевірок

Процедура призначення та проведення перевірок

Підсумки проведення перевірок: донарахування та оскарження

Податкові спори щодо неповного подання/неподання звітності

Судова практика

Микола Мішин,

начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України

Податок на прибуток підприємств

3.

Різниці, на які коригується фінрезультат

Борги безнадійні та сумнівні

Оподаткування процентів за борговими

зобов'язаннями

Операції з основними засобами

Благодійництво, фіндопомога, штрафні

санкції, збитки минулих періодів

Коригування фінансового результату до

оподаткування в контрольованих операціях та інших операціях з придбання товарів (послуг) у нерезидентів

Оподаткування виплат нерезидентам Особливості оподаткування при зміні системи оподаткування

Виправлення помилок попередніх звітних періодів: коли без штрафних санкцій

 

Олексій Задорожний,

начальник Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної нормотворчої роботи ДФС України

Податок на додану вартість

4.

Терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування Період формування податкового кредиту Складання розрахунків коригування Відображення коригувань та виправлень в податковій звітності

 

Алла Кононова, начальник відділу розгляду звернень з ПДВ Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної       та нормотворчої роботи ДФС України

 

ДФС реалізовано автозаповнення додатка до податкової декларації з ПДВ

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків на те, що Державною фіскальною службою України реалізовано автозаповнення додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (далі-ПДВ) «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» на підставі даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) в Електронному кабінеті.

Як зазначає ДФС (http://sfs.gov.ua), для автозаповнення додатка 5 необхідно при створенні документа звітності в приватній частині Електронного кабінету у верхній панелі навігації обрати пункт «додатково/заповнити на основі даних ДФС». Після чого на підставі відомостей, внесених в ЄРПН, заповнити дані відповідних таблиць Розділів І та ІІ. Зазначений сервіс працює в тестовому режимі, проводяться роботи щодо створення сервісу автозаповнення додатків 1 (Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)) та 6 (Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів) до податкової декларації з ПДВ.

Нагадуємо, що в ІТС «Електронний кабінет» платникам в режимі реального часу надано доступ до сервісів системи електронного адміністрування ПДВ. 

Безкоштовно завантажити Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до  «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на офіційному веб - порталі Державної фіскальної служби України у розділі «Електронна звітність» (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/).                    

Послуги електронного цифрового підпису можна отримати за довіреністю

Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує, що з метою протидії шахрайству та захисту законних інтересів юридичних та фізичних осіб, отримання послуг електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - АЦСК ІДД) здійснюється за особистої присутності заявника (підписувача). Разом з цим, за бажанням заявника (підписувача) він може бути представлений довіреною особою. В такому випадку, довіреність для отримання послуг електронного цифрового підпису повинна бути посвідчена нотаріально. Зазначене обмеження не розповсюджується на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності.

Детальну інформацію щодо процедури реєстрації, режиму роботи, розміщення віддалених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД можна отримати на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (acskidd.gov.ua).

Суб’єкти господарювання, що мають ризики - у полі зору аудиторів 

За інформацією управління аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області протягом січня - липня 2018 року проведено 167 документальних перевірок суб’єктів господарювання - юридичних осіб. Це на третину  менше ніж у відповідному періоді минулого року.

За результатами проведених перевірок встановлено заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на 69 млн.грн, що на 27 млн.грн більше аналогічного періоду минулого року. Надійшло до бюджетів усіх рівнів 22  млн.гривень.

Крім того,  аудиторами області зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 5,4 млн.грн, що дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах майже на 1,0 млн.гривень.

Як зазначив начальник управління аудиту Євгеній Шульга, документальні перевірки підприємств щодо дотримання вимог податкового та митного законодавства здійснюються при наявності у них податкових ризиків щодо несплати сум податків, зборів. Такі ризики визначаються системою ризикоорієнтованого відбору та іншою податковою інформацією ДФС України.

За словами податківця, у поле зору аудиторів перш за все  підпадають суб’єкти господарювання, які  мають наступні критерії ризиків:

 рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку по відповідній галузі;

рівень сплати податку на додану вартість нижчий на 50 та більше відсотків за рівень сплати податку по відповідній галузі;

наявність відносин з контрагентами, які знаходяться в розшуку, або ліквідовані, або визнані банкрутами;

наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання;

 наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) та інші.

З урахуванням вищезазначених вимог і сформовано план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, який оприлюднено на офіційному сайті ДФС України у  розділі «Діяльність» (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/plani-ta-zviti-roboti/326656.html ).

ГУ ДФС у Чернігівській області звертається до керівників підприємств, установ та організацій, підприємців та громадян з проханням чітко усвідомлювати, що сплата податків - це плата за цивілізацію та добробут мешканців України та Чернігівщини зокрема.

 

Вчасно  звітуймо про суми податкових пільг

Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує платникам податків, що 09 серпня 2018 року - останній день подання звіту про суми податкових пільг за IІ квартал 2018 року.

Так, відповідно до статті 30 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 Кодексу. Контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг здійснюють контролюючі органи. При цьому суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - Звіт), що передбачено Порядком обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233.

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

Слід зазначити, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», зокрема до пункту 46.1 статті 46 Кодексу внесено зміни, що прирівнюють звітність про суми податкових та митних пільг до податкових декларацій.

Отже, у разі неподання або несвоєчасного подання платниками податків звітів про пільги до них застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120.1 статті 120 Кодексу за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, а саме: накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

З Довідниками пільг № 89/1 та № 89/2, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 04.07.2018 року пропонуємо ознайомитися  на офіційному веб - порталі ДФС у розділі «Довідники» (http://sfs.gov.ua).

 

Платникам єдиного внеску на замітку

Платники єдиного внеску - підприємці зобов'язані сплачувати ЄСВ щоквартально до 20 числа. Тобто: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня та до 20 січня.

Мінімальна сума єдиного внеску за квартал у поточному році, яку необхідно сплатити фізичним особам - підприємцям, складає 2457,18 грн. (819,06 грн. х 3 міс.).

У ГУ ДФС у Чернігівській області нагадали, що фізичні особи - підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язані сплатити єдиний внесок, нарахований за 2017 рік, та подати за цей період відповідний Звіт за формою згідно таблиці 1 додатка 5 встановленої законодавством форми звітності із зазначенням типу форми «початкова».

Згідно законодавства за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно несплачених сум.

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої законодавством, контролюючим органом здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

За повторність тих самих дій протягом року застосовується штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок.

Термін подання звіту та сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями у разі припинення підприємницької діяльності

Відповідно до п.п. 3 п. 1 розд. ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи-підприємці (ФОП), в тому числі ФОП - платники єдиного податку (ЄП).

Згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435), ФОП, в тому числі ФОП - платники ЄП, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у п. 2 розд. ІІІ Порядку № 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 10 розд. ІІІ Порядку № 435).

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів фізичні особи – підприємці – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103).

 

Змінили місце проживання - відвідайте податкову!

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області нагадали, що у кожного громадянина є свій індивідуальний реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від нього, та облік яких ведеться в окремому реєстрі за серією та номером паспорта).

У Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків на кожну фізичну особу заведена облікова картка, в якій міститься така інформація (п. 70.2 Податкового кодексу України): прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство; серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Відтак, слід знати, згідно п. 70.5 Кодексу фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Відповідно до п. 70.7 ПКУ, у разі зміни будь-якої інформації з переліку, наведеного вище, громадянин повинен подати до фіскальної служби відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою № 5 ДР.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою № 5 ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

 

Джерела погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення

          Згідно з п. 87.2 ст.87 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених ПКУ, а також іншими законодавчими актами.

Перелік майна та коштів, які не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків, визначено пунктом 87.3 ст. 87 ПКУ.  

У разі, якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або у разі недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.

      У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з ПКУ.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 134.01).

 

Наближається термін звітування за 2-й квартал та перше півріччя 2018 року!

Головне управління ДФС у  Чернігівській області звертає увагу, що 9 серпня 2018 року, четвер, останній день подання:

- звіту про суми податкових пільг за 2-й квартал 2018 року;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за півріччя 2018 року;

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 за півріччя 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 2-й квартал 2018 року;

- податкової декларації з податку на додану вартість за 2-й квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2-й квартал 2018 року (форма № 1ДФ);

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які вперше зареєстровані протягом 2-го кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, за 2-й квартал 2018 року;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за півріччя 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи;

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за півріччя 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи;

- податкової декларації екологічного податку за 2-й квартал 2018 року;

- податкової декларації з рентної плати за 2-й квартал 2018 року з розрахунком:

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини;

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2018 року;

- податкової декларації туристичного збору за півріччя 2018року;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2018 року, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- фінансової звітності за півріччя 2018 року до органів ДФС платниками податку на прибуток;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень 2018;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень 2018 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень 2018 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень 2018 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень 2018 року.

 

Нагадуємо платникам акцизного податку про наближення строків подання звітності та сплати

Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує, що строки та порядок сплати акцизного податку визначено ст.223 розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України.

 А саме, платники акцизного податку (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у ст.215 ПКУ) подають до контролюючого органу декларацію з акцизного податку, щомісячно, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду.

Отже,  декларацію за липень поточного року платникам акцизного податку слід подати  не пізніше 20 серпня 2018 року. Сплатити ж акцизний податок -  в термін не пізніше 30 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків і зборів до бюджету у 2018 році, розміщено у розділі «Бюджетні рахунки» на субсайті територіальних органів ГУ ДФС у Чернігівській області.

 

За сім місяців 2018 року платниками Чернігівщини сплачено понад 5,2 млрд гривень податків до бюджетів усіх рівнів

У Головному управлінні ДФС в області повідомили, що платники Чернігівщини протягом січня-липня 2018 року  сплатили  5,2 млрд грн податків і зборів.

До державного бюджету за цей період надійшло понад 2,5 млрд грн. Відповідно до аналогічного періоду минулого року надходження зросли у 1,4 рази або на 702 млн гривень. Це відбулося за рахунок збільшення сплачених сум: рентної плати за користування надрами - на 70 відс. (внаслідок зростання ставки податку та погашення податкового боргу), сум податку на додану вартість - у 1,3 рази, податку на доходи фізичних осіб і військового збору  - на 24 відс. та  податку на прибуток - у 1,5 рази.

До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено більше 2,6 млрд гривень. Минулорічні надходження перевищено на 24 відс. або на 514 млн грн за рахунок збільшення сум сплати податку на доходи фізичних осіб (на 27 відс.), єдиного податку (на 29 відс.), податку на майно (на 10 відс.) та рентної плати за користування природними ресурсами (у 2,1 рази).

Єдиного внеску на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування сплачено 2,3 млрд грн, а, відтак, рівень семи місяців попереднього року перевищено на 29 відс. або на 518 млн гривень.

 

Чернігівщина забезпечила наповнення бюджетів у липні на  735 мільйонів гривень за рахунок податків та зборів

Платниками податків до бюджетів усіх рівнів Чернігівської області у липні 2018 року сплачено понад 735 млн грн податків та зборів, що на 20 відсотків більше відповідного періоду минулого року. Повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернігівській області.

Державний бюджет, зокрема, отримав у доходну частину майже 325 млн грн.  Це на 16 відс. більше липня минулого року за рахунок збільшення находжень податку на доходи фізичних осіб та військового збору, рентної плати та податку на додану вартість.

Трохи більшу частину коштів - майже 411 млн грн - отримали місцеві бюджети територіальних громад Чернігівщини. Факт липня минулого року перевищено на 22 відс. або на 75 млн грн. Найбільше сплачено податку на доходи фізичних осіб - 254 млн грн або 62 відс. загальної суми надходжень. Також значний вплив на наповнення бюджетів спостерігається від сплати  податку на майно -  77 млн грн або 19 відс., єдиного податку з підприємницької діяльності - 56 млн грн або 14 відс.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за підсумками липня надійшло понад 351 млн грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплачено на 25 відс. або на 70 млн грн більше.

 

Графік проведення сеансів

телефонного зв’язку «гаряча лінія»

ГУ  ДФС  у  Чернігівській  області  у серпні 2018 року

Дата  та час         проведення

сеансу

Тема

На запитання платників відповідає:

Телефонувати за

номером:

 

08.08.2018р.

 

з 11.00 до 12.00

Переваги  новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

Заступник начальника управління обслуговування платників

Чумакова Інна Володимирівна

 

    652-397

22.08.2018р.

 

з 11.00 до 12.00

 

Застосування принципу «єдиного вікна» при електронному декларуванні товарів

Начальник управління організації митного контролю та оформлення Чернігівської митниці ДФС

Подоляко

Володимир Іванович

 

652-234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджети територіальних громад Чернігівщини отримали у доходну частину майже 2,7 млрд грн за сім місяців 2018 року

У Головному управлінні ДФС в області розповіли як наповнюються місцеві бюджети, до яких протягом 7 місяців поточного року спрямовано майже 2,7 млрд гривень за рахунок сплати податків і зборів.

Отже, бюджетоформуючим податком для області є податок на доходи фізичних осіб, який утримується з доходів у вигляді заробітної плати, від надання майна в оренду, продажу інвестиційних активів та інших. Надходження від цього податку склали майже  64 відс. від загальної суми надходжень (майже 1,7 млрд грн).

Податок на майно забезпечує понад 15 відс. доходної частини бюджетів. Від оподаткування земельних ділянок, житлової та нежитлової нерухомості та транспорту преміум-класу надійшло 406 млн гривень.  Внесок платників єдиного податку на підприємницьку діяльність забезпечує понад 13 відс. від сплачених до місцевих бюджетів сум (349 млн грн).

У розрізі галузей народного господарства, четверту частину доходів місцевих бюджетів забезпечують установи сфери державного управління, освіти та охорони здоров’я (майже 26 відс. всіх надходжень – 688 млн грн).

Значний внесок у розвиток територіальних громад, фінансування соціальних та економічних програм, проектів з розвитку інфраструктури забезпечують сільськогосподарські підприємства (понад 20 відс. доходів бюджетів – 542 млн грн), промислові підприємства (15 відс. або 399 млн грн), а також підприємці і громадяни, що сплачують податок на майно (майже 14 відс. усіх сплачених до бюджетів податків – 370 млн грн). Підприємства торгівлі та громадського харчування сплатили 214 млн грн (8 відс. доходів місцевих бюджетів), лісогосподарські підприємства – 89 млн грн (3,3 відс.), будівельні організації – 42 млн грн (1,6 відс.).

 

Встановлено заниження митних платежів при митному оформленні товарів

Головне управління ДФС у Чернігівській області продовжує інформувати про встановлені порушення суб’єктами господарювання повноти декларування складових митної вартості товарів і, як наслідок, - недобору митних платежів.

За інформацією підрозділу митного аудиту, під час документальної виїзної перевірки одного із суб’єктів ЗЕД області виявлені недостовірні відомості щодо умов поставки товару.

Відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (правила ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року):

-  умови поставки СРТ «Перевезення сплачене до…» означає, що продавець сплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення;

- умови поставки FCA «Франко перевізник» означає, що продавець вважається таким що виконав свої обов'язки стосовно поставки товару, який пройшов митне оформлення, з моменту передачі його у розпорядження перевізника в узгодженому пункті.

У документах, наданих платником податків до митного оформлення, у графі 20 окремих митних декларацій країни експорту, а також у товаросупровідних документах, зокрема у  міжнародних товаротранспортних накладних (CMR), були зазначені умови поставки «FCA, пункт поставки за кордоном».

При оформленні товарів у вільний обіг на митній території України суб’єктом господарювання у графі 20 окремих митних декларацій типу імпорт «ІМ 40»  були зазначені умови поставки «CPT м. Чернігів».

Перевіркою документів та регістрів обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства із придбання товарів встановлено, що фактично витрати на транспортування даних товарів у міжнародному сполученні, тобто, на їх доставку з пункту навантаження за кордоном на митну територію України  були понесені саме суб’єктом ЗЕД - резидентом, при тому, що відповідно до умов поставки задекларованих платником податків, витрати на транспортування товарів мав нести контрагент-нерезидент.

Таким чином, суб’єктом ЗЕД до складу  митної вартості товарів за ціною договору (контракту), в порушення вимог законодавства, не було віднесено витрати на транспортування товарів до місця ввезення на митну територію України.

Недостовірні відомості (в частині відображення фактичних витрат на придбання товарів) призвели до заниження податкових зобов’язань зі сплати митних платежів на суму понад 117 тисяч гривень.

            У черговий раз звертаємо увагу суб’єктів господарювання: заявлена декларантом митна вартість товарів і подані відомості про її визначення повинні базуватися на достовірних, об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, а порушення вимог законодавства веде до негативних наслідків у господарській діяльності.

 

Графік роботи Центрів обслуговування платників у святкові та вихідні дні

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Головне управління ДФС у Чернігівській області повідомляє про режим роботи ЦОП області у святкові та вихідні дні:

23 серпня 2018 року - з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хвилин;

24, 26 серпня 2018 року - вихідні дні;

25 серпня 2018 року – з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хвилин.

ДФС роз’яснює: вторинні водокористувачі не повинні подавати звіти з рентної плати за спеціальне використання води

 

У Головному управлінні ДФС в області пояснюють, що з початку року внесено зміни до визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води. Обов'язок платника з Рентної плати покладено на суб'єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Ключовою ознакою первинних водокористувачів є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (част. 3 ст. 42 Водного кодексу України). Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

     Таким чином, з 01.01.2018 вторинні водокористувачів не є платниками рентної плати за спеціальне використання води.

 

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину (у 2018 році – в розмірі 881 гривні).

Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2018 році складає 881 гривню.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ), тобто у 2018 році – в розмірі 881 гривня.

Згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2018 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 2470 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1762 грн. х 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс (категорія 103.08.02).

 

08.08.2018

Податок на нерухоме майно: які об’єкти не підлягають оподаткуванню

 

     Відповідно до п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
     а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

     б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

     в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

     г) гуртожитки;

     ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

     д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

     е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

     є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

     ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

     з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

     и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

     і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

     ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

У разі виключення з Реєстру декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру;

     й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру;

     к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

     л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

     Підпунктом 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції (далі – АТО).

     Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку. До зазначених сум надміру сплачених грошових зобов’язань не застосовуються строки давності, встановлені ст. 102 ПКУ, крім сум надміру сплачених податкових зобов’язань платників податків, які припиняють свою діяльність.

     Згідно з п.п. 38.1 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ:
     - тимчасово окупована територія – територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначена відповідно до постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України;

     - територія населених пунктів на лінії зіткнення – населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 106.02).

 

«Електронний чек» відкриває нові перспективи

Державна фіскальна служба України продовжує вживати заходи для покращання умов ведення бізнесу з одночасним створенням умов для його прозорості. Черговим етапом стало впровадження пілотного проекту електронної системи – «Електронний чек». Ця новація має привести до якісно нових перетворень у ланці «підприємець - споживач».

Сутність новітньої моделі полягає у впровадженні альтернативного технологічного рішення для реєстрації розрахункових операцій в сфері торгівлі без застосування традиційних реєстраторів (РРО).

Програма «Електронний чек» має ряд суттєвих переваг:

Система може бути встановлена на будь-який пристрій – персональний комп’ютер, планшет чи смартфон.

Вона доступна, безкоштовна та може бути інтегрована з іншими системами Державної фіскальної служби і бухгалтерськими програмами.

Має найвищий ступінь захисту і працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень.

Крім того, застосування такої моделі на практиці позбавляє необхідності придбавати традиційний касовий апарат, а відтак, друкувати паперові чеки. 

Фіскальний чек громадяни зможуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету (електронного сервісу ДФС, розміщеного на офіційному веб-сайті контролюючого органу).  

Система «Електронний чек» - не тільки зручна і економна для підприємців, але й дозволить підвищити ефективність контролю за розрахунковими операціями та оперативно виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, а також зменшить обсяги тіньового обігу товарів, в т. ч. підакцизних.

 

На Чернігівщині малий та середній бізнес поповнили бюджети на 2,2 млрд гривень

         До бюджетів Чернігівської області у першому півріччі 2018 році суб’єктами господарювання середнього і малого бізнесу сплачено 2,2 млрд грн або майже  половину загальної суми надходжень.

         По платежах державного бюджету представниками середнього бізнесу сплачено 657 млн грн податків і зборів (майже 30 відс. доходів бюджету), малого бізнесу та мікропідприємництва – майже 442 млн грн (19,6 відс.).

До місцевих бюджетів територіальних громад суб’єктами середнього підприємництва сплачено майже 516 млн грн (23 відс. загальної суми), представниками малого бізнесу - майже 590 млн грн (понад 26 відс. надходжень).

Внесок малого бізнесу у наповнення бюджетів територіальних громад залишається стабільним, а сума сплачених податків у порівнянні до відповідного періоду минулого року збільшилась на чверть або на 119 млн гривень.

Суб’єкти господарювання середнього підприємництва забезпечили майже такий же внесок у наповнення місцевих бюджетів, як і у першому півріччі минулого року (23 відс.), сума сплачених податків збільшилась на 22 відс. (+213 млн грн).

Значний внесок у формування місцевих бюджетів за рахунок сплати податків представниками середнього бізнесу простежується у Срібнянському (59 відс.), Н‑Сіверському (55 відс.), Ічнянському (47 відс.), Прилуцькому (40 відс.) та Ріпкинському (39 відс.) районах. У містах обласного значення цей показник становить близько 15 відс. у містах Прилуки, Ніжин та Чернігів, понад чверть сплачених сум – у місті Н‑Сіверський.

Понад третину доходів місцевих бюджетів за рахунок сплати податків суб’єкти малого  бізнесу та мікропідприємництва забезпечують у 6 районах області: Семенівському (майже 36 відс.), Ніжинському (34 відс.), Коропському (33,5 відс.), Сосницькому (33,5 відс.), Менському (33 відс.), Городнянському (32,8 відс.).

У містах обласного значення цією категорією платників забезпечено більше четвертої частини доходів територіальних громад: у Чернігові – 29,5 відс. (сплачено більше 229 млн грн), Прилуках – понад 25 відс. (майже 34 млн грн), Ніжині – 25 відс. (понад 30 млн грн), Н‑Сіверському – 25,6 відс. (6,7 млн грн). 

 

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області обговорили, як покращити надходження ЄСВ

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області відбулась спільна робоча нарада за участі очільника фіскального органу Олексія Барановського та  начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області Юрія Юрченка. 

На нараді обговорювали стан сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій.

Керівники відомств та учасники зустрічі  окреслили основні напрямки співпраці щодо роботи з підприємствами, які попри свою економічну активність сплачують незначні суми єдиного внеску або допускають заборгованість.

Доповідачі наголошували, що основними джерелами збільшення надходжень до пенсійного бюджету області є зростання заробітної плати та кількості застрахованих осіб, у тому числі за рахунок детінізації зайнятості.

Важливу увагу приділили питанню об’єднання спільних зусиль щодо легалізації виплати заробітної плати суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у регіоні. Керівники підприємств повинні взяти відповідальність за сумлінну сплату податків, а контролюючі, органи в свою чергу, гарантуватимуть не втручання у їх господарську діяльність.

На завершення наради, учасники висловили переконання, що співпраця Головних управлінь ДФС області та Пенсійного фонду сприятиме ефективній роботі щодо створення передумов для гарантованого пенсійного забезпечення громадян та реалізації прав застрахованих осіб.

 

Сплата ЄСВ – запорука своєчасності та стабільності пенсійних виплат

 

Наразі у суспільстві набуло резонансу питання своєчасності пенсійних виплат, які для значної частини як країни, так і області, є основним джерелом доходів.

Відповідно до законодавства дохідна частина Пенсійного фонду, що у подальшому спрямовується на виплату пенсій, формуються  здебільшого за рахунок сплати роботодавцями єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування працівників (ЄСВ).

Станом на 01.07.2018 року кількість страхувальників - платників єдиного внеску в Чернігівській області становить майже 50 тисяч, в тому числі 33 тисячі -підприємці.

Щомісячно юридичними та фізичними особами подається більше 13 тисяч звітів про нараховану заробітну плату та єдиний внесок найманим працівникам. У поточному році роботодавці звітували по 237 тисячах найманих працівниках.

Приватними підприємцями подається щорічно майже 27 тисяч звітів про сплату ЄСВ особисто.

У першому півріччі 2018 року цими категоріями платників сплачено понад 1,9 млрд грн єдиного внеску. Майже половину цієї суми забезпечили бюджетні установи (48 відс або 951 млн грн), підприємства та організації, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, торгівлі та послуг – 41  відс (807 млн грн). Підприємцями сплачено 210 млн грн або майже 11 відс загальної суми.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження ЄСВ зросли майже на 30 відс або на 448 млн гривень. Така ж тенденція зберігається і у липні.

З метою збільшення надходжень єдиного внеску органами ДФС області проводиться роз’яснювальна робота з страхувальниками та підприємцями щодо необхідності своєчасної та повної сплати ЄСВ, збільшення розміру заробітної плати, виведення зарплат з тіні.

Крім того, вживаються заходи до порушників законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску. Так, протягом І півріччя поточного року до адміністративної відповідальності притягнуто керівників 41 підприємства області, накладено штрафів на 22 тис грн та застосовано фінансові санкції в сумі понад 4 млн гривень.

Враховуючи той факт, що у разі несплати роботодавцем єдиного внеску, найманому працівникові такі періоди не зараховуються до страхового стажу, податковими органами приділяється окрема увага стягненню заборгованості по ЄСВ. Так, за шість місяців 2018 року за рахунок погашення боргу надійшло 19,8 млн грн ЄСВ, з них 6,8 млн грн - завдяки спільній взаємодії з Державною виконавчою службою.

Вимоги до новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій, які допускаються до участі в пілотному проекті

ДФС України розпочато реалізацію пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій.

Нагадаємо, з 19.06.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 472, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Згаданим Порядком зазначено, що до новітніх моделей комплексів застосовуються на період проведення експериментального проекту вимоги, затверджені постановами КМУ від 18.02.2002 № 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» і від 02.03.2016 № 149 «Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування» з урахуванням таких особливостей, що програмні комплекси повинні забезпечувати, зокрема:

- виконання розрахункової операції та передачі контрольно-звітної інформації до системи обліку даних в режимі реального часу;

- друкування розрахункових та інших звітних документів;

- збереження даних про опис товарів, фіскальної інформації, даних, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;

- використання електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для здійснення технологічних операцій;

- використання технології, розробленої Національним банком України, або електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для захисту від підміни та модифікації даних реєстраторів.

Зазначимо, що інноваційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt, розроблена ДФС України, забезпечує оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.

Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. 

Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом».

Всі кейси цієї системи безкоштовні для її користувачів та не потребують абонентської плати за користування.

        

Підпільне виробництво небезпечного сурогату викрили на Чернігівщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області, припинили діяльність підпільного виробництва небезпечного для здоров’я алкогольного сурогату.

Цього разу викрито одразу 2 цехи, в яких виробляли фальсифікат. Один з цехів був розташований у приватному будинку, інший – в гаражі.

Виробництво здійснювалось шляхом змішування спирту невідомого походження з водою та іншими харчовими домішками з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво.

Під виглядом елітних алкогольних напоїв відомих торгівельних марок злочинці реалізовували свій небезпечний для здоров’я напій через мережу Інтернет за допомогою соціальної мережі та з використанням мобільних додатків миттєвих повідомлень («Viber» та інші).

Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв здійснювалась як в традиційних скляних пляшках, так і в пластикових пакетах «bag-in-box» (об’ємом по 10, 3 і 2 літри ) з нанесеними логотипами елітних алкогольних напоїв.

Потужність виявлених гуралень перевищувала 20 тисяч літрів фальсифікату щомісяця.

За результатами 10 обшуків, проведених в місцях виготовлення і зберігання фальсифікату, з незаконного обігу вилучено 1600 літрів спирту та 12 200 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.

У ході проведених заходів також були вилучені обладнання для виготовлення сурогату, фурнітура, порожня тара для упаковки популярних елітних торгових марок, пластикові ємності із залишками рідини з характерним запахом спирту.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 4,7 млн  гривень.

На даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку.

 

З податку на нерухомість можна провести звірку

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області нагадують, що відповідно до підпункту 266.7.3 Податкового кодексу України платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         До Податкового кодексу України внесено зміни

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу, що  28.07.2018 набрав чинності Закон України від 03.07.2018 № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – Закон № 2477).

Законом № 2477 внесені наступні зміни:

-  пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), а саме: передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – платник податку) не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом;

- пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 «Податкова знижка» ПКУ, що викладено у новій редакції, згідно з якою до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, зокрема, належать суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

За продаж неповнолітнім особам алкогольних та тютюнових виробів співробітники фіскальної служби анулювали 16 ліцензій

Протягом півріччя працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС в області виявлено 74 факти порушень у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

За матеріалами перевірок прийнято рішення про застосування штрафних фінансових санкцій на суму понад 863 тисячі гривень.

         Серед найбільш розповсюджених порушень – роздрібна торгівля алкогольними напоями за цінами нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої. З початку року встановлено 49 таких порушень, штрафна фінансова санкція у даному випадку становить від 10 тис. гривень.

         Серед інших порушень виявлено 4 випадки торгівлі алкогольними напоями маркованими підробленими марками акцизного податку, 9 – роздрібної торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензії, 4 - торгівлі алкогольними напоями на розлив для споживання на місці СГ, що не мають статусу громадського харчування, 2 - зберігання алкогольних напоїв у місцях, не внесених до єдиного державного реєстру, тощо.  

         З початку року анульовано 16 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за продаж даної продукції особам, які не досягли 18 років.

         Графік проведення сеансів

телефонного зв’язку «гаряча лінія»

ГУ  ДФС  у  Чернігівській  області  у серпні 2018 року

Дата  та час         проведення

сеансу

Тема

На запитання платників відповідає:

Телефонувати за

номером:

 

08.08.2018р.

 

з 11.00 до 12.00

 

Переваги  новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

Заступник начальника управління обслуговування платників

Чумакова Інна Володимирівна

 

    652-397

22.08.2018р.

 

з 11.00 до 12.00

 

Застосування принципу «єдиного вікна» при електронному декларуванні товарів

Начальник управління організації митного контролю та оформлення Чернігівської митниці ДФС

Подоляко

Володимир Іванович

 

 

652-234

 

* * *


03.07.2017

Заповнення податкової накладної – ДФС роз’яснює

Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за № 269/30137 (далі – наказ № 276), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, інформує про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Загальні положення

Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) за формою, затвердженою наказом № 276, розпочалася з 16 березня 2017 року, незалежно від дати складання таких податкових накладних (про зазначене ДФС інформувала платників листом від 10.03.2017 № 5953/7/99-99-15-03-02-17).

Як встановлено абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс), реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних (далі – податкові накладні) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з - Кодексом. Розміри та порядок застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних встановлено статтею 1201 розділу ІІ Кодексу.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

Вказаний термін застосовується до податкових накладних та/або розрахунків коригування, дата складання яких припадає на періоди після набрання чинності змінами до відповідної норми Кодексу, тобто після 01.01.2017.

Особливості заповнення окремих розділів податкової накладної

І. Розділ "Код" (графи 3.1, 3.2, 3.3) табличної частини податкової накладної

Нова форма податкової накладної відповідно до підпункту "і" пункту 201.1 статті 201 Кодексу передбачає обов’язкове заповнення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Кодексом дозволено зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду (крім підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України). Для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю (10 знаків).

Коди товарів

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII "Про Митний тариф України" (далі – Закон № 584).

При складанні податкової накладної за операціями з постачання самостійно виготовлених товарів платник податку самостійно визначає відповідність таких товарів певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД, керуючись Законом № 584 та Поясненнями до УКТ ЗЕД, затвердженими наказом ДФС від 09.06.2015 № 401.

Торгово-промислова палата України листом від 20.01.2017 № 146/08.1-7.1 (вх. ДФС № 2435/6 від 02.02.2017) поінформувала ДФС, що система торгово-промислових палат в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити попит на визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для всіх платників ПДВ. Про зазначене платників податків проінформовано листом ДФС від 17.02.2017 № 3955/7/99-99-15-03-02-17, який направлено до ГУ ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС. Крім того, на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/285271.html розміщено відповідне повідомлення.

В той же час УКТ ЗЕД не містить кодів для окремих товарів, операції з постачання яких здійснюються платниками на митній території України, але разом з тим переміщення таких товарів через митний кордон України є фізично неможливим (наприклад, об’єкти незавершеного будівництва, нерухомого майна, земельні ділянки, тощо).

Як визначено пунктом 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267), з урахуванням внесених до нього змін та доповнень (далі – Порядок № 1307), ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V Кодексу.

Довідник таких умовних кодів розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html. Коди послуг

Для визначення кодів послуг використовується Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, з урахуванням внесених до нього змін і доповнень.

ДКПП використовується лише для визначення кодів послуг. Коди видів продукції з ДКПП для визначення кодів товарів не використовуються.

З питання визначення кодів послуг згідно з ДКПП платники податків мають можливість звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Особливості заповнення граф 3.1, 3.2 та 3.3 податкової накладної

У графі 3.1 табличної частини податкової накладної вказується код товару згідно з УКТ ЗЕД. Код згідно з УКТ ЗЕД зазначається відповідно до структури кодів товарної номенклатури на рівні позиції (перші чотири знаки), підпозиції (перші шість знаків), категорії (перші вісім знаків), підкатегорії (десять знаків), тобто складається із парної кількості знаків. Непарна кількість знаків коду УКТ ЗЕД (п’ять, сім або дев’ять) у графі 3.1 не може бути зазначена. Графа 3.1 заповнюється на всіх етапах постачання товару.

Якщо здійснюється постачання підакцизного товару або товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.1 має бути вказаний десятизначний код товару. Одночасно у разі постачання імпортованого товару у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару, який було ввезено на митну територію України.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

Заповнення в одному рядку граф 3.1, 3.2 та 3.3 одночасно або граф 3.2 та 3.3 не допускається.

Випадки, коли розділ "Код" табличної частини податкової накладної не заповнюється

Розділ "Код" табличної частини податкової накладної (графи 3.1, 3.2 та 3.3) не заповнюється:

1) у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 9 Порядку № 1307. Це податкові накладні, складені в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Кодексу (порядковий номер такої податкової накладної у другій частині (після знака дробу) містить відповідний код (цифра 5));

2) у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку № 1307. Це окремі зведені податкові накладні, які складаються у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, у разі анулювання реєстрації платника податку при визначенні податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, або у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності. Такі податкові накладні не видаються покупцю (тип причини 04, 08, 09, 10, 13), а у рядку "Індивідуальний номер отримувача (покупця)" в таких податкових накладних проставляється умовний ІПН "600000000000";

3) у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 Порядку № 1307. Це податкові накладні, які складаються у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 розділу V Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (може бути складена зведена податкова накладна). Такі податкові накладні не видаються покупцю (тип причини 15), а у рядках таких податкових накладних, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

ІІ. Розділ "Одиниця виміру товару/послуги" (графи 4 та 5) табличної частини податкової накладної

Графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі – КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної.

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО, у графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

Випадки, коли графи 4 та/або 5 табличної частини податкової накладної не заповнюються

Графи 4 та 5 не заповнюються:

1) у податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Кодексу (порядковий номер такої податкової накладної у другій частині (після знака дробу) містить відповідний код (цифра 5));

2) у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 Порядку № 1307 (такі податкові накладні не видаються покупцю, в них зазначається тип причини (з якої такі податкові накладні не видаються покупцю) 15, а у рядках таких податкових накладних, відведених для даних покупця, постачальник (продавець) вказує власні дані).

Графа 5 не заповнюється:

1) у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку № 1307 (такі податкові накладні не видаються покупцю, в них зазначається тип причини 04, 08, 09, 10 або 13, а у рядку "Індивідуальний номер отримувача (покупця)" в таких податкових накладних проставляється умовний ІПН "600000000000"). У графі 4 таких податкових накладних вказується "грн";

2) у разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО. У графі 4 таких податкових накладних зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах.

ІІІ. Розділ "Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника" (графа 11) табличної частини податкової накладної

Графа 11 заповнюється виключно платниками податку на додану вартість – сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – Закон № 1877).

Порядковий номер таких податкових накладних у другій частині (після знака дробу) містить код 2.

У графі 11 зазначається код виду діяльності, за результатами якої виготовлено товар, що постачається. Відповідно до підпунктів 161.3.1 – 161.3.16 пункту 161.3 статті 161 Закону № 1877 код виду діяльності зазначається у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716. Такі коди відповідно тотожні підпунктам: 161.3.1, 161.3.2, 161.3.3, 161.3.4, 161.3.5, 161.3.6, 161.3.7, 161.3.8, 161.3.9, 161.3.10, 161.3.11, 161.3.12, 161.3.13, 161.3.14, 161.3.15, 161.3.16 пункту 161.3 статті 161 Закону № 1877.

ІV. Інші особливості складання та реєстрації податкових накладних

Зведені податкові накладні

У разі складання зведеної податкової накладної в її верхній лівій частині у відповідному полі графи "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".

Зведені податкові накладні на суму податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

У разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання чи починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

б) в операціях, звільнених від оподаткування;

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, покупцю не видаються. У верхній лівій частині таких податкових накладних у відповідному полі графи "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається тип причини. Типи причин, з яких податкова накладна не видається покупцю, перераховані в пункті 8 Порядку № 1307.

У графі 2 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку № 1307, зазначаються дати складання та номери отриманих платником податку податкових накладних, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу. Інформація про коди товарів згідно з УКТ ЗЕД та про коди послуг у таких податкових накладних (графи 3.1, 3.2 та

3.3) не зазначається.

Зведені податкові накладні на операції з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер

1) У разі здійснення постачання товарів/послуг (крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:

покупцям – платникам податку – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.

Зведені податкові накладні (крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. Відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.

2) У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Кодексу (формування податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом), мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

окупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура оплачених протягом місяця товарів/послуг.

При цьому відсутність факту постачання товарів/послуг, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, які були оплачені протягом місяця, не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.

Податкова накладна за щоденними підсумками операцій

Податкова накладна за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) складається у разі:

- здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

- виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

- надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Така податкова накладна покупцям не видається, у відповідному полі графи "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається тип причини 11. У графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000".

У графі 2 податкової накладної за щоденними підсумками операцій зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг. Інформація про коди товарів згідно з УКТ ЗЕД та про коди послуг у таких податкових накладних (графи 3.1, 3.2 та 3.3) є обов’язковою для заповнення.

Кількість найменувань поставлених товарів у одній податковій накладній не може перевищувати 9'999 позицій.

V. Що не розглядається як помилка в податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН по 15.03.2017 включно Реєстрація за формою, діючою до набрання чинності наказом № 276

Реєстрація в ЄРПН по 15.03.2017 включно податкових накладних за формою, яка була чинною до внесення змін наказом № 276, не визначається як помилка, допущена при складанні та реєстрації в ЄРПН податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Такі податкові накладні / розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених в них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту).

Відсутність коду товару

Кодекс не визначає особливостей щодо заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у разі його відсутності у Митному тарифі України. Відсутність коду товару згідно з УКТ ЗЕД в податковій накладній, складеній за операцією з постачання товарів, коди товару згідно з УКТ ЗЕД яких відсутні у Митному тарифі України, та зареєстрованій в ЄРПН по 15.03.2017 включно, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Відсутність коду послуги

Форма податкової накладної, діюча до набрання чинності наказом № 276, не містила окремого поля для відображення коду послуги згідно з ДКПП. Відсутність коду послуги згідно з ДКПП в податковій накладній, складеній за операцією з постачання послуг та зареєстрованій в ЄРПН по 15.03.2017 включно, не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.

Коригування податкових накладних в частині внесення до них коду товару/послуги

Податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН по 15.03.2017 включно, не потребують коригування після 16.03.2017 в частині внесення до них коду товару згідно з УКТ ЗЕД (якщо це не підакцизний та/або не ввезений на митну територію України товар) та/або коду послуги згідно з ДКПП, якщо відсутні інші причини для коригування (зміна кількості товару/послуги, перегляд цін, виправлення інших помилок).

Лист розміщений за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72204.html.

З 1 липня електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ запрацює повноцінно

З квітня поточного року ДФС запроваджено в тестовому режимі систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (СМ КОР).

Новий механізм, який дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків, запроваджено для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування. Він дає можливість зупиняти випадки безпідставної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, у разі коли постачальник фактично не здійснює господарську операцію, а реєструє виключно з метою надання покупцю необґрунтованої податкової вигоди у вигляді неправомірного сформованого кредиту з ПДВ.

З 1 липня електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ запрацює повноцінно. Реєстрація ризикових податкових накладних буде неможливою, адже система автоматично буде зупиняти реєстрацію ризикових податкових накладних.

Автоматизований моніторинг здійснюється на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за визначеною формою, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо по кожному виду економічної діяльності. У разі, якщо за результатами моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає визначеним критеріям, реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

У ДФС створений окремий структурний підрозділ, який буде розглядати пакети документів, що надаватимуться суб’єктами декларування з так званими «відбитими» податковими накладними для прийняття остаточного рішення щодо приймання такої накладної або доведення до суб’єкта господарювання причин її не прийняття.

Функціонування системи електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ сприятиме детінізації економіки, створенню рівних конкурентних умов діяльності для суб’єктів господарювання, збільшенню надходжень до бюджету.

Щодо застосування РРО при реалізації технічно складних побутових товарів

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків та вкотре наголошує про те, що з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 20 грудня 2016 року №1791-VIII, в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Разом з тим, Постановою КМУ від 16 березня 2017 р. N 231 затверджено такий перелік груп технічно складних побутових товарів, реалізація яких потребує застосування реєстраторів розрахункових операцій. Дана Постанова набрала чинності з 08 травня 2017 року.

З повним Переліком товарів, можна ознайомитися за посиланням http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557.

Враховуючі внесені Законом зміни до Податкового кодексу України та 3акону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» при здійсненні реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту платники податків повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) в тому числі платники єдиного податку (фізичні особи - підприємці) незалежно від обсягу отриманого доходу протягом календарного року та при здійсненні реалізації таких товарів за готівкові кошти на ринках.

За не застосування реєстраторів розрахункових операцій передбачена адміністративна відповідальність та фінансові санкції згідно чинного законодавства.

 

Аудиторами фіскальної служби області встановлено заниження орендної плати за землю та спрямовано до бюджету 670 тисяч гривень

В ході документальної позапланової виїзної перевірки одного із товариств з обмеженою відповідальністю, підрозділами аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області було встановлено, що між орендодавцем «М» та ТОВ «Ф» у 2006 році було укладено договір оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Порядок визначення розміру орендної плати врегульований статтею 288 Податкового кодексу України відповідно до якої, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (ст. 288.1). Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом (стаття 288.5.1).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Крім того, до нормативної грошової оцінки землі застосовується коефіцієнт індексації, кумулятивно залежно від дати проведення нормативно грошової оцінки земель.

За наслідками перевірки дотримання вимог податкового законодавства при декларуванні сум податкових зобов’язань з орендної плати за землю, підприємству ТОВ «Ф» донараховано до сплати в бюджет 670 тис. гривень.

 

На Чернігівщині активізувалися незаконні перевізники білоруських цигарок

Чергову спробу незаконного ввезення тютюнових виробів припинили у неділю - 25 червня - у пункті пропуску «Нові Яриловичі». Про це повідомили у Чернігівській митниці ДФС.

Понад 1,5 тисячі пачок цигарок білоруського виробництва знаходились у багажному відділенні рейсового автобуса «Вільнюс-Одеса», який слідував з Республіки Білорусь в Україну. Вантаж, що значно перевищував дозволену до ввезення норму, виявили співробітники митниці спільно з прикордонниками під час здійснення контрольних заходів. Власником цигарок виявився громадянин України. Відносно нього митниками складено протокол про порушення митних правил за 472 Митного кодексу України. Цигарки оцінено у майже 13,5 тисяч гривень. Санкції порушеної статті передбачають накладення штрафу у розмірі 100 відсотків від вартості предметів правопорушення.

Значно серйозніше покарання очікує на власника 1660 пачок цигарок, оцінених майже у 14 тисяч гривень, які 20 червня цього року громадянин України також намагався незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Нові Яриловичі». Щоб було «надійніше», він сховав цигарки під обшивкою автомобіля. Отже, митникам разом з прикордонниками довелося знімати бокові панелі салону автомобіля, щоб дістатися до прихованого вантажу. Санкції статті 483 Митного кодексу України, за якою кваліфікується дане порушення, передбачають не тільки 100-відсотковий штраф, а й конфіскацію транспортного засобу, який використовувався для приховування.

У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що вартість вилучених з початку року тютюнових виробів перевищила 53 тисячі гривень.

 

У Головному управлінні ДФС в області відзначили кращих

З нагоди 21-річниці Конституції України у Головному управлінні ДФС в області відзначили співробітників, які досягли значних успіхів у професійній діяльності.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України працівники Головного управління та територіальних підрозділів отримали відзнаки Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради.

Почесні грамоти та подяки від Голови Чернігівської ОДА вручили Валентині Дубок, Ніні Жук, Ірині Щербині, Світлані Волковій, Любові Молодцовій, Андрію Привалову, Олександру Репеху, Юрію Романченку, Тетяні Рубан та Ірині Соболевій.

Голова Чернігівської обласної ради відзначив почесними грамотами та нагрудними знаками керівників ведучих підрозділів Головного управління ДФС в області – Світлану Волкову, Любов Ковальову, Ларису Сич та Євгена Шульгу.

 

23.06.2017

До уваги керівників неприбуткових установ і організацій

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу, що 1 липня 2017 року закінчується термін формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 195 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

З метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України та надати копії таких документів контролюючому органу, в якому вони знаходяться на обліку.

Неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року, а релігійні організації – після 1 січня 2018 року.

 

Податкові міліціонери повернулися із зони АТО

Днями завершилася чергова ротація до зони проведення АТО співробітників податкової міліції, які у складі спецпідрозділу «Фантом» ДФС несуть службу на Сході країни.

У Гoлoвнoму управлінні ДФС у Чернігівській oбласті радо зустріли трьох добровольців, які повернулися додому після 4-місячного перебування у небезпечній зоні. Податківці, як і учасники всіх попередніх ротацій, з честю виконали свій обов’язок перед Батьківщиною. Під час служби вони контролювали переміщення товарів через «умовний» кордон, спільно з іншими правоохоронними органами викривали фінансові злочини та вживали заходи із протидії тероризму.

Тим часом, ще сім чернігівських податківців продовжують нести небезпечну службу. Деякі з них пройшли вже не одну ротацію. У Головному управлінні зазначили, що їх співробітники вже близько 2,5 років працюють у складі «Фантому». За цей час відбулося 8 ротацій, під час яких 60 разів податкові міліціонери виїжджали до зони проведення АТО.

 

На оздоровлення навколишнього середовища на Чернігівщині зібрали понад 5 мільйонів гривень

За забруднення навколишнього середовища суб’єкти господарської діяльності Чернігівської області впродовж січня-травня 2017 року перерахували до зведеного бюджету більше 26 мільйонів гривень екологічного податку. Темп росту надходжень до відповідного періоду минулого року склав 129,4 відсотка, що в перерахуванні на фінанси означає плюс майже 6 мільйонів гривень платежів на оздоровлення навколишнього середовища.

Згідно розподілу коштів із загальної суми надходжень на охорону довкілля до місцевих бюджетів краю надійшло 11,5 мільйони гривень, до державного бюджету – 5,2 мільйони гривень. Що стосується суб‘єктів господарювання, то на сьогодні в області платниками екологічного податку є 2729 юридичних та фізичних осіб регіону.

Позитивна динаміка спостерігається і щодо рентної плати за спеціальне використання води. Так, за п‘ять місяців звітного року до зведеного бюджету надійшло понад 8,7 мільйони гривень цього платежу. Ця сума майже на 500 тис. гривень перевищує минулорічний показник.

Зазначимо, що екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Порядок визначення об’єкта оподаткування, нарахування та сплати екологічного податку визначено розділом VIII Податкового кодексу України. Відповідно ресурсні платежі в Україні окрім того, що є одним із сегментів дохідної частини бюджетів, використовуються у подальшому для здійснення державою природоохоронної та ресурсовідтворювальної діяльності.

 

Фіскальна служба області працює над зменшенням податкового боргу

Зусилля працівників органів ДФС області спрямовані на активізацію роботи щодо зменшення заборгованості суб’єктів господарювання перед бюджетом та на проведення заходів щодо упередження виникнення такої заборгованості.

Як повідомили в управлінні погашення боргу, за результатами роботи у травні забезпечено зменшення податкового боргу до зведеного бюджету на суму 3,5 млн. гривень.

За п’ять місяців поточного року в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету платниками спрямовано понад 29 млн. грн., в тому числі до державного – 22 млн. гривень. Зокрема, у травні сплачено до зведеного бюджету 4,4 млн. грн, з них до державного бюджету – 2,5 млн. гривень.

 

До уваги платників податків які здійснювали контрольовані операції !

Державною фіскальною службою України листом від 26.05.2017 № 13539/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо положень викладених в Постанові Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 року №191 «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної особи для цілей трансфертного ціноутворення».

Даний порядок забезпечить виконання підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності у разі використання фінансових показників зіставної юридичної особи за декілька податкових періодів для цілей трансфертного ціноутворення.

Середньозважене значення показника рентабельності застосовується під час розрахунку діапазону рентабельності для методів, які базуються на порівнянні фінансових показників контрольованої операції з фінансовими показниками зіставних юридичних осіб.

Даний Порядок містить техніку розрахунку середньозважених показників рентабельності при використанні відповідних показників рентабельності: валова рентабельність, валова рентабельність собівартості, чиста рентабельність, чиста рентабельність витрат, рентабельність операційних витрат, рентабельність активів, рентабельність капіталу тощо, в залежності від вибору методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Триває підготовка звітів про контрольовані операції за 2016 рік, термін подачі якого припадає на 2 жовтня 2017 року. Отже, платникам, які здійснювали контрольовані операції протягом 2016 року, необхідно скористатися методологією викладеною в Порядку для правильного визначення оподаткованого доходу податком на прибуток у зв’язку з застосуванням трансфертних цін.

 

Фіскальна служба надала роз’яснення щодо внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Державна фіскальна служба України у листі від 13.06.2017 №15151/7/99-99-12-02-04-17 надала роз’яснення щодо внесення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У листі зазначено, що Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п.п. 133.4.2 п.133.4 ст. 133 Кодексу;

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п.133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку на прибуток, можуть бути віднесені, зокрема, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

У разі утворення ОСББ в порядку, визначеному Законом України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» зі змінами, складання статуту ОСББ відповідно до Типового статуту, а також відповідності ОСББ вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу, таке ОСББ може бути включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Детально зі змістом роз’яснення можна ознайомитись на Веб-сайті ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/300011.html.

 

До уваги громадськості!

При Головному управлінні ДФС у Чернігівській області створено Громадську раду. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

До складу ради увійшли представники 35 громадських організацій області. Їх головне завдання – сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Органу.

З метою ефективної роботи дорадчого органу, Громадською радою сформовано два фахові комітети: Комітет з питань податкової політики та Комітет з питань протидії корупції.

Головою Громадської ради обрано Калашника Сергія Івановича. Його заступниками - Кирієнка Олега Володимировича та Адаменка Дмитра Миколайовича. Комітети очолили: з питань податкової політики - Адаменко Дмитро Миколайович, з питань протидії корупції - Клименок Інна Олександрівна.

Громадська рада прийняла Положення, згідно з яким збирається на засідання, не рідше ніж один раз на квартал. Про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання інформує на субсайті територіальних органів ДФС у Чернігівській області у рубриці «Громадська рада».

Надіслати звернення до Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області можна за адресою: 14000, м. Чернігів, вул.. Реміснича, 11. Контактний телефон підрозділу з питань взаємодії з Громадською радою при ГУ ДФС у Чернігівській області: 652-954.

 

Головне управління ДФС в області: кількість перевірок зменшилась вдвічі

Впродовж січня – травня поточного року підрозділами аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області проведено 125 документальних перевірок, в тому числі 29 планових та 96 позапланових перевірок. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість перевірок зменшилось вдвічі.

За результатами проведених контрольно-перевірочних заходів за п’ять місяців поточного року донараховано грошових зобов’язань всього на суму близько 22 млн. гривень.

Майже вся донарахована сума сплачена (погашена) до Зведеного бюджету, з неї до місцевого бюджету надійшло трохи більше 5 млн. гривень.

 

До органів ДФС області надійшло 59 запитів на отримання публічної інформації

Як повідомили у відділі обслуговування платників податків Головного управління ДФС у Чернігівській області, 37 запитів (63 відс.) надійшло від фізичних осіб, 22 (37 відс.) - від юридичних осіб та громадських організацій.

Переважну кількість запитів надали платники податків м. Чернігова. Переважно запитувачів цікавила інформація стосовно розбіжностей між податковим кредитом та податковими зобов’язаннями, щодо результатів проведених перевірок, надання роз’яснень та довідок про заробітну плату для перерахування пенсії.

Усі запити були вчасно опрацьовані та у встановлений чинним законодавством термін, платники отримали інформацію яка їх цікавила.

 

На Чернігівщині припинено підпільне «виробництво» алкогольного фальсифікату

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що під час проведення спецоперації «Акциз-2017» та розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут і транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, співробітниками податкової міліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області, виявлена незаконна організована діяльність з виготовлення фальсифікованих елітних алкогольних напоїв.

Підпільний цех, в якому виробляли фальсифікат, був розташований в приватному будинку одного з сіл поблизу обласного центру.

Виробництво здійснювалось шляхом змішування спирту невідомого походження з водою та іншими харчовими домішками з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво. У подальшому фальсифікат розливався в «бег-ін-бокси» з логотипами брендових алкогольних напоїв, («Finlandia», «Kvint», «St-Remy», «Hankey Bannister» та ін.).

Зловмисники реалізовували сурогат на території Чернігівської та Київської областей, значно поширивши мережу розповсюдження за допомогою Інтернет ресурсів.

Потужність виявленої гуральні перевищувала 2 тисячі літрів фальсифікату щодня. За результатами 8 обшуків, що були проведені в місцях виготовлення і зберігання фальсифікату та в автомобілях, на яких здійснювалося його транспортування, із незаконного обігу вилучили: 1 450 літрів спирту, 3 370 літрів фальсифікованих елітних алкогольних напоїв, 2 тисячі марок акцизного податку України з ознаками підробки, 200 тисяч гривень готівкою, автотранспортний засіб та обладнання для масового виробництва сурогату (шланги, насоси, лійки, спиртометри, ароматизатори, бочки, пусті «бег-ін-бокс» у кількості понад 6 тисяч штук).

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 1,7 млн. гривень.

На даний час триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

 

Чернігівські митники констатують збільшення кількості митних правопорушень

У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що протягом 5 місяців поточного року виявлено та припинено 356 порушень митних правил, загальна вартість предметів правопорушення у яких 50,9 мільйонів гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зберігається тенденція до збільшення, як кількості справ про порушення митних правил (+102 справи), так і вартості предметів правопорушень (+ 31,7 млн. гривень).

Серед основних категорій вилучених предметів: промислові товари, сировина й матеріали, продовольчі товари та сільгосппродукція, транспортні засоби та валютні цінності.

 

Понад 2 мільярди гривень перерахувала Чернігівська митниця ДФС до Держбюджету протягом 5 місяців

Чернігівською митницею ДФС у січні-травні перераховано до бюджету понад 2 млрд. гривень. Виконання індикативних показників становить 112,6 відсотків (+231,7млн.грн.).

У травні 2017 року при індикативному показнику у сумі 351,8млн.грн. до бюджету перераховано 438,9млн.грн. Індикативні показники у сумі 351,8млн.грн. виконано на 124,7 відсотків.

Перевиконання показника у сумі 87,1 млн. грн. буде базою для перерахування коштів на ремонт доріг загального користування.

 

Внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

У головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що 09.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – Наказ № 467), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.2017 за № 642/30510.

Наказом № 467 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Наказ № 897), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (зі змінами), виклавши її у новій редакції.

Зокрема, Наказом № 467 передбачено, що фінансова звітність, яка складається платниками податку на прибуток згідно з пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Декларації та її невід’ємною частиною.

Крім того, внесені зміни до додатків ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РІ, АМ, ЦП до Декларації.

З оновленим текстом Наказу № 897 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Наказ № 467 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 09.06.2017 № 45.

 

Оновлено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Головне управління ДФС у Чернігівській області повідомляє, що з 07.06.2017 р. набрав чинності наказ ДФС України №406, яким затверджено у новій редакції Державний реєстр РРО.

Відповідно до п.3 Наказу №406 визнано таким, що втратив чинність, наказ ДФС від 20.04.2017 № 275 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій».

Наказ №406 оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72162.html.

 

Затверджено зміни до форми декларації акцизного податку та порядку її заповнення

06.06.2017 набрали чинності накази Міністерства фінансів України від 24.04.2017 № 451 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі – Наказ № 451), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.05.2017 за № 630/30498, та від 24.04.2017 № 452 «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» (далі – Наказ № 452), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.05.2017 за № 627/30495.

Наказом № 451 було затверджено Зміни до форми декларації акцизного податку (далі – Декларація) та Порядку заповнення та подання Декларації, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі – Наказ № 14), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841).

Зокрема, уточнено відображення після 01.01.2017 операцій з роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розділі Д «Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» та додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до Декларації, показники яких приведено у відповідність до положень підпункту 2 пункту 1, підпункту 2 пункту 8 розділу І Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

Наказом № 452 затверджено Зміни до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та внесено зміни до форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (далі – Наказ № 218), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535.

Зокрема, примітку 1 форми акцизної накладної та форми розрахунку коригування акцизної накладної доповнено новим типом причини «6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно)», яка зазначається у разі ненадання отримувачу пального акцизної накладної/розрахунку коригування акцизної накладної.

У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового Кодексу України, із змінами і доповненнями (далі – Кодекс), замість відмітки «Х» проставляється тип причини «1».

Для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної вказуються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи – отримувача пального, зокрема назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.

З оновленими текстами Наказів №№ 14, 218 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Накази №№ 451, 452 опубліковані в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.06.2017 № 44.

 

До уваги суб’єктів господарювання!

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31 травня 2017 року № 377 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215» (далі – Постанова № 377).

Постановою № 377 внесені зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1215 (далі – Порядок № 1215), який розроблено та прийнято на виконання підпункту 229.2.13 пункту 229.2 і підпункту 229.3.15 пункту 229.3 статті 229 Податкового кодексу України.

Зміни до Порядку № 1215 вносяться з метою приведення його у відповідність до чинних норм Податкового кодексу України.

Законом України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», зокрема, внесені зміни до п. 229.3 ст. 229 Кодексу та розширено перелік нафтопродуктів, які ввозяться в Україну у якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя, як гарантії її цільового використання. Перелік зазначених нафтопродуктів доповнено: важкими дистилятами за кодами 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20 згідно з УКТ ЗЕД; скрапленим газом за кодами 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; бутаном, ізобутаном за кодом 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Крім цього, змінами до Порядку № 1215 приводяться у відповідність до норм чинного законодавства назви центральних органів виконавчої влади.

Звертаємо увагу, що зміни, внесені до Порядку № 1215, не змінюють механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок).

Прийняття постанови надасть можливість суб’єктам господарювання (які включені до відповідного переліку підприємств, затвердженого Кабінетом Міністрів України) ввозити в Україну нафтопродукти, зокрема важкі та легкі дистиляти, а також скраплений газ, бутан і ізобутан як сировину для виробництва етилену без сплати акцизного податку, з оформленням податкового векселя.

 

Аудиторами фіскальної служби області встановлено фіктивну оборудку та донараховано до сплати майже 2 млн. гривень податку на прибуток

У ході документальної планової виїзної перевірки Підприємства «Ф» управлінням аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області було встановлено, що дане підприємство уклало фіктивний договір про надання послуг інформаційно–маркетингового, рекламного та промоутерського супроводу продажу товарів з Підприємством «С». При тому, що фактично послуги не надавалися, підтверджуючих документів не було. Відбулося лише формальне оформлення документів, про що свідчить ряд факторів встановлених перевіркою.

За результатами перевірки Підприємству «Ф» донараховано податку на прибуток на загальну суму майже 2 млн. гривень.

Правомірність даного рішення ГУ ДФС у Чернігівській області підтверджено Київським апеляційним адміністративним судом.

 

Майже 191 млн. грн. плати за землю надійшло до місцевих бюджетів Чернігівщини

Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Чернігівській області, з початку року від власників та орендарів земельних ділянок Чернігівщини надійшло до місцевих бюджетів області 191,1 млн. грн. плати за землю. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року находження цього податку збільшились на 44,5 млн. грн., з них 41,5 млн. грн. забезпечили юридичні особи та 3,0 млн. грн. – фізичні.

Нагадаємо, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права на користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, які надсилаються до 1 липня поточного року.

 

Відмова платника від проведення документальної перевірки може призвести до арешту його майна

На даний час одним із головних пріоритетів в діяльності ГУ ДФС у Чернігівській області є налагодження партнерських відносин із платниками податків. Проте, нажаль трапляються випадки, коли недобросовісні платники податків, розуміючи невідворотність донарахувань грошових зобов’язань виходячи із виявлених податкових ризиків, ухиляються від контрольно-перевірочних заходів за наявності законних підстав для їх здійснення.

Так, одне із підприємств Ніжинського району, будучи належним чином проінформованим про проведення планової перевірки, не допустило перевіряючих на свою територію для здійснення перевірки.

Між тим, посадові особи підприємства, мабуть, не звернули увагу на право податкового органу, визначене підпунктом 94.2.3 статті 94 Податкового кодексу України на застосування арешту майна у разі відмови платника податків від проведення документальної перевірки.

Як наслідок маємо на сьогодні застосований адміністративний арешт майна даного платника податків, обґрунтованість якого підтверджено судом. Отже, посадові особи платника податків своїми протиправними діями фактично паралізували його господарську діяльність.

При цьому не слід забувати, що рішення щодо звільнення з-під арешту майна буде прийняте ГУ ДФС у Чернігівській області лише після усунення платником податків причин застосування адміністративного арешту.

Тому проведення планової перевірки в даному випадку є невідворотним, виходячи із наявних у Податковому кодексі України механізмів спонукання недобросовісних платників податків до виконання законних вимог контролюючих органів.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області застерігає платників податків не допускати порушень при поданні звітності

Управлінням аудиту в ході проведення документальної перевірки підприємства було встановлено, що платником податків не подано звіт про контрольовані операції після набрання судовим рішенням законної сили щодо правомірності застосування штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції за 2013 рік. За результатами перевірки, відповідно до норм визначених абзацами шостим та сьомим п. 120.3 ст. 120 Кодексу, застосовано штрафні санкції в сумі 292 тис. грн. за 51 день (з 01.01.2017 року), які сплачено до бюджету у повному обсязі.

Враховуючи те, що подібні порушення непоодинокі, Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п.120.3 ст. 120 Податкового Кодексу доповнено нормами викладеними в абз. 6-7 даного пункту.

Відповідно до цієї норми, якщо платник податків (після застосування до нього штрафних санкцій, визначених абзацами першим-четвертим п. 120.3 ст. 120 Кодексу) продовжує не виконувати свій обов’язок із подання звіту про контрольовані операції/документації з трансфертного ціноутворення, контролюючий орган повинен застосувати штрафні санкції, визначені абзацами шостим та сьомим п. 120.3 ст. 120 Кодексу, що розраховуються за кожний календарний день неподання звітності, розпочинаючи з 41-го календарного дня після дня:

отримання податкового повідомлення-рішення платником - у випадку, якщо платник податків сплатив штраф за неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту);

закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (на користь контролюючого органу) - у випадку, якщо платник податків оскаржував податкове повідомлення-рішення за штрафною санкцією щодо неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту).

З 01.01.2017 року таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Необхідно звернути у вагу на те, що з кожним днем неподачі такого звіту (уточнюючого звіту) про КО штрафна санкція збільшується на 5735 грн. у разі якщо контрольована операція здійснена у 2013 році; 6090 грн. - у 2014 та 2015 роках та 6890 грн. – у 2016 році.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області розкрито незаконну діяльність конвертаційного центру

Співробітниками податкової міліції Чернігівської області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, припинено діяльність конвертаційного центру.

Конвертаційний центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, м. Харкова, Чернігівської та Донецької областей в частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували 15 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, переважно мешканців м. Чернігова. Загальний обсяг проконвертованих коштів за період з кінця 2016 року по теперішній час склав 50 млн. гривень.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. З метою виведення грошових коштів в тіньовий обіг та забезпечення готівкою діяльності конвертаційного центру, учасники злочинної групи організували розгалужену мережу з тіньової реалізації цигарок. Документально продаж тютюнових виробів відображався в адресу фіктивних підприємств, формуючи їм надлишковий фіктивний кредит з ПДВ, який в подальшому використовувався суб’єктами реального сектору економіки для мінімізації сплати податків.

Фактично оптовий продаж цигарок здійснювався за готівку зі складів, що не внесені до реєстру місць зберігання тютюнових виробів, суб’єктами господарювання, які не мали відповідних ліцензій.

В подальшому, тіньова готівка передавалась замовникам послуг «конвертації» за вирахуванням винагороди в розмірі 10-13 відсотків. При цьому, підприємства – замовники послуг «конвертації» забезпечувались фіктивними документами, які надавали їм право на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено низку обшуків у приміщеннях, що використовувались ділками у незаконній діяльності. При цьому вилучено 325 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 269 тисяч пачок тютюнових виробів вартістю 6,5 млн.грн., 15 печаток фіктивних підприємств, «чорнову» бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

 

Перевірки свідчать про порушення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Чернігівській області у травні поточного року проведено 10 перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території області.

За результатами перевірок виявлено 7 фактів порушень вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. №481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), а саме:

3 факти роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими за встановлені мінімальні;

2 – роздрібної торгівлі алкогольними напоями без ліцензії;

1 – роздрібної торгівлі тютюновими виробами без ліцензії;

1–зберігання алкогольних напоїв у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Загальна сума штрафних фінансових санкцій за вищевказані порушення становить 98 тис. гривень.

 

Сервіс ДФС «Кордон» розширює можливості подорожуючих

Всі хто любить подорожувати отримали у рамках безвізу ще більше можливостей для цього. ДФС України повідомляє про можливість скористатися онлайн-сервісом та подивитись, де зручніше та без черг перетнути кордон.

Сервіс надає інформацію щодо часу очікування для легкового та вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску на кордоні України, а також на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою АР Крим.

Перейти на сервіс ДФС «Кордон» можна за посиланням: http://kordon.sfs.gov.ua/uk/Home/Index

 

ЄС відкриває кордони для України

Вже з 11 червня українці, власники біометричних паспортів, зможуть вільно, без отримання віз, перетинати кордон і відвідувати практично будь-яку країну Європейського союзу (за винятком Великої Британії та Ірландії, які є членом ЄС, але не входять до складу Шенгенської зони), а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію, які не є членами ЄС, але підписали Шенгенську угоду.

Для безвізових поїздок до країн Шенгенської угоди для громадянам України потрібно:

– наявність біометричного закордонного паспорта. За наявності українського біометричного паспорта громадяни України зможуть подорожувати до ЄС без візи з будь-якої країни світу;

– аргументація мети подорожі або запрошення від друзів або родичів;

– наявність достатніх фінансових коштів (готівкових або на банківській карті). У різних країнах ЄС діють різні вимоги, про які детальніше можна ознайомитись за посиланням: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/reference_amounts_table_en.pdf;

– наявність місця проживання (наприклад, заброньований номер у готелі);

– підтвердження наміру повернутися додому (зворотній квиток).

Термін перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Залишатися в Євросоюзі можна 90 днів протягом 180-денного терміну. Тобто, протягом півроку можна провести у Європі в сукупності три місяці. При цьому кількість перетинів кордону України з ЄС не обмежується.

Водночас, Державна фіскальна служба України звертає увагу на важливість ознайомлення перед поїздкою з наступною інформацією: митними правилами країн ЄС та правилами проходження «зеленого» та «червоного» коридорів у пунктах пропуску через державний кордон України. Ознайомитись з даною інформацією можна на офіційному веб-сайті ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/297425.html.

 

До уваги керівників підприємств-землекористувачів

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу на непоодинокі випадки не оформлення документів на право власності та/або користування земельними ділянками юридичними особами –платниками податку.

Як результат, це призводить до заниження надходжень до місцевих бюджетів.

Нагадуємо, що відповідно до Земельного кодексу України, використання землі в Україні є платним. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

У зв’язку з цим, наголошуємо на необхідності оформлення права власності/користування земельними ділянками під об’єктами нерухомості, подання звітності з плати за землю та сплати зобов’язань за використання земельних ділянок у повному обсязі.

У разі виникнення питань звертатись за телефонами 652-835, 652-334.

 

Порядок сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями

Сплата єдиного податку фізичними особами-підприємцями відноситься до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, що регулюється пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ).

Відповідним пунктом передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб (у частині доходів, що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи), податку на додану вартість (крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку для платників третьої групи у розмірі 3 відсотки доходу), податку на майно (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності).

Статтею 291 ПКУ встановлено, що фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо відповідає певним вимогам та реєструється платником єдиного податку в установленому порядку. Фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500 000 гривень.

Проте, платниками єдиного податку другої групи не можуть бути фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000 000 гривень.

Крім того, встановлені обмеження (п.291.5 ст.291 ПКУ) щодо неможливості для платників єдиного податку першої - третьої групи здійснювати такі види діяльності: організація і проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерство, тоталізатор); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів; видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва; діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв'язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва; діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; здійснення технічних випробувань та досліджень; діяльність у сфері аудиту; надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 кв.м., нежитлових приміщень, загальна площа яких перевищує 300 кв.м. також не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи фізичні особи – нерезиденти та платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг.

Пунктом 291.6 статті 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Порядок і особливості визначення доходів та їх складу для платників єдиного податку першої - третьої груп встановлені статтею 292 ПКУ.

Ставки єдиного податку (стаття 293 ПКУ) для платників першої групи - встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму; 2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом; 2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності або господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради - застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку (стаття 294 ПКУ) першої, другої є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку встановлено статтею 295 ПКУ. Зокрема, встановлено, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Порядок ведення обліку і складення звітності для платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців) встановлено згідно статті 296 ПКУ. Зокрема, визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (в електронному або в паперовому вигляді) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів та витрат.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду (протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій відображаються обсяг отриманого доходу та щомісячні авансові внески.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу).

Платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. (п.297.3 ст.297 ПКУ).

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. (ст.300 ПКУ).

 

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 341 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних», якою внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (із змінами і доповненнями).

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних приведено у відповідність до положень Закону України від 20.12.2016 № 1797-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)».

Зокрема, Порядком визначено механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній (далі - ПН) або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - РК), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) та процес реєстрації, зупинення реєстрації або відмови в реєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до вимог, визначених у статті 201 Податкового кодексу України.

 

Про зміни вимог валютного законодавства

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, які здійснюють валютні операції, що ситуація на грошово-кредитному та валютному ринках України регулюється Постановою правління Національного банку України від 13.12.2016 №410, до якої були внесені зміни Постановами правління Національного банку України від 04.04.2017 року №30 та від 25.05.2017 року №41.

На данний час згідно із цією Постановою зі змінами та доповненнями встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів, починаючи з 26.05.2017 року.

Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 50 відсотків починаючи з 05.05.2017 року.

 

Єдиний внесок підлягає сплаті до бюджету незалежно від фінансового стану платника

Відповідно до норм Закону від 8 липня 2010 року №2464, який регулює сплату єдиного внеску, у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Додамо, суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені на законодавчому рівні, є недоїмкою.

Зокрема, у разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.

А за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Окрім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Також варто пам’ятати, що за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОПи або особи, які забезпечують себе роботою самостійно, згідно зі ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть ще й адміністративну відповідальність.

 

Про зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Міністерство фінансів України наказом від 17.03.2017 N 368 затвердило зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Основною метою змін є приведення норм Положення у відповідність до підпункту 4 п. 2 розд. XIX Податкового кодексу, згідно з яким з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 цього Кодексу, що регламентувала спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Так, відповідно до внесених змін, складовою частиною реєстру платників ПДВ є реєстр суб'єктів спеціального режиму оподаткування, в якому містяться дані про реєстрацію сільськогосподарських підприємств, що до 01 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу.

Поряд з цим встановлено, що контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання заяви про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних підставах за процедурами перереєстрації.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення.

Наказ набрав чинності 12 травня 2017 року.

 

До органаів ДФС області надійшло 400 тисяч звернень про надання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг

За січень – травень 2017 року до податкових органів Чернігівської області надійшло майже 400 тис. звернень від платників податків для отримання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.

Із загальної кількості адміністративних послуг – 64 відсотка (255,3 тис.) надано через Центри обслуговування платників. Найбільш затребуваною була послуга видачі картки платника податків. За нею звернулося понад 17 тис. осіб. На другому місці послуга надання витягу з реєстру платників єдиного податку – більше 4 тис. послуг.

Також, значну кількість було надано наступних послуг: реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 3,5 тис., реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 2,8 тис., реєстрація платника єдиного податку – 2 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – трохи більше 1 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 0,9 тисяч.

 

Основні тенденції імпортно-експортних операцій в зоні діяльності митниці за 5 місяців

В зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС станом на 1 червня поточного року перебуває на обліку 1 512 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності(ЗЕД).

Із загальної кількості узятих на облік суб’єктів ЗЕД, фактично зовнішньоекономічну діяльність здійснювали 413.

Крім того, такі операції проводили 235 суб’єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку в інших митницях.

Загальний зовнішньоторговельний баланс експортно-імпортних операцій Чернігівської області (за фактурною вартістю товарів) з початку року складає майже 14, 9 млрд. грн., з них експорт становить трохи більше 4 млрд. грн. та імпорт – майже 10, 9 млрд. гривень.

Основними торгівельними країнами-партнерами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій суб’єктами ЗЕД з оподаткованого імпорту є: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Великобританія, Швейцарія та Німеччина. А з загального експорту - Російська Федерація, Республіка Білорусь, Франція, Румунія та Польща.

 

За 5 місяців платники Чернігівщини спрямували на оборону країни понад 93 мільйони гривень

З початку поточного року задля зміцнення національної армії платниками Чернігівської області сплачено до держбюджету понад 93 млн. грн. військового збору. Це суттєво перевищує минулорічний показник. За аналогічний період минулого року було зібрано трохи більше 75 млн. гривень. Про це повідомляють в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернігівській області.

За травень військового збору надійшло більше 19 млн.грн., що майже на 4 млн. грн. більше фактичних надходжень травня 2016 року.

В області налічується 7 тис. юридичних осіб - податкових агентів, які перераховують військовий збір. Найбільшу питому вагу надходжень збору забезпечують податкові агенти, які перебувають на обліку в Чернігівській та Прилуцькій ОДПІ.

ГУ ДФС у Чернігівській області нагадує, що сплата військового збору обов’язкова у випадку, коли виникає податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб. Це слід пам’ятати працедавцям та іншим податковим агентам, яких закон зобов’язує нараховувати і сплачувати відповідні податкові платежі.

 

Громадська рада при ГУ ДФС у Чернігівській області схвалила Положення та сформувала робочі органи

Сьогодні у приміщенні Головного управління ДФС у Чернігівський області відбулося друге засідання Громадської ради. Серед головних питань порядку денного, було прийняття Положення про Громадську раду, формування робочих органів тощо.

На початку засідання одноголосно було затверджено форму офіційного бланку Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Чернігівській області. Далі розглядали Положення, яким керуватиметься у своїй роботі дорадчий орган.

Після обговорення пропозицій що надходили та голосування, Положення було схвалене членами ради без поправок та буде передано на затвердження державному органу.

Третім на порядку денному було питання обрання заступників голови Громадської ради. За поданням голови ради Сергія Калашника, заступниками були обрані Дмитро Адаменко та Олег Кирієнко.

З метою ефективної роботи дорадчого органу, на засіданні було сформовано два фахові комітети: Комітет з питань податкової політики та Комітет з питань протидії корупції.

Відразу після формування Комітетів були обрані їх голови. Комітет з питань податкової політики очолив Дмитро Адаменко, а Комітет з питань протидії корупції – Інна Клименок.

Відтак, згідно щойно схваленого Положення про Громадську раду, до Правління Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області ввійшли: голова ради – Сергій Калашник, заступники та голови Комітетів - Дмитро Адаменко, Олег Кирієнко та Інна Клименок.

На завершення, члени Громадської ради висловили свої пропозиції щодо роботи Комітетів та Правління, а також побажання успіхів та перемог.

 

Травень 2017 року приніс у бюджети Чернігівщини майже 618 мільйонів гривень податків

Бюджети усіх рівнів Чернігівської області у травні 2017 року отримали у доходну частину майже 618 млн.грн. податків і зборів. До відповідного періоду минулого року це на 30 відсотків більше.

В тому числі до державного бюджету зібрано трохи менше 306 млн.грн., зростання до травня минулого року на 43 відс. або на 92 млн.грн за рахунок сплати поточних зобов’язань по рентній платі за користування надрами для видобування вуглеводнів (48 млн.грн.), а також від збільшення надходжень податку на додану вартість (19 млн.грн.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (21 млн.грн.), податку на прибуток (7 млн.грн.).

До бюджетів територіальних громад сплачено майже 312 млн.грн. податків та зборів. Фактичні надходження травня минулого року перевищено на 20 відс. або на 52 млн.гривень за рахунок зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб (майже 56 млн.грн.), єдиного податку (близько 10 млн.грн.), плати за землю (майже 8 млн.грн.).

99 відсотків всієї суми сплачено платниками добровільно і лише 2,4 млн.грн. надійшло податкового боргу та за рахунок контрольно-перевірочної роботи.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області у травні сплачено більше 251 млн.грн. Це на 41 відсоток або на 73 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року.

 

Близько сотні звернень громадян розглянуто фіскальною службою області протягом п’яти місяців

За 5 місяців поточного року до органів ДФС Чернігівської області від громадян надійшло 99 письмових звернень, в тому числі: 1 колективне від трьох громадян та 3 анонімних звернення.

Усі звернення - первинні. Повторних та неодноразових звернень не надходило. Це свідчить про високу якість розгляду звернень та надання вичерпних відповідей громадянам.

За результатами розгляду: надано роз'яснення на 14 звернень, вирішено позитивно - 74, не підлягали розгляду (анонімні) - 3, на стадії розгляду перебуває 8 звернень.

У 88 зверненнях порушувались питання контрольно-перевірочної роботи, сплати податків та зборів, 8 - стосувалось діяльності центральних органів виконавчої влади. Питання праці та заробітної плати порушувались у 3 зверненнях.

Для забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, керівництвом фіскальної служби області проведено 17 особистих прийомів громадян. На особисті прийоми звернулось 10 підприємців, 4 пенсіонери, 2 працівники та 1 безробітний.

Під час особистих прийомів порушувались питання плати за землю, єдиного податку, єдиного соціального внеску, відмови в отриманні реєстраційного номера облікової картки платника податків, ухилення від сплати податків.

Усім заявникам надані своєчасні та кваліфіковані відповіді.

 

За рахунок сплати податків платниками Чернігівщини бюджети збагатились майже на 3 млрд. гривень

У Головному управлінні ДФС області повідомили, що у січні-травні поточного року до бюджетів усіх рівнів платниками Чернігівської області сплачено більше 2,8 млрд. грн. податків і зборів.

До державного бюджету надійшло 1332 млн. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року приріст сплачених сум становить 43 відс. або 401 млн.гривень. Здебільшого таке зростання спостерігається за рахунок збільшення надходжень рентної плати за користування надрами (у 2,1 рази або на 145 млн.грн.), податку на додану вартість (у 1,5 рази або на 145 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (у 1,3 рази або на 106 млн.грн.).

До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено понад 1,5 млрд. гривень. До рівня 5-ти місяців минулого року надходження зросли на 34 відс. або на 380 млн.гривень. Збільшення доходів територіальних громад відбулось за рахунок приросту сплати податку на доходи фізичних осіб (у 1,4 рази або на 274 млн.грн.), земельного податку (у 1,3 рази або на 52 млн. грн.), єдиного податку (у 1,6 рази або на 75 млн.грн.).

Четверту частину всіх надходжень (369 млн.грн.) забезпечили організації та установи сфери державного управління, освіти, культури та охорони здоров’я. Значні суми податків у місцеві бюджети сплатили сільськогосподарські підприємства (19 відс. або 286 млн.грн.), промислові підприємства (більше 15 відс. або 202 млн.грн.), а також підприємці та громадяни, що сплачують податок на майно (14 відс. усіх сплачених до бюджетів податків – 208 млн.грн.). Підприємства торгівлі та громадського харчування забезпечили трохи більше 8 відс. доходів місцевих бюджетів (127 млн.грн.), лісогосподарські підприємства – майже 4 відс. (53 млн.грн.), будівельні організації – більше 1 відс. (22 млн.грн.).

Єдиного внеску на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування надійшло понад 1 млрд. гривень. Це на 34 відс. або 303 млн. грн. більше відповідного минулорічного періоду.

 

До органів ДФС області надійшло 59 запитів на отримання публічної інформації

Як повідомили у відділі обслуговування платників податків Головного управління ДФС у Чернігівській області, 37 запитів (63 відс.) надійшло від фізичних осіб, 22 (37 відс.) - від юридичних осіб та громадських організацій.

Переважну кількість запитів надали платники податків м. Чернігова. Переважно запитувачів цікавила інформація стосовно розбіжностей між податковим кредитом та податковими зобов’язаннями, щодо результатів проведених перевірок, надання роз’яснень та довідок про заробітну плату для перерахування пенсії.

Усі запити були вчасно опрацьовані та у встановлений чинним законодавством термін, платники отримали інформацію яка їх цікавила.


19.05.2017

Податківці провели опитування щодо діяльності Центрів обслуговування платників

Відвідувачі Центрів обслуговування платників, що звертались з метою подання звітності, отримання адміністративних, інформаційних послуг та за консультаціями, дали позитивну оцінку роботі Центрів, а також підтвердили оперативність реагування податківців на зауваження та пропозиції.

Загалом, з початку року відвідувачі залишили 41984 позитивні відповіді на поставлені запитання. Скаржитись на неправомірні дії працівників ЦОП та якість наданих ними послуг платникам, які були опитані впродовж січня - квітня, не доводилось.

Респонденти задоволені електронними сервісами, наявністю зручних засобів для комунікації та графіком роботи Центрів. Обслуговування у ЦОП платники визнали оперативним та якісним.

Завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ, процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що у квітні почав працювати Реєстр заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Формування Реєстру здійснюється автоматично на підставі повідомлень Державної фіскальної служби та Казначейства. Дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб сайті Міністерства фінансів України.

Завдяки цьому суб’єкти господарювання в режимі он-лайн можуть відслідкувати всю процедуру відшкодування – від подачі заявки до зарахування коштів на рахунок.

Так, першими відомостями у Реєстрі були суми ПДВ по декларації за лютий 2017 року. Платниками Чернігівщини до повернення на рахунки було заявлено 137,3 млн. грн. податку на додану вартість. Усі суми суб’єкти господарювання отримали у квітні в рамках законодавчих процедур за результатами камеральних перевірок поданої звітності.

Таким чином зроблено іще один важливий крок до виключення впливу людського фактору на процеси адміністрування податків.

 

Головне управління ДФС в області інформує, що змінено форму Податкової декларації екологічного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 1177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2017 за № 116/29984 (далі - Наказ № 1117) (набрав чинності з 21 лютого 2017 року) затверджені зміни до форми Податкової декларації екологічного податку (далі-Декларація), а саме: викладено у новій редакції Додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)» до Декларації.

Так, раніше діючий додаток доповнено рядками 4.2.1.2.4, 4.2.2.2.4, 4.3.1.2.4, 4.3.2.2.4, які мають назву «коригуючий коефіцієнт» оскільки податкові зобов'язання з екологічного податку у частині екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) стосовно накопичених до 1 квітня 2009 року відходів обчислюються із застосуванням коригуючого коефіцієнта.

Згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, додаток 4 до Декларації за І квартал 2017 року подається за старою формою, а за II квартал та наступні податкові періоди подається за новою формою, затвердженою Наказом № 1177.

 

Як правильно заповнювати реквізити розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води роз’яснюють фахівці фіскальної служби

Зокрема йдеться про позначення коду водного об’єкта при заповнення реквізитів розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (далі - Розрахунок) додатка 5 до Податкової декларації з рентної плати.

У Головному управлінні ДФС в області пояснили, що розрахунок заповнюється платниками рентної плати за спеціальне використання води, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі), та використовують воду для потреб рибництва (далі - платник).

Заповнення рядка 6 Розрахунку платниками здійснюється із застосуванням Кодифікації водних об'єктів за типом водного об'єкта та напрямом використання води згідно з розділом IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) відповідно до додатка 16 до Декларації.

При цьому при декларуванні податкових зобов'язань з Рентної плати для кожного типу водного об'єкта, зазначеного у рядку 6 Розрахунку, відповідно до додатка 16 до Декларації складається окремий Розрахунок.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води з водних об'єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об'єктів загальнодержавного значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають код:

«1.1.1»- для поверхневих водних об'єктів;

«1.1.3»- для підземних водних об'єктів.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води з водних об'єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об'єктів місцевого значення, у рядку 6 Розрахунку зазначають код:

« 1.2.1 » - для поверхневих водних об'єктів;

«1.2.3» - для підземних водних об'єктів.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води зі змішаних джерел водопостачання, які формуюються (наповнюються) як з поверхневих, так і 'підземних водних об'єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об'єктів загальнодержавного значення (далі - змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, керуючись п. 255.10 ст. 255 Кодексу, складають стільки Розрахунків до Декларації, скільки водних об'єктів входять до складу таких змішаних джерел із зазначенням у рядку 6 кодів:

«1.1.2» - у частині обсягів води, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача;

«1.1.4» - у частині обсягів води, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, величина якої визначається у технічній документації первинного водокористувача.

Для аналогічного випадку у разі використання платниками води зі змішаних джерел водопостачання, які формуюються (наповнюються) як з поверхневих, так і підземних водних об'єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об'єктів місцевого значення у рядку 6 Розрахунку зазначаються коди «1.2.2» та «1.2.4» відповідно.

Платники, які використовують воду загальнодержавного значення, яка входить до складу напоїв, у рядку 6 Розрахунку зазначають код водного об'єкта:

«2.1.1» - у разі використання води виключно з поверхневих водних об'єктів;

«2.1.3» - у разі використання води виключно з підземних водних об'єктів;

«2.1.2» - у разі використання води з поверхневих водних об'єктів, з яких формуються змішані джерела водопостачання;

«2.1.4» - у разі використання води з підземних водних об'єктів, з яких формуються змішані джерела водопостачання.

Для аналогічного випадку у разі використання водокористувачами води, яка входить до складу напоїв, з водних об'єктів місцевого значення застосовуються коди водних об'єктів «2.2.1», «2.2.3», «2.2.2» та «2.2.4» відповідно.

Наприклад, Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомило, що водні ресурси, з яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення для цілей центрального водопостачання, визначаються у такому відсотковому співвідношенні:

підземні води - 1,58 відс.,

басейн річки Сіверський Донець - 76,48 відс.,

басейн річки Дніпро (канал Дніпро-Донбас) - 21,94 відсотка.

Таким чином, платник Рентної плати, який використовує воду з центрального водопостачання, за звітний (податковий) період подає Декларацію та три Розрахунки до неї, у яких у рядку 6 Розрахунку зазначає коди:

підземні води -«1.1.4»,

басейн річки Сіверський Донець — «1.1.2»,

басейн річки Дніпро (канал Дніпро-Донбас) -«1.1.2».

При цьому об'єкт оподаткування Рентної плати за кожним типом водного об'єкта обчислюється із урахуванням відсоткового співвідношення та відповідної ставки Рентної плати, визначеної відповідно до п. 255.5 ст. 255 Кодексу.

 

Про застосування коефіцієнта рентабельності

На офіційному веб-сайті ДФС розміщено лист Державної комісії України по запасах корисних копалин щодо визначення тимчасового (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для застосування під час обчислення податкових зобов'язань з Рентної плати у 2017 році, розмір якого становить:

для нафтогазодобувних підприємств - 0,87,

для всіх інших гірничих підприємств - 0,22.

З огляду на викладене, застосування коефіцієнта рентабельності при обчисленні податкових зобов'язань з Рентної плати гірничими підприємствами, наприклад, у випадку видобування підземних вод здійснюється таким чином:

- у разі, якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду - платник Рентної плативідповідно до п.п. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та має протокол затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища), державна експертиза яких виконана у порядку, визначеному Положенням про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 року № 865 (далі - Положення) після 2012 року, застосовує коефіцієнт рентабельності, який визначено у такому протоколі затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища);

- у разі, якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду та має протокол затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища) державна експертиза яких у порядку визначеному Положенням виконана до 2012 року, застосовує коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який відповідає величині 3 (трьох) облікових ставок Національного банку України, що діяли у податковому (звітному) періоді;

- у разі якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду з метою геологічного вивчення, у тому числі на етапі дослідно-промислової розробки, та не має протоколу затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища), оскільки геологічне вивчення такого родовища або частини родовища ще не завершено у встановлений спеціальним дозволом на користування надрами термін виконання державної експертизи, або якщо підприємство добуває підземну воду на підставі дозволу на спеціальне водокористування із вилученням води з підземного водного об'єкта - платник Рентної плати відповідно до п.п. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Кодексу та погодження Державної служби геології та надр України до зазначеного дозволу на спеціальне водокористування не містить вимог щодо обов'язкового геологічного вивчення такого родовища або частини родовища із оцінкою та захистом запасів корисних копалин такого родовища або частини родовища шляхом виконання державної експертизи у порядку визначеному Положенням, обчислює податкові зобов'язання з Рентної плати із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого Державною комісією України по запасах корисних копалин для відповідного податкового року, опублікованого органами ДФС на офіційному веб-сайті.

 

Головне управління ДФС звертає увагу на новації при реєстрації платником ПДВ

Про зміни у податковому законодавстві, спрямовані на спрощення процедури реєстрації платником ПДВ, розповіли фахівці Головного управління ДФС у Чернігівській області.

19 березня 2017 року набрав чинності оновлений Порядок обліку платників податків і зборів та оновлене Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі - Положення), зміни до яких внесено наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125.

Зокрема, внесено зміни до Положення: у разі добровільної реєстрації платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише перший аркуш заяви, два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів майна.

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, у випадку якщо обсяги оподатковуваних операцій є меншими від суми (1 млн. грн.) встановленої ст. 181 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), реєстраційна заява подається згідно з п. 183.3 ст. 183 ПКУ не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У заяві можна зазначити бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку на додану вартість, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

Якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день. (п. 183.6 ст. 183 ПКУ)

Крім того, ПКУ визначено, що особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, зокрема, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів, які підлягають оподаткуванню, нарахована такій особі протягом останніх 12-ти місяців, перевищує 1 млн. гривень.

Форма заяви про реєстрацію платників ПДВ, порядок її подання, а також порядок реєстрації платником ПДВ затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість».

Заява подається особисто фізичною особою або безпосередньо керівником чи представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи (п.183.7 ст.183 ПК). Тобто має бути паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а для керівника юридичної особи (наказ на призначення) для представника (довіреність).

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

• у паперовому вигляді особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

• в електронній формі засобами електронного зв'язку (із використанням Єдиного вікна подання електронної звітності або через Електронний кабінет платника);

• під час реєстрації бізнесу як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

Строк реєстрації платником ПДВ складає 3 робочі дні. У разі відсутності підстав для відмови контролюючий орган протягом 3 робочих днів після надходження заяви реєструє особу платником ПДВ. Документальним підтвердженням реєстрації платника ПДВ є витяг, який видається у разі потреби на підставі відповідного письмового запиту від даної особи.

Звертаємо увагу, що контролюючий орган може відмовити у реєстрації особи як платника ПДВ (п. 183.8 ст. 183 ПКУ), якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа:

• або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1, п. 182.1 та п. 183.7 ПКУ,

• або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі ст. 184 ПКУ,

• якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені п. 183.1, 183.3 - 183.7 ПКУ.

Якщо у заяві не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дні, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то протягом 3 робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Нагадуємо про можливість подати нову заяву з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписки податкових накладних.

Враховуючи вищезазначене, ГУ ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що правильне заповнення заяви 1-ПДВ, з дотриманням вимог та строків діючого законодавства, є запорукою своєчасної реєстрації платником ПДВ, безперешкодної реєстрації податкових накладних, своєчасного подання податкових звітів з ПДВ, а відповідно і успішного ведення бізнесу та партнерських відносин з контролюючими органами.

 

Про надання органами ДФС області комплексу адміністративних, консультативних та інформаційних послуг

За січень – квітень 2017 року до органів ДФС Чернігівської області надійшло понад 332 тис. звернень від платників з метою отримання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.

Із загальної кількості адміністративних послуг – 66 відсотків (217тис.) надано через Центри обслуговування платників. За даними відділу обслуговування платників податків, найбільш популярною була послуга видачі картки платника податків. Нею скористалися майже 14 тис. осіб. На другому місці послуга надання витягу з реєстру платників єдиного податку – надано майже 4 тис. послуг.

Також, значну кількість було надано наступних послуг: реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 3,2 тис., Реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 2,1 тис., реєстрація платника єдиного податку – 1,8 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 0,9 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 0,7 тисяч.

 

Чернігівською митницею ДФС перераховано у квітні до держбюджету 452 млн. гривень

Обсяги надходжень митних платежів до держбюджету у квітні склали близько 452 млн. гривень. У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що очікувані показники за місяць перевиконано на 15 відсотків (59,2 млн. грн.).

Загалом імпортні операції протягом квітня здійснювали понад 190 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, майже половина яких - 95 - з інших регіонів.

Найбільше платежів було сплачено при митному оформленні мінеральних добрив, тютюнової сировини, тютюну промислового виробництва, пневматичних гумових шин, тракторів, кам’яного вугілля, паперу та картону некрейдованого, пива солодового, тощо.

Заходи з контролю за митною вартістю, класифікацією товарів та визначенням країни походження забезпечили додаткові надходження бюджету у сумі близько 9 млн. гривень.

 

Обсяг зовнішньоторговельних операцій, митне оформлення яких здійснювалось Чернігівською митницею ДФС, за 4 місяці склав 11,8 млрд. гривень

Протягом січня-квітня обсяг зовнішньоторговельних операцій, митне оформлення яких здійснювалось Чернігівською митницею ДФС, склав (за фактурною вартістю товарів) 11,8 млрд. гривень. З них 2,9 млрд. грн. становить експорт товарів та 8,8 млрд. грн. – імпорт. Це за вартісними показниками на 24 відс. та за ваговими - на 29 відс. більше ніж за відповідний період минулого року.

У митниці повідомили, що за 4 місяці оформлено понад 20 тисяч митних декларацій. Це на 18 відсотків більше ніж в аналогічному періоді минулого року. При цьому, в режимі експорту оформлено 5 267 декларацій (на 12 відс. більше ніж у 2016), у режимі імпорту – 9 578 (на 34 відс. більше ніж у 2016).

Найбільшу питому вагу у товарообігу оподаткованого імпорту у зоні діяльності Чернігівської митниці мають міндобрива, трактори, тютюн, насіння кукурудзи, фільтропалички для виробництва сигарет, ацетатний джгут для виробництва ацетатних фільтрів.

Основу експорту складають шпалери, частини системи насування, яка призначена для переміщення конструкцій арки з зони будівництва в зону розташування Нового Безпечного Конфайнмента (НБК) на об'єкті «Укриття», заготовки верхньої частини взуття, сигарети з фільтром із тютюну, молоко згущене з цукром, кукурудза, лісоматеріали, частини меблів (металеві), багатожильний кабель.

 

При переміщенні валюти через кордон дотримуйтесь норм законодавства

До цього вкотре закликають у Чернігівській митниці ДФС. Співробітники управління боротьби з митними правопорушеннями повідомили, що нещодавно у пункті пропуску «Сеньківка» митниками спільно з прикордонниками було виявлено велику суму іноземної валюти, яку 27-річний громадянин приховав від митного контролю.

Порушення викрили під час здійснення контролю автобуса сполученням Ізмаїл-С.Петербург. Саме один з пасажирів, що прямував за межі України, приховав на тілі за допомогою еластичного поясу 50 000 доларів США. Пояснив свої дії тим, що прагнув таким чином зберегти гроші. Проте, вийшло навпаки…

У митниці пояснили, що згідно законодавства громадянам (фізичним особам-резидентам) дозволено вивозити за межі України готівку у сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро. При цьому обов’язковою умовою є письмове декларування валюти митному органу у повному обсязі та наявність документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), та квитанції про проведення валютно-обмінної операції з цією готівкою (якщо така мала місце), виключно на ту суму, що перевищує 10000 євро.

Співробітники митниці за даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції даної статті передбачають штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів (безпосередніх предметів порушення митних правил) з їх конфіскацією. Валютні кошти та еластичний пояс вилучені. Рішення по даній справі буде приймати суд.

 

Завдяки фахівцям ГУ ДФС у Чернігівській області до бюджету повернуто близько 70 тисяч гривень ПДВ

Управлінням аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку товариства «М». Товариство-імпортер ввозило на митну територію України товари широкого вжитку, зокрема канцелярське приладдя, вироби з дерева, арматуру побутову для трубопроводів, вироби будівельні з пластмас, прилади електричні тощо.

У ході перевірки встановлено, що товариство «М» здійснило продаж імпортованих товарів на території України платникам ПДВ, але частково за цінами нижчими ціни придбання. Це суперечить нормам Податкового кодексу України, відповідно до якого база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижче ціни придбання таких товарів. В результаті такої, потенційно збиткової для підприємства операції, бюджет недоотримав близько 70 тис. грн. податку на додану вартість.

За результатами перевірки товариству «М» донараховано відповідну суму ПДВ. Платником податків визнано правомірність проведення донарахувань та в повному обсязі сплачено до бюджету донараховану суму.


12.05.2017

При реалізації складних побутових товарів необхідно застосовувати касові апарати

Відповідна норма починає діяти з 8 травня поточного року і сприятиме посиленню захисту прав споживачів, зокрема щодо проведення гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів.

Про це повідомив присутнім під час брифінгу начальник управління аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області Євгеній Шульга.

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №231.

Євгеній Шульга підкреслив, що починаючи з 8 травня застосовувати РРО (касові апарати) у разі продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні як платники єдиного податку першої групи, які провадять діяльність на ринках, так і єдиноподатники другої і третьої груп незалежно від обсягу річного доходу. Для них визначальною умовою для застосовування РРО є реалізація відповідного виду товарів, а саме — технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

До Переліку груп технічно складних побутових товарів увійшли вісім груп товарів. Це:

1. Група 73 «Вироби з чорних металів».

2. Група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини».

3. Група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя».

4. Група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання».

5. Група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя».

6. Група 91 «Годинники всіх видів та їх частини».

7. Група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя».

8. Група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Виконуючий обов’язки начальника відділу фактичних перевірок та контролю за готівковими операціями управління аудиту Валерій Коваль звернув увагу платників податків, які торгують даним видом товарів, що крім застосування РРО їм необхідно буде вести відповідну книгу обліку, на титульній сторінці якої, є покрокова інструкція щодо її ведення. Він також наголосив, що платники можуть отримати додаткові роз’яснення з даного питання, зателефонувавши до відділу (за тел. 652-357 та 652-375).

Відповідальність за незастосування РРО суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту передбачено ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР (із змінами та доповненнями).

 

Головне управління звертає увагу, що 1 липня закінчується термін формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу, що згідно змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 195 до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» 01.07.2017 року закінчується термін формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України та надати копії таких документів контролюючому органу, на обліку в якому вони знаходяться.

Відповідно ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року, а релігійні організації – після 1 січня 2018 року.

 

До уваги керівників неприбуткових установ та організацій

Державна фіскальна служба України з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій повідомляє.

31 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440» (далі - Постанова № 195).

Зазначеним нормативно-правовим актом постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі - Постанова № 440) та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі - Порядок) приведено у відповідність до законів України від 15 травня 2003 року № 755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон № 755) та від 06 жовтня 2016 року № 1667-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі - Закон № 1667), а також від 21 грудня 2016 року № 1797-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі - Закон № 1797).

Роз'яснення щодо умов та порядку включення контролюючими органами неприбуткових організацій до Реєстру було надано листом ДФС від 25.08.2016 №28602/7/99-99-15-02-01-17 про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, який оприлюднено на офіційному Веб-порталі ДФС.

 

Щодо змін, внесених до Постанови № 440

Законами № 1797 та № 1667 було внесено зміни до пункту 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема:

термін приведення неприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із вимогами Кодексу та подання копій таких документів до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;

тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Таким чином, у пункті 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 1 січня 2017 р., замість якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов'язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами Кодексу у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX Кодексу.

Відповідно ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року, а релігійні організації - після 1 січня 2018 року.

 

Щодо змін, внесених до Порядку:

В частині реєстрації та включення неприбуткових організацій до Реєстру

- Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, пунктом 133.4 статті 133 Кодексу. Таким чином, включенню до нового Реєстру підлягають неприбуткові організації, що відповідають вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.

Постановою № 195 уточнено редакцію абзацу першого пункту 4 Порядку та викладено її у такій редакції:

«До Реєстру включаються неприбуткові організації - юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ».

- У пункті 4 Порядку також враховано положення останнього абзацу, яким було доповнено підпункт 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу та відповідно до якого новостворені установи та організації, які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

- Підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (в редакції, що діє з 01.01.2017) було конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня. Ці зміни також враховано у Порядку (пункти 6, 7, 14) та у формі Реєстраційної заяви № 1-РН.

Зокрема, пункт 6 Порядку доповнено положенням, згідно з яким неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, разом із реєстраційною заявою за формою № 1-РН подають засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Слід зазначити, що підпунктом 17 пункту 2 статті 9 Закону № 755 передбачено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування. При цьому оприлюднення саме документа, який підтверджує включення неприбуткової організації до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня (наприклад, рішення, протокол зборів тощо), положеннями Закону № 755 не передбачено. Отже, Порядком встановлено необхідність надавати контролюючому органу паперову засвідчену копію такого документа. При цьому копії установчих документів, які оприлюднені на порталі електронних сервісів, у паперовому вигляді неприбуткові організації не зобов'язані надавати до контролюючих органів.

- Внесено зміни до пункту 7 Порядку: з нього виключено абзац п'ятий, який стосувався наявності в установчих документах положення щодо умов використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Внаслідок цього пункт 7 Порядку приведено у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

При цьому пункт 7 Порядку доповнено такими положеннями:

для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (відповідні зміни були внесені Законом № 1667);

положення абзаців третього і четвертого цього пункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не поширюється на бюджетні установи (відповідно до змін, внесених Законом № 1797).

 

В частині ведення Реєстру контролюючим органом

До пункту 10 Порядку внесено редакційні зміни, а саме викладено у логічному порядку послідовність дій контролюючого органу, що стосуються формування та ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Контролюючий орган здійснює:

прийом реєстраційних заяв та перевірку наданих документів;

прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

внесення відповідної інформації до Реєстру;

контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.

 

В частині внесення змін до Реєстру

У пункті 14 Порядку збільшено з 10 робочих до ЗО календарних днів термін для подання контролюючому органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє. Нагадуємо, що така заява подається в порядку, встановленому пунктом 6 Порядку.

Звертаємо увагу, що таке збільшення терміну для подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі неприбуткових установ та організацій у разі, коли мали місце відповідні зміни, але не поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.

Усі інші реєстраційні процедури, зокрема внесення змін до облікових даних платників податків, здійснюються у порядку, встановленому Законом № 755 та Кодексом.

 

В частині виключення неприбуткових організацій із Реєстру

З урахуванням змін, внесених до Кодексу Законом № 1667, було внесено зміни до пункту 16 Порядку, якими конкретизовано підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру.

Таким чином, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;

за ініціативою неприбуткової організації.

Крім того, викладено у новій редакції пункт 17 Порядку, у якому наведено чіткий перелік встановлених Кодексом підстав виключення неприбуткової організації з Реєстру та відповідні дати скасування ознаки неприбутковості.

Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

 

Щодо змін у додатках до Порядку

Додатки до Порядку, а саме форми Реєстраційної заяви та Рішення контролюючого органу, не зазнали суттєвих змін. До них внесено лише окремі уточнення.

У додатку 1 до Порядку (Реєстраційна заява платника податку, форма № 1- РН) викладено в новій редакції примітку 2 (щодо неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону).

У додатку 2 до Порядку (Рішення контролюючого органу):

перелік рішень, що приймаються контролюючим органом за результатами розгляду документів платника, приведено у відповідність із пунктом 8 Порядку;

виключено посилання на підпункт 133.4.5, оскільки контролюючий орган приймає відповідне рішення стосовно неприбуткової організації на підставі положень пункту 133.4 статті 133 Кодексу в цілому.

 

Порушення норм податкового законодавства веде до штрафних санкцій

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу суб’єктів господарювання на необхідності дотримання під час здійснення господарської діяльності вимог п. 12 та п 13 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо ведення у встановленому законодавством порядку обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, а також продажу лише тих товарів (послуг), що відображені в обліку.

Крім того, сума готівкових коштів на місці проведення розрахунків повинна відповідати сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій. А у випадку використання розрахункової книжки – відповідати загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Необхідно зазначити, що такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Попереджаємо, що невиконання зазначених вищевказаних вимог призводить до застосування штрафних (фінансових) санкцій.

В результаті проведених ГУ ДФС області контрольно-перевірочних заходів, з початку року до порушників застосовано фінансових санкцій на суму що перевищує 30 тис. гривень.

 

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з готівкою!

Державна фіскальна служба України звертає увагу керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою.

Зокрема, почастішали випадки встановлення в ході перевірок порушення вимог чинного законодавства в частині оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств, а саме – відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її оприбуткування у касі підприємства тощо.

Обов’язковість підписів та інші вимоги до порядку оформлення касових операцій та документів встановлені пунктом 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320.

Крім того, продовжують фіксуватися випадки несвоєчасного (не у день надходження) оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі – порядок та вимоги щодо оприбуткування та видачі готівкових коштів визначені пунктом 2 Положення. Так, згідно з підпунктом 2.6 пункту 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

Також збільшується кількість випадків порушення порядку ведення обліку товарів, що знаходяться у продажу, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через мережу автозаправних (автогазозаправних) станцій (пунктів), зокрема відсутність змінного звіту оператора АЗС за формою 17-НП.

Обов’язковість ведення та наявність такого звіту передбачено вимогами Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281/171/578/155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за № 805/15496.

За наведені порушення згідно з чинним законодавством до суб’єктів господарювання передбачена відповідальність у вигляді значних сум штрафних (фінансових) санкцій (двох- та п’ятикратному розмірах).

Просимо платників податків взяти до уваги зазначену інформацію та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, яке регулює питання обігу готівки та обліку товарів, які знаходяться у продажу.

 

Понад 1,6 мільярдів гривень податків та зборів сплачено до бюджетів платниками Чернігівщини у І кварталі 2017 року

У січні-березні 2017 року до бюджетів усіх рівнів від платників Чернігівської області надійшло більше 1,6 млрд. грн. податків і зборів. У порівнянні з І кварталом минулого року надходження зросли на третину або на 430 млн. гривень.

До державного бюджету зібрано 728 млн. грн. і перевищено надходження відповідного періоду 2016 року на 30 відс. або на 170 млн. гривень. Значно зросла сплата податку на додану вартість (у 1,6 рази або на 110 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (у 1,4 рази або на 230 млн. грн.), частини прибутку державних підприємств, що вилучається до державного бюджету (у 3,1 рази або майже на 7 млн.грн.).

До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено більше 887 млн.грн. До рівня січня-березня минулого року надходження зросли на 42 відс. або на 261 млн.грн. В тому числі значний приріст спостерігається по податку на доходи фізичних осіб (у 1,5 рази або на 164 млн.грн.), земельному податку (на третину або на 36 млн.грн.), єдиному податку (у 1,7 рази або на 54 млн.грн.).

Прийняті місцевими радами бюджетні призначення у частині податків і зборів виконані більш ніж на 126 відсотків, зібрано більше на 186 млн. гривень.

Найбільш значущий вклад у наповнення бюджетів територіальних громад у І кварталі 2017 року забезпечили організації та установи державного управління, культури, освіти та охорони здоров’я – майже 24 відс. (210 млн.грн.).

Сільськогосподарськими підприємствами сплачено 173 млн.грн. податків (19,6 відс. доходів місцевих бюджетів), лісогосподарськими – 31 млн.грн. (3,5 відс.).

Доля підприємств торгівлі та громадського харчування у наповненні бюджетів територіальних громад складає 8,9 відс. (78 млн.грн.), добувної, обробної промисловості – 10,6 відс. (93 млн.грн.), виробництва та постачання енергоносіїв та води – 5,3 відс. (47 млн.грн.).

Фізичні особи (в тому числі підприємці) сплатили до місцевих бюджетів понад 122 млн. гривень (майже 14 відс. доходів бюджетів).

 

Малий та середній бізнес у І кварталі 2017 року до бюджетів Чернігівщини сплатив майже 889 млн. грн. податків

У І кварталі 2017 року суб’єктами господарювання середнього і малого бізнесу сплачено до бюджетів Чернігівщини майже 889 млн. грн., чим забезпечено понад 55 відс. загальної суми надходжень.

По платежах державного бюджету представниками середнього бізнесу сплачено 262 млн. грн. податків і зборів (36 відс. доходів бюджету), малого бізнесу та мікропідприємництва – 179 млн. грн. (24,6 відс.).

По платежах місцевих бюджетів суб’єктами середнього підприємництва сплачено 208 млн. грн. (23,6 відс. загальної суми). Ще понад 27 відс. надходжень - 239 млн. грн. - забезпечено представниками малого бізнесу, з них юридичними особами сплачено 120 млн. грн., підприємцями, самозайнятими особами та платниками податку на майно – 119 млн. грн.).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вклад малого бізнесу у наповнення бюджетів територіальних громад зріс у 1,5 рази або на 83 млн. гривень. Цьому сприяли зміни у законодавстві у частині зростання рівня мінімальної заробітної плати та ставок окремих податків і зборів.

Внесок суб’єктів господарювання середнього підприємництва у наповнення місцевих бюджетів у порівнянні до відповідного періоду минулого року залишився майже на рівні, а сума сплачених податків збільшилась у 1,4 рази або на 59 млн. гривень.

Місцеві бюджети наповнювались за рахунок надходжень від середнього бізнесу: у Срібнянському районі – майже на 73 відс., Ічнянському – 50 відс., Н Сіверському – понад 46 відс. та Носівському - 40 відсотків, а у містах обласного значення - від 12,8 відс. у Прилуках до 29,5 відс. у Н-Сіверському.

Більше третини усіх сплачених до місцевих бюджетів податків суб’єкти малого бізнесу та мікропідприємництва забезпечують у 4-х районах області: Менському, Коропському, Сосницькому та Городнянському. У містах обласного значення цією ж категорією платників забезпечено близько 30 відс. доходів територіальних громад: у Чернігові – понад 94 млн. грн., Прилуках – майже 16 млн. грн., Ніжині – понад 14 млн. грн., Н Сіверському – майже 3 млн.гривень.

 

На Чернігівщині митники та прикордонники спрощують формальності на кордоні

Про це, зокрема, йшлося під час спільної наради за участю керівництва ДФС та Державної прикордонної служби, керівників митниць та регіональних управлінь Держприкордонслужби в областях.

Одним із пунктів пропуску на українському кордоні, що задіяні у здійсненні пілотних проектів, є «Нові Яриловичі». З листопада минулого року тут впроваджуються передові заходи, спрямовані на покращення сервісу, спрощення процедур та скорочення часу митного оформлення під час перетину кордону. Відтак оформлення у пункті пропуску здійснюється з дотриманням принципу «однієї зупинки» для громадян. Це стало є можливим завдяки взаємоінтеграції інформаційних систем прикордонників та митників, встановленню єдиних автоматизованих робочих місць, а також проведенню спільного візуального огляду транспортних засобів та ідентифікації осіб на смузі руху.

Завдяки цим заходам забезпечено більш комфортні умови для громадян: транспортний засіб робить лише одну зупинку у пункті пропуску, а пасажири і водій проходять митний та прикордонний контроль, не виходячи з нього. Це нововведення є особливо актуальним у періоди складних погодних умов, а також для тих громадян, які прямують через кордон разом з дітьми та літніми людьми.

Під час наради також було наголошено, що Державна фіскальна служба України створить максимально сприятливі умови для проходження митних формальностей іноземними учасниками та гостями пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який у травні відбудеться у Києві.

 

Чергову схему ухилення від оподаткування викрито працівниками Головного управління ДФС у Чернігівській області

У рамках кримінального провадження та згідно ухвали слідчого судді Новозаводcького райсуду м. Чернігова підрозділами аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області було проведено документальну позапланову виїзну перевірку підприємства «Н». Предметом перевірки були взаємовідносини у 2014-15 роках підприємства «Н» з підприємствами «А» та «Б», що мали ознаки фіктивності та входили до складу «конвертаційного центру».

Перевіркою встановлено, що контрагенти надавали послуги з перевезення вантажів підприємству «Н», яке діяло виключно з метою мінімізації податкових зобов'язань податку на прибуток та ПДВ. Для виконання послуг з перевезення вантажів залучались фізичні особи-підприємці, фізичні особи з власними вантажними автомобілями, з якими підприємство розраховувалось готівкою, а первинні бухгалтерські документи оформлялися з підприємствами «А» та «Б».

У результаті незаконних дій підприємством «Н» було занижено нарахування податків на загальну суму понад 1 млн. грн., в т.ч 354 тис. грн. податку на прибуток та майже 1 млн. грн. податку на додану вартість.

Матеріали перевірки передано до правоохоронних органів.

 

На Чернігівщині сума надходжень до бюджетів усіх рівнів з початку року вже перевищила 2,2 млрд. гривень

В Головному управлінні ДФС в області повідомили, що у січні-квітні 2017 року до бюджетів усіх рівнів Чернігівської області сплачено більше 2,2 млрд. грн. податків і зборів. У порівнянні до відповідного минулорічного періоду надходження зросли на 40 відсотків або на 638 млн. гривень.

До державного бюджету зібрано 1026 млн. грн. і перевищено надходження відповідного періоду 2016 року на 43 відс. або на 309 млн. гривень. Значно зросли сплачені до бюджету суми податку на додану вартість (у 1,5 рази або на 125 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (у 1,3 рази або на 85 млн. грн.), рентної плати за користування надрами (у 1,8 рази або на 96 млн. грн.).

До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено майже 1,2 млрд. гривень. До рівня січня-квітня минулого року надходження зросли на 38 відс. або на 328 млн. гривень. У тому числі значний приріст спостерігається по податку на доходи фізичних осіб (у 1,4 рази або на 219 млн. грн.), земельному податку (на 30 відс. або на 44 млн. грн.), єдиному податку (у 1,6 рази або на 65 млн. грн.).

Єдиного внеску на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування сплачено 949 млн. грн., що на 32 відс. або 229 млн. грн. більше минулого року.

 

При Головному управлінні ДФС у Чернігівській області сформовано нову Громадську раду

Попередня Громадська рада при Головному управлінні ДФС в області плідно працювала протягом 2-х попередніх років – з березня 2015-го. За цей час представники громадських організацій, що входили до її складу, та керівництво фіскального органу спільними зусиллями досягли конструктивної співпраці, налагодили дієву комунікацію та взаєморозуміння. Про це зазначив керівник Головного управління, висловивши громадським діячам подяку за активну позицію та, звертаючись до присутніх, підкреслив важливість подальшої роботи у форматі такого ж відкритого діалогу заради спільної мети - сприяння розвитку бізнесу у регіоні.

На установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради було делеговано 35 членів громадських організацій області. Усі вони були обрані одноголосно.

Під час першого засідання, що відбулося після затвердження складу нової ради, було обрано голову Громадської ради. Шляхом відкритого голосування обрали Сергія Калашника, який очолював попередню раду. Це також є яскравим підтвердженням, що громадськість позитивно оцінює діяльність, злагодженість та результативність дій попереднього складу дорадчого органу.

Наразі активні члени Громадської ради напрацьовують пропозиції до Положення, затвердження якого має відбутися під час наступного засідання, яке планують провести наприкінці травня.

 

Чернігівські митники викрили, що під виглядом «кустарних виробів» за межі України намагалися вивезти понад 40 тисяч товарів широкого вжитку

Факт приховування від митного контролю великої кількості товарів широкого вжитку викрили на Чернігівській митниці ДФС. Вантажний автомобіль з товаром слідував з Івано-Франківської області до РФ. Автомобіль затримали у пункті пропуску «Сеньківка» і направили до Чернігова для здійснення поглибленого митного огляду.

Згідно товаросупровідних документів в автомобілі знаходився вантаж «кустарні вироби» у кількості – 1586 вантажних місць, вагою брутто – 13510,5 кг. Проте при перевірці виявили, що фактично загальна кількість вантажних місць складає – 1761, а це на 175 місць більше ніж заявлено.

Серед не задекларованого вантажу були предмети церковного використання (лампадки, ладан, одяг для служіння, натільні хрестики), прикраси (біжутерія), одяг та аксесуари для наречених, дерев’яні масажери для автомобільних сидінь, ароматизатори, сумки… Загалом з приховуванням намагалися перемістити через кордон 24 найменування та понад 40,5 тисяч одиниць товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Згідно санкцій статті на порушника очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів, а також конфіскація предметів правопорушення та транспортного засобу, що використовувався для їх переміщення. Оцінка вилучених предметів буде проведена додатково.

 

За 4 місяці порушники податкового законодавства поповнили бюджет на 18 мільйонів гривень

Підрозділами аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області у січні-квітні проведено 98 документальних перевірок, з яких 25 планових та 73 позапланових. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість перевірок зменшилася у 2 рази.

За результатами контрольно-перевірочних заходів донараховано 23,8 млн. грн. податків. З них вже надійшло до бюджету понад 18 млн. гривень, що більше на 7 млн. грн. ніж у минулому році.

 

В області з метою зниження рівня корупції у податковій та митній сфері проведено 33 службових розслідування та перевірки

Протидія хабарництву та корупційним проявам є одним з пріоритетних напрямків у роботі фіскальних органів Чернігівської області. У відділі внутрішньої безпеки Головного управління ДФС повідомили, що з метою виявлення можливих порушень та їх профілактики використовуються різні форми та методи, одним з яких є залучення громадськості. Для оперативного отримання інформації про можливі зловживання працівників податкової та митної служби цілодобово працює телефон «Довіри»: (0462) 668-522. Зателефонувавши за цим номером, можна повідомляти не тільки про факти порушення законності, а й надавати свої зауваження та пропозиції щодо діяльності служби. За бажанням можна звернутися безпосередньо до відділу внутрішньої безпеки (м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, каб.208). Фахівці відділу запевняють, що за кожним фактом проводиться службова перевірка та вживаються відповідні заходи.

З метою зниження рівня корупції у податковій та митній сфері працівниками відділу внутрішньої безпеки протягом січня-квітня поточного року проведено 33 службових розслідування та перевірки, за результатами яких до правоохоронних органів для прийняття рішень спрямовано 7 матеріалів.

За підсумками проведених службових перевірок та розслідувань на адресу керівництва Чернігівської митниці ДФС та територіальних органів ДФС у Чернігівській області направлено 6 подань про вжиття заходів реагування за фактами виявлених працівниками відділу внутрішньої безпеки порушень. Як наслідок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 посадовців, відсторонено від виконання службових обов’язків 4 працівники митниці та винесено 18 офіційних застережень.

 

Бюджети Чернігівщини у квітні отримали понад 604 мільйони гривень податків

Бюджети усіх рівнів Чернігівської області у квітні 2017 року отримали у доходну частину більше 604 млн. грн. податків і зборів. У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що у порівнянні з квітнем минулого року цьогоріч надходження зросли у півтора рази.

У тому числі до державного бюджету зібрано понад 297 млн. грн., що у порівнянні до відповідного періоду минулого року більше у 1,9 рази або на 140 млн. грн. за рахунок сплати поточних зобов’язань та погашення боргу по рентній платі за користування надрами для видобування вуглеводнів (+106,3 млн. грн.), а також від зростання збору податку на додану вартість (+15,3 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (+20 млн. грн.). За результатами фіскальних заходів до державного бюджету сплачено 15,4 млн. грн. донарахованих сум та податкового боргу.

До місцевих бюджетів усіх рівнів надійшло майже 307 млн. гривень. У порівнянні до квітня минулого року сплачено податків на 28 відс. або на понад 67 млн. грн. більше, в основному за рахунок зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб (+54,1 млн. грн.), єдиного податку (+11,4 млн. грн.), плати за землю (+8,4 млн. грн.). Добровільно платниками сплачено 99 відсотків усієї суми.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за квітень 2017 року сплачено більше 269 млн. гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 36,5 відс. (+72 млн. грн.).

 

Від перевиконання Чернігівською митницею ДФС планових показників вже надійшло більше 51 млн. грн. на ремонт доріг

Чернігівською митницею ДФС у січні-квітні забезпечено перерахування до державного бюджету суми, що перевищує 1,6 млрд. гривень. При цьому очікувані показники перевиконано майже на 10 відсотків.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 20.12.2016 № 1789-VIII, 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів, спрямовуються на ремонт автомобільних доріг загального користування.

Отже, від перевиконання показників Чернігівською митницею ДФС область має отримати на реконструкцію доріг 64,6 млн. гривень. На даний час вже надійшло 51,2 млн. грн. з цієї суми.


20.04.2017

З 8 травня при реалізації складних побутових товарів необхідно застосовувати касові апарати

З 8 травня поточного року набирає чинності Постанова КМУ від 16 березня 2017 №231 (далі - Постанова), якою затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - Перелік).

Заступник начальника Головного управління ДФС у Чернігівській області Олександр Марухленко підкреслив, що з урахуванням змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з дати набрання чинності Постановою - застосування РРО при реалізації технічно складних побутових товарів за готівкові кошти є обов’язковим.

До Переліку включено 8 груп товарів згідно УКТЗЕД. Короткий опис даних груп в розрізі найбільш поширених товарів: печі опалювальні, грилі, духовки (група 73), котли центрального опалення, насоси, витяжки, компресора, холодильники, принтера, пральні машини (група 84), пилососи, бойлери, мультиварки, телефони, мультимедійні колонки, фотоапарати, відеокамери, GPS-навігатори, монітори, детектори валют, металошукачі (група 85), трактори, мотоблоки, мотоцикли, електровелосипеди, електроскейти (група 87), об’єктиви, електромасажери, аромотерапія, слухові апарати, термометри, лічильники (група 90), годинники (група 91), музичні інструменти (група 92), самокати, ляльки, більярдні столи, ігрові приставки (група 95) та інше.

Слід зауважити, що товари у списку треба дивитися на рівні 10-значних кодів (УКТЗЕД), а позиції з 4-значним підлягають застосуванню РРО, якщо вони не мають деталізації на рівні 10-значних. Наприклад, Група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя» йде з 4-значним кодом, але нижче є деталізація з 10-значними кодами. Тому у даній підгрупі слід дивитися товари, що деталізовані з 10-значним кодом. У групі 91 «Годинники всіх видів та їх частини» немає деталізації з 10-значними кодами, а отже годинники всіх видів та їх частини повинні продаватися з застосуванням РРО.

З повним Переліком товарів можна ознайомитися за посиланням http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557 та на субсайті ГУ ДФС у Чернігівській області.

За не застосування реєстраторів розрахункових операцій передбачена, як адміністративна відповідальність, так і фінансові санкції згідно Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

 

Чергову схему ухилення від оподаткування викрили аудитори фіскальної служби в області

Порушення виявили під час проведення документальної перевірки. Підприємство «Ш», яке перевіряли співробітники ГУ ДФС в області, здійснювало реалізацію готової продукції підприємству «М». Розрахунки за реалізовану готову продукцію проводились у безготівковій формі.

Проте, при отриманні грошових коштів на банківський рахунок підприємства «Ш», не в повному обсязі визначались податкові зобов’язання з ПДВ. Суми ПДВ, що підлягали нарахуванню та сплаті до бюджету, підприємство «Ш» використовувало на власний розсуд у межах провадження господарської діяльності.

Співробітники управління аудиту викрили незаконну схему та визначили податкові зобов’язання, що підлягали сплаті до бюджету виходячи із обсягів грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок. Підприємству «Ш» було донараховано ПДВ на загальну суму 1,2 млн. гривень.

Платником податків визнано правомірність проведення донарахувань та в повному обсязі сплачено до бюджету донараховані суми.

 

Митники та прикордонники скоординували дії на кордоні

Координація дій фіскальної та прикордонної служб для посилення захисту українського кордону та вдосконалення обміну інформацією стали основними темами обговорення під час спільної відеоселекторної наради Державної фіскальної служби та Адміністрації Державної прикордонної служби України. У заході взяли участь в.о. Голови ДФС Мирослав Продан, перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, керівники структурних підрозділів ДФС, ДПС, митниць та регіональних управлінь Держприкордонслужби. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Голова ДФС відзначив позитивні зрушення у спільній роботі працівників обох служб, яка передбачена Угодою про обмін інформацією, підписаною днями між ДФС та Державною прикордонною службою України. «Це знакова подія, оскільки раніше нам не вдавалося знайти спільний погляд на механізм доступу прикордонників до інформаційного продукту митниці і митників до інформаційного продукту прикордонників», – наголосив Мирослав Продан.

За його словами, це спрощує низку митних формальностей, скорочує час митного оформлення, а відтак, покращує сервіс при перетині митного кордону України.

Перші результати такої співпраці отримані під час реалізації пілотного проекту на пункті «Нові Яриловичі».

«Відпрацювавши механізми співпраці на пункті пропуску Чернігівської митниці, ми будемо поширювати набутий досвід на всю територію України», – підкреслив Мирослав Продан.

Учасники заходу обговорили прискорення проходження митного та прикордонного контролю, розбудову та модернізацію пунктів пропуску. Зокрема, розглядалася можливість запровадження спільного контролю у міжнародному пункті пропуску «Кучурган – Первомайськ», міжнародного руху в пункті пропуску «Бронниця – Унгурь». Крім того обговорювалися шляхи покращення інфраструктури та обслуговування задля уникнення черг на державному кордоні з країнами ЄС.

«Тільки спільними зусиллями митників та прикордонників, а також налагодженням ефективної взаємодії з органами місцевої влади можливо вирішити проблемні питання», - підкреслив Мирослав Продан.


19.04.2017

Про забезпечення роботи ЦОП у святкові дні

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, ГУ ДФС у Чернігівській області повідомляє про режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:

- 15 квітня 2017 року — робочий день відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;

17 квітня 2017 року — робочий день у режимі чергування до 17 год. 00 хв.;

- 16 квітня, 1, 2, 8, 9 травня 2017 року — вихідні дні.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області: податковим контролем охоплені лише ризикові платники!

Одним з основних принципів контрольно-перевірочної роботи фіскальної служби - є невтручання у діяльність сумлінних платників. Завдяки запровадженню ризикоорієнтованої системи відбору платників з метою проведення перевірок, продовжується практика зменшення кількості документальних перевірок.

Однак, фахівці фіскальної служби продовжують виявляти ризики в діяльності окремих суб’єктів господарювання.

Платникам податків варто більше приділяти уваги своїм партнерам. Адже податківці щодня проводять моніторинг господарських угод. І щоб ваше підприємство не спіткала біда в реєстрації податкових накладних, чи подачі звіту, доцільно більш ретельно та прискіпливо аналізувати господарську діяльність своїх контрагентів – постачальників. Слід звертати увагу на профільну спроможність підприємства поставляти визначені товари, виконувати роботи або надавати послуги, перевіряти наявність необхідного кваліфікованого персоналу, виробничих та складських потужностей тощо. Особливу увагу приділяти сертифікації та якості придбаних товарів (робіт, послуг).

Задля уникнення податкових наслідків, та посилення своєї ділової репутації, суб’єктам господарювання необхідно уникати взаємовідносин з сумнівними партнерами по бізнесу, адже податкова не перевіряє сумлінних платників податків, податковим контролем охоплені лише ризикові платники.

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який має наміри щодо ухилення від сплати податків, повинен розуміти, що викриття порушень законодавства неминуче.

 

Про розгляд звернень громадян фіскальною службою області

Впродовж січня-березень 2017 року до органів ДФС Чернігівської області від громадян надійшло 50 індивідуальних письмових звернень, 1 колективне від трьох громадян та 3 анонімних звернення.

За результатами розгляду: надано роз'яснення на 41 звернення, вирішено позитивно - 1, не підлягали розгляду (анонімні) - 3, на стадії розгляду перебуває 5 звернень.

За ознакою надходження всі звернення - первинні. Повторних та неодноразових звернень не надходило.

У 43 зверненнях порушувались питання контрольно-перевірочної роботи, податків та зборів, 3 звернення - стосувалось діяльності центральних органів виконавчої влади.

Для забезпечення реалізації конституційного права на звернення керівництвом фіскальної служби області проведено 13 особистих прийомів громадян. На особисті прийоми звернулось 8 підприємців, 4 - пенсіонери, 1- безробітний.

Під час особистих прийомів порушувались питання плати за землю, єдиного податку, єдиного соціального внеску, відмови в отриманні реєстраційного номера облікової картки платника податків, ухилення від сплати податків.

Усім заявникам надані своєчасні та кваліфіковані відповіді.

 

Органи ДФС області активно надають платникам податків адміністративні, консультативні та інформаційні послуги

За січень – березень поточного року до фіскальних органів області звернулось понад 270 тис. платників для отримання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.

Із загальної кількості адміністративних послуг – 68 відсотків, (більше 183 тис.) надано через Центри обслуговування платників. Найбільше платників цікавила послуга видачі картки платника податків. Нею скористалися понад 10 тис. осіб. На другому місці послуга надання витягу з реєстру платників єдиного податку – більше 3 тис. послуг.

Також надано значну кількість послуг: реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 2,7 тис., Реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1,6 тис., реєстрація платника єдиного податку – 1,6 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 0,6 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – по 0,5 тисяч.

 

Чернігівською митницею ДФС у першому кварталі 2017 року перераховано до Держбюджету більше 1,1 мільярда гривень

Протягом січня –березня Чернігівською митницею ДФС перераховано до бюджету 1 178,5 млн. гривень.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 20.12.2016 № 1789-VIII до пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів, спрямовуються на ремонт автомобільних доріг загального користування.

Митницею забезпечено перевиконання загального обсягу індикативних показників, що спрямовуються на ремонт автомобільних доріг загального користування, у розмірі понад 84 млн. гривень. П’ятдесят відсотків від суми перевиконання складає понад 42 млн. гривень.

 

За три місяці Чернігівська митниця ДФС виявила порушень майже на 35,6 мільйонів гривень

Протягом першого кварталу підрозділами Чернігівської митниці ДФС виявлено й припинено 195 порушень митних правил, загальна вартість предметів у яких становить понад 35,6 млн. гривень. Основними категоріями вилучених предметів були промислові товари , сировина й матеріали (понад 35 млн. грн.), а також продовольчі товари, сільгосппродукція та транспортні засоби.

За цей же період співробітниками митниці припинено 15 фактів незаконного переміщення небезпечних речовин. Направлено 5 повідомлень про протиправні діяння до правоохоронних органів - вилучено речовини схожі на марихуану та амфетамін. За 10 фактами складені протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України - вилучено 227 пігулок психотропної дії та прекурсори.

 

Затверджено перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту або гарантійній заміні, у цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій

Головне управління ДФС у Чернігівській області повідомляє, що відповідно до статті 2 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями Кабінет Міністрів України постановою від 16.03.2017 №231 (далі – Постанова №231) затвердив перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – Перелік).

Нагадуємо, що нормою пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями передбачено застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Згідно з Постановою №231 до цього Переліку ввійшли наступні групи товарів:

1. Група 73 «Вироби з чорних металів».

2. Група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини».

3. Група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя».

4. Група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання».

5. Група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя».

6. Група 91 «Годинники всіх видів та їх частини».

7. Група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя».

8. Група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Постанова опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 07.04.2017 №66. Пунктом 3 її визначено, що Постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування, тобто з 8 травня 2017 року.

 

Про тимчасовий коефіцієнт рентабельності для гірничодобувних підприємств

У Головному управлінні ДФС в області надали роз’яснення стосовно тимчасового коефіцієнту рентабельності для гірничодобувних підприємств, який застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за розрахунковою вартістю одиниці видобутої корисної копалини у 2017 році.

Пунктом 27 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин дер¬жавного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. №432, встановлено, що «Умовно балансові та позабалансові запаси, які залучаються до розробки, переводяться до балансових». Відповідно до цього положення запаси корисних копалин, що фактично розробляються на ділянках надр, де геолого-економічна оцінка ще не виконана, мають розглядатись як балансові рентабельно видобувні запаси.

Відповідно до пункту 3 Класифікації, до балансових запасів корисних копалин ділянки надр належать такі запаси, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) є достатнім для економічно ефективного видобування| корисних копалин на такій ділянці надр.

Державна комісія України по запасах корисних копалин здійснила оцінку усереднених величин коефіцієнта рентабельності гірничодобувних підприємств за матеріалами геолого-економічних оцінок балансових запасів корисних копалин ділянок надр, виконаних в економічних умовах чинних у 2016 році. Облікова ставка Національного банку України змінювалась протягом 2016 року від 22 до 14 % (усереднена - 17 %).

Згідно з геолого-економічними оцінками запасів корисних копалин, виконаних у 2016 році, усереднені коефіцієнти рентабельності гірничих підприємств з видобутку корисних копалин склали: для нафти і газу - 0,87; для всіх інших гірничодобувних підприємств, за виключенням нафтогазових, - 0,22. Усереднений коефіцієнт рентабельності нафтогазовидобувних підприємств у 2016 році є більшим від розрахованого на 2016 рік, у зв'язку із змінами цін, рентних та інших обов'язкових платежів, що відбувались. Усереднений коефіцієнт рентабельності для інших гірничодобувних підприємств, за виключенням нафтогазових, мало відрізняється від розрахованого на 2016 рік.

На поточний час облікова ставка Національного банку України (14 %) є близькою до усередненої за 2016 рік. Тому визначені усереднені коефіцієнти рентабельності гірничодобувних підприємств за 2016 рік можуть бути обґрунтовано застосовані у 2017 році для ділянок надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого- економічна оцінка запасів корисних копалин та належне визначення коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства (Крмпе) ще не виконані.

З огляду на викладене, відповідно до Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин, затвердженого наказом ДКЗ від 07.12.2005р. №300, зареєстрованого Мінюстом України за № 65/11939, а також Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахування запасів родовищ нафти і газу, затвердженого наказом ДКЗ від 27.11.2006р. № 316 і зареєстрованого Мінюстом України за № 1383/13257, ДКЗ України рекомендує встановити такі тимчасові (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнти рентабельності для застосування платниками під час обчислення податкових зобов'язань у 2017 році:

- для нафтогазодобувних підприємств - 0,87;

- для всіх інших гірничодобувних підприємств - 0,22.

 

Шановні громадяни, задекларуйте свої доходи за 2016 рік - до 3 травня!

Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує, що останній день подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Декларації подаються за місцем податкової адреси платника. Є кілька варіантів подання декларації:

- особисто (або уповноваженою на це особою),

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до завершення кінцевого терміну подання),

- в електронному вигляді через сервіс «Електронний кабінет платника податків» на веб-порталі ДФС (для цього необхідно отримати електронний цифровий підпис).

Нагадуємо, що декларацію необхідно подати:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення, тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами; додаткове благо у вигляді суми боргу платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі, якщо сума перевищує 689 грн. (у розрахунку на рік), нецільова благодійна допомога у розмірі, що перевищує за рік 1930 грн., тощо;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

 

За три місяці Чернігівською митницею ДФС оформлено близько 14,5 тисяч митних декларацій

З початку року Полтавською митницею оформлено 2961 експортних та 1868 імпортних декларацій, що на 23,3% більше, ніж за січень-лютий минулого року.

Загальний обсяг експортно-імпортних операцій, здійснених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності по зоні діяльності митниці за два місяці 2017 року, склав 223,9 млн.дол.США, що на 15% більше, ніж за січень-лютий 2016 року. Разом з цим зовнішньоторговельне сальдо за січень-лютий 2017 року позитивне і складає 59 млн.дол.США.

У січні-лютому 2017 року до Державного бюджету України було перераховано 505,5 млн. грн., що на 38 млн.грн. більше, ніж у січні-лютому минулого 2016 року.

Середньомісячні надходження до державного бюджету в січні-лютому 2017 року становили 252,8 млн.грн.

Середньостатистичний час митного оформлення експортно-імпортних операцій станом на 1 березня 2017 року становить 1 годину 7 хвилин.

Митне оформлення товарів з використанням електронних митних декларацій становить 100% від загальної кількості оформлених митних декларацій.

За результатами правоохоронної роботи у січні-лютому 2017 року Полтавською митницею ДФС складено 37 адміністративних протоколів про порушення митних правил на загальну суму 4,9 млн.грн.


24.02.2017

У Головному управлінні ДФС в області розповіли про контроль за трансфертним ціноутворенням та законодавчі зміни

В управлінні аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області повідомили, що протягом минулого року 28 суб’єктів господарської діяльності, які перебувають на обліку в територіальних органах ДФС у Чернігівській області, подали звіти про контрольовані операції за 2015 рік на загальну суму 1млрд. 389 млн. грн.

У ході проведення аналізу даних звітів встановлено, що 4 платники не повністю відобразили дані про контрольовані операції. Порушникам були донараховані штрафні санкції на суму 614,2 тис. грн., які вже сплачено до бюджету.

У грудні 2016 року завершена перевірка платника з питань повноти нарахування та сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за 2014 рік. Встановлено відхилення ціни реалізації послуг пов’язаній особі від рівня звичайних цін. За результатами перевірки донараховано 1,3 млн. грн. ПДВ, та зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на понад 14 млн. гривень.

Необхідно звернути увагу на те, що з 1 січня 2017 року змінено критерії визнання господарських операцій контрольованими та порядок застосування штрафів за неподання/несвоєчасне подання звітів та неповне відображення всіх контрольованих операцій в звіті про контрольовані операції та подання уточнюючого звіту.

Зокрема, збільшено вартісні критерії контрольованих операцій. Господарські операції, згадані в п.п. 39.2.1.1 і 39.2.1.5 Податкового кодексу, вважаються контрольованими за умови, що:

1) річний дохід платника податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний рік;

2) обсяг таких операцій з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

Нагадаємо, що до січня 2017 року вартісні критерії встановлювалися на рівні 50 млн. грн. і 5 млн. грн. відповідно. Саме їх і потрібно застосовувати при складанні звіту про контрольовані операції за 2016 рік.

Термін подання Звіту про контрольовані операції продовжено до першого жовтня року, що настає за звітним відповідно до норм п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Чимало змін відбулося у частині застосування штрафних санкцій.

По-перше, передбачено окремі штрафі за неподання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

По-друге, платника податків можуть оштрафувати повторно у випадку, якщо після застосування до нього штрафних санкцій він так і не подасть уточнюючого звіту про контрольовані операції або документацію.

По-третє, ст. 120 Податкового кодексу доповнено пунктом 120.4, який передбачає застосування штрафу за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті.

 

Платники податків сплатили 510 мільйонів гривень до бюджетів Чернігівської області

Бюджети усіх рівнів Чернігівської області у січні 2017 року поповнились на 510 млн. гривень за рахунок сплати податків і зборів. Про це повідомили у Головному управлінні ДФС в області.

Понад 98 відс. сплачених сум надійшло за рахунок добровільної сплати платежів. Від стягнення податкового боргу бюджети поповнились на 3,8 млн. грн., за рахунок контрольно-перевірочної роботи – на 4,4 млн. гривень.

До державного бюджету зібрано 236,8 млн. гривень. У порівнянні до січня 2016 року приріст склав 1,5 рази або 74 млн. грн. за рахунок сплати сум податку на додану вартість від реалізації сільськогосподарської продукції, збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Значний вклад у наповнення державного бюджету у січні поточного року забезпечено сплатою податку на додану вартість (64 відс. загальної суми), а також податку на доходи фізичних осіб та військового збору (30 відс.).

До місцевих бюджетів надійшло понад 273 млн. грн., що у порівнянні до січня минулого року більше у 1,6 рази або на 100 млн. гривень. Приріст забезпечено за рахунок основних бюджетоформуючих податків: податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, акцизного податку від реалізації алкоголю, тютюну та пального.

Доходи місцевих бюджетів у січні на 55 відс. сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб (надійшло 150,8 млн. грн.). Сплата єдиного податку забезпечила 21 відс. доходів територіальних громад області (58,5 млн. грн.). Ще майже 15 відс. коштів надійшло за рахунок податку на майно (земельні ділянки, нерухомість, транспорт – 40,5 млн. грн.) та 7,3 відс. – акцизного податку (20 млн. грн.).

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області у січні сплачено більше 181 млн. грн., що на рівні минулорічного відповідного періоду.

 

Чернігівська митниця у січні поповнила бюджет на 321 млн. гривень

Протягом січня поточного року Чернігівською митницею ДФС перераховано до держбюджету понад 321 млн. гривень. У митниці повідомили, що порівняно з січнем минулого року перераховано більше на 62,3 млн. гривень. Відповідно до грудня надходження зросли майже на 13 млн. гривень.

Основними бюджетоформуючими товарами у січні були мінеральні добрива, пневматичні гумові шини, трактори, некрейдований папір, тютюнова сировина.

З метою забезпечення повноти надходжень митних платежів до бюджету діяльність митниці була спрямована на забезпечення контролю за повнотою оподаткування товарів при митному оформленні. Здійснювався щоденний моніторинг митних оформлень, проводились робочі зустрічі з представниками основних бюджетоформуючих підприємств з метою залучення додаткових резервів. Завдяки цим заходам додаткові надходження до бюджету склали 5,5 млн. гривень.

 

У ДФС області розповіли про заходи контролю з питань виплати заробітної плати мешканцям регіону

Про зміни у законодавстві та напрямки контролю з питань виплати заробітної плати мешканцям регіону розповіли в Головному управлінні ДФС у Чернігівській області.

Начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Світлана Волкова повідомила, що завдяки заходам органів ДФС регіону з детінізації сфери зайнятості населення у 2016 році досягнуто підвищення рівня виплати заробітної плати на 415 підприємствах та у 462 суб’єктів господарювання - фізичних осіб, що сприяло додатковому надходженню податку на доходи фізичних осіб у сумі 1,2 млн. грн. та 1,8 млн. грн. єдиного внеску. Упродовж 2016 року офіційно оформили трудові відносини 3589 найманих працівників, а до державної реєстрації залучено 1100 осіб. Здійсненими заходами з початку року до бюджету додатково спрямовано 2,4 млн. грн. податків. Від 4591 роботодавця області подано повідомлень про прийняття 56010 працівників на роботу.

У 2017 році суттєво зросли вимоги до належного оформлення найманих працівників та підвищено ступінь відповідальності роботодавців. Органи ДФС мають право на проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю у відповідності до ст.ст. 77, 78 та 80 Податкового кодексу України. Тривалість таких перевірок має чітко визначені законодавством терміни та підстави.

Для уникнення порушень, юридичні та фізичні особи-підприємці можуть оперативно отримувати фахову допомогу з будь-якого питання, що належить до компетенції фіскальних органів, у Центрах обслуговування платників. По нашій області зараз функціонує 16 ЦОПів.

Світлана Волкова наголосила, що Законом України від 21 грудня 2016 року №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір мінімальної заробітної плати у 2017 році встановлено на рівні 3200 гривень.

 

Співробітниці Чернігівської митниці зігрівають українських військових своєю турботою

Вже багато разів протягом неспокійних років протистояння на Сході країни колектив Чернігівської митниці ДФС надавав допомогу українським військовим у зоні АТО. Чоловіки митниці допомогали суто по-чоловічому: з ремонтом авто, придбанням тепловізорів, генераторів, тощо.

А от жінки та дівчата вирішили зігріти військових у ці зимові морози суто по-материнськи. Організаторами та виконавцями задуму стали працівники управління адміністрування митних платежів та їх родини. У вільний від роботи і домашніх справ час вони плели вовняні шкарпетки для бійців, що захищають нашу країну. Робота кропітка, тому шкарпетки передавали невеликим партіями. Останню передали цими вихідними волонтерам Жіночої сотні Чернігівщини.

Тетяна Олюніна, Алла Олійник та Віра Опанасюк мріють, що їх турбота зігріватиме не тільки тіла, а й душі наших воїнів. А від шестирічної Олександри Салій, яка допомогала своїй матусі Тетяні, солдати отримають ще й приємні сюрпризи. У кожну пару шкарпеток дівчинка поклала малюнок та записку з побажаннями, що йдуть від її щирого дитячого серця. Сподіваються митники, що у хвилини відпочинку стане бійцям у нагоді гітара, яку передала з найкращими побажаннями від усього колективу Олена Тимошенко.

 

На Чернігівщині припинено масштабне та організоване розкрадання бюджетних коштів

На Чернігівщині співробітники податкової міліції спільно із працівниками СБУ, під процесуальним керівництвом прокуратури, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, відкритого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, викрили та припинили злочинну діяльність корупційної мережі, яка спеціалізувалась на розкраданні бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що до створення злочинної оборудки причетний представник обласної державної адміністрації. Посадовець на системній основі залучив до злочинної схеми службових осіб органів влади - розпорядників коштів, контролюючих структур та фіктивних суб’єктів господарювання.

Протягом 2-х останніх років учасниками зазначеної злочинної мережі було освоєно понад 30 мільйонів гривень. Ці кошти виділялись з державного бюджету на ремонт та реконструкцію об'єктів соціальної сфери (лікарень, загальноосвітніх навчальних закладів, тощо).

Завдяки вдало проведеній спецоперації, посадовця затримано на «гарячому» під час спроби привласнити понад 40 тисяч доларів США, які він через фіктивні підприємства перевів у готівку та конвертував у іноземну валюту.

За результатами проведених обшуків за місцем роботи та проживання учасників злочинної схеми вилучено понад півмільйона гривень та 100 тисяч доларів США.

 

Де і як платники можуть отримати допомогу з податкових питань

У Центрах обслуговування платників надаються безкоштовні послуги, консультації, можна скористатися комп’ютерною технікою та Wi-Fi

Виконання податкових зобов’язань повинно стати більш швидким, комфортним, не обтяжуючим для платників. Розуміючи це, фіскальна служба впроваджує індивідуальний підхід до кожного платника, поступово змінюючи систему взаємовідносин між фіскальними органами та бізнесом. Цьому сприяє і створення ефективної системи обслуговування платників податків.

Для цього у Чернігівській області працює 16 Центрів обслуговування платників (далі - ЦОП), які надають комплекс безкоштовних послуг платникам. Окрім отримання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг, відвідувачі ЦОПів мають можливість подати податкову звітність та безкоштовно отримати ключі електронного цифрового підпису.

Для зручності у приміщеннях відведені окремі місця для платників, які обладнані комп'ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет та системою Wi-Fi.

Допомогу відвідувачам надає модератор, який здійснює координацію та контроль за своєчасним і якісним обслуговуванням платників податків. Громадяни та суб’єкти господарювання, завітавши до ЦОП, мають змогу проконсультуватися з тих чи інших питань із кваліфікованими спеціалістами.

У Центрах обслуговування платників Чернігівської області за 2016 рік платниками податків було отримано 450 тис. послуг, із них адміністративних послуг – майже 77,5 тисячі. Протягом січня 2017 року - 53,5 тис., адміністративних послуг – 5,5 тисячі.

З повним переліком цих послуг, зразками бланків та зразками заповнених заяв на отримання адміністративних послуг, телефонами для довідок ЦОП, платники податків мають можливість ознайомитись на субсайті ДФС у Чернігівській області ch.sfs.gov.ua у розділі «Адміністративні послуги»/ «Місця надання адміністративних послуг» (окремо по кожному ЦОП). Також, з даною інформацію платники можуть ознайомитись на інформаційних стендах безпосередньо в приміщеннях ЦОП.

Декларацію платник може подати, навіть, не виходячи з дому чи офісу

У Головному управлінні ДФС в області наголошують, що з 1 січня триває кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2016 року. На вибір платника податкову декларацію можна подати одним із способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) направити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Шановні платники! Заздалегідь подана звітність заощадить ваш час та позбавить від черг. Платники податків, які мають подати квартальну звітність з граничним терміном подання 9 лютого, щорічну звітність з граничним терміном подання до 1 березня, громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, що подають декларацію про майновий стан - 3 травня, не зволікайте та не відкладайте на останній день.

 

Електроні сервіси завойовують довіру платників

З метою спрощення обслуговування платників запроваджені та функціонують електронні сервіси, завдяки чому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів фіскальної служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються корупційні ризики, завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.

Найпопулярнішим є Електронний кабінет платника, за допомогою якого здійснюється взаємодія органів ДФС і платників у режимі реального часу та який на сьогодні забезпечує повний спектр послуг для суб’єктів спрощеної системи оподаткування (І та ІІ група) щодо подання звітності та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства.

Фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізоване програмне забезпечення. Цей зручний безкоштовний сервіс працює цілодобово в режимі реального часу за допомогою персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв з використанням електроно-цифрового підпису будь якого акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК). Зокрема, отримати безкоштовно електроно-цифровий підпис можна в АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (представництва в ЦОП у м.Чернігові, м.Прилуки), в АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк», АЦСК ПАТ «УкрСиббанк» для клієнтів цих банків, в АЦСК органів юстиції України та інших. Перелік усіх АЦСК можна отримати на сторінці Електронного кабінету при спробі зайти в особистий кабінет.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податків на додану вартість, акцизного податку, платники рентної плати в Електронному кабінеті мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

У кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки. При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Через Електронний кабінет вперше надано можливість електронного листування з контролюючими органами.

У рамках кампаній декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців фізичним особам через Електронний кабінет платника надано можливість отримати відомості про отримані доходи та утримані податки, а також підготувати, заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб в електронному вигляді

Використання Електронного кабінету позбавить вас від черг, зекономить ваш час та позбавить необхідності відвідувати ЦОП, що скоротить кількість ваших візитів до контролюючих органів.

Щодо змін в оподаткуванні платників єдиного податку четвертої групи

ГУ ДФС у Чернігівській області звертає Вашу увагу, що відповідно до листа Міністерства Фінансів України від 19.01.2017р. № 31-11150-09-10/1342 «Щодо індексації у 2017 році нормативної грошової оцінки землі для платників єдиного податку 4 групи» при нарахуванні єдиного податку для платників 4 групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі доцільно визначати з урахуванням таких значень індексів споживчих цін:

За 2015 рік –100%;

За 2016 рік – 112,4%.

 

Відтепер при поданні звітності платникам не обов’язково відвідувати Центри обслуговування платників

ГУ ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника», який доступний за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx, можливо надання будь-якої податкової звітності. Користуючись режимом приватної частини «Введення звітності», платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді в тому числі:

- податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи – юридичної особи;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за ф. 1-ДФ);

- повідомлення про прийняття працівника на роботу;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА);

- Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ);

- звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 4);

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5);

- податкову декларацію про майновий стан i доходи

За результатами обробки звітності квитанції 1 та 2 розміщуються в режимі «Вхідні/вихідні документи» особистого кабінету.

 

Питання пільгового ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України

Відповідно до норм Закону України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів» (далі - Закон) тимчасово, з 01 серпня 2016 до 31 грудня 2018 року, встановлено знижені ставки акцизного податку на вживані транспортні засоби товарної позиції 8703 УКТЗЕД.

У Чернігівській митниці ДФС розповіли, що до моменту вступу Закону в силу (01.08.2016) у зоні діяльності митниці у середньому протягом місяця здійснювалося оформлення 2-3 вживаних легкових автомобілів, ввезених громадянами з-за кордону.

Починаючи з 1 серпня 2016 року, середня кількість оформлень громадянами даної категорії транспортних засобів зросла до 28 за місяць.

Для тих, хто планує скористатися можливістю оформити автомобіль за зниженими ставками, митники нагадали основні норми:

пільги при митному оформленні вживаних легкових автомобілів поширюються лише на такі категорії транспортних засобів:

- не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або не ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

- вироблені після 1 січня 2010 року (також повинні мати рівень екологічної норми не нижче ЄВРО 5);

- ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості не більш як один легковий автомобіль протягом календарного року.

У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку платник податку зобов'язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за повними ставками.

 

Звертайтеся – вас почують

У відділі внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області повідомили про роботу зі зверненнями громадян та юридичних осіб на дії працівників податкових та митних органів, які протягом 2016 року надійшли до підрозділу.

Загалом таких звернень надійшло 49: від юридичних осіб – 19, від громадян – 28 та 2 звернення визнано анонімними. За змістом звернення розподілялись наступним чином: 20 - на дії працівників державних податкових інспекцій, 12 – на дії співробітників податкової міліції, 17 – на дії митників. Жодне звернення не залишилося поза увагою фахівців відділу.

За результатами перевірок: 5 звернень знайшли своє підтвердження, 4 - частково підтвердилися, 39 – не підтвердилися та 1 – направлено за належністю.

Матеріали 5-ти службових перевірок за зверненнями направлено до органів прокуратури, за фактами скоєння службових злочинів відкрито 4 кримінальні провадження стосовно працівників податкової та митниці.

За підсумками проведених службових розслідувань та перевірок на адресу керівництва територіальних фіскальних органів внесено 10 подань про усунення виявлених порушень та недопущення їх у подальшому, 8 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 5-ти – винесено офіційне застереження.

Для оперативного отримання інформації про можливі зловживання працівників податкової та митної служби у відділі внутрішньої безпеки Головному управлінні ДФС у Чернігівській області працює телефон «Довіри». Громадяни можуть телефонувати не лише якщо вбачають у роботі податківця чи митника порушення законності, а й висловлювати свої зауваження та пропозиції щодо діяльності служби. З інформацією та пропозиціями можна звернутися особисто до відділу внутрішньої безпеки за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, каб.209. Номер телефону «Довіри»: (0462) 668-522.

За кожним фактом буде проведена службова перевірка і вжито відповідних заходів. Фахівці відділу внутрішньої безпеки будуть вдячні за об’єктивну інформацію.

 

Головним управлінням ДФС у Чернігівській області упереджено мінімізацію податку на прибуток близько 926 тисяч гривень

Управлінням аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області викрито факт завищення підприємством витрат, зазначених в декларації з податку на прибуток.

Між підприємством «Б» та фізичною особою-підприємцем було укладено договір надання (посередницьких) аутсортингових послуг. В підтвердження отриманих послуг підприємство «Б» надало лише договір, акти наданих послуг та платіжні доручення на часткову оплату за отримані послуги від підприємця.

В ході документальної позапланової виїзної перевірки виявлено порушення Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Встановлено, що акти наданих послуг не відповідають визначенню первинних документів для цілей ведення податкового (бухгалтерського) обліку.

Разом з цим, в ході кримінального провадження були отримані додаткові докази відсутності змісту та фактичних обсягів отриманих від фізичної особи-підприємця (посередницьких) аутсортингових послуг.

Підприємство «Б» шляхом включення до витрат сум отриманих послуг, які фактично не надавались фізичною особою-підприємцем, діяло виключно з метою мінімізації податкових зобов’язань по податку на прибуток підприємства.

За результатами перевірки підприємству Б донараховано податку на прибуток на загальну суму 925,8 тис.гривень.

 

Чернігівські митники викрили факт ухилення від сплати митних платежів на суму понад 106 тисяч гривень

Порушення виявили фахівці управління адміністрування митних платежів. Перевірка митної декларації проводилась на підставі запиту від підрозділу, який здійснював оформлення вантажу. Виникли сумніви щодо правильності визначення у декларації коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

У митниці пояснили, що дане порушення значно вплинуло на суму митних платежів. Представник підприємства, який надавав документи для митного оформлення, вказав недостовірні дані, чим спричинив недобір митних платежів на суму 106,6 тисяч гривень. Митниками було прийнято рішення про коригування митної вартості.

Відносно представника підприємства складено протокол про порушення митних правил за статтею 485 Митного кодексу України «Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів». Слід зазначити, що санкції даної статті доволі значні й передбачають накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. Остаточне рішення по даній справі винесе суд.

 

Нові можливості модернізованого Електронного кабінету платника

Начальник відділу обслуговування платників Головного управління ДФС у Чернігівській області Тетяна Говоруха розповіла про нові можливості, що відкриває для суб’єктів господарювання та громадян модернізований Електронний кабінет платника.

Перше, що має знати платник податків: до Електронного кабінету можна увійти з офіційного веб-сайту ДФС України (sfs.gov.ua) або за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua. По-друге, він створений, щоб значно полегшити громадянам процедури, що пов’язані зі спілкуванням з фіскальними органами. По-третє, сервіс безкоштовний, працює цілодобово, ним можна користуватися за допомогою персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв з використанням електронно-цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів (їх на сьогодні 16). Відтепер платникам не потрібно встановлювати додаткове спеціалізоване програмне забезпечення.

Зараз триває компанія декларування доходів, отриманих у 2016 році. Деякі громадяни будуть декларувати свої доходи згідно з нормами Податкового Кодексу України, інші відповідно до вимог антикорупційного законодавства будуть заповнювати та здавати е-декларацію.

Раніше для того, щоб отримати відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків (для заповнення декларації), а також направити декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб громадяни мали особисто звертатися до податкових інспекцій. Сьогодні все стало набагато простіше: через Електронний кабінет здійснюється взаємодія органів ДФС та платників податків у режимі реального часу. Отже, отримати довідку про свої доходи та надіслати декларацію про майновий стан та доходи можна, навіть, не виходячи з дому чи офісу.

Скориставшись відкритою частиною кабінету (без ідентифікації користувача), можна ознайомитися з актуальними новинами ДФС, отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності (податковий календар), дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10-ти реєстрів ДФС.

Працювати з приватною частиною кабінету можливо тільки при наявності у особи електронного цифрового підпису - «електронного ключа». Такі ключі видаються в Акредитованих центрах сертифікації ключів. У представництвах Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-Довідкового Департаменту ДФС України та деяких інших ця послуга безкоштовна. Через приватну частину суб’єкти господарювання можуть ознайомитись зі своїми реєстраційними та обліковими даними, переглянути стан розрахунків з бюджетом за останні 2 роки, переглянути та подати звітність, заяви, отримати витяги з реєстрів, тощо.

До речі, скориставшись електронними ключами (для фізичної особи) громадяни можуть самостійно зробити запит щодо отримання відомостей про свої доходи, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій. Ця інформація буде доступна лише власнику електронного ключа, який він використовує при вході до особистого кабінету. Ніяким іншим користувачам ця інформацію не буде доступна.

Під час кампанії декларування дуже зручно, що є можливість, користуючись даним сервісом, підготувати, заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді.

Тетяна Говоруха також повідомила, що повну інформацію про доходи - за увесь 2016 рік - можна буде отримати після 1 березня, тобто через 60 днів після закінчення останнього звітного періоду - 4 кварталу 2016 року.

Для зручності користування Електронними сервісами фахівцями Головного управління ДФС у Чернігівській області підготовлено доступну покрокову інструкцію, яка допоможе громадянам з мінімальними витратами часу вперше зайти та отримати відомості про свої доходи. Ознайомитися з нею можна на субсайті ГУ ДФС у Чернігівській області ch.sfs.gov.ua.

 

На Чернігівщині вилучено ще 1,5 тонни алкогольного фальсифікату

Деталі даної справи повідомили у Головному управлінні ДФС у Чернігівській області. Злочинну групу, яка займалась масовим виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих торгівельних марок, викрито співробітниками податкової міліції, спільно зі Службою безпеки України, під процесуальним керівництвом Прокуратури Чернігівської області.

Виробництво продукції сумнівної якості ділки налагодили в одному з приватних помешкань Чернігова. У подальшому фальсифікат реалізовувався через торгівельну мережу міста та області.

У ході проведених обшуків правоохоронці виявили 1,5 тонни «алкоголю» загальною вартістю 230 тисяч гривень. Серед вилучених товарно-матеріальних цінностей: обладнання для змішування спирту, купажу і розливу готової продукції, а також готова «продукція», що вже була розфасована у скляні пляшки й упаковки відомих брендів, та пластикові пакети «bag-in-box» об’ємом по 2 і 10 літрів.

На даний час вся незаконно виготовлена продукція, а також спирт, обладнання, тара і пакувальний матеріал вилучені працівниками ДФС області. «Виробникам» доведеться відповідати за свої діяння згідно Кримінального кодексу України.

 

За рахунок єдиного податку на підприємницьку діяльність бюджети Чернігівщини у січні отримали майже 63 млн. гривень

У січні поточного року до бюджетів усіх рівнів Чернігівщини сплачено понад 510 млн. грн. податків і зборів. У головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що трохи більше 12 відсотків цієї суми – 62,9 млн. грн. - забезпечено платниками єдиного податку на підприємницьку діяльність.

У відповідності до законодавчих змін у розпорядження територіальних громад надійшло 58,5 млн. грн. або 21,4 відсотки загальної суми доходів.

Станом на 1 лютого у Чернігівській області платниками єдиного податку зареєстровано 3,8 тисяч юридичних осіб (19 відс. від загальної кількості) та 23,7 тисяч підприємців (70 відс.). Фізичними особами – підприємцями сплачено 28 млн. грн. єдиного податку, юридичними особами, що обрали спрощену систему оподаткування та перебувають на ІІІ групі, сплачено 3,7 млн. грн. за рахунок податкових зобов’язань за IV квартал 2016 року. Сільськогосподарські підприємства, що перебувають на IV групі, забезпечили надходження у сумі 31,2 млн. гривень.

Надходження від сплати єдиного податку у січні стали значними внесками у бюджет територіальних громад: Талалаївського (42,5 відс. загальної суми), Варвинського (понад 38 відс.), Борзнянського (більше 34 відс.), Бахмацького (32,7 відс.) та Бобровицького (понад 30 відс.) районів.

У містах обласного значення платники єдиного податку забезпечили від 14 до 18 відс. доходів міських бюджетів: у Прилуках – 14,3 відс., Ніжині – 14,7 відс., Чернігові – 16,4 відс., Новгород-Сіверському – 18 відсотків.

 

Шановні громадяни, кампанія декларування доходів, отриманих у 2016 році, триває!

Головне управління ДФС у Чернігівській області запрошує мешканців регіону активніше декларувати свої доходи.

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі –ПКУ) громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), розподіляються на дві категорії:

- особи, які зобов’язані подавати річну декларацію;

- особи, які мають право подати декларацію добровільно у разі реалізації права на податкову знижку.

У цьогорічній деклараційній кампанії платники податків звітуватимуть про свої доходи, отримані протягом минулого року, за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821.

У новій декларації зменшено кількість додатків - з 4-х до 2-х, оскільки з 1 січня 2016 року визначено ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% замість 15% і 20%, які діяли до цього. Якщо раніше платники, які отримували заробітну плату від двох або більше роботодавців і якщо їх дохід перевищував у сумі 120 мінімальних зарплат за рік, зобов’язані були подавати декларацію для перерахунку податку, то тепер необхідності у такому перерахунку немає.

Для зручності громадян скасовано додаток до декларації, в якому здійснювався перерахунок податку на іноземні доходи. Тепер відомості про суму отриманих з-за кордону коштів (перерахованих в гривні згідно з валютним курсом НБУ, діючим на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація про країну походження доходу та назва валюти зазначаються в самій декларації без заповнення окремого додатку.

Деклараційна кампанія триватиме до 3 травня 2017 року включно. Декларації подаються за місцем податкової адреси платника. Є кілька варіантів подання декларації: особисто (або уповноваженою на це особою), поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до завершення кінцевого терміну подання) або в електронному вигляді через сервіс «Електронний кабінет платника податків» на веб-порталі ДФС (для цього необхідно отримати електронний цифровий підпис).

 

Про терміни подання податкової декларації плати за землю юридичними особами – власниками земельних ділянок

Згідно з пп.286.2 ст. 286 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п.286.3 ст.286 ПКУ).

Відповідно до п.286.4 ст.286 ПКУ за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у підкатегорії 112.05 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «Запитання-відповіді з бази знань».

 

ГУ ДФС в області: у січні, при зменшенні кількості перевірок, до бюджету донараховано 3,4 мільйони гривень

В управлінні аудиту Головного управління повідомили, що у січні поточного року фахівцями управління було проведено 20 перевірок. Це на 63 відс. менше ніж за відповідний період 2016 року. За результатами цих перевірок донараховано до бюджету 3,4 млн. грн. За підсумками січня поточного року забезпечено сплату донарахованих сум в розмірі 3,2 млн. грн.

Крім того, здійснюючи контроль за діяльністю збиткових підприємств у січні зменшено збитки (від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток) на 14,4 млн. грн., що дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах на 2,6 млн. грн. Підрозділами аудиту за результатами документальних перевірок зменшено: на понад 1 млн. грн. суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, та більше ніж на 2 млн. грн. від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ.

 

Від реалізації безхазяйного майна торік до бюджетів надійшло більше 995 тисяч гривень

Державна фіскальна служба в своїй роботі з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави діє у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

За 2016 рік по області за рахунок реалізації безхазяйного майна до державного бюджету надійшло більше 819 тис.грн., до місцевого бюджету – майже 176 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Чернігівській області щороку проводить відбір торгівельних підприємств і організацій, які будуть включені до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, та протягом року можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави. Остаточне рішення щодо включення торгівельного підприємства до Єдиного реєстру приймається комісією, до складу якої входять представники органів ДФС, фінансових органів, органів внутрішніх справ, служби безпеки та виконавчої служби.

При цьому, підприємства повинні відповідати наступним критеріям: досвід роботи не менше одного року у сфері продажу, наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати, відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами, наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників, відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі.

Наразі найбільшим партнером фіскальної служби по роботі з безхазяйним майном є Державна виконавча служба.

 

До відома платників єдиного внеску

Державна фіскальна служба України з метою однозначного тлумачення норм законодавства щодо застосування штрафних санкцій за сплату єдиного внеску на невідповідні рахунки, у листі від 08.02.2017 р. № 2990/7/99-99-13-02-01-17 «Про надання роз’яснення» повідомляє наступне.

Дія Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі- Закон 2464) поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону № 2464 сплата єдиного внеску здійснюється на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування.

Днем сплати єдиного внеску вважається: у разі перерахування сум єдиного внеску, зокрема з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів (частина десята статті 9 Закону № 2464).

Відповідно до пункту 1 розділу II наказу Міністерства фінансів України від 12.02.2016 № 54 «Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Наказ 54) рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених Законом № 2464.

Наказом Державної казначейської служби України від 16.09.2013 № 130 затверджено довідник відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску.

Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДФС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 37І7 «Рахунки державних позабюджетних фондів» на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків (пункт 3 розділу ІІІ Наказу № 54).

Отже, у разі сплати єдиного внеску відповідною категорією платників на невідповідний рахунок в одній інтегрованій картці платника виникає заборгованість з моменту настання зобов'язань, а в іншій переплата, при цьому виникає ситуація, коли певні фонди соціального страхування недоотримують кошти після розподілу єдиного внеску.

Згідно з частиною дванадцятою статті 9 Закону № 2464 єдиний внесок піддягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкнії, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні В порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина одинадцята статті 9 Закону № 2464).

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом № 2464, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону № 2464 недоїмка - сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф урозмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум (пункт 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464).

Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу (частина десята статті 25 Закону № 2464).

Розрахунок фінансових санкцій здійснюється на підставі даних інтегрованої картки платника податків.

Відповідно до частини шістнадцятої статті 25 Закону № 2464 строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та пені не застосовується.

Враховуючи зазначене, у разі сплати єдиного внеску на невідповідні рахунки до платників єдиного внеску застосовуються фінансові санкції, відповідно до норм Закону № 2464.

Про застосування штрафних санкцій за порушення вимог п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі - Закон № 1797) в листі від 10.02.2017 № 3287/7/99-99-14-01-02-17 повідомляє щодо застосування норм ст.120 Кодексу, пов’язаних із накладенням штрафних санкцій за порушення вимог п.39.4 ст.39 Кодексу.

Щодо розміру штрафів

Відповідно до внесених змін з 01.01.2017 штрафні санкції, передбачені п.п. 120.3 та 120.4 ст.120 Кодексу, визначаються в розмірах згідно з прожитковим мінімумом для працездатної особи, встановленим законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Пунктом 11 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу визначено, що штрафні (фінансові) санкції за наслідками перевірок застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

Отже, у разі встановлення після 01.01.2017 контролюючими органами фактів порушення платниками податків вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (звіт про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення) для розрахунку штрафних санкцій використовується прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, за який встановлено порушення.

Щодо відповідальності за неподання податкової звітності після застосування штрафних санкцій

Законом № 1797 внесено зміни до п. 120.3 ст.120 Кодексу, якими встановлено відповідальність за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу граничного строку сплати фінансових санкцій (штрафів).

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Таким чином, у разі встановлення контролюючим органом фактів неподання платником звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, у тому числі за 2013-2015 звітні роки та застосування до 01.01.2017 штрафу (штрафів) згідно із п. 120.3 ст.120 Кодексу, після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу, контролюючим органом, починаючи з 01.01.2017, мають застосовуватись штрафні санкції, передбачені абзацом сьомим п. 120.3 ст.120 Кодексу.

Водночас звертаємо увагу, що норми Кодексу не містять обмежень щодо подальшого застосування штрафних санкцій відповідно до абзаців шостого та сьомого п. 120.3. ст.120 Кодексу у разі триваючого невиконання платником обов’язку з подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення після застосування фінансових санкцій (штрафів) згідно з абзацами 2-4 п. 120.3 ст.120 Кодексу.

Щодо застосування штрафних санкцій відповідно до п. 120.4 ст. 120 Кодексу

Законом № 1797 ст. 120 Кодексу доповнено новим п. 120.4, яким встановлено окрему відповідальність платників податків за несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу (до 01.01.2017 відповідальність за несвоєчасне подання звіту та несвоєчасне декларування контрольованих операцій визначалась п. 120.3 ст. 120 Кодексу).

Відповідно до п. 11 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, у разі встановлення після 01.01.2017 контролюючими органами факту несвоєчасного подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або фактів несвоєчасного декларування контрольованих операцій у поданому звіті, застосовується штраф (штрафи) згідно з п. 120.4 ст. 120 Кодексу незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій.

Штрафні санкції, визначені п. 120.4 ст. 120 Кодексу, розраховуються за кожний календарний день, починаючи з 01.01.2017.

Водночас зазначаємо, що склад правопорушень, визначених п. 120.3 та п. 120.4 ст. 120 Кодексу, не передбачає одночасне застосування зазначених норм. Штрафні санкції, передбачені п. 120.4 ст.120 Кодексу, застосовуються у разі, якщо платником податків до початку документальної перевірки подано:

звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення з порушенням термінів, визначених п.39.4 ст.39 Кодексу;

уточнюючий звіт про контрольовані операції, в якому додатково задекларовані контрольовані операції.

 

Щодо особливостей розрахунку термінів при застосуванні штрафних санкцій

Відповідно до додатка 11 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 № 1204 (форма повідомлення-рішення «ПС»), сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), що визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (у разі проведення адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження).

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (п.п. 56.17.5 та п. 56.18 ст.56 Кодексу).

Враховуючи зазначене, якщо платник податків (після застосування до нього штрафних санкцій, визначених абзацами першим-четвертим п. 120.3 ст. 120 Кодексу), продовжує не виконувати свій обов’язок із подання звіту про КО/документації з ТЦ, контролюючий орган повинен застосувати штрафні санкції, визначені абзацами шостим та сьомим п. 120.3 ст. 120 Кодексу, що розраховуються за кожний календарний день неподання звітності, розпочинаючи з 41-го календарного дня після дня:

отримання податкового повідомлення-рішення платником - у випадку, якщо платник податків сплатив штраф за неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту);

закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (на користь контролюючого органу) - у випадку, якщо платник податків оскаржував податкове повідомлення-рішення за штрафною санкцією щодо неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту).

У разі подання платником податків звіту/документації тільки після застосування штрафних санкцій, встановлених абзацом шостим і сьомим п. 120.3 ст.120 Кодексу, наявність порушення буде визначатися виходячи з норм п. 120.4 ст.120 Кодексу. Період, який буде охоплено штрафними санкціями, передбаченими п. 120.4 ст.120, буде визначатись від граничної дати застосування штрафу за неподання звіту/документації до дати подання платником податку звіту про контрольовані операції.


16.01.2017

Про внесені зміни до Податкового кодексу України щодо місцевих податків і зборів

Корюківське відділення Менської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області звертає Вашу увагу, що з 01.01.2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, які внесені Законами України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі- Закон №1791), від 21.12.2016 № 1797-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі- Закон №1797).

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Розширено перелік об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не є об'єктом оподаткування. До нерухомості, яка не є об'єктом оподаткування, додано (пп. «ї» - «л» пп. 266.2.2 ПКУ):

- об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення;

- об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно- спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося таке виключення;

- об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз має затвердити Кабінет міністрів України ( на сьогодні перелік не затверджено).

Ставка податку

З 2017 року згідно з оновленим пп. 266.5.1 ПКУ ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

До 2017 року ставка цього податку не могла бути більшою за 3% розміру мінімальної зарплати.

При цьому, згідно з пп. 12.3.4 ПКУ, органи місцевого самоврядування повинні встановити ставку податку на нерухомість на 2017 рік до 15.07.2016 року. Тому п. 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №1791 затверджено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимога, щодо оприлюднення за шість місяців до початку нового бюджетного періоду ставок, пільг (тобто пп. 12.3.4 ПКУ).

Отже, місцевим радам надано можливість переглянути ставки податку протягом 2017 року. При цьому, платникам податку -юридичним особам у разі встановленої зміни розміру таких ставок протягом року, необхідно подати уточнюючі декларації з цього податку та коригування його суми.

Водночас згідно п. З розділу II Закону №1791 з 1 січня 2017 року до прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Пільги з податку

Органи місцевого самоврядування повинні подавати до відповідної ДФС рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати даного податку до 25 грудня року, що передує звітному, за формою, затвердженою КМУ.

До внесених змін органи місцевого самоврядування повинні були надавати відповідні рішення до 1 лютого звітного року та у довільній формі. Тобто, місцеві пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік повинні бути затверджені до 25.12.2017р.

2. Транспортний податок

Критерії віднесення авто до об'єкта оподаткування

Транспортний податок, як і раніше, сплачується фізичними та юридичними особами, в тому числі нерезидентами, які є власниками певних легкових авто. При цьому юрособи визначають суму цього податку самостійно, а фізособам його розраховуватимуть податківці.

В 2017 році, як і раніше, обов'язок сплати податку залежить від віку автомобіля і його середньоринкової вартості.

До об'єкта оподаткування належатимуть легкові авто, у яких (пп. 267.2.1 ПКУ):

- від дати випуску минуло не більше 5 років;

- вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня (в 2017 році - це 3200 грн х375 = 1 200 000 грн)

Середньоринкова вартість визначається Мінекономрозвитку за методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з:

2) марки;

3) моделі;

4) року випуску;

5) об'єму циліндрів двигуна;

6) типу пального.

Отже, у 2017 році до уваги вже не братимуться тип двигуна, тип коробки переключення передач та пробіг легкового автомобіля.

Крім цього, щороку до 1 лютого податкового (звітного) року, Мінекономрозвитку на своєму офіційному веб-сайті розміщуватиме вже готовий перелік легкових автомобілів, які є об'єктами оподаткування даним податком. Ця інформація повинна бути підставою для заповнення декларації на 2017 рік юрособами, які є платниками транспортного податку та для сплати транспортного податку.

Ставка податку залишилася незмінною - 25 000 грн за календарний рік за кожний такий автомобіль (п. 267.4 ПКУ).

3. Плата за землю

Звільнення від земельного податку

Збільшено перелік осіб, які звільняються від сплати земельного податку, що передбачено у п. 282.1 ПКУ:

26.1. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

26.2. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди.

У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Крім того, виключені із категорії юридичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку національні та державні дендрологічні парки (підпункт 282.1.4 пункту 282.1 статті 282).

Пільги з земельного податку

Звертаємо увагу, що органи місцевого самоврядування зобов'язані до 25 грудня року, що передує звітному, подавати відповідному ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам, за формою, затвердженою КМУ (абз. 2 п. 284.1 ПКУ). Ставки плати за землю, як і раніше, встановлюються органами місцевого самоврядування (п. 284.1 ПКУ). І за загальним правилом пп. 12.3.4 ПКУ зміни до податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів має бути офіційно оприлюднено органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду.

Проте п. 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону №1797 визначено, що у 2017 році в частині плати за землю це правило не виконуватиметься. Тому необхідно звернути увагу на те, що протягом 2017 року місцеві ради зможуть встановлювати і змінювати ставки податку на землю за 2017 рік.

Мінімальний розмір орендної плати

Згідно з оновленою нормою пп. 288.5.1 ПКУ розмір орендної плати за землі державної й комунальної власності встановлюється у договорі оренди.

Проте річна сума платежу з 2017 року не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Раніше річна сума платежу із орендної плати не могла бути меншою 3 % нормативної грошової оцінки.

Крім цього з 01.01.2017 р. передбачено, що у загальному випадку розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди. Однак річна сума платежу для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується КМУ, не може перевищувати 0,1 % нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок.

За новою редакцією п. 274.1 ПКУ ставка податку:

7) за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки;

8) для земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено, - не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;

9) для сільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку яких проведено, - не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Дотепер не було встановлено окремої ставки для земель загального користування та не було визначено мінімальної ставки плати за землю для сільськогосподарських угідь.

Також внесено зміни до визначення ставки плати за землю для земель, грошова оцінка яких не проведена.

Загальна ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, так і залишилася у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або по області. Разом з тим, додано ставку плати за землю для сільськогосподарських угідь, нормативна грошова оцінка яких не проведена.

З 01.01.2017 року вона не може бути менше 0,3% та більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

Узагальнено норму щодо мінімальної суми річної орендної плані за землю.

До внесення змін річна сума орендної плати за землю не могла бути менше 3% нормативної грошової оцінки. З 01.01.2017 року вона не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

Також зауважимо, що на нормативному рівні закріплено, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою КМУ. Типовий договір оренди землі затверджено Постановою КМУ від 03.03.2004 р. № 220.

Індекс споживчих цін

До теперішнього часу з метою індексації нормативної грошової оцінки було встановлено лише нижню межу індексу споживчих цін. Пунктом 289.2 ПКУ було передбачено: якщо індекс споживчих цін не перевищує 100%, такий індекс застосовується із значенням 100.

З 01.01.2017 р. встановлено нову верхню граничну межу індексу» споживчих цін - якщо індекс споживчих цін перевищує 115 %, такий індекс застосовується із значенням 115.

Крім цього, у підрозділ 6 розділу XX ПКУ, який визначає особливості справляння плати за землю, Законом №1791 додано п. 8, який встановлює індекс споживчих цін за 2016 рік:

26.3. для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) - 100%;

26.4. для земель несільськогосподарського призначення - 106%

4. Збір за місця для паркування транспортних засобів

З 2017 року максимальний граничний розмір ставки збору за паркування транспортних засобів зменшено з 0,15 % до 0,075 % та виключене мінімальне граничне значення ставки 0,03% (підпункт 268¹.3.1 пункту 268¹.3 статті 268¹);

Згідно з п. 3 розділу ІІ Закону №1791 з 1 січня 2017 року до прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік, відповідно до цього Закону, вже встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5

5. Єдиний податок 4 група

Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII

збільшено розмір ставок єдиного податку для платників четвертої групи (пункт 293.9. статті 293):

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) з 0,81 до 0,95 (підпункт 293.9.1);

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,49 до 0,57 (підпункт 293.9.2.),

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) з 0,49 до 0,57 (підпункт 293.9.3.),

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,16 до 0,19 (підпункт 293.9.4.),

для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту з 5,4 до 6,33 (підпункт 293.9.6.)

У статті 292¹ виключено пункт 292¹.3, а саме: п. 292¹.3: Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім цього, у підрозділ 8 розділу XX ПКУ, який визначає особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку , Законом №1791 додано п. 5, відповідно до якого індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.


07.12.2016

Увага!

У зв'язку з об'єднанням у 2016 році територіальних громад (Корюківська ОТГ) з 04.01.2017 року вступили в дію нові доходні рахунки (далі “рахунки”), відповідно всі рахунки, що діяли до цього часу по селах і місту, які ввійшли в склад Корюківської ОТГ — це Хотіївська сільська рада, Наумівська сільська рада, Забарівська сільська рада, Будянська сільська рада, Тютюнницька сільська рада, Корюківська міська рада, Сядринська сільська рада, Брецька сільська рада, Рейментарівська сільська рада з 04.01.2017р. - заблоковані. За додатковою інформацією звертатись за телефоном 2-11-75 або 2-26-46.

Рахунки по Корюківській ОТГ додаються.


07.12.2016

Головним управлінням ДФС у Чернігівській області спрямовано до бюджету майже 913 тисяч гривень від реалізації безхазяйного майна

За десять місяців поточного року на Чернігівщині за рахунок реалізації безхазяйного майна до державного бюджету надійшло майже 750 тис. грн., до місцевого – 163 тис. гривень.

Державна фіскальна служба у роботі з безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави керується постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Головне управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області щороку проводить відбір торгівельних підприємств і організацій, які будуть включені до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, та протягом року можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави. Остаточне рішення щодо включення торгівельного підприємства до Єдиного реєстру приймається комісією, до складу якої входять представники органів ДФС, фінансових органів, органів внутрішніх справ, служби безпеки та виконавчої служби.

При цьому підприємства повинні відповідати наступним критеріям: досвід роботи не менше одного року у сфері продажу; наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати; відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами; наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників; відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі.

Найбільшим партнером ДФС по роботі з безхазяйним майном є Державна виконавча служба.

Єдиний податок на підприємницьку діяльність сприяє не лише розвитку бізнесу, а й наповненню бюджетів

З метою полегшення ведення підприємницької діяльності чинним законодавством передбачено застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності – особливого механізму справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих платежів на сплату єдиного податку з одночасним введенням спрощеного обліку та звітності.

Станом на початок листопада у Чернігівській області спрощену систему оподаткування обрали 3,8 тисяч юридичних осіб (19 відс. від загальної кількості) та понад 24 тисяча підприємців (64 відс.).

За рахунок сплати єдиного податку на підприємницьку діяльність сформовано 13 відсотків доходів місцевих бюджетів.

З початку року до бюджетів територіальних громад надійшло 357 млн. грн. єдиного податку, у порівнянні до відповідного періоду минулого року сплачено у 1,6 рази або на 136,6 млн. грн. більше.

Більша частина коштів (55 відс. у загальній сумі) сплачена підприємцями – 197 млн. гривень. Від юридичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування та перебувають на ІІІ групі, сплачено 53,6 млн. грн. єдиного податку. Сільськогосподарські підприємства, що перебувають на IV групі, забезпечили надходження у сумі 107 млн. гривень.

Сплата єдиного податку є значним джерелом наповнення для бюджетів територіальних громад Срібнянського (понад 19 відс. загальної суми), Талалаївського (понад 18 відс.), Ічнянського (18 відс.), Носівського (18 відс.), Борзнянського (17,6 відс.), Коропського (майже 17 відс.) районів. У обласному центрі платники єдиного податку забезпечують понад 13 відс. доходів міського бюджету.

Працівниками фіскальної служби області встановлено факти невідображення у звітності проведених господарських операцій

За повідомленням управління аудиту, в ході проведення документальної перевірки встановлено, що суб’єктом господарювання «А» було здійснено експорт нафти за договором комісії до Швейцарії, країни із переліку держав які відповідають критеріям, визначеним п.п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, затверджених відповідною Постановою КМУ. У звіті про контрольовані операції за 2014 рік такі господарські операції не були відображені. Їх загальна сума становить 220 млн. гривень.

Не знайшли свого відображення у звітності і взаємовідносини з пов’язаною особою резидентом «Б» на загальну суму 50 млн. гривень.

За результатом документальної перевірки до порушника застосовано штрафні санкції відповідно до п. 120.3 ст. 120 Кодексу в розмірі 365,4 тис. гривень.

Рішення контролюючого органу щодо визнання вищевказаних господарських операцій такими, що відносяться до контрольованих операцій, підтримано Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду. А нараховані штрафні санкції суб’єктом господарювання сплачено до бюджету.

Ще одну АЗС, яка працювала без дозвільних документів, викрито на Чернігівщині

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області у рамках операції «Акциз-2016» викрито АЗС, яка здійснювала роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами з порушенням законодавства. У ході проведення оперативних заходів встановили, що реалізація дизельного палива здійснювалась без відповідних документів дозвільного характеру для даного виду діяльності.

У порушників вилучено 4 тисячі літрів дизельного палива орієнтовною вартістю 80 тисяч гривень та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів загальною орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 280 тисяч гривень.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чернігівська митниця ДФС: порушнику митних правил загрожує штраф у понад 2,4 мільйони гривень

Співробітники Чернігівської митниці ДФС тримають на постійному контролі дотримання законності при ввезенні громадянами транспортних засобів з-за кордону. Так, при здійсненні перевірочних заходів митники встановили факт ухилення від сплати митних платежів при ввезенні автомобіля «PORCHE CAYENNE». У даному випадку сума несплачених податків перевищила 566 тисяч гривень.

Порушення викрили при проведенні звірки даних щодо пропущених через кордон транспортних засобів, отриманих від Гомельської митниці. Перевіркою встановлено, що у березні поточного року мешканець Кропивницького виїхав на даному автомобілі (знятому з реєстрації у Білорусі) через пункт пропуску «Нова Гута» Гомельської митниці, який межує з українським - «Нові Яриловичі». Проте в Україну даний автомобіль не в’їжджав. Шляхом аналітичної обробки відповідей від інших митниць, що надійшли на запити чернігівських митників, встановили злочинну схему, у якій були задіяні три члени родини з однаковим прізвищем. Шляхом маніпуляцій зловмисникам вдалося отримати свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля аж у Рівненській області. Вже визначено, що свідоцтво було оформлено за відсутності законних підстав для його видачі на підставі підроблених документів. Ці протиправні дії були спрямовані на ухилення від сплати митних платежів у розмірі 566,2 тис. гривень.

Після з’ясування всіх обставин правопорушення, громадянина викликали до митниці для надання пояснень. Але запрошення залишилося без відповіді… Пояснення йому доведеться надавати вже у суді. Митницею порушено адміністративну справу за ч.1 ст. 483 та ст.485 Митного кодексу України. Санкції даних статей тягнуть за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предмета порушення митних правил (автомобіль «PORCHE CAYENNE» оцінений майже у 743 тисячі гривень) з його конфіскацією та штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів (несплачена сума становить 566,2 тис. гривень).

Чернігівські митники припинили незаконну оборудку при переміщенні товарів через кордон

Незаконну схему переміщення через кордон однотипних товарів дрібними партіями викрили співробітники Чернігівської митниці ДФС у пункті пропуску «Нові Яриловичі».

Мешканець Києва вивіз за межі Республіки Білорусь через пункт пропуску «Нова Гута» вантаж ламп та освітлювальних приладів китайського виробництва у кількості 441 од. та вартістю 9,5 тисяч доларів. Ці дані надала на запит українських колег Гомельська митниця. Але український пункт пропуску цей же громадянин перетинав уже на іншому транспортному засобі і задекларував, що ввозить лише 25 од. ламп та освітлювальних приладів вартістю понад 400 доларів. На цей товар він надав відповідні документи. Для ввезення решти товарів він залучив місцевих мешканців. Товар розподілили дрібними партіями, щоб вартість кожної не перевищувала 500 доларів (дозволяється ввозити без оподаткування). Загалом до участі в оборудці було залучено понад 10 осіб.

Ця схема ухилення від оподаткування не нова. У народі, частіше на західних кордонах, учасників таких схем (які за винагороду переміщують на собі через кордон товари у кількості, що не підлягає оподаткуванню) називають «піджаками». Припинена на Чернігівщині оборудка, можливо, була «пробним каменем»… Порушник, здавалося б, провів велику організаційну роботу. Проте прорахувався. Відносно нього порушено адміністративну справу за ч. 1 ст. 483 (санкції: штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією) та ст. 485 (штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів) Митного кодексу України. Оцінка товару буде проведена додатково. Після проведення необхідних дій справу передадуть до суду.

До уваги платників податків!

Міністерством фінансів України затверджено наказ від 23.09.2016 р. № 837 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547" відповідно до якого, вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у Книгах обліку розрахункових операцій (КОРО) не поширюються на записи, які формуються на підставі фіскальних касових чеків, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій (РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення, яких включено до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем до 11.03.2016 р.

КОРО за формами, наведеними у додатках 1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 № 417, можуть бути зареєстровані, перереєстровані у відповідному контролюючому органі, а також використовуватись суб'єктами господарювання до скасування реєстрації таких КОРО.

При розрахункових операціях за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума ПДВ.

Крім того, внесено зміни до форм:

- Книги обліку розрахункових операцій на РРО;

- Книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю.

Наказ набув чинності з 04 листопада 2016 року (опублікований в «Офіційному віснику України» №85 від 04.11.2016 р.).

Внесено зміни до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій

20 листопада набрав чинності Закон України від 06 жовтня 2016 року № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон).

Зазначеним Законом, зокрема встановлено, що доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Крім того, визначено, що тимчасово, до 01 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

З оновленим текстом Кодексу Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Довідково: Закон опубліковано в газеті Верховної Ради України «Голос України» від 19.11.2016 № 221.

Змінено форму та порядок заповнення декларації акцизного податку

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» 22.11.2016 набрав чинності.

Ним змінено форму декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання, які були затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

Зокрема, декларацію акцизного податку доповнено двома додатками:

1) Додатком 1прим. 1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу», який обов’язково заповнюється всіма платниками акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування;

2) Додатком 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування».

У Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку внесено зміни до розділів звітності, в яких декларуються податкові зобов’язання з реалізації палива (розділ В) і реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д).

З оновленим текстом наказу № 14 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

У пункті пропуску «Горностаївка» на Чернігівщині вилучені відзнаки радянських часів

Співробітники Чернігівської митниці ДФС спільно з прикордонниками під час здійснення митного контролю потягу сполученням «Одеса –Барановичі» виявили у громадянина України друковані матеріали 1938-1945 років.

Мешканець Севастополя намагався вивезти до Білорусі наступні предмети: атестат УРСР датований 1938 роком, а також «Благодарность за овладение городом Дрезден», «Благодарственная грамота», довідка про оголошені подяки громадянину, подяки «За форсирование реки Одер» та «За безупречную службу» - усі датовані 1945 роком. Вивезення з України таких предметів заборонено без наявності відповідних дозвільних документів. Проте громадянин не повідомив співробітника митниці, що переміщує зазначені предмети ані в усній формі, ані письмово. У декларації зазначив, що переміщує тільки особисті речі.

Такі дії підпадають під порушення статті 472 Митного кодексу України. Предмети вилучені та будуть передані на експертизу для встановлення їх цінності. У митниці ж пояснили, що якби громадянин задекларував предмети, які заборонено вивозити без спеціального дозволу, то міг би залишити їх на зберігання у митниці, а пізніше, при поверненні в Україну, забрати.

Обізнаність платників податків – запорука уникнення помилок та порушень

На сьогодні в усіх галузях законодавства діє велика кількість нормативних актів, що часто завдає немалих клопотів з їх відстеженням. Журнал «Вісник. Право знати все про податки і збори» стане вам у цьому найкращим помічником і порадником. Це офіційне видання Державної фіскальної служби України. На його сторінках передплатники мають змогу оперативно отримувати новини щодо змін у податковому законодавстві.

Це інформація з перших вуст. Адже на його сторінках постійно публікуються консультації та коментарі фахівців Державної фіскальної служби України. В журналі ви зможете ознайомитись з матеріалами щодо принципів діяльності податкових та митних органів, аналізу проблем оподаткування та бухгалтерського обліку, нормативними актами, а також отримати ексклюзивну, цікаву та корисну інформацію.

 

Це видання допомагає як юридичним, так і фізичним особам – платникам податків. Користуються ним також і працівники органів ДФС. Передплата офіційного видання ДФС дає змогу платникам податків уникати помилок в роботі та порушень законодавства. А для фіскального органу – це канал оперативного донесення офіційних роз’яснень законодавчих змін до платників податків.

Шановні платники податків! Передплативши Журнал «Вісник. Право знати все про податки і збори» ви заощадите свій час та будете надійно підковані в законодавчо-нормативному просторі.

Питання ведення зовнішньоекономічної діяльності обговорили митники з підприємцями

«Круглий стіл», що відбувся у Чернігівській митниці ДФС нещодавно, був присвячений питанням спрощення зовнішньоекономічної діяльності. У першу чергу це стосується тих підприємств, що застосовують положення економічної частини Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода).

Відповідно до Угоди кожна сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої сторони. Товари, що походять з Європейського Союзу, після ввезення до України підпадають під дію цієї Угоди за умови подання сертифікату з перевезення товару EUR.1 або декларації-інвойсу, складеної затвердженим експортером чи експортером будь-якої партії товару, якщо вартість її не перевищує 6000 Євро.

Присутніх на заході представників підприємств та брокерів найбільше цікавили нюанси заповнення граф сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, який надається до митного оформлення ввезеного на митну територію України товару. Співробітники управління адміністрування митних платежів, у свою чергу, детально проаналізували найбільш типові помилки, що допускаються при оформленні сертифікатів. А також розповіли про порядок поновлення режиму вільної торгівлі та повернення сум сплачених митних платежів.

За третій квартал податку на прибуток надійде майже на 4 мільйони гривень більше ніж за другий

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Чернігівській області, за 3 квартали 2016 року з податку на прибуток по області прозвітувало 272 суб’єкти господарювання, сума доходу в яких за 2015 рік склала більше 20 млн. гривень. Звітним податковим періодом для таких платників є квартал.

Сума нарахованого податку на прибуток за 3 квартал 2016 року склала 35,8 млн. грн., та порівняно з показниками 2 кварталу зросла майже на 4 млн. грн. або на 11 відсотків.

За результатами поданих декларацій за 3 квартали 2016 року збиткову діяльність задекларували 60 суб’єктів господарювання. Сума збитків склала майже 1698 млн. гривень. Подолали збитковість 8 підприємств. Вийшовши із стану збитковості, вони задекларували прибуток в сумі 3,9 млн. гривень.

Припинено діяльність конвертцентру з незаконним обігом понад 200 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у взаємодії з прокуратурою Чернігівської області припинили діяльність конвертаційного центру.

Конвертцентр був розташований у Києві та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки у частині формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності учасники центру використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016 рік становить понад 200 млн. грн.

Схема конвертації полягала у тому, що підприємства–замовники реального сектору економіки перераховували грошові кошти у безготівковій формі на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру. Потім ці кошти переводились у готівку та поверталися підприємствам–замовникам. За свої послуги зловмисники брали 12-13 відсотків від виведеної у «тінь» готівки.

До проведення операції був залучений спецпідрозділ ДФС України «Фантом», до складу якого входять податкові міліціонери, що несуть службу в зоні проведення АТО.

У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено низку обшуків у приміщеннях та автомобілях, що використовувалися ділками у своїй незаконній діяльності. При цьому вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, «чорна» бухгалтерія, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку та інші предмети, що є доказами незаконної діяльності організаторів конвертцентру.

Накладено арешти на рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи на суму 7 млн. 800 тис. гривень.

Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

З початку року фахівцями ГУ ДФС у Чернігівській області викрито 29 кримінальних правопорушень

За інформацією сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Чернігівській області станом на 01.12.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 29 кримінальних правопорушень. З них: 13 кваліфікуються за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 2 – за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 3 – за ст. 366 (службове підроблення). Загальна сума нанесених державі збитків складає понад 30 млн. гривень.

Нагадуємо, що за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, статтею 209 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

Правова допомога у правовій державі

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини – присвячений проголошенню Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Обізнаність громадян в області законодавства, зокрема податкового, займає важливе місце в розбудові України як правової держави. Однією з основних конституційних гарантій держави є право на правову допомогу та можливість отримувати інформацію про зміст прав та обов’язків.

Фактами підвищення дієвості механізму соціально-правового захисту прав людини є підвищення рівня правової культури та свідомості суб’єктів права, надання допомоги професійними юристами.

Головне управління ДФС у Чернігівській області інформує суб’єктів господарювання про можливість отримання (в межах компетенції органу) первинної правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав людини як через мережу громадських приймалень громадян, так і надання роз’яснень фізичним особам – підприємцям, особам що проводять незалежну професійну діяльність, та у зв’язку з актуальністю сьогодення не тільки учасникам антитерористичної операції котрі здійснюють підприємницьку діяльність, а і членам їх сімей, особам внутрішньо переміщеним та особам постраждалим внаслідок антитерористичної операції.

Крім того, з питань отримання інформації щодо пільг в оподаткуванні атовців (не включення до оподатковуваного доходу грошової та благодійної допомоги, не обкладання грошового забезпечення військовим збором, інших), до податкових інспекцій також можуть звертатися роботодавці та волонтери.

Надання працівниками фіскальних органів належної правової підтримки, обговорення правових проблем з питань оподаткування та реалізація правових потреб платників податків Чернігівщини чи внутрішньо переміщених осіб є запорукою дотримання прав людини та налагодження шляхів співпраці.

Майже 650 мільйонів гривень податків і зборів сплачено до бюджетів Чернігівщини у листопаді 2016 року

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що у листопаді до бюджетів усіх рівнів надійшло 649 млн. грн. податків і зборів. За рахунок добровільної сплати бюджети поповнились на 623 млн. грн. (96 відсотків загальної суми). Від стягнення податкового боргу надійшло 19,5 млн. грн., за результатами проведення контрольно-перевірочних заходів – понад 4 млн. грн., внаслідок припинення діяльності конвертаційного центру забезпечено додаткових надходжень у сумі 2,3 млн. гривень.

До державного бюджету зібрано більше 334 млн. гривень. У порівнянні до відповідного минулорічного періоду забезпечено приріст на 94 млн. грн. в основному за рахунок зростання сплати податків: на додану вартість, на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб та військового збору.

До місцевих бюджетів сплачено понад 314 млн. гривень. Внесені до законодавства зміни щодо децентралізації управління фінансами посприяли збільшенню надходжень у 1,6 рази у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Виконання бюджетних призначень доходів територіальних громад у цілому по області забезпечено на 129 відсотків, що дозволить у повній мірі профінансувати заплановані соціальні програми та виплатити заробітну плату працівникам, що отримують її з місцевих бюджетів.

Як і у минулих місяцях, частка податку на доходи фізичних осіб та військового збору у наповненні бюджетів усіх рівнів залишається досить значною – 37 відсотків загальної суми надходжень по області. За рахунок своєчасної виплати заробітної плати у листопаді надійшло 240 млн. грн. цих податків. Місцеві бюджети отримали з цієї суми 166,5 млн. грн., у результаті чого вклад податку склав 53 відсотки. Ще по 15 відсотків збору до місцевих бюджетів забезпечили єдиний податок на підприємницьку діяльність (46,2 млн. грн.) та податок на майно (45,5 млн. грн.). Акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива сплачено 21,3 млн. грн. (7 відс. загальної суми доходів місцевих бюджетів).

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за листопад надійшло більше 208 млн. грн., рівень попереднього місяця перевищено на 6,3 відс. або на 12,3 млн. гривень.


30.11.2016

Цьогоріч кількість документальних перевірок фіскальною службою значно зменшилась

Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Чернігівській області, протягом січня-жовтня поточного року підрозділами аудиту області проведено 506 перевірок. Це менше ніж за відповідний період минулого року на 20,7 відсотків, або 132 перевірки. За результатами проведених перевірок до бюджету донараховано понад 667 млн.грн., з них узгоджено майже 45 млн.грн. податків. Протягом 10 місяців поточного року від донарахованих сум до бюджету вже надійшло понад 29 млн.грн., що перевищує відповідний минулорічний показник майже на 8 млн. гривень.

Крім того, здійснюючи контроль за діяльністю збиткових підприємств в 2016 році зменшено збитки (від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток) майже на 18 млн. гривень. Це дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах в сумі більше 3 млн. гривень.

Також за результатами документальних перевірок з початку року зменшено на 1,4 млн.грн. суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, та зменшено на 26,4 млн.грн. від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області звертається до суб’єктів господарювання не допускати порушень законодавства при реалізації пального

Як повідомили в управлінні аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області, аналіз звітності, поданої суб’єктами господарювання, що здійснюють роздрібний продаж паливо-мастильних матеріалів, зокрема скрапленого газу на автозаправочних станціях, свідчить про заниження окремими суб’єктами господарювання обсягів реалізації пального.

Cпівставивши дані, зазначені у податкових накладних на отримання скрапленого газу та відпускні ціни на деяких автогазозаправочних станціях, встановлено, що середня націнка на реалізацію скрапленого газу становить 1,9 грн. за 1 літр.

Враховуючи понесені витрати на заробітну плату працівникам, сплату комунальних послуг, податків, зборів, а також витрат на обслуговування, реалізація скрапленого газу на такій АЗС не може забезпечувати її економічну ефективність функціонування.

Таким чином, декларування суб’єктами господарювання незначних обсягів реалізації скрапленого газу може свідчити про факти не застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу палива та/або реалізацію не облікованої підакцизної продукції, що є порушенням норм податкового законодавства.

Тому, Головне управління ДФС у Чернігівській області звертається до керівників суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пального (скрапленого газу), з проханням дотримуватися норм законодавства та попереджає про відповідальність за їх порушення.

Наголошуємо, що не пробиття чеків при обслуговуванні клієнтів АЗС веде до втрат, як державного, так і місцевого бюджету.

Громадян області просимо не миритися з таким явищем та вимагати від операторів АЗС видачі касових чеків. А при наявності фактів систематичного порушення законодавства про проведення розрахункових операцій, просимо письмово повідомляти Головне управління ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.

 

На Чернігівщині надходження від сплати єдиного внеску склали майже 2 мільярди гривень

Платниками Чернігівщини за десять місяців поточного року сплачено понад 1882 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Від юридичних осіб надійшло 1743,5 млн. грн., або 92,6 відс. надходжень. З них більше 920 млн. грн. сплачено бюджетними установами. Фізичні особи - підприємці сплатили 138,5 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу надходжень єдиного внеску забезпечують платники, що перебувають на обліку в Чернігівській, Прилуцькій та Ніжинській ОДПІ.

Нагадаємо, що на сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 1450 грн., при цьому розмір мінімального страхового внеску - 319 грн. (1450 грн. х 22 відс.).

З 1 грудня 2016 року встановлено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 грн., розмір мінімального страхового внеску буде становити 352 гривні. Тож, звертаємо увагу на правильність проведення розрахунків по сплаті єдиного внеску.

Також слід мати на увазі, що на рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати єдиний внесок за себе фізичні особи - підприємці платники єдиного податку.

Пам’ятайте, що своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це запорука соціальних гарантій та своєчасності виплати пенсій.

 

Майже 4,5 мільярди гривень податків сплачено платниками Чернігівщини за десять місяців

Протягом січня-жовтня поточного року до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 4,5 млрд.грн. податків і зборів. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 35 відсотків.

До державного бюджету зібрано 2 млрд. грн. або 45 відсотків від загальної суми надходжень.

До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено 2,5 млрд.грн., що перевищує рівень 10 місяців минулого року у півтора рази, додатково надійшло 834 млн. гривень. Прийняті місцевими радами бюджетні призначення у частині податків і зборів виконані більш як на 116 відсотків.

Як і у попередніх періодах, саме завдяки установам та організаціям бюджетної сфери надійшла п’ята частина доходів бюджетів, а це 826 млн. гривень.

Підприємства галузі сільського господарства забезпечили 15,6 відс. загальної суми та сплатили 699 млн.грн. Від лісогосподарських підприємств надійшло 256 млн.грн. податків (5,7 відс. доходів по області).

Добувна та обробна галузі промисловості, а також підприємства торгівлі та громадського харчування внесли приблизно однаковий вклад у наповнення бюджетів усіх рівнів – 11,4 відс. та сплатили по півмільярда гривень.

7,5 відс. загальної суми забезпечили фізичні особи (підприємці, самозайняті особи та платники податку на майно), ними сплачено 338 млн. гривень.

У порівнянні до минулорічного періоду у формуванні доходів територіальних громад посилилась роль сільськогосподарських підприємств (у поточному році це 20 відс. загальної суми надходжень до місцевих бюджетів), торгівельних організацій (12 відс.), суб’єктів господарювання транспортної галузі (4 відс.). Тоді як у силу різних економічних причин вклад у наповнення бюджетів підприємствами добувної та обробної промисловості трохи зменшився (становить 2,4 відс. та 8,5 відс. відповідно).

 

До податкового класу завітали бійці з зони АТО

На початку шкільного року співробітники фіскальної служби в області організували і провели на базі чернігівської школи №20 турнір з футболу «Вересневий кубок - 2016». Змагалися за перемогу учні 5-6 та 7-8 класів.

До складу суддівської колегії був запрошений волонтер, який систематично їздить на передову в зону АТО. Школярі заздалегідь готувалися до тієї зустрічі, щоб підтримати бійців АТО. По закінченні змагань діти передали волонтеру власний прапор та щирі побажання перемоги над ворогом.

Бійці оцінили турботу дітей. Восьмого листопада до податкового класу завітали Володимир Березинський - заступник голови Чернігівської обласної організації Справедливість (який і є тим волонтером, що передав прапор бійцям) та Альберт Черешко - голова ради громадського об’єднання «ЩИТ 41». Вони привітали учнів та подякували їм від імені бійців 13-го окремого мотопіхотного батальйону. За словами військових: «Подарунки від учнів зігрівають краще бронежилета». Уся зустріч тривала на позитивній ноті, була щирою та зворушливою. Учні приємно вразили бійців надзвичайно гарним бальним танцем та патріотичною піснею.

За рішенням школярів, податківців, волонтерів та бійців АТО таку роботу буде продовжено.

 

У фіскальній службі області звернення розглядаються вчасно та якісно

З початку поточного року до органів фіскальної служби області від громадян Чернігівщини надійшло 175 індивідуальних письмових звернень та 8 колективних від 57-ти громадян.

Щодо статі авторів звернень, то протягом 2016 року від чоловіків надійшло 105, а від жінок 86 звернень. Серед пільгових категорій громадян право на звернення реалізували учасник бойових дій та інвалід ІІІ групи.

За результатами розгляду: роз’яснено – 162 звернення, вирішено позитивно – 6, направлено за належністю – 6, на стадії розгляду перебуває 8 звернень.

Для забезпечення реалізації конституційного права на звернення керівниками податкових інспекцій та Головного управління області проведено 192 особистих прийоми громадян, з них 52 виїзних. Всім заявникам надані своєчасні та кваліфіковані відповіді.

 

Про надання органами ДФС області комплексу адміністративних, консультативних та інформаційних послуг

За інформацією Головного управління ДФС у Чернігівській області протягом січня–жовтня поточного року до податкових органів області звернулося майже 573 тис. платників податків з метою отримання адміністративних, консультативних та інформаційних послуг.

Із загальної кількості адміністративних послуг – 66 відсотків (381,5 тис.) надано через Центри обслуговування платників. Найбільш затребуваною була послуга видачі картки платника податків. Нею скористалися понад 36 тис. осіб. На другому місці послуга з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – більше 7 тис. послуг.

Також, значну кількість було надано наступних послуг: надання витягу з реєстру платника єдиного податку – 5,4 тис., реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 4,3 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – майже 3 тис., реєстрація платника єдиного податку – 2 тис., видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами фіскальної служби – 2 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – по 2 тисячі.

 

Головним управлінням ДФС у Чернігівській області викрито факт нанесення збитків місцевому бюджету

Співробітниками Головного управління ДФС у Чернігівській області задокументовано факт порушення норм чинного законодавства будівельним підприємством, яке у 2014 – 2015 роках виступало замовником будівництва об’єктів житла.

Всупереч Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» посадовими особами підприємства не сплачено пайовий внесок у розвиток інфраструктури населеного пункту при будівництві багатоповерхових житлових будинків в місті Чернігові, внаслідок чого заподіяно істотні збитки місцевому бюджету.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття кримінального провадження, що кваліфікується за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Досудове розслідування триває.

 

Через порушення митних правил чернігівські митники затримали дубовий паркет вартістю понад 212 тисяч гривень

Одне з чернігівських підприємств надало до митниці документи для митного оформлення виробів з деревини, а саме: 1658,88 кв. м паркету. Вантаж планували відправити на експорт до однієї з Європейських країн. Порушення виявили співробітники митного посту «Чернігів-вантажний» під час митного оформлення.

Відповідно до норм законодавства суб'єктам підприємницької діяльності дозволено здійснювати експортні операції (реалізовувати за межі України) з лісоматеріалами та виготовленими з них пиломатеріалами виключно за наявності сертифіката про їх походження. Крім того, постановою КМУ від 21.05.2012 р. №436 (зі змінами) затверджено перелік лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України.

Проте, директор товариства з обмеженою відповідальністю, що здійснював експортну операцію, намагався перемістити вантаж з приховуванням від митного контролю. Для митного оформлення він надав документи, що містили неправдиві дані відносно найменування товару. Таким чином намагався ухилитися від отримання відповідного Сертифікату.

Співробітниками митниці за даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Вартість затриманого вантажу становить 212,5 тисяч гривень.

 

Розмова з керівником підрозділу по боротьбі з корупцією в органах ДФС області

Сьогоднішня наша розмова з керівником відділу внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області Олексієм Мисенком.

Кореспондент: − Олексію Олександровичу! Ви зовсім нещодавно очолили такий специфічний напрямок у службі. Розкажіть хоча б у кількох словах про діяльність підрозділу.

Олексій Мисенко: – З 1996 року у складі органів державної фіскальної служби України функціонує спеціальний підрозділ – відділ внутрішньої безпеки. Основним завданням нашого відділу є забезпечення заходів щодо запобігання корупції в податкових та митних органах та захист державних службовців від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків. Також з метою недопущення корупційних проявів серед співробітників органів ДФС значна увага нашого підрозділу приділяється профілактичним заходам.

КОР.: − Розкажіть трохи про себе та, можливо, які проблеми Вам довелося долати при вирішенні тих чи інших питань?

О.М.: − Як ви вже підкреслили, я на посаді рік – з вересня 2015 року. На відміну від своїх попередників, я тривалий час до цього призначення проходив службу в оперативному підрозділі УМВС України в Чернігівській області. Мешкаю із сім`єю в Чернігові. Оскільки раніше досить часто виїжджав у відрядження по нашій області, то володію інформацією в регіоні. Маю на увазі в тій частині, що відноситься до специфіки діяльності служби, яку я в даний час очолюю, а це насамперед проблемні аспекти, пов’язані з корупційними діяннями в Державній фіскальній службі. Одразу з приходом на посаду, запропонував кадрові зміни у відділі. Зокрема, на посаду заступника начальника відділу був призначений Бураковський Сергій Петрович – досвідчений співробітник, що тривалий час перебував на керівних посадах слідчого відділу УМВС.

КОР.: − І вже є конкретні результати роботи підпорядкованого Вам відділу?

О.М.: − Так, з початку цього року безпосередньо на адресу відділу внутрішньої безпеки від громадян та юридичних осіб щодо дій працівників податкових та митних органів надійшло 15 звернень. За результатами ретельних перевірок три звернення знайшли своє підтвердження, частково підтвердилися – 5. Зокрема, за підсумками розгляду отриманих заяв про вимагання хабарів співробітниками відділу внутрішньої безпеки спільно з Управлінням захисту економіки ДЗЕ Національної поліції України у Чернігівській області затримано двох співробітників з числа керівної ланки ГУ ДФС, а саме – начальника відділу оперативного управління ДПІ у м.Чернігові та начальника Щорського відділення Менської ОДПІ. Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Одну справу вже скеровано до суду.

Не залишається поза нашою увагою і митний напрямок. На постійному контролі знаходиться діяльність митників. З початку року проведено 30 службових перевірок з питань дотримання працівниками митних органів норм антикорупційного законодавства. Встановлено ряд порушень. Матеріали направлено до правоохоронних органів. За результатами їх розгляду відкрито 3 кримінальні провадження за фактами скоєння працівниками митних органів службових злочинів. 19 митників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, двох звільнено з роботи, дванадцяти посадовим особам винесені офіційні застереження про недопущення протиправної поведінки. Також за ініціативою відділу внутрішньої безпеки 9 працівників переведено на посади, не пов’язані з митним оформленням товарів та вантажів.

КОР.: − А це ж, напевно, дуже складно працювати у такому відомстві, адже необхідно виявляти тих посадовців, які теж обізнані хоча б із загальними напрямками Вашої служби?

О.М.: − Хочу зауважити, що раніше чомусь до відділу внутрішньої безпеки практично не зверталися із заявами. Можливо, не знали керівників або ж з якоїсь іншої причини. Мене достатня кількість людей знає особисто, тому, думаю, і довіряють. Зустрічаюсь з підприємцями, іншими особами й не лише з керівної ланки, які хоч і без особливого бажання та все ж таки розповідають про те, що з них намагаються вимагати грошові кошти. Звичайно, є складнощі, бо, як правило, такі люди не мають бажання писати відповідні заяви. Але ж, і на цьому хочу особливо наголосити, для того, щоб спіймати хабарника, перш за все потрібна заява. Це перший крок до позитивного вирішення конкретного питання.

КОР.: − Так виходить, що при відсутності заяви ці працівники фіскальної служби, які можуть займатися здирництвом і надалі продовжуватимуть свою таку протиправну діяльність?

О.М.: − Ні, звичайно, це далеко не так. Якщо з тих чи інших причин не вдається розпочати процес притягнення посадовця до кримінальної відповідальності, то у нас є інші важелі впливу. Такий співробітник за ініціативою нашого відділу притягується до дисциплінарної відповідальності або ж звільняється з фіскальних органів. Тим паче, у фіскальній службі розпочався процес реорганізації, який передбачає значне скорочення штатної чисельності…

Необхідно зазначити, що при виявленні недобросовісних співробітників фіскальної служби, ми таким чином сприяємо поповненню бюджету, адже, як правило, «невраховані» кошти від протиправних дій посадових осіб, надходять до державної казни. Також хочу наголосити, що відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України, за надання службовій особі неправомірної вигоди – особа, що дає хабар, несе відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Користуючись можливістю хочу зазначити, що у разі, якщо у когось є інформація щодо протиправних дій працівника фіскальної служби, скористайтеся телефоном «Довіри» (0462) 668-522. На всі звернення громадян ми реагуємо. Якщо це стосується безпосередньо хабарництва, я особисто виїжджаю зі своїм заступником для розгляду питання й оформлення заяви. Конфіденційність, при цьому, обов`язково, гарантуємо.

 

ДФС відвідали студенти Чернігівського національного технологічного університету

У День студента, 17 листопада, Державну фіскальну службу України відвідали студенти Чернігівського національного технологічного університету.

«Ми раді ділитися нашим досвідом з молодим поколінням, адже від них залежить майбутній розвиток нашої держави. Майбутні професіонали мають бути всебічно обізнаними, саме тому такі зустрічі дуже корисні для розширення їх світогляду та професійної орієнтації», - зауважила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС Тетяна Пажитнова.

Під час зустрічі, яка відбулась у рамках меморандуму Державної фіскальної служби України, Чернігівського національного технологічного університету та Університету державної фіскальної служби, фахівці ДФС ознайомили гостей з основними завданнями та функціями служби, розповіли про напрями діяльності та актуальні питання реформування у податковій та митній сфері.

Майбутнім технологам також презентували Центр партнерства, який незабаром буде відкрито при ДФС. Студенти мали змогу ознайомитися з його основними завданнями, перевагами для платників податків та загалом з розвитком сервісних функцій служби.

Наприкінці зустрічі представники ДФС привітали студентів з їх святом та побажали гарного навчання, творчого розвитку та самореалізації в обраній професії.

 

Користуєшся землею - сплати податок

Головне управління ДФС у Чернігівській області постійно контролює стан справ у сфері земельних відносин з метою виявлення та залучення до сплати землекористувачів, які намагаються уникнути оподаткування земельних ділянок.

Наразі у центрі уваги фіскальних органів знаходяться суб’єкти господарювання, які мають на території області автозаправні станції та не сплачують плату за землю.

Завдяки спільним зусиллям по відпрацюванню таких платників у жовтні залучено до сплати податків 5 землекористувачів, які здійснювали діяльність з реалізації пального у Бахмацькому, Коропському, Ніжинському районах та м. Чернігові.

 

Близько 4-х мільярдів гривень перерахували до державного бюджету чернігівські митники

Протягом січня-жовтня поточного року Чернігівською митницею ДФС перераховано до Держбюджету 3 млрд. 928 млн. гривень. За підсумками 10 місяців митниця у середньому щодня спрямовує до бюджету понад 19 млн. гривень. Найбільші суми надійшли від справляння податку на додану вартість, акцизного податку та ввізного мита.

У митниці порівняли, що цьогорічні надходження відповідно до аналогічного періоду минулого року зросли на 230 млн. гривень. У поточному році відбулося збільшення обсягів ввезення мінеральних добрив, сигарет, тютюнової сировини, промислового тютюну та зменшення - нафтопродуктів, метилового спирту, скрапленого газу.

У жовтні обсяги надходжень митних платежів склали понад 412 млн. гривень. Основними бюджетоформуючими товарами у жовтні були мінеральні добрива, тютюнова сировина, пневматичні гумові шини, кам’яне вугілля, вантажні автомобілі та тютюн промислового виробництва.

 

Оновлений Електронний кабінет платника працює безкоштовно, цілодобово та в режимі реального часу

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача. У відкритій частині платники можуть ознайомитися з нововведеннями, отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, а також у режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС.

Для роботи у приватній частині платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. У кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки. При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

Наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року. Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

 

Увага! На території області орудують шахраї!

До відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Чернігівській області надходить інформація про те, що на території Чернігівської області невідомі особи збирають кошти з підприємців нібито для працівників податкової за не проведення перевірок їх господарської діяльності.

Найчастіше шахраї користуються телефонними номерами:

(073) 492-06-56, (063) 655-23-63.

Звертаємо увагу громади, що подібні факти є провокацією. Своїми діями шахраї не лише наносять збитки суб’єктам господарювання, але й підривають авторитет органів Державної фіскальної служби та дискредитують її працівників.

Відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області вкотре звертається до суб’єктів господарювання з проханням: при отриманні подібних пропозицій, або ж інформації про факти зловживання з боку працівників фіскальної служби, негайно повідомляти на телефон «довіри» відділу: (0462) 668-522.


17.11.2016

У жовтні бюджети Чернігівщини збагатились на 489 мільйонів гривень

Платниками Чернігівщини у жовтні поточного року перераховано до бюджетів усіх рівнів 489 млн. грн. податків та зборів. Більша частина цих коштів сплачена добровільно (98,5 відс. загальної суми). В результаті проведеної контрольно-перевірочної роботи надійшло 3 млн. грн., від погашення податкового боргу – 4,2 млн. гривень, - повідомила начальник відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Олена Пустовойт.

До державного бюджету зібрано майже 190 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 33 млн. грн. або на 15 відсотків.

Як і у попередньому місяці, трохи більше половини доходів державного бюджету сформовано за рахунок сплати податку на додану вартість (99,4 млн. грн.). Від надходжень податку на доходи фізичних осіб та військового збору забезпечено 38 відс. доходів бюджету (72 млн. грн.).

До місцевих бюджетів сплачено майже 300 млн. гривень. Порівнюючи з минулорічним періодом - більше у півтора рази (+107,1 млн. грн.).

На наповнення як державного, так і місцевих бюджетів впливає своєчасність та повнота виплати заробітної плати. Адже за рахунок податку на доходи фізичних осіб забезпечено половину надходжень бюджетів територіальних громад (152 млн. гривень). Від сплати єдиного податку на підприємницьку діяльність надійшло 74,4 млн. грн. (майже 25 відс. у загальній сумі), податку на майно – 47,3 млн. грн. (майже 16 відс.), акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива – 20,9 млн. грн. (7 відсотків).

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за жовтень сплачено майже 196 млн. гривень, це на рівні попереднього місяця.

 

Звертайтеся! «Пульс» працює цілодобово

Протягом січня–жовтня поточного року на телефонну лінію антикорупційного сервісу «Пульс» від мешканців Чернігівщини надійшло 28 інформаційних повідомлень щодо організації роботи органів ДФС Чернігівської області. Протягом серпня 2016 р. жодного звернення не надходило. Про це повідомили у відділі обслуговування платників Головного управління ДФС у Чернігівській області.

Найбільше дзвінків (46 відсотків) надійшло з повідомленням про технічні проблеми у роботі системи електронного адміністрування ПДВ. Майже 30 відсотків звернень стосувалося роботи органів ДФС, а саме: відшкодування ПДВ та проведення нарахувань в інтегрованій картці платника. З проблемами при реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та поданні звітності в електронному вигляді, звернулося 14 відсотків платників. Найчастіше вони виникали через проблеми з договорами про визнання звітності в електронному вигляді, відсутність платника за місцезнаходженням, а також подання звітності у формі, що не передбачена діючим законодавством. Решта звернень стосувались перевірок суб’єктів господарювання, проведення реорганізації в органах ДФС тощо.

Фахівці органів ДФС невідкладно та уважно розглянули звернення, що надійшли через сервіс «Пульс» та за результатами їх розгляду повідомили заявників про вжиті заходи.

Зазначимо, що телефонна лінія «Пульс» – це один з інструментів боротьби з корупцією. На його телефонний номер (044) 284-00-07 може звернутися будь-який громадянин з питаннями неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДФС, повідомити про корупційні дії з їхнього боку та щодо вирішення інших суперечливих питань.

 

Розрахунки по експортно-імпортним операціям – на контролі у фіскальної служби

Протягом десяти місяців поточного року до органів ДФС області надійшло 198 повідомлень уповноважених банків щодо порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків, який на даний час становить 120 календарних днів.

За повідомленнями проведено 109 перевірок та донараховано 4,4 млн. грн. пені у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, підприємством «Т» при поставці до Республіки Білорусь фруктів були порушені встановлені терміни розрахунків по зовнішньоекономічним операціям. За результатом перевірки донараховано 560 тис. грн. пені. Зазначена сума в повному обсязі сплачена до бюджету.

Всього ж за результатами перевірок, з початку року до бюджету надійшло 3,5 млн. гривень.

 

До місцевих бюджетів області надійшло 433,7 мільйони гривень земельного податку

За інформацією відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Чернігівській області, з початку 2016 року власники та орендарі земельних ділянок Чернігівщини сплатили до місцевих бюджетів області 433,7 млн.грн. земельного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року находження цього податку зросли у півтора рази або на 158,3 млн.гривень.

У загальній сумі надходжень 83,3 відсотки сплачено юридичними особами (361,2 млн.грн.), від підприємців та громадян надійшло 72,5 млн.гривень.

Третина загальної суми надходжень сплачена до бюджету м.Чернігова (141,8 млн.грн.), адже сільськогосподарські товаровиробники у районах області відповідно до діючого законодавства звільнені від сплати земельного податку за умови обрання спрощеного режиму оподаткування (єдиний податок IV групи). До того ж, на суму надходжень значною мірою впливають нормативна грошова оцінка земель та надані пільги. В результаті за рахунок земельного податку бюджети територіальних громад отримують від 16 відсотків надходжень - Козелецький та Чернігівський райони, до 35 відсотків - Сосницький, Городнянський та Менський райони.

Слід нагадати, що обов’язок сплати земельного податку у власників землі та землекористувачів виникає з дня набуття права власності або права на користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році.

 

Співробітниками фіскальної служби області викрито факт зловживання в держлісгоспі

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Чернігівській області задокументовано порушення при укладанні посадовими особами одного з державних лісгоспів області договорів про виконання робіт та надання послуг пов’язаних з лісівництвом.

Всупереч Закону України «Про здійснення державних закупівель» з фізичними особами - підприємцями укладались договори, які передбачають оплату замовником товарів, робіт, послуг, без проведення процедур закупівлі, що забороняється законодавством.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття кримінального провадження, що кваліфікується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудове слідство триває.

 

Про роботу органів ДФС області щодо розгляду запитів на публічну інформацію

З початку року до органів ДФС області надійшло 202 запити на отримання публічної інформації. Від фізичних осіб надійшло 117 запитів (57 відс.), 85 запитів (43 відс.) - від юридичних осіб та громадських організацій.

Переважна кількість запитів - 117 була прийнята від запитувачів особисто. Поштою надіслано 44 запита, а електронною поштою - 28.

Найактивнішими були громадяни міста Чернігова. Вони надіслали 90 запитів.

Основна інформація, про яку запитували, стосувалась розбіжностей між податковим кредитом та податковими зобов’язаннями, результатів проведених перевірок, надання роз’яснень та довідок про заробітну плату для перерахування пенсії.

Всі запити були опрацьовані у встановлений законодавством термін.

 

За жовтень роботодавці звітують за оновленою формою звіту з єдиного внеску

Наказом Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. № 813 внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску.

У зв’язку з цим, роботодавці повинні будуть подавати звіт з єдиного внеску за жовтень 2016 року з урахуванням внесених змін.

Нагадуємо: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно сформувати та подати до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

 

Податок на доходи фізичних осіб – основне джерело наповнення місцевих бюджетів області

Виконання розпису доходної частини місцевих бюджетів є пріоритетним напрямком роботи фіскальних органів області.

З січня по жовтень 2016 року надходження до місцевих бюджетів області зросли на 824,0 млн. грн. (151%) порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становлять понад 2447,0 млн. грн. Так, у жовтні до місцевих бюджетів сплачено 299,1 млн. грн., що майже на 56,0% більше від фактичних надходжень у жовтні 2015 року.

За обсягами сплати податкових платежів до місцевих бюджетів з –поміж районів та міст області лідирує м. Чернігів (третина загальної суми надходжень по області).

Основним бюджетоформуючим платежем для місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, надходження від якого за 10 місяців 2016 року зросли на 459,4 млн. грн. – до 1371,7 млн. грн.

Одним із головних чинників збільшення перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів області - внесені з початку року зміни до податкового законодавства, які заохотили роботодавців до легалізації праці найманих працівників.

Позитивно вплинуло підвищення середнього рівня заробітної плати, яка з початку 2016 року по області зросла з 3365 грн. до 4089 грн., та стала одним з важливих кроків на шляху до поступового виведення економіки області з тіні та часткового знищення такого явища, як заробітна плата «у конвертах».

Завдяки легалізації заробітних плат приріст додаткових надходжень податку на доходи фізичних осіб відбувся на 90,0%, збільшення виплат від надання майна в лізинг, оренду, оподаткування дивідендів та роялті, виграшів та призів, інших виплат – на 9,0%, продажу рухомого та нерухомого майна, оподаткування об`єктів спадщини, декларування доходів громадян, приватних підприємців – на 1,0%.

Разом з цим, фіскальними органами області проводяться заходи, спрямовані на налагодження чіткої, максимально тісної співпраці з самими платниками податків в частині пропаганди дотримання ними податкового, трудового законодавства та упередження порушень під час виплати доходів громадянам.

 

Платникам Чернігівщини за десять місяців поточного року з бюджету відшкодовано 709,8 млн. грн. податку на додану вартість

Станом на 01.11.2016 року 115 суб’єктами господарювання області було заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ на суму 624,0 млн. грн., що менше, ніж за відповідний період минулого року на 65,6 млн. гривень.

Протягом десяти місяців поточного року з бюджету на банківські рахунки платників повернено 709,8 млн. грн. ПДВ, тоді як за десять місяців минулого року було відшкодовано 514,3 млн. гривень.

За результатами проведених перевірок платників, які заявили бюджетне відшкодування, підрозділами ГУ ДФС у Чернігівській області упереджено безпідставно заявленого бюджетного відшкодування в розмірі 5,1 млн. гривень.

Нагадаємо, що з початку 2016 року формує та веде Реєстри заяв платників про повернення сум бюджетного відшкодування ДФС України (Реєстр 1 та Реєстр 2).

До Реєстру 1 відносяться платники, які відповідають критеріям, встановленим п. 200.19 ст. 200 ПКУ, до Реєстру 2 - платники, які не відповідають таким критеріям.

Заяви платників ПДВ на отримання бюджетного відшкодування вносяться до відповідних Реєстрів автоматично протягом операційного дня їх отримання, у хронологічному порядку їх надходження.

Поверненню з бюджету платникам підлягають лише узгоджені контролюючим органом суми бюджетного відшкодування ПДВ, і дата такого узгодження зазначається в Реєстрах заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Сума бюджетного відшкодування може вважатися узгодженою контролюючим органом від дня, що настає за днем закінчення 30-денного строку проведення камеральної перевірки (п. 200.10 ст. 200 ПКУ) або після проведення документальної перевірки за наявності підстав для її проведення (п. 200.11 ст. 200, п. 37 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ).


02.11.2016

На Чернігівщині підприємцями-спрощенцями до місцевих бюджетів сплачено понад 145 мільйонів гривень

У відділі адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб та майнових податків повідомили, що на обліку в органах ДФС області станом на 1 жовтня поточного року перебуває 24107 фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування. Це складає 63,6 відсотка від загальної кількості фізичних осіб – підприємців. Першу групу обрали – 5250 підприємців, другу – 12523, третю – 6334.

Фізичні особи-спрощенці у своїй господарській діяльності використовують працю 8747 найманих працівників.

Продовж січня-вересня 2016 року надходження єдиного податку до місцевих бюджетів Чернігівщини склали 145,7 млн.грн., що на 28,5 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Темп росту надходжень до минулого року становить 146 відсотків.

 

На Чернігівщині викрито мережу реалізації алкогольного сурогату

Податковою міліцією спільно з прокуратурою викрито мережу оптової та роздрібної торгівлі незаконно виготовленою алкогольною продукцією, яка маркувалась підробленими марками акцизного податку.

Організував та здійснював незаконну діяльність на території м. Чернігова місцевий мешканець.

За результатами проведених негласних слідчих дій, в тому числі оперативних закупівель, встановлено місця накопичення, зберігання та реалізації фальсифікату, а також транспортний засіб, яким здійснювалось його транспортування.

У ході проведених на підставі ухвали суду 7 обшуків в місцях зберігання алкогольної продукції та в транспортному засобі, з незаконного обігу вилучено 1400 пляшок підробленої горілки з етикетками «Пшенична», 340 літрів спирту, грошові кошти у сумі 58,0 тис.грн. та сам транспортний засіб. Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 376 тис. гривень.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу України за фактом незаконного зберігання та збуту алкогольної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку.

Наразі проводяться заходи, спрямовані на виявлення каналів надходження фальсифікату, можливих місць його виготовлення та встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області: Заборгованість перед бюджетом з єдиного внеску веде до негативних наслідків як для підприємств, так і для громадян

За інформацією відділу погашення боргу Головного управління ДФС у Чернігівській області, станом на 01 жовтня поточного року заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування(далі-єдиний внесок) становить 64,4 млн. гривень. Із них, 9,2 млн. грн. - це борг підприємств-банкрутів.

З початку року в рахунок погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску надійшло 15,1 млн. гривень. Органами ДФС області до Державної виконавчої служби передано вимог про стягнення боргу з єдиного внеску на суму 26,6 млн. гривень.

Відповідно до законодавства єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов’язання із його сплати виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені законодавством. Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

ГУ ДФС у Чернігівській області нагадує, що своєчасна сплата єдиного внеску є запорукою добробуту як громадян, так і держави в цілому. А також гарантує вчасну виплату пенсій та інших виплат, соціальну захищеність працівників.

 

Завдяки спільним зусиллям не допущено втрати бюджету на суму понад 464 тисячі гривень

Ефективна взаємодія ГУ ДФС у Чернігівській області з підрозділами податкової міліції в операціях «Рубіж 2016» та «Легальний товар» дає позитивні результати в запобіганні податкових та митних правопорушень суб’єктами господарювання, що здійснюють переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

З початку поточного року управлінням аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області, за результатами реалізованих матеріалів, отриманих від митниць ДФС, упереджено втрати бюджету зі сплати митних платежів на загальну суму 464,2 тис.гривень.

Зокрема, проведеними контрольно-перевірочними заходами з пост-митного аудиту було встановлено, що одне з підприємств області, при декларуванні товару виробництва Індії та Китаю, придбаного в країні ЄС, занизило його митну вартість на 861,5 тис.гривень. Це призвело до зменшення податкових зобов’язань зі сплати митних платежів на суму 275,7 тис.гривень.

 

Турнір «Volnovakha cup - 2016» проведено в честь пам’яті загиблих за незалежність України

На честь вшанування бійців, загиблих під час проведення АТО, днями в Чернігівському ліцеї № 32 було проведено турнір з футзалу «Volnovakha cup - 2016». В змаганнях взяли участь команди «АКС», «ФАНТОМ», «ГО ЩИТ 41», «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» та «ТАВРІЯ». Серед учасників були представники Головного управління ДФС у Чернігівській області.

Відкрили захід урочисто. Найпочесніше місце займали родини зигиблих бійців. Після вітального слова, всі бажаючі мали змогу висловити слова шани до полеглих патріотів.

-Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто загинув захищаючи Україну. Адже людина вмирає не тоді, коли перестає битися серце, а коли про неї забувають, -говорили виступаючі.

Учасників заходу очікували відзнаки пам’яті полковника внутрішньої безпеки Донецької залізниці Тернового Дмитра Олександровича (колишнього працівника фіскальної служби області) та випускника ЗОШ №32 – солдата, санітарного інструктора 8-го окремого полку спеціального призначення Бушніна Євгена Валерійовича.

Турнір розпочався з хвилини мовчання та був проведений за круговою схемою, тобто всі команди зіграли між собою. Це зумовило напругу в кожному матчі.

В підсумку, золоті нагороди та головний приз змагань, часи від Чернігівської обласної федерації футболу, виборола команда «ТАВРІЯ», в складі якої грали військовослужбовці з частини, яка тимчасово передислокована з АР Крим.

Срібні медалі дісталися волонтерам з команди «СПРАВЕДЛИВІСТЬ».

А бронзу, виборола команда «ФАНТОМ», в складі якої, своєю впевненою грою відзначився воротар Віктор Крупка – боєць батальйону Фантом.

Не залишились без подарунків і діти загиблих бійців: Єгор Костенко з родини Тернового Дмитра Олександровича та Ростислав Приз з родини Бушніна Євгена Валерійовича. Від футболістів та ініціаторів заходу дітям бійців були вручені фірмові шарфи ФК “Шахтар” (м.Донецьк) та фірмові м’ячі ФК “Десна” (м.Чернігів) з автографами футболістів.

 

Головним управлінням ДФС у Чернігівській області встановлено невідповідність задокументованої зарплати

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Чернігівській області задокументовано факт завищення посадовими особами одного із приватних підприємств Чернігова заробітної плати. Так, суми заробітної плати, зазначені у кошторисній документації та у актах приймання виконаних робіт, на замовлення комунального господарства, не відповідають сумам фактично виплаченої заробітної плати працівникам підприємства.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по факту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Наразі, за матеріалами вищезазначеного підрозділу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковується 28 кримінальних порушень, у тому числі 13 кваліфікуються за ст.191 КК України (привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

 

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016року рекомендовано подавати за оновленою формою

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу, що Державна фіскальна служба України у листі від 11.10.2016 №33190/7/99-99-15-02-01-17 надала роз’яснення стосовно заповнення оновленої податкової декларації з податку на прибуток підприємств..

Зокрема, у листі зазначено, що наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Цим наказом оновлено редакцію деяких додатків до декларації, а саме: додаток АВ до рядка 20 АВ декларації, додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації, додаток ПН до рядка 23 ПН декларації, додаток РІ до рядка 03 РІ декларації.

Також викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску та поінформовано про відображення розрахунку авансового внеску у рядку 26 декларації.

Враховуючи, що видання наказу № 585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний період – три квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Ознайомитись зі змістом листа ДФС України можна на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/69959.html .

 

Керівник Головного управління ДФС у Чернігівській області до кінця року проведе зустрічі у всіх районах області

Керівник Головного управління ДФС у Чернігівській області Олексій Барановський проводить виїзні зустрічі з представниками бізнесу, територіальних громадських об'єднань підприємців, профспілок тощо. Метою – є обговорення проблемних питань, що виникають у роботі суб’єктів господарювання та здійснення у межах компетенції відповідних заходів для їх вирішення.

Розпочались виїзні зустрічі в жовтні. Протягом місяця керівник фіскальної служби встиг поспілкуватись із представниками бізнес-спільноти та громадськості Ріпкинського, Городнянського, Менського, Щорського, Корюківського, Ніжинського, Носівського, Козелецького та Бобровицького районів.

Під час свого виступу перед платниками податків, очільник фіскального органу області наголошував на необхідності своєчасної та повної сплати податкових зобов’язань.

За його словами, фіскальна служба області налаштована на взаємодію та партнерські стосунки з бізнесом, який сплачує податки.

Сумлінне виконання платниками податків зобов’язань перед бюджетами усіх рівнів, насамперед, гарантуватиме національну безпеку, забезпечить інвестиційну привабливість регіону та всієї країни в цілому, що в подальшому, сприятиме зростанню економіки», - підкреслив під час зустрічі в Козельці Олексій Барановський.

В ході спілкування учасники заходу мають змогу отримати відповіді на проблемні питання, що виникають у процесі господарської діяльності та надати свої пропозиції щодо роботи фіскального органу.

В листопаді виїзні зустрічі продовжаться та триватимуть до кінця поточного року згідно затвердженого плану.

 

Про перехід на спрощену систему оподаткування в деталях

Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1-298.1.4 п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України (далі-ПКУ). Для цього суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Підпунктом 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ визначено, що зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Відповідно до п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Відповідне роз’яснення розміщене на веб-порталі ДФС України у категорії 107 загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

 

Ввезені в Україну авто для вільного обігу мають відповідати екологічним нормам не нижче «ЄВРО-5»

З 1 січня 2016 року відповідно до діючого законодавства пропуск на митну територію України для вільного обігу транспортних засобів нових та таких, що були у використанні, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-5». Виняток складають транспортні засоби, які ввезені на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно.

Митниці ДФС у рамках своїх повноважень здійснюють перевірку відомостей про рівень екологічних норм автомобілів, які вказані в документах, контролюючи таким чином виконання імпортерами вимог статті 2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів».

Враховуючи це, громадяни, які ввозять на територію України автомобілі для вільного обігу, повинні підтвердити рівень відповідності транспортних засобів екологічним нормам.

Документом, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» - «ЄВРО-6» або іншому рівню) є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України. Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

При цьому, на транспортні засоби, які ввозяться в Україну з іншою метою, ніж для вільного обігу, зазначені вимоги не поширюються.

Ознайомитися із переліком органів із сертифікації, уповноважених на виконання робіт із затвердження типу та індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання та органів із сертифікації, призначених на виконання робіт з індивідуального затвердження колісних транспортних засобів відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, можна на головній сторінці веб-порталу ДФС України або звернувшись до митниці.

 

Фіскальна служба області на зв’язку з громадськістю

У листопаді відбудуться сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» ГУ ДФС у Чернігівській області:

08.11.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Спрощена система оподаткування для СПД-фізичних осіб». Проводить заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб, майнових податків Кузнецова Наталя Борисівна. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –366.

15.11.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Боротьба та профілактика корупції у фіскальних органах та митниці». Проводить начальник відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Чернігівській області Мисенко Олексій Олександрович. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –323.


20.10.2016

Майже 400 мільйонів гривень податків та зборів сплатили платники Чернігівщини у вересні

У вересні 2016 року до бюджетів усіх рівнів платники Чернігівщини сплатили 399,8 млн. грн. і у порівнянні з вереснем минулого року забезпечили приріст надходжень на 23 млн. грн. або на 6,1 відсотка.

Державний бюджет поповнився на 156 млн. гривень. Майже половину його доходів сформовано від сплати податку на додану вартість (75,8 млн. грн.), 46 відс. сплачених сум складають податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (72,5 млн. грн.), вклад решти податків незначний – 5 відс. або 7,8 млн. гривень.

До місцевих бюджетів у вересні сплачено 243,6 млн. гривень. У порівнянні до вересня минулого року спостерігається приріст надходжень на 44 відс. або на 74 млн. гривень. Як і по доходах державного бюджету, значний вклад у наповненні бюджетів територіальних громад саме від громадян – підприємців та найманих працівників, адже 63 відс. надходжень до місцевих бюджетів сформовано за рахунок податку на доходи фізичних осіб (153,2 млн. грн.). Земельного податку надійшло 43,4 млн. грн. (17,8 відс. у загальній сумі), єдиного податку на підприємницьку діяльність – 19,4 млн. грн. (8 відс.), акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива – 22,5 млн. грн. (9,2 відс.).

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за вересень сплачено майже 194 млн. грн., що на 14 млн. грн. або на 7,8 відс. більше попереднього місяця.

 

Працівниками ГУ ДФС у Чернігівській області викрито незаконну операцію з придбання товарно-матеріальних цінностей

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Чернігівській області задокументовано факт незаконного привласнення державних коштів.

За повідомленням працівників відділу, посадові особи приватного підприємства намагалися провести незаконну оборудку при проведенні робіт з капітального ремонту та реконструкції об’єктів для державних установ області. Даним підприємством було оформлено операції з придбання товарно-матеріальних цінностей від суб’єкта господарювання, який мав ознаки фіктивності. В результаті вказаних дій було нанесено збитків державі на суму 5,9 млн. гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття кримінального провадження, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

 

Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державних закупівель – один із напрямів роботи ГУ ДФС у Чернігівській області

Цей напрямок роботи фіскальної служби області включає: виявлення фактів приховування чи маскування незаконних доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення та напрямів використання. А також протидія розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації шляхом виявлення кримінальних правопорушень у сфері використання державних коштів, зокрема, у сфері державних закупівель, - зазначила начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Лариса Сич.

В поточному році за матеріалами співробітників підрозділу обліковано 13 кримінальних правопорушень у сфері державних закупівель та розпочато кримінальні провадження. Вони кваліфікуються за ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Загальна сума нанесених державі збитків складає більше 8 млн. грн.

 

На Чернігівщині на 17 відсотків зменшилася кількість перевірок платників податків

В управлінні аудиту Головного управління ДФС в області повідомили, що протягом 9 місяців фахівцями управління проведено 474 перевірки. Це на 17 відсотків (98 перевірок) менше ніж за відповідний період минулого року.

За результатами перевірок донараховано до бюджету 661 млн. грн., з них узгоджено 36,2 млн. грн. податків. Забезпечено сплату донарахованих сум у розмірі понад 26 млн. грн., що на 6 млн. грн. перевищує минулорічний показник.

Завдяки контролю за діяльністю збиткових підприємств зменшено збитки (від’ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток) на 17 млн. грн., що дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах на 3 млн. гривень.

Також за результатами документальних перевірок на 1 млн. грн. було зменшено суму ПДВ, що була заявлена до відшкодування з бюджету, та на 24 млн. грн. - від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області документальними перевірками викрито порушень на суму понад 7 мільйонів гривень

В управлінні аудиту Головного управління ДФС у Чернігівській області повідомили, що за результатами документальних планових перевірок виявлені порушення, що призвели до заниження сум ПДВ, які підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д» у податковому та бухгалтерському обліку відобразило господарські операції з придбання газу у контрагента ТОВ «У» на суму ПДВ 2,98 млн. гривень. Проте при перевірці даної господарської операції фахівці встановили, що засновник - ТОВ «У» - не має відношення до створення та діяльності підприємства. Тобто ця господарська операція є фіктивною. Стосовно контрагента порушена кримінальна справа. Підприємство «Д», щоб оскаржити повідомлення-рішення на суму 2,98 млн. грн., звернулося до суду. Проте суд, розглянувши матеріали, підтвердив рішення фіскальних органів щодо стягнення з підприємства суми ПДВ у розмірі 2,98 млн. гривень.

В іншому випадку при перевірці приватного підприємства «Н» також виявлені порушення, що призвели до заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету у розмірі 4,1 млн. гривень. Підприємство при здійсненні операцій з експорту товарів, які є звільненими від оподаткування ПДВ (ячмінь, пшениця, кукурудза), не відобразило компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ. Підприємство також оскаржувало дане рішення у судовому порядку, проте, як і в першому випадку, суд зобов’язав підприємство сплатити 4,1 млн. гривень до бюджету.

 

Продавцям алкогольних напоїв та тютюнових виробів не слід порушувати законодавство

У відділі контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Чернігівській області повідомили, що з початку жовтня поточного року вже перевірено 3 суб'єкти господарювання, що займаються роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами на території області.

За результатами перевірок виявлено 5 фактів порушень вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». А саме, у Бахмацькому районі встановлено 1 факт торгівлі алкогольними напоями, маркованими підробленими марками акцизного податку, у м. Чернігові - по одному випадку торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, а також 2 випадки торгівлі алкогольними напоями на розлив для споживання у закладі, що не має статусу громадського харчування.

Порушникам нараховано штрафних фінансових санкцій на загальну суму 64, 6 тис. гривень.

 

У Чернігівській митниці ДФС повідомляють про збільшення митних оформлень

Протягом 9 місяців поточного року Чернігівською митницею ДФС оформлено 40 570 митних декларацій, з них понад 11,5 тисяч – у режимі експорту, 17,5 – у режимі імпорту, решта - транзит. Майже 100 відс. декларацій подаються до оформлення в електронному вигляді.

У порівнянні з минулим роком кількість оформлень зросла на 9 відсотків. Переважно імпортували міндобрива, тютюн, сигарети з фільтром, ацетатний джгут для виробництва ацетатних фільтрів, фільтропалички. Вивозили у режимі експорту - шпалери, сигарети з фільтром, заготовки верхньої частини взуття, молоко згущене, пиломатеріали та багатожильний провід.

 

Обсяг експортно-імпортних операцій на Чернігівщині перевищив 22,7 млрд. гривень

Загальний зовнішньоторговельний баланс експортно-імпортних операцій у зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС (за фактурною вартістю товарів) за 9 місяців перевищив 22,7 млрд. грн., з них експорт – 5,9 млрд. грн. та імпорт – 16,8 млрд. грн. За вартісними показниками це на 33 відс. та за ваговими - на 19 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомили у Чернігівській митниці ДФС.

На ряду збільшення обсягів імпортних операцій – на 38 відс. за вартісними показниками та на 33 відс. - за ваговими, простежується тенденція до збільшення обсягів експорту за вартісними показниками на 22 відс. та зниження за ваговими - на 17 відс.

З початку року зовнішньоекономічні операції у зоні діяльності митниці здійснювали 762 суб’єкта. Це на 6 відс. більше ніж минулого року.

 

Майже 4 мільярди гривень податків зібрано на Чернігівщині за дев’ять місяців

У головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що у січні-вересні платниками податків сплачено до бюджетів Чернігівської області майже 4 млрд. гривень. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на третину або на 1 млрд. гривень.

До державного бюджету зібрано 1,8 млрд. грн. або 46 відс. від загальної суми надходжень.

До бюджетів територіальних громад області сплачено майже 2,2 млрд. грн. податків та зборів. Прийняті місцевими радами бюджетні призначення у частині податків і зборів виконані на 118,9 відс., додатково надійшло 345 млн. гривень. Виконання бюджетних призначень забезпечено у всіх районах області та містах обласного значення.

Досить значним залишається вклад у наповнення бюджетів від установ і організацій, що фінансуються з бюджету (сфери управління, освіти та охорони здоров’я), якими сплачено 742 млн. гривень (18,6 відс) . Підприємства галузі сільського господарства сплатили до бюджетів 561 млн. грн. (понад 14 відс.), лісового господарства – 236 млн. гривень (майже 6 відс.).

Добувна та обробна галузі промисловості, а також підприємства торгівлі та громадського харчування забезпечили приблизно однаковий вклад у наповнення бюджетів усіх рівнів – 11,5 відс. та сплатили по півмільярда гривень.

Від фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб та платників податку на майно надійшло до бюджетів усіх рівнів 303 млн. грн. або 7,6 відс. загальної суми.

 

Звільнення від оподаткування акцизним податком не поширюється на операції з імпортування алкогольних напоїв

З питання можливості використання імпортованої підакцизної продукції, яка класифікується згідно з УКТ ЗЕД у товарній позиції 2208, як сировини для виготовлення та розливу алкогольних напоїв на виробничих потужностях підприємств та звільнення від оподаткування акцизним податком при її ввезенні на митну територію України, ГУ ДФС у Чернігівській області повідомляє.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України встановлені Законом України від 19 грудня 1995 року № 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон № 481).

Згідно з абзацом сьомим частини першої статті 1 Закону № 481 алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Частиною першою статті 12 Закону № 481 передбачено, що виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону № 481 спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, чинних в Україні.

Вимоги ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови" поширюються на напої лікеро-горілчані міцністю від 1,2 відс. до 60 відс., виготовлені змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами, інгредієнтами та підготовленою водою, насичені чи ненасичені діоксином вуглецю (для слабоалкогольних напоїв), призначені для реалізації як на внутрішньому ринку, так і для експорту.

Таким чином, використання алкогольних напоїв, які класифікуються у товарній позиції 2208 згідно з УКТ ЗЕД, як сировини для виготовлення та розливу алкогольних напоїв чинним законодавством не передбачено. Отже, звільнення від оподаткування акцизним податком, передбачене підпунктом 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України, не поширюється на операції з імпортування алкогольних напоїв.

 

«Пульс» - сервіс ДФС, який працює цілодобово

Клієнти органів ДФС, в тому числі і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, завдяки цьому сервісу мають змогу вирішувати проблемні питання, які виникають у веденні бізнесу. Крім того, можна повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальної служби та митниці. Дзвінки приймаються цілодобово за номером: (044)284-00-07.

За інформацією відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області, з початку поточного року розглянуто 4 звернення щодо неправомірних дій працівників органів ДФС області, що надійшли на сервіс «Пульс» від платників Чернігівщини. Із них, 2 – на дії податківців, 2 – на дії працівників митниці.

За результатами ретельних перевірок, 1 інформація знайшла своє часткове підтвердження. На адресу керівника територіального органу ДФС було направлено подання про вжиття заходів стосовно порушників та недопущення подібних фактів у подальшому.

Звертаємо увагу платників податків, що інформацію щодо протиправних дій як посадових осіб територіальних підрозділів ГУ ДФС у Чернігівській області та митниці, так і порушень чинного законодавства суб’єктами господарювання, можна надавати до відділу внутрішньої безпеки за адресою: м.Чернігів, вул. Комсомольська, буд. 11, кім. 208, або зателефонувавши за номером телефону «Довіри» (0462) 668-522. За кожним фактом буде проведена службова перевірка і вжито відповідних заходів.

 

Лісозаготівельники та лісопереробники на контролі у фіскальної служби області

Фіскальною службою області здійснюється постійний моніторинг діяльності лісогосподарських підприємств з питань легалізації найманої праці.

За інформацією управління податків і зборів з фізичних осіб, станом на 01.10.2016 року на Чернігівщині обліковується 253 підприємці, які надають послуги по розпилюванню деревини та здійснюють її реалізацію. При наданні таких послуг, фізичними особами–підприємцями використовується праця 536 найманих працівників.

Від зазначеної категорії підприємців за 9 місяців поточного року до бюджету області надійшло близько 4,3 млн. грн. податків і зборів.

За результатом проведених фіскальною службою області заходів, направлених на запобігання та упередження використання неоформленої найманої праці у фізичних осіб - підприємців, з початку року легалізовано 35 робочих місць.

Крім того, непоодинокі факти лісозаготівлі та діяльності пилорам, що здійснювались суб’єктами господарювання без державної реєстрації та використання найманих працівників без належного оформлення документів.

За останній місяць під час перевірок було виявлено 2 таких правопорушень.

До порушників застосовані адміністративні санкції відповідно до ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, судовими органами винесені рішення на користь правоохоронних органів. Донараховано 6,1 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертається до представників бізнесу з проханням належним чином оформляти як свою господарську діяльність, так і трудові відносини з найманими працівниками.

 

Чернігівська митниця ДФС у вересні поповнила бюджет майже на 475 мільйонів гривень

У вересні обсяги надходжень митних платежів до Державного бюджету України сягнули 474,9 млн. гривень. За даними Чернігівської митниці ДФС найбільшу частину надходжень складають: податок на додану вартість – 414,4 млн. грн. та ввізне мито – 54,8 млн. гривень.

Найбільше платежів стягнуто при митному оформленні мінеральних добрив (сплачено 180,6 млн. грн.), тютюнової сировини (67,2 млн. грн.), тютюну промислового виробництва (26,6 млн. грн.), пневматичних гумових шин (23 млн. грн.) та машини для виробництва фільтропаличок (8,8 млн. грн.).

Загалом у вересні імпорт товарів у зоні діяльності митниці здійснювали 168 імпортерів, з яких 75 (44,6 відс. від загальної кількості) - з інших регіонів.

Динаміка надходжень: порівняно з вереснем минулого року сума перерахованих коштів цьогоріч збільшилась на 45,5 млн. грн., а відповідно до попереднього – серпня - на 22,7 млн. гривень.

 

Понад 3,5 мільярди гривень перераховано Чернігівською митницею ДФС до бюджету

За 9 місяців поточного року обсяги надходжень митних платежів до Державного бюджету України від Чернігівської митниці ДФС склали більше 3,5 млрд. гривень.

За даними митниці протягом цього періоду імпорт товарів здійснювали більше 380 імпортерів, яких 146 - з інших регіонів. Причому, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності з інших регіонів сплачено 44,3 відс. коштів від загальної суми платежів по митниці.

Основними бюджетоформуючими товарами у січні-вересні були мінеральні добрива (сплачено 1,2 млрд. грн.), тютюнова сировина (393 млн. грн.), сигарети (206 млн. грн.), шини та покришки пневматичні гумові (154 млн. грн.), тютюн промислового виробництва (119,5 млн. грн.).

Митники повідомили, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися обсяги ввезення та суми митних платежів від митного оформлення мінеральних добрив, сигарет, тютюну промислового виробництва та тютюнової сировини.

 

За рішеннями судів у порушників митних правил конфісковано товарів на суму 7,6 млн. гривень

У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що за січень-вересень митниками направлено на розгляд до судів 122 справи про порушення митних правил на загальну суму 26,5 млн. гривень.

За результатами судових рішень застосовано конфіскацію безпосередніх предметів правопорушення на суму 7,6 млн. грн., накладено штрафів на суму 7,7 млн. грн. та стягнуто 249 тис. грн. штрафів.

Безпосередньо митницею розглянуто 295 справ. На порушників накладено штрафів у розмірі 18,6 млн. грн., вже стягнуто та перераховано до Держбюджету 885 тис. гривень.

Протягом 9 місяців митниками виявлено та припинено 554 порушення митного законодавства. Загальна вартість предметів правопорушення перевищила 26,7 млн. гривень.

 

На Чернігівщині за 9 місяців поточного року майже половина сплачених податків надійшла від малого та середнього бізнесу

За 9 місяців 2016 року до бюджетів усіх рівнів від платників Чернігівщини надійшло 4 млрд. гривень. Майже половину цієї суми сплачено представниками середнього і малого бізнесу.

До державного бюджету суб’єкти господарювання середнього бізнесу сплатили 31,2 відс. загальної суми (568 млн.грн.), від малого бізнесу та мікро підприємництва надійшло 18,3 відс. (334 млн.грн.).

До місцевих бюджетів усіх рівнів надійшло 2172,3 млн.гривень. З них 23,5 відс. сплачено суб’єктами середнього підприємництва (510 млн.грн.), а 24,3 відс. – малого бізнесу (528 млн.грн., з яких юридичними особами сплачено 302 млн.грн., підприємцями, самозайнятими особами та платниками податку на майно – 226 млн.грн.).

Вклад малого бізнесу у наповнення бюджетів територіальних громад залишився на рівні минулого року (24,3 відс.), проте сума сплачених податків збільшилась у 1,5 рази або на 177 млн. гривень. Це сталось за рахунок змін у законодавстві щодо зростання рівня мінімальної заробітної плати та ставок окремих податків і зборів.

Більше третини надходжень до місцевих бюджетів суб’єкти малого підприємництва забезпечують у Коропському (39,9 відс.), Сосницькому (35,9 відс.), Менському (33,6 відс.) районах. У містах обласного значення частка доходів коливається від 20 до 27,6 відс.: у м.Прилуках – 20 відс. (сплачено 30,5 млн.грн.), м.Н Сіверську – 24,9 відс. (5,9 млн.грн.), м.Ніжині – 25,7 відс. (30,3 млн.грн.), м.Чернігові – 27,6 відс. (210 млн.грн.).

Вклад суб’єктів господарювання середнього підприємництва у наповнення місцевих бюджетів у порівнянні до відповідного періоду минулого року зменшився з 24,5 до 23,5 відс., а сума сплачених податків збільшилась у 1,4 рази або на 157 млн.гривень.

Від 40 до 55 відс. надходжень до бюджетів територіальних громад такі платники забезпечують у Срібнянському (54,4 відс.), Ічнянському (50,9 відс.), Новгород-Сіверському (47,2 відс.), Ріпкинському (42,6 відс.), Семенівському (42,5 відс.), Носівському (39,8 відс.) районах. Середній бізнес м.Чернігова забезпечив 15,5 відс. надходжень до міського бюджету (118 млн.грн.).

 

Місцеві бюджети Чернігівщини отримали понад 19 мільйонів податку на нерухомість

З початку року до місцевих бюджетів Чернігівщини було сплачено 19,2 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 10,0 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Із загальної суми надходжень - 14,6 млн. грн. надійшло від юридичних осіб, 4,6 млн. грн. – від фізичних.

По Чернігівській області налічується близько 16 тисяч платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Із них 2,5 тисячі – це підприємства, установи та організації області, решта – фізичні особи.


20.10.2016

ГУ ДФС у Чернігівській області: співробітниками відділу внутрішньої безпеки затримано посадовця при спробі отримання неправомірної вигоди

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що співробітниками відділу внутрішньої безпеки спільно з військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону та УЗЕ у Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України задокументовано факт отримання неправомірної вигоди заступником начальника – начальником Щорського (Сновського) відділення Менської об’єднаної державної податкової інспекції.

Наприкінці вересня до відділу внутрішньої безпеки звернувся підприємець із м. Сновськ із заявою про вимагання з нього коштів керівником відділення за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

За даним фактом військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Затримання відбулося під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі гривень. Посадовець затриманий у порядку ст.208 КПК України. Під час обшуку у нього вилучені грошові кошти. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Шановні громадяни ! У разі, якщо у вас є інформація про протиправні дії з боку працівників податкових чи митних органів області, просимо повідомляти відділ внутрішньої безпеки. Ви можете зробити це за телефоном (0462) 668-522, звернутися особисто чи письмово за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.


13.10.2016

На Чернігівщині платникам відшкодовано понад 651,7 млн. гривень ПДВ

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що з початку 2016 року платниками заявлено податку на додану вартість до відшкодування з бюджету 499,8 млн. гривень. Відшкодовано (станом на 4 жовтня) на рахунки платників у банку всього 651,7 млн. гривень. Сума упередженого бюджетного відшкодування податку на додану вартість за 9 місяців поточного року становить 8,9 млн. гривень.

У вересні задекларовано до відшкодування з бюджету 64,2 млн. гривень.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області застерігає продавців підакцизної продукції не порушувати законодавство

Аналіз звітності суб’єктів господарювання що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, проведений Головним управлінням ДФС у Чернігівській області стосовно виручки, отриманої від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, дає підстави для припущень про зловживання. Окремі суб’єкти господарювання декларують дуже низькі виторги - менш ніж 1 тисяча гривень за місяць. Це може свідчити про проведення розрахунків з відвідувачами без застосування касових апаратів, що в кінцевому результаті призводить до зменшення обсягів оподатковуваних операцій. А це є прямим порушенням законодавства України.

Деякі суб’єкти господарювання, які придбали ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, декларують такі суми обсягів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не забезпечують окупність самих ліцензій. А враховуючи те, що певні кошти витрачаються ще й на забезпечення своєї діяльності, то знову ж виникає підозра у ймовірності приховування доходів.

Слід відмітити, що почастішали факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів без придбання відповідної ліцензії.

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертається до керівників суб’єктів господарювання з проханням дотримуватися норм законодавства та попереджає про відповідальність за їх порушення.

Також просимо громадян бути пильними, та у разі наявності фактів порушень торгівлі підакцизними товарами, або сумнівів щодо їх якості, письмово повідомляти Головне управління ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.

 

На Чернігівщині надходження від сплати єдиного внеску склали 1686,2 млн. гривень

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернігівській області, на обліку перебуває 51,4 тис. платників єдиного внеску, в тому числі 36,2 тис. фізичних осіб – підприємців.

За дев’ять місяців поточного року на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платниками Чернігівщини сплачено 1686,2 млн. гривень.

Найбільшу питому вагу надходжень єдиного внеску забезпечують платники, які перебувають на обліку в Чернігівській, Прилуцькій та Ніжинській ОДПІ.

 

На підтримку української армії платники Чернігівщини сплатили 144,4 мільйонів гривень

За дев’ять місяців поточного року платники податків Чернігівщини спрямували на обороноздатність України 144,4 млн. грн. військового збору. Це на 35 млн. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи. Ставка збору становить 1,5 відс. від об’єкта оподаткування.

 

Фіскальна служба області на зв’язку з громадськістю

У жовтні відбудуться сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» ГУ ДФС у Чернігівській області:

12.10.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Питання організації митного контролю». Проводить начальник управління організації митного контролю та оформлення Чернігівської митниці ДФС Подоляко Володимир Іванович. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 – 234.

19.10.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Особливості адміністрування єдиного внеску». Проводить завідувач сектору адміністрування єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб Підгайна Наталія Іванівна. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 - 969.

26.10.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Ліцензування алкогольної продукції». Проводить начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Чернігівській області Пирог Ігор Анатолійович. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –326.

 

Про зміну рахунків для зарахування платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015р. № 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби» та на виконання листа ДФС України, Державною казначейською службою України було розроблено програмне забезпечення для відкриття рахунків за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування» в органах ДФС.

Головне управління ДФС у Чернігівській області повідомляє перелік ОДПІ, по яким відкриті нові рахунки для зарахування платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які починають діяти з 03 жовтня 2016 року:

Про реквізити нових рахунків можна дізнатись, звернувшись до податкових інспекцій області та на субсайті Головного управління ДФС у Чернігівській області за адресою: ch.sfs.gov.ua .

 

До уваги платників єдиного податку ІІ та ІІІ групи: перевищили мільйон – застосовуйте РРО

Головне управління ДФС у Чернігівській області нагадує, що пунктом 2 статті 3 3акону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон) передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Пунктом 6 cтатті 9 Закону пeредбачено, що реєстратори розрахункових операцій тa розрахункові книжки нe застосовуються пpи продажу тoварів (наданні пoслуг) фізичними oсобами — підприємцями, якi належать вiдповідно до Податкового кoдексу до груп плaтників єдиного податку, щo не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Так, відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій, другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1млн. грн., не застосовують реєстратори розрахункових операцій. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. грн. застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим та розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Таким чином, у разі перевищення за І півріччя 2016 року обсягу доходу понад 1 млн. грн. платники єдиного податку ІІ та ІІІ групи (фізичні особи-підприємці) з 01.10.2016р. зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати реєстратор розрахункових операцій або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.

 

Про недопущення та попередження посадових злочинів у фіскальній службі

У відділі внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Чернігівській області повідомили, що з метою зниження рівня корупції у податковій та митній сфері працівниками відділу протягом 9 місяців проведено 65 службових розслідувань та перевірок. За їх результатами 9 матеріалів спрямовано до правоохоронних органів для прийняття рішень.

Начальник відділу внутрішньої безпеки Олексій Мисенко повідомив, що за матеріалами відділу органами прокуратури відкрито 4 кримінальні провадження стосовно працівників податкової та митної служби за фактами скоєння службових злочинів. А саме: 1 - за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, 1 - за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митного посту при виконання посадових обов’язків, 2 - за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами митниці.

На адресу керівництва Чернігівської митниці ДФС та територіальних органів ДФС у Чернігівській області направлено 30 подань, вжиті заходи реагування стосовно 26 посадових осіб, 2 працівників звільнено з органів ДФС, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 16 посадовців, 2 – винесено офіційне застереження.

Також за матеріалами відділу внутрішньої безпеки відкрито 4 кримінальних провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та фіктивного підприємництва. Вилучені речові докази на суму понад 1 млн. грн., фальсифікована алкогольна продукція на 2,4 млн. грн. та контрафактні паливно-мастильні матеріали на суму понад 4 млн. гривень. Складено 6 протоколів про порушення митних правил. До бюджету стягнуто 617 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що оперативно повідомити про протиправні дії з боку працівників податкових чи митних органів області громадяни можуть, зателефонувавши за номером телефону «Довіри» внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області: (0462) 668-522.

 

Як уберегтися від неякісного алкоголю роз’яснюють фахівці ДФС в області

Головне управління ДФС у Чернігівській області ще раз попереджає про небезпеку вживання сурогатних алкогольних напоїв, виготовлених кустарним способом. Вживання такої продукції загрожує здоров’ю споживачів, оскільки вона виробляється в антисанітарних умовах з недоброякісної або навіть небезпечної для вживання сировини.

Звертаємо увагу, що реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинна здійснюватися суб'єктами господарювання усіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій та з дотриманням мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої.

Підприємствам-виробникам дозволено здійснювати розлив алкогольних напоїв виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

Розлив виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки суб'єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів господарювання громадського харчування, суб'єктів господарювання з універсальним асортиментом товарів.

З метою швидкого реагування на порушення законодавства на ринку підакцизних товарів, в т.ч. виявлені алкогольні напої сумнівної якості, пропонуємо надавати інформацію на телефон чергової частини ГУ ДФС у Чернігівській області - 652-911.


10.10.2016

За сприяння фіскальної служби на Чернігівщині легалізовано 2254 робочих місць

За повідомленням управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернігівській області, з початку року проведено 130 перевірок суб’єктів господарювання з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам.

За результатами проведених перевірок донараховано 8025,50 тис. грн., в тому числі 1888,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 6136,6 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Під час проведення документальних перевірок актуальним залишається питання повноти та своєчасності перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

Так, протягом 8 місяців поточного року під час проведення документальних перевірок у 25 суб’єктів господарювання виявлено факти неперерахування, або несвоєчасного перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб. До бюджету з даного питання донараховано 1154,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 147,1 тис. грн. єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, в області на постійній основі здійснюються заходи направлені на запобігання та упередження використання нелегальної найманої праці суб’єктами господарювання. Проводиться аналіз податкової звітності суб’єктів господарювання, які мають такі ризики, порівнюються обсяги виручки, види діяльності платників податків, опрацьовується інформація, яка надходить від інших органів влади.

Завдяки проведенню саме таких заходів, з початку року було офіційно оформлено трудові відносини 2254 найманих працівників, а до державної реєстрації залучено 818 осіб. В результаті, з початку року до бюджету додатково спрямовано 1313,4 тис. грн. податків.

 

Робота АЗС на контролі у податкової міліції

Оперативники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернігівській області у рамках проведення операція «Акциз-2016» на одній із автогазозаправних станцій області виявили факт реалізації скрапленого газу з порушенням вимог чинного законодавства.

Під час перевірки встановили, що цій автозаправній станції реалізують скраплений газ, не маючи для цього дозвільних документів. У порушників законодавства вилучили 4,3 тисячі літрів скрапленого газу на суму 55 тисяч гривень.

За даним фактом складений протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції статті передбачають накладення на порушників штрафу у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

 

Чернігівська митниця ДФС передала історичні цінності до музеїв та бібліотек

Старовинні ікони, друковані видання, монети, банкноти та предмети побуту середини позаминулого - початку минулого століття, які були вилучені чернігівськими митниками при спробах їх незаконного переміщення через кордон, віднині отримали постійне місце в українських музейних та бібліотечних закладах.

Згідно рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, Чернігівська митниця ДФС передала старовинний настінний годинник, предмети нумізматики, поштові листівки з видами древнього Чернігова та ікону «Богородиця Тихвинська» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) чотирьом чернігівським музеям, серед яких Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник ім. М.Коцюбинського, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського, Чернігівський обласний художній музей ім. Г. Галагана. До Чернігівської бібліотеки ім. В.Г. Короленка передали видання 1914 року з популярної математики «В царстве смекалки» Ігнатьєва Є.І., інформація з якого і досі є цікавою для дітей та їх батьків.

Музеї з інших регіонів, а це: Вишгородський історико-культурний заповідник, Білоцерківський краєзнавчий музей, Національний музей історії України у Другій світовій війні: Меморіальний комплекс та Національний музей історії України, також отримали книги, монети, банкноти та набір з шести десертних ложок зі срібла вироблених наприкінці 19 – початку 20 століття (оцінений експертами у 14850 гривень).

У 2015 році Чернігівською митницею ДФС передано культурних та історичних цінностей на суму 199840 гривень.

 

У Чернігівській області у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено 3,4 млн. гривень

У Чернігівській області податкова міліція спільно з прокуратурою на ухиленні від сплати податків викрили підприємство, яке займається реалізацією харчових домішок.

Вказане підприємство протягом 2014-2016 рр. здійснило ввезення на митну територію України з Китаю, Німеччини та Нідерландів харчових домішок на суму понад 100 млн. грн., які надалі було реалізовано підприємствам реального сектору економіки та частково за необліковану готівку суб'єктам господарювання-неплатникам ПДВ.

Надалі службові особи відобразили в обліку безтоварні операції з продажу імпортованих харчових домішок на адресу підприємств м. Києва та Київської області. Під час відпрацювання зазначених СГД встановлено, що вони мають ознаки фіктивності. Допитані керівники причетність до створення та діяльності вказаних підприємств заперечують.

Відносно ряду суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності було внесено матеріали до ЄРДР за ст. 205 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вказані особи не відображали реалізацію придбаних харчових домішок, а здійснювали відображення в податковій звітності заміни номенклатури товару на будівельні матеріали та послуги підприємствам реального сектору економіки.

У ході проведених на підставі ухвали суду обшуків в офісі та складах підприємства було вилучено понад 3,4 млн. грн., у т.ч. 46,6 тис. дол., сервери, ноутбук, чорнові бухгалтерські документи та записи, а також документацію, в якій відображено реалізацію продукції фіктивним підприємствам.

За вказаними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами.

 

Практичні питання митного оформлення обговорили митники та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Чернігівська митниця ДФС запросила до діалогу керівників підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у регіоні та декларантів, щоб почути від них проблемні питання, що виникають під час роботи з митницею.

Найбільшу увагу приділили обговоренню конкретних шляхів застосування принципу «єдиного вікна» при митному оформленні вантажів. Керівництво митниці запросило на одну із зустрічей представників контролюючих організацій, які здійснюють екологічний (радіологічний), санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний контролі під час зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами. Під час зустрічі митні брокери звернулися безпосередньо до фахівців контролюючих органів щодо вдосконалення процесу інформаційного обміну, уточнили перелік необхідних та достатніх документів, які необхідні для проходження того чи іншого виду контролю. Митні брокери висловили побажання щодо збільшення технічно обладнаних робочих місць представників контролюючих органів у віддалених районах Чернігівської області. Аналогічні питання обговорювалися під час зустрічі провідних фахівців митниці з керівниками підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

З метою збільшення місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, представники контролюючих органів підготовили відповідні пропозиції та передали їх митникам для направлення до вищих органів влади.

 

Громадська рада при ГУ ДФС у Чернігівській області долучилась до обговорення проблемних питань ведення бізнесу

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області відбулось відкрите засідання Громадської ради, в якому взяли участь начальник фіскальної служби області Олексій Барановський та керівники ведучих підрозділів. На засіданні був присутній заступник голови Чернігівської обласної ради Арсен Дідур, а також депутати обласної ради, представники аграрного сектору та підприємці.

Розглядали проблемні питання, що виникають у роботі суб’єктів господарювання. Начальник Головного управління ДФС у Чернігівській області Олексій Барановський повідомив присутнім про стан наповнення бюджетів та основні напрямки роботи. Зокрема зазначив, що фіскальна служба області щомісячно забезпечує у середньому 450 млн. грн. надходжень до державного та місцевих бюджетів. Загалом протягом 8 місяців поточного року платниками області сплачено 3,6 млрд. грн. податків та зборів.

- Ми налаштовані на взаємодію з бізнесом, який сумлінно сплачує податки та партнерські стосунки, - зазначив Олексій Барановський.

Арсен Дідур наголосив на важливості вивчення та вирішення проблемних питань аграрного сектору області. Зокрема, оподаткування аграрного сектору.

Аграрії вийшли з пропозицією стосовно запровадження системи оподаткування у залежності від площі сільськогосподарських угідь, що забезпечить прозорість та спростить адміністрування податків. Також висловлювалися щодо внесення законодавчих змін, спрямованих на розвиток підприємництва.

Члени Громадської ради порушили питання легалізації робочих місць, зокрема на ринках. Як зазначила представник Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова, нині деякі неплатники почувають себе досить комфортно. Тому робота фіскальної служби та позиція громадськості мають сприяти, щоб підприємці працювали в рівних умовах та сплачували податки. На це мають бути спрямовані і законодавчі зміни. Також висловлювали думку щодо необхідності збереження спрощеної системи оподаткування.

У ході зустрічі громадськість відмітила тенденцію до зміцнення партнерських стосунків між бізнесом та податківцями та внесли пропозиції по покращенню умов обслуговування платників в АЦСК в Чернігівській області.

За результатами зустрічі прийнято рішення про звернення до центральних органів виконавчої влади з питань, які будуть сприяти покращенню умов ведення бізнесу.

 

Головне управління ДФС в області попереджає про небезпеку при купівлі алкогольних напоїв невідомого походження

Останнім часом у різних регіонах України почастішали випадки отруєння громадян неякісними алкогольними напоями з настанням летальних випадків від їх вживання. Так, у Харківській області у період з 22 по 26 вересня 2016 року зафіксовано чисельні випадки отруєння людей алкогольним сурогатом, у тому числі, є факти загибелі осіб внаслідок інтоксикації фальсифікованим алкоголем.

У зв’язку з цим Головне управління ДФС закликає громадян подбати про власну безпеку. Не купувати алкогольні напої на стихійних ринках, у місцях де відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у приватних осіб або через мережу Інтернет.

У разі наявності інформації щодо фактів обігу алкогольних напоїв сумнівної якості інформацію просимо надавати у телефонному режимі до чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області за телефоном 651-479 або письмово (14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11) для проведення відповідних заходів. Інформація приймається цілодобово.

Перелік СГД, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями розміщений на субсайті Головного управління ДФС у Чернігівській області за посиланням http://ch.sfs.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.


03.10.2016

З 1 вересня змінюються рахунки для сплати єдиного внеску

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року № 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби» Державною казначейською службою України з 1 вересня 2016 року відкриваються нові рахунки для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

Реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які вводяться в дію з 03 жовтня 2016 року

Отримувач Код одержувача ЄДРПОУ № рахунку для сплати єдиного внеску Код платежу Найменування зарахувань Код банку (МФО)
МЕНСЬКА ОДПI (КОРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ) 39560485 37191201022510 71010000 З заробітної плати найманих працівників 853592
МЕНСЬКА ОДПI (КОРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ) 39560485 37190202022510 71020000 З грошового забезпечення військовослужбовців 853592
МЕНСЬКА ОДПI (КОРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ) 39560485 37191201022510 71010000 З заробітної плати найманих працівників 853592
МЕНСЬКА ОДПI (КОРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ) 39560485 37198204022510 71040000 Підприємці, що обрали спрощену систему 853592


26.09.2016

Головне управління ДФС в області: під час спеціальних заходів вилучено 19 тисяч літрів горілчаного фальсифікату

У Головному управлінні ДФС в області повідомляють, що останнім часом почастішали випадки реалізації через торгівельну мережу небезпечного для вживання алкогольного сурогату. З метою захисту ринку алкогольної продукції від фальсифікату проведено ряд заходів, спрямованих на протидію тіньовому виробництву та обігу підакцизних товарів, у результаті яких вилучено партію алкоголю невідомого походження.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню зареєстрованому за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України правоохоронці встановили, що у місцях оптової торгівлі алкогольними напоями у Чернігові та Прилуках поряд із легальною лікеро-горілчаною продукцією здійснюється продаж незаконно виготовленого алкоголю.

У результаті проведення негласних слідчих дій, у тому числі оперативних закупівель, встановили місця накопичення, зберігання та реалізації фальсифікату, а також транспортні засоби, якими здійснювалося його транспортування.

Під час санкціонованих обшуків у місцях зберігання алкогольної продукції та у транспортних засобах вилучили 19 тисяч літрів горілки, розлитої в 10-ти літрові упаковки «BAG-IN-BOX» та скляні пляшки об’ємом 0,5 літра, що марковані підробленими марками акцизного податку.

Наразі проводяться заходи з метою виявлення каналів надходження фальсифікату, можливих місць його виготовлення та установлення повного кола причетних до незаконної діяльності осіб.

Головне управління ДФС в області наголошує, що у разі наявності інформації про факти незаконного обігу підакцизних товарів на території Чернігівської області, громадяни мають можливість повідомити фіскальні органи за номером телефону 651-479, звернутись особисто або письмово за адресою: Чернігів, вул. Реміснича, 11. За усіма фактами будуть проведені відповідні перевірочні заходи з метою припинення правопорушень.

 

Будьте обачливі, не попадайтеся на гачок шахраїв

Відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області попереджає платників податків, що на ринках міста Чернігова невідомі особи збирають кошти з підприємців, нібито для працівників податкової, щоб відкупитись від перевірок їх господарської діяльності.

Звертаємо вашу увагу, що такі дії є шахрайством та провокацією. Вони не лише наносять збитки підприємцям, а й підривають авторитет органів Державної фіскальної служби.

У зв’язку з цим, просимо суб’єктів господарської діяльності негайно повідомляти про подібні пропозиції, а також наявну інформацію про факти зловживання з боку податківців за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, або на телефон «довіри» за номером: (0462) 668-522.

 

До бюджетів Чернігівської області у січні-серпні 2016 року сплачено 3,6 мільярди гривень

У Головному управлінні ДФС в області повідомили, що у січні-серпні поточного року до бюджетів усіх рівнів Чернігівської області від платників податків надійшло 3,6 млрд. гривень. Це на 42 відс. або на 1,1 млрд. грн. більше ніж торік.

До державного бюджету зібрано майже 1,7 млрд. грн. або 46 відс. від загальної суми надходжень. Переважна частина коштів - 97 відс. - сплачена платниками добровільно.

Місцеві бюджети області за вісім місяців поточного року отримали у доходну частину 1,9 млрд. грн. податків та зборів. Прийняті місцевими радами бюджетні призначення у частині податків і зборів виконані на 118,9 відс., додатково надійшло 307 млн. гривень.

Найбільше коштів до бюджетів територіальних громад сплачено організаціями та установами сфери державного управління, освіти та охорони здоров'я - 23 відс. загальної суми або 446 млн. гривень. Від фізичних осіб - підприємців та платників податку на майно - надійшло 249 млн. гривень. Значну частину коштів перераховано до бюджетів аграріями - 332 млн. гривень.

Забезпечені надходження місцевих бюджетів в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб (55 відс. у загальній сумі). Дещо менший вклад від сплати земельного податку та орендної плати за землю (18 відс.), єдиного податку на підприємницьку діяльність (11,5 відс.), акцизного податку від роздрібного продажу підакцизних товарів (7,5 відс.).

 

Сервіс «Пульс» створений для зручності платників

Саме завдяки цьому сервісу клієнти органів ДФС, в тому числі і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, мають змогу вирішувати проблемні питання, які виникають у веденні бізнесу, повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальної служби та митниці. Дзвінки приймаються цілодобово за номером: (044)284-00-07.

З початку поточного року відділом внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області розглянуто 4 звернення щодо неправомірних дій працівників органів ДФС області, що надійшли на сервіс «Пульс» від платників Чернігівщини. Із них, 2 – на дії податківців, 2 – на дії працівників митниці.

Працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області по кожному зверненню здійснено відповідні заходи реагування.

За результатами ретельних перевірок, 1 інформація знайшла своє часткове підтвердження. На адресу керівника територіального органу ДФС було направлено подання про вжиття заходів стосовно порушників та недопущення подібних фактів у подальшому.

Звертаємо увагу платників податків, що інформацію щодо протиправних дій як посадових осіб територіальних підрозділів ГУ ДФС у Чернігівській області та митниці, так і порушень чинного законодавства суб’єктами господарювання, можна надавати до відділу внутрішньої безпеки за адресою: м.Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11 кім. 208, або зателефонувавши за номером телефону «Довіри» (0462) 668-522. За кожним фактом буде проведена службова перевірка і вжито відповідних заходів. Будемо вдячні за об’єктивну інформацію.

 

Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

Для зручності платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності». Тепер у платників з’явилась можливість підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП). Отримати ЕЦП можна безкоштовно, звернувшись до відділу реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Чернігівській області, надавши мінімальний пакет документів (ознайомитися з яким можна на інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС - www.acskidd.gov.ua у розділі «Реєстрація користувачів»).

 

Вивезти з України старовинні видання не вдалося

У пункті пропуску «Горностаївка-Терюха» Чернігівської митниці ДФС вкотре припинили спробу незаконного вивезення за межі України предметів старовини.

Цього разу громадянка Росії, яка слідувала через кордон потягом «Одеса-Мінськ», перевозила дві книги під виглядом особистих речей. Обидва видання на французькій мові, надруковані понад сто років тому. Одна з написом «AVENTURES D’UN ECOLIER EN RUPTURE DE BAN» датована 1894 роком, друга – «LES COMPAGNONS DE LA MARJOLAINE» - 1907. Жінка пояснила, що не задекларувала предмети старовини, бо не знала правил їх переміщення. А відтак не змогла надати жодних дозвільних документів на їх вивезення.

Митниками складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Наразі книги вилучені та будуть передані експертам для встановлення їх історичної та культурної цінності.

 

Про сплату податку за об’єкти нежитлової нерухомості

Платниками податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є як фізичні, так і юридичні особи - власники об’єктів нерухомості.

Відповідно до пп.266.2.1 п. 266.2 ст.266 Податкового кодексу (далі-Кодексу), об’єктом оподаткування є житлова та нежитлова нерухомість.

Під нежитловою нерухомістю (п.п. пп.14.1.1291 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) виділяють, зокрема будівлі офісні, торговельні, будівлі промислові та склади, гаражі, господарські (присадибні) будівлі та інші.

Разом з тим, п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу передбачено, що будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення, які перебувають на балансі промислових підприємств не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

Термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, які відносяться до таких галузей економічної діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, електроенергія, газ, водопостачання і санітарне обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку (ст. 1 Конвенції про допомогу у випадках виробничого травматизму в м. Женева від 8 липня 1964 року № 121). Отже, норма п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу застосовується виключно для промислових підприємств.

Оскільки ст. 266 Кодексу не визначено такого платника як фізична особа – підприємець, то такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нормами, передбаченими для фізичних осіб.


22.09.2016

Фіскальною службою Чернігівщини із «тіні» виведено понад 20 мільйонів гривень

Головне управління ДФС у Чернігівській області проводить систематичну роботу щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За інформацією відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом січня-серпня 2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 24 кримінальних правопорушення. З них 13 кваліфікуються за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 1 – за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Загальна сума нанесених державі збитків складає 20,3 млн. грн.

Легалізація незаконних доходів - це злочинна діяльність, що загрожує національній безпеці та вітчизняній економіці. Такі кошти нерідко використовуються для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, це негативно впливає на міжнародний імідж України.

За легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, статтею 209 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

 

Головне управління ДФС у Чернігівській області розкрило незаконну схему при укріпленні державного кордону

Як повідомила начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Чернігівській області Лариса Сич, співробітниками підрозділу задокументовано факт незаконного привласнення державних коштів посадовими особами підприємства під час реалізації заходів з будівництва об'єкту інженерно-технічного облаштування Українсько-Російського державного кордону.

Так, було встановлено, що службовими особами одного з суб’єктів господарювання оформлено виконання будівельних робіт із залученням субпідрядника – підприємства з ознаками “фіктивності”.

За даним фактом та на підставі матеріалів фіскальної служби військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону у серпні поточного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття кримінального провадження, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

 

Основні тенденції імпортно-експортних операцій Чернігівської митниці за 8 місяців 2016 року

Загальний зовнішньоторговельний баланс експортно-імпортних операцій Чернігівської області (за фактурною вартістю товарів) з початку року складає 19 551,10 млн.грн., з них експорт складає 5 138,58 млн.грн. та імпорт – 14 412,52 млн.грн., що на 31 відсоток більше ніж за відповідний період минулого року.

Протягом 8 місяців поточного року через митний кордон України в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС прослідувало 1 942 тис. громадян, що на 10 відсотків більше, ніж за відповідний період 2015 року. Через митний кордон України митницею пропущено 489 тис.одиниць транспортних засобів та 2 536 тис.т. вантажів, що практично відповідає обсягам відповідного періоду минулого року.

 

ГУ ДФС області: звітність при виробництві та продажу підакцизних товарів

Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» встановлено наступну звітність.

Якщо суб’єкти господарювання здійснюють виробництво спирту, передбачено звітувати за формою № 1-РС, реалізацію та виробництво алкогольних напоїв – за формою № 2-РС, реалізацію та виробництво тютюнових виробів – за формою № 3-РС, за обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі – за формою № 1-ОА, за обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі – за формою № 1-ОТ, за обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі – за формою № 1-РА , за обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі – за формою № 1-РТ.

Вищезазначені звіти необхідно подавати до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності не пізніше 9-го числа місяця, що настає за звітним.

В разі, якщо 9-те число припадає на вихідний або святковий день, термін подачі звітності переноситься на перший робочий день.

Суб‘єкти господарювання, що мають діючу (в т.ч. призупинену) ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та\або тютюновими виробами, подають звіти 1-РА та\або 1-РТ до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у відповідному звітному періоді.

 

З початку року Чернігівські митники припинили 485 митних правопорушення

Протягом січня-серпня поточного року співробітниками Чернігівської митниці ДФС виявлено та припинено 485 фактів порушень митних правил на загальну суму 21, 5 млн. грн.

Основними категоріями вилучених предметів порушень митних правил були: промислові товари, сировина й матеріали, продовольчі товари та сільгосппродукція, валютні цінності та транспортні засоби.

На розгляд суду митницею направлено 199 справ на суму 24 907 тис. грн. За результатами розгляду справ, судами конфісковано товарно-матеріальних цінностей на суму 6 255 тис. грн., накладено штрафів - 6 319 тис. грн.

Безпосередньо митницею розглянуто 238 справ про порушення митних правил. За результатами їх розгляду на порушників митних правил митницею накладено штрафів на суму 18 223 тис. грн.

 

Чернігівською митницею ДФС за 8 місяців спрямовано до Держбюджету понад 3 мільярди гривень

Обсяги надходжень до Державного бюджету від діяльності Чернігівської митниці ДФС протягом січня - серпня поточного року склали 3 040, 9 мільйонів гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження до держбюджету зросли на 136,4 мільйони гривень або на 4,7 відсотка. При цьому, суб’єктами ЗЕД з інших регіонів за 8 місяців 2016 року сплачено 1 333, 4 мільйони гривень або 43,9 відсотка від загальної суми платежів по митниці.

 

Чернігівська митниця ДФС дбає про захист прав інтелектуальної власності

Чернігівською митницею ДФС проводяться заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Протягом 8 місяців поточного року митницею здійснено 60 призупинень митних оформлень товарів, що містили ознаки порушення прав інтелектуальної власності. Це більше на 27 таких фактів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При цьому об'єктами права інтелектуальної власності були: диски зчеплення для автомобілів КАМАЗ, сідловий тягач колісний, напівпричеп бортовий, теплоізоляційні плити, консервовані овочі, цигарки, запчастини до автомобілів та сільськогосподарської техніки, двигун внутрішнього згорання, спортивне взуття тощо.

За результатом отримання дозволів правовласників об’єктів прав інтелектуальної власності митницею проведено митне оформлення вказаних товарів.

 

На Чернігівщині податковий клас передав вітання бійцям АТО

На початку вересня ще яскраво світить сонце та панує справжнє літо. Це дає змогу школярам після канікул завзято приступити до навчання. Розпочав свою роботу і податковий клас в Чернігівській ЗОШ №20.

В цьому році першим по плану роботи класу був організований та проведений ігровий захід - турнір з футболу “Вересневий кубок 2016”.

Змагання пройшли в два етапи. Спочатку змагалися учні 5-6 класів, а потім визначили кращих учні 7-8 класів.

Всі матчі турніру пройшли в цікавій та напруженій боротьбі.

В підсумку, перемогу серед 5-6 класів виборола команда 6-Б, срібні нагороди дісталися 6-А, а бронзові – 5-А класу.

Справжньою родзинкою змагань став турнір серед 7-8 класів.

Кубок та золоті нагороди в запеклій боротьбі здобула команда 8-А, срібні нагороди дісталися 8-Б, а бронзові – 7-А класу.

До складу суддівської колегії був запрошений волонтер, який систематично їздить на передову в зону АТО. До цієї зустрічі діти заздалегідь підготувались. Вони вперше, від учасників турніру “Вересневий кубок 2016” передали бійцям АТО власний прапор та щирі побажання перемоги над ворогом.

Нагороди переможцям та призерам змагань вручив отець Георгій з Троїцького монастиря.

Від проведеного заходу як дорослі, так і діти отримали заряд бадьорості та позитиву.

 

Фіскальна служба області надає платникам податків комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг

За січень – серпень 2016 року платникам надано 477,2 тис. таких послуг та електронних сервісів. Із загальної кількості адміністративних послуг – 66 відсотів (315,6 тис.) надано через Центри обслуговування платників.

Як повідомили у відділі обслуговування платників Головного управління ДФС області, найбільш популярною була послуга видачі картки платника податків. Нею скористалися понад 26,1 тис. осіб. На другому місці послуга з реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 5,3 тис. послуг.

Також, значну кількість було надано: витягу з реєстру платника єдиного податку – 4,1 тис., реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 3,2 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 2,1 тис., видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами фіскальної служби – 1,4 тис., видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – по 1,4 тис. та реєстрація платника єдиного податку – 1,4 тис.

 

Надходження ПДВ від платників Чернігівщини зросли на чверть

За 8 місяців поточного року надходження податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) до загального фонду державного бюджету склали 519,9 млн.грн.. Це перевищує показник відповідного минулорічного періоду на 184,7 млн. грн. (або на 25,2 відсотки). В тому числі за серпень 2016 року надходження склали 72,2 млн.грн., що на 16,6 млн. грн. (або на 30 відсотків) більше надходжень за відповідний період минулого року.

Станом на 1 вересня 2016 року платниками області заявлено податку на додану вартість до відшкодування з бюджету 437,2 млн.грн., в т.ч. у серпні 55,6 млн.грн.. Відшкодовано податку з початку поточного року на рахунки платників 607,5 млн.грн., в т.ч. у серпні 55,2 млн. грн.

 

До уваги керівників неприбуткових організацій!

Головне управління ДФС у Чернігівській області, у зв’язку із стислими термінами, що встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №440, просить керівників неприбуткових установ та організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, які на сьогоднішній день ще не отримали письмові запити від територіальних органів державної фіскальної служби, в термін до 16 вересня 2016 року звернутись до органів ДФС з питання приведення своїх установчих документів у відповідність до вимог підпункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що для включення неприбуткових організацій до нового Реєстру, їх керівникам необхідно привести у відповідність до вимог діючого законодавства установчі документи, та до 1 січня 2017року подати копії нових документів до органів державної фіскальної служби.

 

ГУ ДФС у Чернігівській області: про зміни у сфері розрахункових операцій

У зв'язку із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N918/29048, інформуємо про внесення змін у процедури реєстрації, перереєстрації та скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок.

Зокрема, змінено форми окремих документів, доповнено перелік документів, які суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу, спрощено процедуру перереєстрації РРО в контролюючому органі за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання, доповнено перелік підстав для скасування реєстрації РРО тощо.

Ознайомитись з вищезазначеним наказом можна на Головній сторінці офіційного вебпорталу ДФС України у рубриці :Законодавство \ Податкове законодавство \ Накази.


14.09.2016

Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна подати не пізніше 15 вересня

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування. Для цього необхідно подати заяву до фіскального органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування можна здійснити один раз протягом календарного року за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, передбачені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу, щодо кількості найманих осіб, обсягу доходу та здійснення певних видів діяльності.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Дохід визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви.

 

Порядок адміністративного оскарження рішень контролюючих органів

Податкове повідомлення-рішення приймається за результатами перевірки платника податку за наявності встановлення контролюючим органом факту заниження або завищення суми податкових зобов’язань, невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або за результатами перевірки встановлено завищення задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) (ч.1 п. 58. 1 ст. 58 ПК України).

Право адміністративного (досудового) оскарження платником податків рішення контролюючого органу регламентовано п.56.2 ст.56 ПК України.

Пунктом 56.2 статті 56 ПК України встановлено, що процедура адміністративного оскарження податкових рішень до вищестоящих податкових органів вважається досудовим порядком вирішення спору.

Формою процесуального документу платника податку в процедурі адміністративного оскарження є «Скарга», яка подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами).

Скарга платника податку подається до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п. 56.3 ст. 56 ПК України).

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомити контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення (п. 56.5 ст. 56 ПК України).

Окремо передбачено право платника податків на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (п.56.12 ст.56 ПК України), якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства. Зазначений тридцятиденний строк для оскарження рішень поширюється на:

1) суми податкових зобов'язань з податку на майно, нараховані контролюючими органами фізичним особам;

2) рішення про:

розподіл суми грошових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації;

погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, забезпечених податковою заставою, до проведення такої реорганізації;

встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов'язань платника податків, який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених у процесі реорганізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави стосовно всього майна таких осіб;

поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов'язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.

Вищезазначені категорії визначені пунктом 3 розділу ІІІ Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 року № 916 (зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.12.2015р. за № 1617/28062).

Процедура адміністративного оскарження рішень податкового органу та, зокрема, подана із дотриманням визначених пунктом 56.3 статті 56 Податкового кодексу України строків скарга, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Строк розгляду скарги платника податку контролюючим органом встановлений законодавчо і становить 20 календарних днів (п. 56.8. ст. 56 ПК України), але вказаний вище строк може бути продовжений податковим органом, до якого звернувся із скаргою платник податків, до 60 календарних днів (п. 56.9 ст. 56 ПК України). Про продовження строку розгляду скарги платника податку, контролюючий орган зобов’язаний повідомити останнього письмово, на протязі 20 днів з моменту прийняття такої скарги.

Після отримання відповіді контролюючого органу про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податку керуючись п. 56.6 ст. 56 ПК України має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Відповідно до пункту 56.10. статті 56 ПК України рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Відповідно до пункту 56.19 цієї ж статті, у разі, коли до подання позовної заяви проводилась процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження. Визначений в Кодексі термін узгоджується з приписами частини 4 статті 99 КАС України про місячний термін звернення до суду, після використання передбаченої законом можливості досудового порядку вирішення спору.

 

З початку року до місцевих бюджетів Чернігівщини надійшло 18,2 млн.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Серед юридичних осіб, що знаходяться на обліку в органах ДФС області станом на 01 вересня поточного року, 1618 – є власниками нерухомості, а отже і платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. За 2016 рік ними подано 2896 декларацій з даного податку.

З початку року задекларовано до сплати податку на нерухоме майно у сумі 20,8 млн.грн. У порівнянні з минулим роком нарахування збільшились на 5,0 млн.грн. або на 31,8 відсотки.

Серед фізичних осіб, цьогоріч податок на нерухомість сплачують громадяни за майно, яке було у їх власності у минулому році, як за житлову, так і за нежитлову нерухомість.

За результатами проведеної роботи органами ДФС області 8 тисяч громадян отримали податкові повідомлення–рішення із нарахованими до сплати сумами податку на нерухоме майно.

Загальна сума податку, нарахована фізичним особам, складає 4,5 млн.грн.. Це у 9 разів, або на 4 млн.грн., більше ніж у минулому році.

Протягом січня-серпня 2016 року до місцевих бюджетів області надійшло 18,2 млн.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Із них: 14,2 млн. грн. сплатили юридичні особи, 4 млн.грн. – фізичні.

 

Фіскальна служба області на зв’язку з громадськістю

У вересні відбудуться сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» ГУ ДФС у Чернігівській області:

14.09.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Порядок розгляду звернень громадян органами фіскальної служби». Проводить заступник начальника відділу обслуговування платників ГУ ДФС у Чернігівській області Чумакова Інна Володимирівна. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –397.

21.09.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Боротьба та профілактика корупції у фіскальних органах та митниці». Проводить начальник відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Чернігівській області Мисенко Олексій Олександрович. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –323.

27.09.2016р. «гаряча лінія» на тему: «Вимоги до здійснення готівкових розрахунків. Питання щодо застосування розрахункових терміналів». Проводить заступник начальника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями Мельник Роман Олексійович. Із запитаннями звертатись з 11-00 до 12-00 години за тел. 652 –375.

 

Платники Чернігівщини протягом серпня поповнили бюджет на 576 мільйонів гривень

Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів в серпні зросли в порівнянні аналогічним періодом минулого року майже на чверть або на 113 млн. гривень.

До загального фонду державного бюджету надійшло 269 млн. гривень. Більша частина цих коштів сформована від сплати податку на додану вартість (26,8 відс. загальної суми), рентної плати за користування природними ресурсами (27,6 відс.), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (24,7 відс.), податку на прибуток (16 відс.).

До місцевих бюджетів протягом серпня перераховано 307 млн. гривень. Це у півтора рази або на 107 млн.грн. перевищує надходження серпня минулого року. Майже половину сплачених коштів забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб (46,5 відс. загальної суми надходжень), ще чверть – за рахунок податків на майно (24,3 відс.). Менш значна питома вага єдиного податку на підприємницьку діяльність та акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива – 13,8 відс. та 7,6 відс. надходжень відповідно.

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за місяць сплачено 179,7 млн. гривень.

 

Про захист прав інтелектуальної власності

Надійний захист результатів інтелектуальної власності є важливішою умовою успішного розвитку культури, науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності суб’єктів господарювання.

Завданням кожної держави є ефективне законодавство у сфері забезпечення права інтелектуальної власності, як одного з невід’ємних прав за допомогою якого особа може користуватися результатами своєї діяльності.

Необхідність правової охорони інтелектуальної власності розпочинається з періоду виникнення (реєстрації) його об’єкта (перелік визначено статтею 155 Глави 16 Господарського кодексу України) та, за умови порушення такого права, власнику надається можливість вибору юрисдикційної та не юрисдикційної форми захисту.

Юрисдикційний спосіб захисту права інтелектуальної власності здійснюється судами та іншими уповноваженими на це державними органами.

За використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності передбачений платіж – роялті отриманий як винагорода на інформацію промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Детальне визначення поняття роялті передбачено абзацом першим п.п.14.1.225 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України.

Митним кодексом України (статті 397-403 Глави 57) визначені заходи митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику веде реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які на підставі заяв правовласників охороняються відповідно до норм Законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для продуктів і послуг».

Торгова марка є основним способом ідентифікації товарів та послуг певного бренду, промислового зразка. Внесення даних про торгову марку до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності України дозволить не допускати проникнення на внутрішній ринок контрафактної продукції.

 

Фіскальна служба стала менше перевіряти

За 8 місяців поточного року підрозділами аудиту Головного управління ДФС області всього проведено 428 перевірок суб’єктів господарювання. Це на 17,7 відсотків (або 92 перевірки) менше, ніж за відповідний період 2015 року.

За результатами проведених перевірок до бюджету донараховано 638,9 млн.грн. податків. Протягом січня-серпня поточного року до бюджету вже надійшло 23,7 млн.грн. донарахованих сум, що на 5,1 млн.грн. більше ніж за відповідний період 2015 року.

Крім того, здійснюючи контроль за діяльністю збиткових підприємств, в 2016 році зменшено збитки (від'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток) на 8,2 млн.грн.. Це дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах майже на 1,5 млн.грн..

Також, з початку поточного року за результатами документальних перевірок зменшено на 0,9 млн.грн. суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, та зменшено на 23,6 млн.грн. від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ.

 

Про недопущення та попередження посадових злочинів у фіскальній службі

У структурі Головного управління ДФС у Чернігівській області функціонує відділ внутрішньої безпеки. Його робота направлена на виконання завдань державної політики з протидії корупції в податкових та митних органах, усунення причин та умов, що її породжують, викорінення зловживань і попередження правопорушень з використанням службового становища.

Також, на контролі відділу - забезпечення дотримання норм етики державними службовцями та створення сприятливих умов для ефективної реалізації податкового законодавства.

З метою захисту законних прав та інтересів громадян, своєчасного виявлення та реагування на протиправні дії, вживається ряд відповідних заходів. Зокрема, проводиться перевірка звернень, повідомлень та заяв громадян щодо незаконних дій з боку працівників органів ДФС області.

З метою зниження рівня корупції у податковій та митній сфері, за 8 місяців 2016 року працівниками відділу внутрішньої безпеки проведено 62 службових розслідування та перевірки. За їх результатами 8 матеріалів спрямовано до правоохоронних органів для прийняття рішення.

За матеріалами відділу внутрішньої безпеки, органами прокуратури відкрито 4 кримінальні провадження стосовно працівників податкової та митної служби за фактами скоєння службових злочинів. А саме: 1 - за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, 1 - за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митного посту при виконання посадових обов’язків, 2 - за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами митниці.

На адресу керівництва Чернігівської митниці ДФС та територіальних органів ДФС у Чернігівській області направлено 29 подань, вжито заходів реагування стосовно 25 посадових осіб, 2 працівники звільнено з органів ДФС, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 15 посадовців, 2 – винесено офіційне застереження.

Також, за матеріалами відділу внутрішньої безпеки відкрито 4 кримінальних провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та фіктивного підприємництва. Вилучені речові докази на суму понад 1 млн. грн., фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 2,4 млн. грн. та контрафактні паливно-мастильні матеріали більш, ніж на 4 млн. гривень, складено 6 протоколів про порушення митних правил. До бюджету стягнуто 617 тис. гривень.

Начальник відділу внутрішньої безпеки Олексій Мисенко звертається до представників бізнесу та підприємців не боятись повідомляти про протиправні дії з боку працівників податкових чи митних органів області. В цьому вам допоможе телефон «Довіри» внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області: (0462) 668-522. За кожним фактом буде проведена ретельна перевірка і вжито відповідних заходів. У разі надання вами інформації про хабарництво чи зловживання службовим становищем з боку митників чи податківців, керівництво відділу особисто виїжджатиме на зустрічі для конфіденційного спілкування. Будемо вдячні за об’єктивну інформацію.

 

Фантом – переможець змагань з перегонів на драгонботах

На днях в Чернігові відбувся «Extreme Weekend» для учасників АТО, волонтерів та їх сімей. У змаганнях взяла участь і команда податківців “Фантом”.

Учасники стрибали з пішохідного мосту, на драгонботах засвоювали секрети греблі, перетягували канат та грали в пляжний волейбол. Найбільшого успіху податківці досягли в гонках на драгонботах.

Слід зазначити, що драгонбот - це каное з головою дракона. З переду сідає барабанщик, який задає ритм гребцям. А двадцять гребців сидять по десять з кожної сторони. На кормі є керманич. Змагання проводять на 200, 500, 1000 та 2000 метрів. Історія перегонів на драгонботах налічує вже 2000 років.

Саме на дистанції 200 метрів і змагалися команди в акваторії річки Десна.

Боротьба була впертою та на самому фініші завдяки більш потужному темпу, який задав загребний Ігор Закружний, “Фантому” вдалося вирвати перемогу.

Але найголовніше всі учасники змагань отримали фізичну наснагу та добрий настрій, які неодмінно стануть їм у нагоді.

 

Не допускайте виникнення податкового боргу

Якщо платник податків не має можливості у визначений термін самостійно виконувати зобов’язання перед бюджетом зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), то в такому разі існує загроза виникнення податкового боргу підприємства. З метою покращення його фінансового стану, недопущення виникнення боргу, платнику податків надається право отримання розстрочення грошового зобов’язання. В разі наявності у нього вже існуючого податкового боргу, платник податків також має право розстрочити всю суму боргу.

Право на отримання розстроченого грошового зобов’язання або податкового боргу мають платники податків – фізичні та юридичні особи. Це передбачено статтею 100 Податкового кодексу України.

Головним управлінням ДФС у Чернігівській області протягом січня-серпня 2016 року платникам податків всього надано розстрочок на суму 5,9 млн.грн., в тому числі розстрочення податкового боргу на суму 0,09 млн.грн.

Правом отримання розстрочення грошового зобов’язання (податкового боргу) з початку 2016 року скористалося більше 50 платників податків, як юридичних так і фізичних осіб.

 

07.09.2016

Фіскальна служба області: плата за землю повинна сплачуватись в повному обсязі

Головним управління ДФС у Чернігівській області під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання - юридичних осіб, виявлено ряд підприємств області, які ухиляються від сплати податку на землю.

При цьому недобросовісні платники умисно використовують різноманітні схеми ухилення від сплати податку, що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження коштів до бюджету.

Зокрема, тільки по м. Чернігову, на даний час, виявлено 60 суб’єктів господарювання юридичних осіб, які або не продовжили дію правовстановлюючих документів на земельні ділянки, або взагалі таких документів не мають. Орієнтовні втрати надходжень до місцевого бюджету вже складають 4,2 млн.грн.

Державна фіскальна служба області застерігає, що відносно суб’єктів господарювання, які ухиляються від сплати податку підготовлені і направлені матеріали до органів прокуратури для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В зв’язку з актуальністю питання сплати податку на землю, звертаємо увагу керівників всіх юридичних осіб області на забезпечення своєчасної сплати платежів за землекористування та належне оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що використовуються у господарській діяльності.

 

Яким чином обчислюється сума податку на нерухоме майно для фізичних осіб?

Відповідно до п.п. 266.4 1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Згідно з п.п. 266.7 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до п.п. «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до п.п. «а» або «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням п.п. «б» і «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Підпунктом 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 106).

 

Сервіс «Єдине вікно» значно скоротить час митного оформлення

«Єдине вікно» є ефективним інструментом спрощення митних процедур та скорочення часу митного оформлення.

ДФС України було виконано доручення Прем’єр-міністра України та повністю підготовлено систему «Єдине вікно» до запуску. Ще до 1 серпня IT-експерти повністю завершили розробку необхідного програмного забезпечення та ознайомили з особливостями роботи системи суміжні служби», реалізація цього проекту призведе до спрощення бюрократичних процедур та автоматизації процесів інформаційного обміну.

Система повністю автоматизована та передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митним органам в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.

Таким чином, тепер документи будуть подаватися лише в електронному вигляді. Крім того, завдяки введенню принципу «мовчазної згоди» отримати результати перевірок з боку контролюючих органів стане набагато швидше».

Нагадаємо, час на прийняття рішення контролюючим органом щодо здійснення відповідного виду контролю при ввезені товару складає 4 робочі години. Якщо протягом 4 робочих годин з моменту отримання електронного повідомлення і необхідних сканованих копій документів від декларанта рішення щодо завершення відповідного виду контролю товарів не винесено, то воно приймається автоматично - за принципом«мовчазної згоди», і вноситься в інформаційну систему. Це рішення є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів.

 

Фіскальна служба області застерігає суб’єктів господарювання щодо порушень при проведенні розрахункових операцій, а громаду закликає до небайдужості

В процесі модернізації системи обліку за реалізовані товари та послуги суб’єктами господарювання, створено перелік обов’язкових вимог щодо реєстраторів розрахункових операцій (надалі РРО). Однією з вимог до РРО - є можливість здійснювати передачу даних щодо реалізації товарів та послуг до центральної бази даних ДФС України, де, в свою чергу, щомісячно здійснюється аналіз отриманої інформації. На підставі результатів проведеного аналізу визначається перелік РРО, які передають незначні виторги. Особлива ж увага приділяється господарським одиницям, через РРО яких, за місяць реалізується товару чи послуг на суму менше тисячі гривень.

Такі, відверто мізерні суми продаж, в більшості випадків, можуть свідчити про проведення суб’єктами господарювання розрахунків без застосування РРО. А це в свою чергу призводить до зменшення обсягів надходжень до бюджету, як державного та і місцевого. Тобто, є прямим порушенням Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС України.

В ході проведення фактичних перевірок, як правило, встановлюються порушення щодо проведення розрахункових операцій без застосування РРО, факти не оприбуткування готівки та реалізації не облікованого товару. Крім того, мають місце випадки торгівлі алкоголем без відповідних ліцензій, торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями та використання праці незареєстрованих найманих працівників.

Навіть звичайна невидача фіскального чеку призводить до не повної та не достовірної бази даних про обсяги готівкового продажу. Як наслідок – заниження платежів до Державного та місцевого бюджетів.

Тому, Головне управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу суб’єктів господарювання на необхідність дотримання діючого законодавства під час провадження господарської діяльності та наголошує, що розмір штрафних санкцій за основні порушення становить:

• за не оприбуткування, неповне оприбуткування або несвоєчасне оприбуткування готівки – у п’ятикратному розмірі від суми не оприбуткування;

• за реалізацію не облікованих товарів – у двократному розмірі вартості товару;

• за торгівлю без відповідних ліцензій – 17000 грн.;

• за торгівлю фальсифікованою підакцизною продукцією – 17000грн..

З метою упередження правопорушень та забезпечення повноти наповнення бюджетів усіх рівнів, просимо небайдужу громаду звертати увагу на факти невидачі чеків. Вимагайте від продавців їх пробиття через касовий апарат. А при наявності фактів непоодиноких порушень законодавства про проведення розрахункових операцій, просимо письмово повідомляти Головне управління ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.

 

З 1 вересня змінюються рахунки для сплати єдиного внеску

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року № 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби» Державною казначейською службою України з 1 вересня 2016 року відкриваються нові рахунки для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Наголошуємо, сплата коштів єдиного внеску має відбуватись виключно на рахунки, які відкриті територіальним органам ДФС відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, на яких зареєстровані платники податків.

Реквізити нових рахунків буде розміщено на субсайті ГУ ДФС у Чернігівській області в розділі "Бюджетні рахунки".

 

До відома платників податків!

Шановні платники податків, доводимо до вашого відома, що з 1 вересня 2016 року Центр обслуговування платників Чернігівського відділення Чернігівської ОДПІ ліквідовано. У зв’язку з цим, просимо звертатись до Центру обслуговування платників Чернігівської ОДПІ, який знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28.

 

ДФС в області запрошує задекларувати доходи, якщо ви досі цього не зробили

Фахівці Головного управління ДФС у Чернігівській області проаналізували стан декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році. У результаті встановили, що на даний час більше 900 громадян області не задекларували свої доходи за попередній рік у встановлений законодавством термін.

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб нагадали про основні категорії таких доходів, що є обов’язковими для декларування. Це отримання заробітної плати за двома та більше місцями роботи (загальна сума доходу повинна перевищувати 146 160 грн.), отримання спадщини (дарунків), продаж автомобілів (більше ніж один раз на рік) та отримання інвестиційних доходів.

Шановні мешканці Чернігівської області, якщо ви протягом минулого року отримували такі доходи та не задекларували їх, запрошуємо у зручний для вас час звернутися до податкових інспекцій за місцем свого проживання для подання декларації. Бланки декларацій надаються безкоштовно. Нагадуємо, що належні суми податків за декларацією Вам необхідно сплатити до дати подання звітності. Органи ДФС залишають за собою право проведення контрольно-перевірочних заходів.

 

Сервіс ДФС «Пульс» працює цілодобово

Антикорупційний сервіс «Пульс» - це гаряча телефонна лінія, за якою у платників податків є можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальної служби та митниці. Повідомляти можна цілодобово за номером: (044)284-00-07.

Від платників Чернігівщини з початку року на сервіс «Пульс» надійшло 28 інформаційних повідомлень. Протягом серпня поточного року жоден із платників області на гарячу лінію не звертався.

Загалом переважна більшість дзвінків (46 відсотків) надійшла з повідомленням про технічні проблеми у роботі системи електронного адміністрування ПДВ. Майже 30 відсотків звернень стосувалося роботи органів ДФС, а саме: відшкодування ПДВ та проведення нарахувань в інтегрованій картці платника. З проблемами при реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та поданні звітності в електронному вигляді, звернулося 14 відсотків платників. Найчастіше вони виникали через проблеми з договорами про визнання звітності в електронному вигляді, відсутність платника за місцезнаходженням, а також подання звітності у формі, що не передбачена діючим законодавством. Решта звернень стосувались перевірок суб’єктів господарювання, проведення реорганізації в органах ДФС тощо.

Основними завданнями органів ДФС області при опрацюванні звернень залишається оперативність, неупередженість та недопущення формального підходу у вирішенні питань заявників.

 

Щодо ставок на вживані автомобілі

01 серпня 2016 року набрав чинності Закон України "Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" (далі - Закон № 1389).

Відповідно до Закону № 1389, тимчасово до 31 грудня 2018 року, встановлені знижені ставки акцизного податку на автомобілі легкові, що використовувалися.

Знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо:

- ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року;

- мають походження з країни, визнаної державою — окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою — агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави — окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

- вироблені до 1 січня 2010 року.

У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, при ввезенні яких були застосовані знижені ставки акцизного податку, платник податку зобов'язаний сплатити акцизний податок за такі транспортні засоби за ставками, встановленими статтею 215 Податкового кодексу.

У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що станом на 22 серпня оформлено два автомобіля з використанням пільги з оподаткування акцизним податком.

 

За рішеннями судів на Чернігівщині у порушників митних правил конфісковано товарів на суму близько 5,7 млн. грн.

У Чернігівській митниці ДФС повідомили, що протягом 7 місяців направлено на розгляд до судів 157 справ про порушення митних правил на загальну суму понад 24,5 млн. гривень.

За результатами їх розгляду судами застосовано конфіскацію безпосередніх предметів правопорушення на суму близько 5,7 млн. грн., накладено штрафів на суму 6,3 млн. грн. та стягнуто 123 тис. грн. штрафів.

Безпосередньо митницею розглянуто 170 справ. На порушників накладено штрафів у розмірі близько 14,6 млн. грн., з яких вже перераховано до Держбюджету 646 тис. гривень.

До органів досудового розслідування митницею направлено 55 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень.

 

Вивезти з України елітний автомобіль з приховуванням від митного контролю не вдалося

Нетипову оборудку на кордоні викрили співробітники Чернігівської митниці ДФС. Мешканець Чернігова на автомобілі «СHRYSLER» заїхав до пункту пропуску «Сеньківка». Для перетину кордону громадянин обрав смугу спрощеного контролю – «зелений коридор». При проходженні контролю пред’явив митнику свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Але… у документах значилася інша марка автомобіля - «MERCEDES-BENZ 240D». Система оцінки ризиків спрацювала відразу після того, як інспектор митниці ввів дані у програму. При проведенні додаткових перевірочних заходів встановили, що «MERCEDES-BENZ 240D» був раніше вивезений за межі України. У зворотному напрямку автомобіль кордон не перетинав. Так яким же чином він знову виїжджає з України...

При огляді салону автомобіля митники виявили ще один комплект документів – тепер вже на «СHRYSLER», а також номерні знаки. Отже спроба вивезти одне авто під виглядом іншого не вдалася. Оцінку мотивам та меті цього вчинку дадуть у суді. На даний час митницею порушена справа за ч.1 статті 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф (100 відсотків вартості предмету правопорушення) та конфіскацію.

 

Дотримання вимог законодавства при виплаті заробітних плат на контролі у фіскальної служби

З початку року підрозділами податків і зборів з фізичних осіб органів ДФС області перевірено 121 суб’єкт господарювання з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та з питання повноти нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам.

За результатами перевірок донараховано 7811,4 тис. грн., в тому числі 1695,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 6115,8 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З донарахованих сум до бюджету вже надійшло 1137,5 тис. грн., в тому числі ПДФО – 842,4 тис. грн., ЄСВ – 295,1 тис. грн.

Під час проведення документальних перевірок залишається актуальним питання повноти та своєчасності перерахування до бюджету утриманого із заробітної плати працівників та інших доходів податку з доходів фізичних осіб.

Саме такі факти неперерахування, або несвоєчасного перерахування податку до бюджету були встановлені під час проведення 24 документальних перевірок суб’єктів господарювання. З даного питання до бюджету додатково нараховано 1141,2 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 147,1 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

В області систематично проводяться заходи щодо запобігання та упередження використання неоформленої найманої праці у суб’єктів господарювання, які мають ризики використання неоформленої найманої праці і потребують додаткових трудових ресурсів.

Так, постійно здійснюється перевірочний аналіз податкової звітності, порівнюються обсяги виручки, види діяльності платників податків, опрацьовується інформація, яка надходить від інших органів влади.

За рахунок проведення саме таких заходів, працівники фіскальної служби за підсумками січня – липня 2016 року посприяли в офіційному оформленню трудових відносин 1900 найманих працівників, а до державної реєстрації залучено 747 осіб. Завдяки проведеним заходам з початку року до бюджету додатково спрямовано 1062,8 тис. грн. податків.

 

Питання роздрібної торгівлі пальним обговорили учасники «круглого столу» у Головному управлінні ДФС в області

У Головному управлінні ДФС відбувся «круглий стіл», до участі в якому запросили реалізаторів пального, що працюють в Чернігові та області. Заступник начальника ГУ ДФС Олег Шуба, звертаючись до учасників заходу, закликав до діалогу. Цього року набули чинності новації законодавства щодо реєстрації платником акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального та реєстрації акцизних накладних, діючих ставок акцизного податку та об’єктів оподаткування. Під час зустрічі підприємці мали змогу отримати відповіді на питання, що пов’язані з електронною реєстрацією. Податківці ще раз роз’яснили необхідність декларування у повному обсязі об’єктів оподаткування, своєчасної сплати зобов’язань та реєстрації акцизних накладних з метою уникнення штрафних санкцій при проведенні камеральних чи інших перевірок платників податків.

На даний час в області зареєстровано 105 суб’єктів господарювання реалізаторів пального, з них - 60 СГ, що здійснюють торгівлю через АЗС (АГЗС). По Чернігівській області налічується 185 АЗС (у тому числі 50 газових) та 16 автомобілів з реалізації газу. Згідно реєстру акцизних накладних протягом липня підприємствами області реалізовано 11,2 млн. літрів та задекларовано 13035,7 тис. грн.

Фахівці фіскальної служби звернули увагу присутніх підприємців на необхідність правильного використання касових апаратів при відпуску пального покупцям. Акцентували увагу на приведенні у відповідність до вимог законодавства землевпорядних документів на територію, на якій розташовані АЗС. Наголосили, що не менш важливим питанням, яке виникає при використанні праці найманих працівників, є рівень заробітної плати. Звертаючись до присутніх керівників підприємств, закликали їх не допускати порушень у цій сфері. Зокрема, йшлося про таке негативне явище, як «конвертна зарплата», яке призводить до втрат бюджету та позбавляє соціальних гарантій працівників.

 


23.08.2016

Надходження до бюджетів від платників Чернігівщини вже перевищили 3 мільярди гривень

Протягом січня-липня 2016 року до бюджетів усіх рівнів Чернігівської області від платників податків надійшло понад 3 млрд. грн., з них 54 відсотки коштів залишилися у розпорядженні місцевих громад області.

До державного бюджету зібрано 1млрд. 396 млн. грн., що у 1,4 рази більше порівняно з минулорічним періодом. Доходи бюджету в основному сформовано за рахунок податку на додану вартість (32 відс. загальної суми), податку з доходів фізичних осіб та військового збору (32 відс.), рентної плати за користування природними ресурсами (23 відс.), податку на прибуток підприємств (10 відс.).

Місцеві бюджети області за 7 місяців поточного року отримали 1 млрд. 621 млн. грн. податків та зборів. За рахунок внесених до законодавства змін спостерігається зростання надходжень у півтора рази у порівнянні з відповідним періодом минулого року. На наповнення місцевих бюджетів значним чином впливає сплата податку з доходів фізичних осіб, якого надійшло 927 млн.грн. (57 відс. загальної суми). Від справляння земельного податку бюджети територіальних громад поповнились на 278 млн.грн. (17 відс. всієї суми доходів), від сплати податку на житлову та нежитлову нерухомість – на 15,4 млн.грн. (1 відс.). Платниками єдиного податку до місцевих бюджетів сплачено 180 млн.грн., за рахунок цього сформована майже десята частина доходів місцевих бюджетів. Акцизного податку від роздрібного продажу підакцизних товарів надійшло майже 123 млн.грн. (7,6 відс. загальної суми доходів місцевих бюджетів).

Найбільші надходження до місцевих бюджетів забезпечено установами та організаціями сфери державного управління, культури, освіти і охорони здоров’я – 396 млн.грн., підприємствами галузі сільського господарства – 277 млн.грн., торгівлі та громадського харчування – 197 млн.грн., фізичними особами – підприємцями та платниками земельного податку – 185 млн.грн., підприємствами обробної промисловості – 145 млн. гривень.

 

На Чернігівщині платникам відшкодовано понад 552 мільйони гривень ПДВ

У Головному управлінні ДФС у Чернігівській області повідомили, що з початку 2016 року платниками заявлено податку на додану вартість до відшкодування з бюджету 381,3 млн. гривень. Відшкодовано (станом на 10 серпня) на рахунки платників у банку всього 552,2 млн. гривень. Сума упередженого бюджетного відшкодування податку на додану вартість за 7 місяців поточного року становить 8,1 млн. гривень.

У липні задекларовано до відшкодування з бюджету 54,3 млн. гривень.

 

Фантом» виборов бронзові нагороди в турнірі «LESCOVICA CUP – 2016»

Голова спортивної комісії Ради профспілки працівників Головного управління ДФС у Чернігівській області Ігор Закружний розповів про підсумки чергового турніру з міні-футболу «LESCOVICA CUP – 2016», що відбувся у Чернігові 7 серпня.

Учасниками спортивних змагань стали місцеві команди мікрорайону Лісковиця «Ураган» та «Скуадра», а також запрошені – «Біатлон», «Таврія» та «Фантом». Турнір складався з двох етапів. У першому - команди грали у двох підгрупах по три команди. Гра була досить напруженою, але ж у підсумку в матчі за бронзові нагороди зустрілися молодіжна команда «Ураган» та команда податківців – «Фантом».

Слід зазначити, що у молодіжній команді «Ураган» грають цьогорічні випускники футбольних шкіл міста. Через це у протистоянні з ними податківці мали статус андердогів. За науковою класифікацією андердоги – це спортсмени чи спортивні команди, які мають менше шансів на перемогу. Але, як з’ясувалось, шанс все ж таки був. І «Фантом» ним скористався. Хоча перший м’яч був не на користь податківців, вони не знітилися, а застосували метод швидких контратак. Завдяки цьому вже у кінці першого тайму зрівняли рахунок – блискавичну контратаку завершив Максим Гламозда. Другий тайм минув у рівній боротьбі – і долю бронзових нагород вирішили пенальті. Тут двома ударами Максим Гламозда та Євгеній Кашук «прошили» воротаря суперників. На що молодіжна команда відповіла лише одним влучним пострілом. Таким чином «Фантом» здобув бронзові нагороди.

У фіналі змагалися минулорічний переможець турніру «Ураган» та команда «Біатлон». У складі команди «Біатлон» грав наш знаний земляк - біатлоніст Андрій Дериземля. Фінал вийшов напруженим. Завдяки блискавичній грі свого воротаря Ігора Ворони кубок та золоті нагороди виборола команда «Ураган».

 

Відділом внутрішньої безпеки Головного управління ДФС в області проведено 56 службових перевірок

З метою протидії корупції, попередження можливих корупційних діянь та злочинів у сфері службової діяльності співробітники відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернігівській області протягом січня-липня поточного року провели 56 службових перевірок. За їх результатами - 7 матеріалів передано до органів прокуратури для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України. Крім того, 21 подання направлено на адресу керівництва територіальних фіскальних органів та вжиті заходи реагування стосовно 21 посадової особи. Як наслідок, 2 посадовців звільнено з органів ДФС, 15 - притягнуто до дисциплінарної відповідальності та 2 – винесено офіційне застереження.

Відділом внутрішньої безпеки направлено керівництву податкових та митних органів області 14 інформацій про порушення суб’єктами господарювання норм податкового (12) та митного (2) законодавства України. За результатами проведених органами ДФС області перевірочних заходів відкрито 4 кримінальних провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та фіктивного підприємництва. Вилучені речові докази на суму понад 1 млн. грн., фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 2,4 млн. грн. та контрафактні паливно-мастильні матеріали більш, ніж на 4 млн. гривень.

Також складено 6 протоколів про порушення митних правил за фактами недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. До бюджету стягнуто 617 тис. гривень.

Керівництво підрозділу внутрішньої безпеки закликає громадян повідомляти про можливі факти корупційних правопорушень за номером: /0462/ 668-522 - телефон «Довіри», а також за адресою м. Чернігів, вул. Реміснича, 11 (каб. 208).

 

За результатами позовної роботи органів ДФС Чернігівської області протягом 7 місяців 2016 року до бюджету надійшло 13,9 млн. гривень

Про це повідомила начальник юридичного управління Головного управління ДФС у Чернігівській області Ніна Соловей.

Станом на початок серпня на розгляді у судах різних інстанцій (з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років) знаходилася 501 справа на загальну суму 1 млрд. 326 млн. гривень. Судовими інстанціями за відповідний період розглянуто 165 справ на загальну суму 51,8 млн. гривень.

Показник результативності розгляду судових справ на користь органів ДФС складає 72 відс. по кількості справ та 57,5 відс. по сумі вимог.

За результатами проведеної позовної роботи органами ДФС Чернігівщини впродовж січня-липня поточного року до бюджету надійшло 13,9 млн. грн., у тому числі надходження липня складають 4,7 млн. гривень.

За цей період від платників податків до Головного управління ДФС у Чернігівській області надійшло 145 скарг на 173 податкових повідомлення-рішення органів ДФС області. Розглянуто 167 первинних скарг на 226 спірних рішень (з урахуванням залишку не розглянутих скарг на початок 2016 року).

За результатами розгляду скарг скасовано повністю або у певній частині 39 податкових повідомлень - рішень на суму 5,9 млн. грн., залишено без змін 187 податкових повідомлень - рішень на суму 442 млн. гривень.

 

ДФС в області повідомляє, що кількість перевірок зменшилася на 25 відсотків

Протягом січня-липня підрозділами аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області проведено 380 перевірок, що на 25,5 відс. менше ніж за відповідний період минулого року. За результатами цих перевірок донараховано до бюджету 625,6 млн. грн., з них узгоджено 37,7 млн. грн. податків (на 7,4 млн. грн. більше ніж у минулому році). Забезпечено сплату донарахованих сум у розмірі понад 23 млн. грн. (на 6,6 млн. грн. більше ніж минулого року).

Завдяки здійсненню контролю за діяльністю збиткових підприємств зменшено збитки на понад 6 млн. грн., що дозволило упередити несплату цього податку у наступних податкових періодах на 1,1 млн. гривень. Підрозділами аудиту за результатами документальних перевірок на 9 тис. грн. зменшено суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, а також на 2,7 млн. грн. - від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ.

 

Заборгованість зі сплати єдиного внеску негативно впливає на соціальний захист працівників

Головне управління ДФС у Чернігівській області звертається до платників податків і наголошує, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі ж несвоєчасної сплати єдиного внеску (або не в повному обсязі) до платника застосовуються фінансові санкції, що передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464-VI. Посадові особи, які винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб роз’яснили, що суми єдиного внеску, які своєчасно не нараховані та/або не сплачені у визначені строки, є недоїмкою. Сума недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів, а при відсутності коштів на сплату боргу в заставу потрапляє рухоме та нерухоме майно боржника, яке в подальшому реалізується в рахунок погашення боргів.

Станом на початок серпня року заборгованість платників Чернігівської області зі сплати єдиного внеску становила 67,1 млн. грн. (у т.ч. 43,8 млн. грн. по юридичних особах та 23,3 млн. грн. по фізичних особах).

Отже, фіскальна служба області нагадує, що своєчасні та стабільні розрахунки платників із єдиного внеску є запорукою забезпечення виплати пенсій нинішнім пенсіонерам. Від цього також залежить і розмір пенсій майбутніх пенсіонерів. Зволікання зі сплати боргів по єдиному внеску призводять не лише до зростання заборгованості, а й до того, що наймані працівники роботодавців - боржників не матимуть права на соціальний захист.

 


16.08.2016

Протягом липня платниками Чернігівщини сплачено понад 409 мільйонів гривень податків

 Понад 409 млн.грн. податків, зборів та обов’язкових платежів зібрано на Чернігівщині до бюджетів усіх рівнів у липні 2016 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились 68,2 млн. гривень.

Як повідомили у Головному управлінні ДФС у Чернігівській області, надходження до загального фонду державного бюджету склали 148,2 млн. гривень. Це забезпечено за рахунок збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб, військового збору, ПДВ та акцизного податку.

До місцевих бюджетів протягом липня перераховано 261,3 млн. гривень, що на 46,2 відс. або 82,6 млн.грн. перевищує суму, що надійшла до місцевих бюджетів у липні минулого року.

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по Чернігівській області за місяць сплачено - 199,4 млн. гривень.

 

У липні Чернігівською митницею ДФС перераховано до бюджету понад 420 мільйонів гривень

Як повідомили у Чернігівській митниці ДФС, протягом липня до державного бюджету перераховано 420 682 тис. гривень. Найбільше коштів надійшло від справляння податку на додану вартість – 364 625,5 тис. грн., ввізного мита – 51 487 тис. грн., акцизного податку – 1 983,4 тис. гривень.

Основними бюджетоформуючими товарами у липні були:

- мінеральні добрива (сплачено 148 928,6 тис.грн.);

- тютюнова сировина (59 142,8 тис.грн.);

- сигарети (18 936,2 тис.грн.);

- пневматичні гумові шини (17 797,9 тис.грн.);

- фільтропалички (10 700,3 тис.грн.).

Обсяг оподаткованого імпорту склав у вартісному виразі 1 726 070,3 тис. грн., у ваговому – 133 563,5тонн.

У порівнянні з липнем минулого року надходження митних платежів збільшилися на 47 040,8 тис. гривень.

 

На Чернігівщині вивчено думку громадян щодо діяльності Центрів обслуговування платників

Позитивну оцінку роботі Центрів обслуговування платників надали відвідувачі, які користуються їх послугами. Найчастіше платники звертаються до Центрів з метою подання звітності, отримання адміністративних, інформаційних та консультативних послуг.

Платники, що прийняли участь у опитуванні, відмітили оперативність реагування фіскальних органів на зауваження та пропозиції.

З початку року відвідувачі залишили 74592 позитивні відповіді на поставлені питання. При цьому скарг на неправомірні дії працівників Центрів та якість наданих ними послуг платники не висловлювали.

Серед позитивного респонденти відмітили наявність електронних сервісів, зручні засоби для комунікації та оптимальний графік роботи Центрів. Саме ж обслуговування платники визнали оперативним та якісним.

 

Понад 424 тисячі адміністративних послуг надано органами ДФС Чернігівщини

Протягом січня – липня фіскальними органами Чернігівської області платникам надано 424,3 тис. адміністративних послуг та електронних сервісів.

Найбільшу кількість послуг - 67 відсотків (283,7 тис.) – платники отримали у Центрах обслуговування. Найчастіше зверталися за отриманням картки платника податків. Такі картки видані 22,5 тис. осіб. На другому місці серед запитів - реєстрація книг обліку розрахункових операцій (4,2 тис.).

Зверталися також за отриманням витягу з реєстру платника єдиного податку – 3,4 тис., реєстрацією книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 2,7 тис., отриманням ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями – 1,9 тис., отриманням довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами фіскальної служби – 1,1 тис., отриманням ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – по 1,3 тис. та реєстрацією платника єдиного податку – 1,2 тис.

 

Співробітники Чернігівської митниці ДФС затримали «засоби для краси», що ввозились в Україну з порушеннями

Порушення виявили на митному посту «Чернігів-вантажний» під час здійснення митного оформлення. Вантаж «засоби для догляду за шкірою в асортименті» надійшов в Україну з Латвії.

Перевіривши інформацію, що була вказана у документах, наданих до оформлення, митники виявили низку розбіжностей. Провели перевірку та встановили, що дві партії засобів по догляду за шкірою (вагою брутто 260 кг та 29 кг) намагалися ввезти в Україну з приховуванням від митного контролю. Документи надані митниці, як підстава для оформлення товарів у вільний обіг, містили неправдиві відомості. Зокрема - недостовірну інформацію щодо відправника та продавця товарів.

Наразі складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Продукція, яка налічує 2255 одиниць засобів для догляду (це і набори для ін’єкцій, і штучні косметичні засоби), затримана. Оцінка вартості затриманої продукції буде проведена додатково.

 

Дві старовинні книги - початку минулого та кінця позаминулого століття - не дозволили вивезти з України чернігівські митники

Днями співробітники пункту пропуску «Горностаївка-Терюха» Чернігівської митниці ДФС припинили дві спроби незаконного вивезення з України раритетних книг.

В обох випадках предмети старовини, які налічують понад 100 років з часу створення, намагалися вивезти громадяни під виглядом особистих речей. Це були наші співвітчизники, які слідували пасажирським потягом «Київ-Санкт-Петербург». Громадяни не заявили про наявність у них старовинної літератури. Раритети виявили митники спільно з прикордонниками під час проведення митного контролю серед особистих речей пасажирів. Одна з книг – 1898 року видання – має напис на твердій обкладинці «QUO VADIS», автор Генрикъ Сенкевичъ. Друга, датована 1908 роком, має назву «Історія України-Русі», автор Микола Аркас.

Дійсну історичну та культурну цінність затриманої літератури будуть визначати експерти. На даний час митники склали протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. У подальшому обидві справи будуть скеровані до суду.

 

ДФС в області звертає увагу продавців підакцизних товарів на найпоширеніші помилки при заповненні декларації акцизного податку

Фахівці Головного управління ДФС у Чернігівській області проаналізували найпоширеніші помилки, які допускають суб’єкти господарювання при заповненні декларації акцизного податку (далі - Декларація) з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Отже при заповненні Декларації необхідно звернути увагу на наступне.

При роздрібній торгівлі підакцизними товарами заповнюється Розділ Ґ Декларації акцизного податку та додаток №6 до Декларації.

При заповненні податкових зобов’язань Розділу Ґ необхідно заповнювати всі рядки. Рядок Ґ 2 дублює Ґ 1 та потребує розшифровки за місцем знаходження господарських одиниць у розрізі КОАТУУ.

При заповненні додатка №6 Декларації в графах 3, 4 та 5 проставляється вартість реалізованої підакцизної продукції у роздрібній торгівельній мережі, у тому числі у мережі громадського харчування з податком на додану вартість (для платників) та без урахування акцизного податку.

 

Електронний цифровий підпис та переваги від його отримання для платників

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) дає можливість платникам податків оптимізувати процедуру подачі звітів, швидко та без перешкод звітувати до податкових, митних органів не витрачаючи свій час, замовляти довідки, тощо. Серед основних переваг: представлення звітності в електронному вигляді, економія часу і коштів на придбання бланків звітності та оперативне відстеження змін до форм звітності.

Повідомляємо, що отримати ключі електронного цифрового підпису можна безкоштовно у Чернігівській ОДПІ (м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28, каб. 14, тел. /0462/ 77-49-27) та Прилуцькій ОДПІ (м. Прилуки, вул. Київська, 214, каб. 6, тел. /04637/ 5-32-65).

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД Державної фіскальної служби України.

 

 

09.08.2016

Особливості декларування податку на прибуток за перше півріччя 2016 року

Починаючи з 2016 року декларацію з податку на прибуток підприємств щоквартально повинні подавати платники податку на прибуток підприємств з доходом за минулий 2015 рік понад 20 млн. гривень.

Також декларацію за півріччя необхідно подати підприємствам, які ліквідуються у ІІ кварталі 2016 року.

Окрім вищезазначених, за підсумками першого півріччя 2016 року, слід відзвітувати підприємствам, які з третього кварталу перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Сільськогосподарські підприємства, які в цьому році перейшли з четвертої групи єдиного податку на загальну систему оподаткування і хочуть обрати звітний період, який розпочинається з 1 липня поточного звітного року й закінчується 30 червня наступного звітного року, повинні подати декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2016 року.

Платникам єдиного податку необхідно подавати декларацію з податку на прибуток поквартально у разі виплати дивідендів та сплати авансових внесків з податку на прибуток. При цьому в декларації слід заповнити рядок 20 і додаток АВ, де відобразити суму сплачених авансових внесків у разі виплати дивідендів у ІІ кварталі 2016 року.

Подати декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2016 року необхідно не пізніше 09 серпня 2016 року, а сплатити податок на прибуток за перше півріччя – не пізніше 19 серпня 2016 року.

Платники податку на прибуток (крім суб’єктів малого підприємництва, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, а річний дохід не більше 10 млн. євро за середньорічним курсом НБУ (п.3 ст.55 Господарського кодексу України), подають разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс та звіт про фінансові результати.

 

Чернігівські митники виявляють порушення у експрес-відправленнях, що надходять в Україну з Китаю

Співробітники управління боротьби з митними правопорушеннями Чернігівської митниці ДФС здійснили перевірку міжнародних експрес-відправлень, що надійшли протягом липня на адреси мешканців Чернігова з Китайської Народної Республіки.

Оголошена вартість усіх відправлень не перевищувала встановлену неоподатковувану норму - 150 євро. Проте, керуючись індикаторами ризику, які можуть використовуватись посадовими особами митниць для обрання форм та обсягів митного контролю на підставі результатів застосування системи управління ризиками при переміщенні товарів у міжнародних експрес-відправленнях, митники ретельно перевірили їх вміст. І, як виявилося, недаремно. Вже складено 8 протоколів про порушення митних правил за пересилання міжнародних експрес-відправлень з порушенням законодавства України з питань державної митної справи. Встановили, що насправді вміст відправлень різко відрізняється від заявленого у супровідних документах переліку. Вартість «надлишкових» товарів буде встановлено додатково, але вже зрозуміло, що вона буде вищою за 150 євро. А отже, дані товари підлягають оподаткуванню.

Усі отримувачі пояснили, що замовляли товари через відомий інтернет-сайт. Оплату здійснювали на вказаний банківський рахунок. Відправку у всіх випадках здійснював представник китайської фірми, який складав недостовірні документи. Митницею порушено адмінсправи за ознаками статті 483 (ч. 1) Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю». Санкції даної статті передбачають конфіскацію предметів правопорушення та штраф у розмірі 100 відсотків їх вартості.

 

На підтримку української армії платники Чернігівської області спрямували 111,6 мільйонів гривень

За січень-липень 2016 року платники податків Чернігівської області направили для сприяння обороноздатності України 111,6 млн. грн. військового збору. Це на 29 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім заробітної плати інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться орендна плата, виграш в державну та недержавну грошову лотерею, купівля продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи. Ставка збору становить 1,5 відс. від об’єкта оподаткування.

 

За новою формою декларації з ПДВ вперше необхідно звітувати за серпень

У зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 №503 Державна фіскальна служба України листом від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17 надала роз’яснення щодо внесення змін до форми податкової декларації з ПДВ.

Подання податкової звітності за формою, яка враховує внесені зміни, вперше має здійснюватись за звітний період - серпень 2016 року (граничний термін подання 20 вересня 2016 року), IV квартал 2016 року (граничний термін подання 10 лютого 2017 року).

З повним текстом листа Державної фіскальної служби України можна ознайомитись на офіційному Веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/259990.html).

 

Знижено ставки акцизного податку для вживаних автомобілів

Чернігівська митниця ДФС повідомляє, що з 1 серпня 2016 року набрав чинності Закон України від 31 травня 2016 року № 1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів».

Відповідно до вимог вищезгаданого Закону тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлюються знижені ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у використанні (залежно від виду транспортного засобу та потужності його двигуна).

При цьому Законом передбачено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони:

- мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;

- вироблені до 1 січня 2010 року;

- ввозяться на митну територію України особою для власного викори