back

Реабілітація дітей з інвалідністю

13 вересня 2021

 

Згідно Порядку постанови КМУ від 27 березня 2019 року № 309 (зі змінами в редакції постанови КМУ від 20 січня 2021 року № 30) визначається механізм використання коштів на реабілітацію дітей з інвалідністю.

Разом із заявою до управління соціального захисту населення, законні представники дитини з інвалідністю подають (із пред’явленням оригіналів), копії документів:

– паспорта громадянина України  або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

– свідоцтва про народження дитини  або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

– документ,  який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої  батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини  та одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами,  які через свої  релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,  офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

       Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

       Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю  основних категорій життєдіяльності  має  обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

       Реабілітаційними  послугами в межах їх  граничної  вартості одна дитина може  бути забезпечена  декілька  разів  протягом бюджетного року,  які можуть надаватися у стаціонарі та  амбулаторно.

       Вартість витрат реабілітаційної установи на реабілітаційні послуги для однієї дитини становить не менше ніж 60 відсотків граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї такої дитини.

       У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно,  можуть включатися  витрати на харчування дитини.

       Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики в розділі «Інвалідність» – «Реабілітація дітей з інвалідністю». 

       Річні бюджетні асигнування на 2021 рік на здійснення заходів з реабілітації дітей з інвалідністю становлять 508000,00 грн.

       Станом на 12 серпня 2021 року прийнято та зареєстровано 14 заяв від батьків щодо забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю.

№ з/п

Номер заяви

Дата реєстрації заяви

Строки надання реабілітаційних послуг

Назва реабілітаційної установи

Результати розгляду заявки

1

1

04.03.2021

06.09.2021-17.09.2021

ТОВ «Реабілітаційний центр «Еліта»

Направлено

2

2

14.05.2021

26.07.2021-06.08.2021

ТОВ «Міжнародний дитячий реабілітаційний центр «Скіфос»

 

Отримала реабілітаційні послуги

3

3

19.05.2021

Не вирішили

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

4

4

21.05.2021

13.09.2021-01.10.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

5

5

07.07.2021

24.08.2021-02.09.2021

ТОВ «Міжнародний дитячий реабілітаційний центр «Скіфос»

 

Отримала реабілітаційні послуги

6

6

08.07.2021

Не вирішили

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

7

7

16.07.2021

16.08.2021-27.08.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

8

8

16.07.2021

09.08.2021-20.08.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

9

9

19.07.2021

30.08.2021-10.09.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

10

10

20.07.2021

09.08.2021-27.08.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

11

11

26.07.2021

06.09.2021-24.09.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

12

12

30.07.2021

16.08.2021-10.09.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

13

13

03.08.2021

25.08.2021-10.09.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Отримала реабілітаційні послуги

14

14

10.08.2021

13.09.2021-24.09.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

15

15

13.08.2021

Не вирішили

ТОВ «Реабілітаційний центр «Пріоритет»

Буде направлено

16

16

30.07.2021

20.09.2021-01.10.2021

КУ «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

«Відродження»

Буде направлено

 

За  більш  детальною  інформацією  звертайтеся за  адресою:м.  Корюківка, вул. Вокзальна, 9, каб. 17,  тел. 2-17-03.

вапр
ууц
цуе
еку
паврва