Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://koradm.cg.gov.ua/old

23 вересня 2015

План - звіт роботи архівного відділу за 9 місяців 2018р..doc


 

 

ПЛАН-ЗВІТ
роботи архівного відділу за 6 місяців 2017 року

 

 


 

 

ЗВІТ про роботу
архівного відділу Корюківської райдержадміністрації за ІІ квартали 2017 року

 

 


 

 

ПЛАН-ЗВІТ
роботи архівного відділу за 2015 рік

 

 

 


 

 

 

20.11.2015

 

 

 

ЗВІТ про роботу архівного відділу Корюківської райдержадміністрації за 2015рік (текстовий ф-209)

 

 

 

1.Основні організаційні заходи

 

1.1 Архівним відділом було підготовлено в установленому порядку 1 проект розпорядження голови районної державної адміністрації про упорядкування документів.

В установленому порядку прийнято 1 розпорядження голови Корюківської районної державної адміністрації: “Про упорядкування документів” від 4 березня 2015 року за № 57 з планом-графіком проведення упорядкування документів в установах та приймання їх на державне зберігання.

На виконання розпорядження № 57 здійснювалося приймання-передавання документів НАФ відповідно затвердженого графіка; упорядкування та описування документів установами та організаціями.

На виконання наказів Міністерства юстиції України від 27.09.2013 № 2045/5 „Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2013 за № 1695/24227, від 11.07.2014 № 1117/5 „Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 за № 810/25587 архівним відділом було підготовлено в установленому порядку 2 накази начальника архівного відділу Корюківської райдержадміністрації: № 1 від 05.01.2015 „Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду в архівному відділі райдержадміністрації” та № 2 від 05.01.2015 „Про затвердження Порядку доступу до приміщення архівного відділу райдержадміністрації”. Дані накази було прийнято після скасування відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації 31.12.2014 на підставі листа Корюківського районного управління юстиції та з метою приведення розпоряджень до вимог діючого законодавства.

Планом заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, який був розроблений в 2013 році, передбачено встановлення пожежно-охоронної сигналізації. В 2015 році відділ фінансово-господарського забезпечення Корюківської райдержадміністрації не подавав пропозиції до проекту бюджетного запиту на 2016 рік фінансовому управлінню райдержадміністрації, відповідно пропозиції архівного відділу на 2016 рік невраховані. Фінансування в 2015 році на ці потреби було відсутнє, так як кошти не надходили.

1.2. З метою забезпеченості реалізації розвитку архівної справи до бюджетного запиту на 2015 рік були включені видатки в сумі 19 тис. грн. Незважаючи на відсутність державного фінансування, архівним відділом придбано 10 картонажів для зберігання документів.

 

Фінансування здійснювалось тільки на заробітну плату, комунальні послуги. Відрядження та кошти на потреби архівного відділу не фінансувались (додаток 1).

1.3. На виконання наказу Держкомархіву України „Про організацію виконання розпорядження Президента України ”Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей”, та з метою поліпшення архівної справи в районі було подано до місцевих органів державної влади:

- на щотижневих оперативних нарадах піднімається питання щодо облаштування приміщення архівного відділу пожежно-охоронною сигналізацією та забезпечення архівного відділу картонажами.

1.4 Проведено 10 засідань ЕК архівного відділу. На засіданнях експертної комісії було розглянуто Списки юридичних осіб, 3 номенклатури справ, описи справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) 25 установ та опис справ постійного зберігання 1 фонду особового походження з подальшим направленням на розгляд ЕПК. На виконання листа Держархіву області щодо упорядкування документів районних, селищних та сільських рад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» протягом року архівним відділом організовано роботу щодо упорядкування документів місцевих рад включно по 2014 рік. Із 23-х місцевих рад упорядковано документи 17 рад. Наразі проводиться робота із упорядкування документів 6 місцевих рад щодо подання їх на розгляд ЕПК.

1.7 Прийнято участь у роботі 1 засідання Колегії, проведеної обласним архівом; прийнято участь в 1 семінарі-навчанні, організованого Чернігівським центром з перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; прийнято участь в 1 семінарі-навчанні, проведеного обласним архівом.

1.9 Працює комунальна організація «Корюківський районний трудовий архів», який має статус юридичної особи і розпочав свою діяльність в 2011 році. Список фондів наданий у звіті районного трудового архіву. Трудовий архів Корюківської міської ради був ліквідований в 2013 році, всі справи з кадрових питань (особового складу), що зберігались передані до районного трудового архіву. Також до районного трудового архіву передані справи з сільських рад. В кінці грудня 2014 року (в річний звіт архівного відділу не включено) архівним відділом в районний трудовий архів було передано документи з кадрових питань (особового складу) об’єднаного архівного фонду „Виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищного, міського голів” в кількості 154 одиниць. В ІІІ кварталі трудовому архіву надано в оренду приміщення площею 88,9 кв. м. для зберігання виборчої документації. В даній кімнаті є грати на вікні, сигналізація відсутня. Двері оббиті металом, вхідний замок кодовий. Виборча документація з виборів депутатів місцевих рад та голів місцевих рад (виборчі бюлетні) за 2015 рік зберігається в даному приміщенні.

Три установи зберігають справи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих організацій (додаток 2).

2. Забезпечення збереження та державний облік документів НАФ.

2.1. З метою поліпшення забезпеченості збереження документів НАФ придбано картонажі для закартонування справ (10 картонажів) архівним відділом та 25 картонажів установами, що передавали документи на зберігання до відділу, - закартановано 583 од.зб. Комп’ютерна техніка надана архівному відділу в тимчасове користування, не підключена до інтернету (додаток 3).

2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли та вибули в звітному періоді:

- Корюківська районна рада - 28 справ;

- Охрамієвицька сільська рада – 55 справ;

- Тютюнницька сільська рада – 32 справи;

- Забарівська сільська рада – 28 справ;

- Будянська сільська рада – 38 справ;

- Перелюбська сільська рада – 28 справ;

- Козилівська сільська рада – 24 справи

- Прибинська сільська рада – 22 справи;

- відділ освіти Корюківської райдержадміністрації – 18 справ;

- відділ статистики у Корюківському районі – 85 справ;

- «Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, міського, селищного, сільських голів» в складі о.а.ф. – 173 справ;

- архівний відділ Корюківської райдержадміністрації – 52 справи;

- фонд особового походження „Колекція „Поезія Корюківщини” – 5 справ (10 документів);

- кількість внесених записів до книги обліку надходжень до списку фондів – 12 (11 – управлінська документація);

3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ.

3.1. Тематичне розроблення в 2015 році проводилось по фонду: № 213 «Корюківська районна державна адміністрація»; було закаталогізовано 10 од. зб., карток на справи постійного зберігання 153. Всього архівним відділом проводиться тематичне розроблення по фондам № 1 «Корюківська районна рада» та № 213 “Корюківська районна державна адміністрація”. Всього складено карток на управлінську документацію 8271 та розроблено 951 од. зб.

4.Формування НАФ. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах установ, підприємств і організацій.

Станом на 01.01. 2016 кількість установ Списку юридичних осіб, які передають документи до архіву (список № 1) – 49, Списку юридичних осіб, які не передають документи до архіву (список № 2) – 9, із них 7 – юридичні особи. Документи в архівних підрозділах установ зберігаються або в окремих кімнатах, або в робочих кабінетах, інших кімнатах. Ізольованих окремих приміщень немає. Практично в усіх установах погоджені номенклатури справ, положення про ЕК, в установах - органах державної влади та місцевого самоврядування розроблені індивідуальні інструкції з діловодства (додаток 4)

Всього розглянуто за 2015 рік на засіданнях Експертної комісії архівного відділу:

- номенклатур справ, в яких відбулись структурні зміни з подальшим направленням їх на розгляд ЕПК:

1. Центральної районної лікарні Корюківської районної ради;

- номенклатури справ виборчих комісій:

1. Корюківської районної виборчої комісії

2. Корюківської міської виборчої комісії

- описи справ:

1. «Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, міського, селищного, сільських голів» в складі о.а.ф. за 2014-2015 роки – 173 справ, 97 о/с.;

2. Рейментарівська сільська рада за 2006-2014 роки - 70 п/з, 6 п/з (погосподарські книги), 33 о/с;

3. Відділ статистики у Корюківському районі за 2007- 2009 роки - 233 п/з;

4. Відділ освіти Корюківської райдержадміністрації – 74 п/з, 217 о/с;

5. Олександрівська сільська рада за 2007 – 2014 роки – 68 п/з, 2 п/з (погосподарські книги), 37 о/с;

6. Білошицько-слобідська сільська рада за 2008 – 2014 роки – 58 п/з, 3 п/з (погосподарські книги), 26 о/с;

7. Прибинська сільська рада за 2006 – 2014 роки – 78 п/з, 3 п/з (погосподарські книги), 49 о/с;

8. Рибинська сільська рада за 2006 – 2014 роки – 57 п/з, 7 п/з (погосподарські книги), 37 о/с;

9. Перелюбська сільська рада за 2011 – 2014 роки – 31 п/з, 19 о/с;

10. Рейментарівська сільська рада за 2012 – 2014 роки – 22 п/з, 3 п/з (погосподарські книги), 14 о/с;

11. Жуклянська сільська рада за 2011 – 2014 роки – 25 п/з, 21 о/с;

12. Наумівська сільська рада за 2007 – 2014 роки – 65 п/з, 13 п/з (погосподарські книги), 44 о/с;

13. Камківська сільська рада за 2011 – 2014 роки – 29 п/з, 28 о/с;

14. Брецька сільська рада за 2010 – 2014 роки – 34 п/з, 6 п/з (погосподарські книги), 17 о/с;

15. Управління Державної казначейської служби у Корюківсбькому районі за 2011-2014 роки - 93 п/з, 25 о/с;

16. Охрамієвицька сільська рада за 2010 – 2014 роки – 43 п/з, 7 п/з (погосподарські книги), 25 о/с;

17. Холминська селищна рада за 2011 – 2014 роки – 34 п/з, 2 п/з (погосподарські книги), 22 о/с;

18. Корюківська міська рада за 2008-2014 роки - 66 п/з, 23 о/с;

19. Савинківська сільська рада за 2012 – 2014 роки – 18 п/з, 4 п/з (погосподарські книги), 14 о/с;

20. Сядринська сільська рада за 2006 – 2014 роки – 68 п/з, 6 п/з (погосподарські книги), 37 о/с;

21. Забарівська сільська рада за 2011 – 2014 роки – 28 п/з, 2 п/з (погосподарські книги), 15 о/с;

22. Козилівська сільська рада за 2010 – 2014 роки – 36 п/з, 7 п/з (погосподарські книги), 18 о/с;

23. Архівний відділ Корюківської райдержадміністрації (в річний звіт за 2014 рік не був включений) за 1973- 2013 роки – 52 п/з;

24. Фонд особового походження „Колекція „Поезія Корюківщини” за 2000-2005 роки – 5 справ (10 документів на 29 аркушах);

Разом : 1507 п/з (в тому числі 76 погосподарських книг), 5 справ фонду особового походження, 804 о/с.

Ліквідовані підприємства, що впорядкували свої документи:

1. Радіоорганізація „Корюківське районне радіомовлення” м. Корюківка за 1997-2014 роки – 13 о/с;

2.Корюківський міжгосподарський комбінат комунального господарства „Райсількомунгосп” м. Корюківка за 1985-2009 роки - 44 о/с;

Разом: 57 о/с.

Упорядкування документів в основному проводилось власними силами установ (додаток 5).

Всього розглянуто в 2015 році на засіданнях Експертної комісії архівного відділу: розглянуто та схвалено рішенням ЕК архівного відділу 1 положення про ЕК установи (в зв’язку з реорганізацією) та 1 інструкція з діловодства установи(в зв’язку з реорганізацією)

4.2. Здійснено 3 комплексні перевірки в установах відповідно до плану роботи архівного відділу на 2015 рік:

1. Камківська сільська рада

2. Забарівська сільська рада

3.Будянська сільська рада

Здійснено 4 тематичні перевірки в установах про зберігання документів:

1. Корюківська районна організація профспілки працівників державних установ

2. Корюківська районна організація профспілки працівників агропромислового комплексу

3. Корюківська районна організація профспілки працівників культури

4. Корюківська районна організація профспілки працівників споживчої кооперації

4.4. Начальником архівного відділу було підготовлено та проведено 1 нараду з відповідальними особами за діловодство на тему „Про складання архівних описів”. Присутніх – 40 осіб. Начальником архівного відділу було підготовлено та проведено 1 семінар з відповідальними особами за діловодство та архів на тему „Про правила організації діловодства та архівного зберігання документів в установах” в зв’язку з введенням в дію Правил організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181. Присутніх – 35 чоловік. Також було залучено начальника архівного відділу до роботи 2 нарад, організованих та проведених Корюківською райдержадміністрацією з головами та секретарями сільських рад, були підготовлені виступи на теми: „Про стан приймання документів та упорядкування установами документів”, „Про описування документів по 2014 рік в зв’язку з майбутнім територіальним поділом”, проводяться постійні консультації особисто та в телефонному режимі. Також начальник архівного відділу був залучений до роботи 2 семінарів, організованих обласним архівом (додаток 6).

5. Використання інформації документів НАФ.

5.1 В І кварталі поточного року начальником архівного відділу підготовлено 2 тематичні підбірки (добірки документів) для ознайомлення відвідувачам архівного відділу:

- До Дня Соборності України з 15 січня по 28 січня поточного року пропонувалась для ознайомлення відвідувачам архівного відділу тематична підбірка документів, присвячена Дню Соборності України. Добірка підготовлена начальником архівного відділу, в якій використано 19 копій документів (на 9 аркушах) та 2 копії фото;

- до 72-роковин Корюківської трагедії 1-3 березня 1943 року - з 23 лютого по 6 березня – із фонду особового походження Костюк Галини Юхимівни, медсестри диверсійної групи партизанського загону ім. Щорса (Ф № Р- 215) - справи №№ 5,6 – рукопис “Нескорена Корюківка” в 2 томах та із фонду Олексіївської селищної ради (Ф № Р-208) – справа № 5 – „Акты-списки людей, зверски замученных и убитых немецко-фашистскими оккупантами и угнанных в Германию. Списки потерпевших хозяйств”.

В ІІ кварталі поточного року начальником архівного відділу підготовлено 1 тематичну підбірку (добірки документів) для ознайомлення відвідувачам архівного відділу:

- до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Використано 11 копій документів (на 11 аркушах) та 3 копії фото. Підбірка надавалась для ознайомлення з 05 травня по 13 травня;

Спільно з центральною районною бібліотекою організовано 1 виставку в приміщенні читального залу бібліотеки, на який експонувались копії архівних документів:

- до відзначення 70-ї річниці Дня Перемоги у Другій світовій війні – 9 травня - “Біль і пам’ять людства” з 05 травня по 10 травня 2015 року. Використано копії документів (10 аркушів) та 3 копії фото.

В ІІІ кварталі поточного року начальником архівного відділу спільно з центральною районною бібліотекою організовано 2 виставки в приміщенні читального залу бібліотеки:

- до відзначення Дня Державного прапора та 24-ї річниці Незалежності України з 19 серпня по 28 серпня працювала виставка „Шляхами української незалежності”. Використано копії документів (20 аркушів).

- до відзначення 72-ї річниці визволення Корюківщини від німецько-фашистських загарбників –19 вересня з 14 вересня по 23 вересня організована виставка «Вони наближали перемогу», в якій використано документи з особового фонду Суровець О.Р. – громадського діяча, ветерана праці, ветерана Великої Вітчизняної війни, очевидиці Корюківської трагедії, вчительки-пенсіонерки (Ф № 231): спр.7 “Партизанська молодість”, “Марія-ватажок партизанського загону” – статті про учасницю партизанського руху, секретаря підпільного Чернігівського обкому комсомолу М.К.Скрипку; спр. 8 “Вони були першими” – стаття про командира партизанського загону О.П.Балабая; спр. 12 “Справжня людина” – стаття про учасника партизанського руху П.П.Никифоренка, розвідника та зв’язкового.

Всього за 2015 рік було піготовлено: 3 тематичні підбірки та 3 виставки.

5.4 В приміщенні архівного відділу 15 користувачам було видано 22 справи. Читальний зал відсутній, користувачі мають змогу користуватись документами в робочому кабінеті начальника архівного відділу. Громадські організації протягом 2015 року до архівного відділу не звертались.

5.8 До архівного відділу за 2015 рік звернулось 164 громадян на запити яких архівним відділом виконано 175 запитів соціально-правового характеру, із них 13 відповідей про відсутність документів. Тематичні запити відсутні. Від громадян України запитів надійшло 175, із них від юридичних осіб - 31. Запити подавались особисто та по телефону, звернень громадян з особистих питань до архівного відділу за 2015 рік не надходило. Вирішено позитивно 162 запитів.

5.13 Платні послуги відсутні.

 

5.14 Тематика соціально-правових запитів: надання або приватизації наданої земельної ділянки – 68 запитів або 39 %,

реорганізація установи (колгоспу) – 55 запитів або 32 %,

прийом або звільнення з роботи (що стосується роботи в колгоспах) – 9 запитів або 5 %,

інші (володіння майном, видача актів тощо) – 25 запити або 14 %;

відсутність документів – 13 запитів або 7 %.

Особисті звернення громадян відсутні, так як всі запити (заяви, звернення) стосуються соціально-правових відносин і вирішуються в строк від 1 до 3 днів, проблемні питання з місцевим управлінням Пенсійного фонду України відсутні.

 

Начальник архівного відділу
Корюківської райдержадміністрації
  О.В.Швець

 

План-звіт за ІІІ квартали 2019 року

 

 

еку
цуе
вапр
паврва
ууц
547556
5675645
52345646
іпів
пвапівп