back

08 грудня 2014

Корюківський районний центр зайнятості інформує!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ


7 та 8 жовтня набрали чинності постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції». Постановами передбачено, що вимушені переселенці з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції проходять реєстрацію за місцем фактичного проживання, про що видається довідка, та мають право на отримання адресної державної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Для безоплатного отримання довідки про взяття на облік та призначення адресної державної допомоги необхідно подати такі документи:

1. - для громадян України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- для іноземеців або осіб без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу;

У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються:

- документ, що посвідчує особу законного представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

2. Заява встановленого зразка;

3. Копія свідоцтва про одруження (з пред’явленням оригіналу);

4. Копії свідоцтв про народження дітей (з пред’явленням оригіналу);

5. Письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї;

6. Згода на обробку персональних даних;

7. Рахунок відкритий на заявника в установі банку.

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:

1) відсутні обставини, що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

2) втрачено або викрадено документи, що посвідчують особу, яка переміщується, та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У разі відмови у видачі довідки на вимогу заявника письмово повідомляється про підстави для такої відмови.За повідомленням
Корюківського районного
центру зайнятості

вапр
ууц
цуе
еку
паврва