back

01 квітня 2015

ПОСИЛЕНО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ


З 27 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб», який містить низку заходів сприяння зайнятості переселенців. Такі заходи запроваджуються щодо осіб з числа зареєстрованих безробітних.

Відповідно до Закону за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території чи зони проведення антитерористичної операції, роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб тривалістю до 6 місяців, а якщо така особа належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – до 12 місяців.

При цьому на роботодавця покладається обов’язок забезпечити зайнятість таких осіб протягом періоду, удвічі більшого, ніж виплата компенсації.

Також Законом передбачено надання зареєстрованим безробітним компенсації витрат на переїзд до місцевості, де вони працюватимуть, та витрат на проходження медичного або наркологічного огляду, якщо це потрібно для працевлаштування.

Крім того, Законом розширено перелік осіб, які мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом навчання за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Низка категорій громадян отримали право на такий ваучер, незалежно від досягнення 45 років, зокрема: особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.За повідомленням
Корюківського районного центру зайнятості

вапр
ууц
цуе
еку
паврва