Корюківська РДА
  Анонси
  Назад

  Соціально-економічне становище Корюківського району в січні–червні 2017 року


  НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Корюківському районі, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 26,6 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. кількість жителів району зменшилася на 212 осіб. Упродовж січня–червня 2017р. народилося 97 малюків. Кількість померлих склала 263 особу.

  РИНОК ПРАЦІ. У ІІ кварталі 2017р. на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) Корюківського району було прийнято 340 осіб, тоді як звільнено 405 осіб (відповідно 5,7% та 7,6% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників у ІІ кварталі 2017р. становила 5311 осіб (2,9% від загальної кількості в області).

  Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств порівняно з ІІ кварталом 2016р. зросла на 29,3 % й становила 6543 грн. Це в 2,0 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), та на 17,1% більше середньообласного показника (5589 грн).

  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Сільськогосподарськими підприємствами в січні–червні 2017р. реалізовано на забій худоби (у живій масі) 191 т, вироблено 3389 т молока. Порівняно із січнем–червнем 2016р. відбулося зменшення обсягів виробництва м’яса на 51 т (на 26,2%), та збільшення обсягів виробництва молока – на 105 т (на 3,2 %).

  Станом на 1 липня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалися 3986 голів великої рогатої худоби, у т.ч. 1430 корів, 141 гола свиней. Кількість корів у порівнянні з 1 липня 2016р. збільшилася на 99 голів (107,4%), свиней – зменшилася на 11,9%.

  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. У січні–червні 2017р. підприємства та організації Корюківського району за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 139576 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 6,2% загального обсягу в області. На одного мешканця району освоєно 5188,9 грн капітальних інвестицій.

  Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано в машини, обладнання та інвентар – 47,5%, житлові та нежитлові будівлі – 31,3%, транспортні засоби – 20,0%, інвестиції в нематеріальні активи – 0,1%.

  Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,7%. За рахунок коштів місцевих бюджетів освоєно 1,7% інвестицій, кошти населення на будівництво житла становили 1,1%.

  Капітальні інвестиції в житлові будівлі становили 1490 тис.грн. 1,1% від обсягу капітальних інвестицій у районі).

  ПРОМИСЛОВІСТЬ. Упродовж січня–червня 2017р. підприємства району реалізували промислової продукції на 608,7 млн.грн, або 5% від загального обсягу реалізації області.

  Найвагомішу частку продукції (72%) реалізували підприємства з виробництва паперу та поліграфічної діяльності.

  У розрахунку на 1 особу населення району обсяг реалізації склав 22861 грн (по області – 11682 грн).

  ТРАНСПОРТ. Вантажним автотранспортом району, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–червні 2017р. перевезено 18,6 тис.т вантажів, що на 3,8% більше, ніж у січні–червні 2016р. Обсяг виконаного вантажообороту зріс на 33,2% й становив 10,0 млн.ткм.

  Пасажирським автотранспортом району в січні–червні 2017р. перевезено 23,9 тис. пасажирів, що становить 1,3% до січня–червня 2016р. Обсяг пасажирообороту становив 0,5 млн.пас.км (93,9%).

  Назад  11 Травня 2018 11:12
  10 Травня 2018 15:06