04 серпня 2011

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що подаються інститутами громадянського суспільства

1. Заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

2. До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отриманням ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли ІГС працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону.

 

Приклад заяви
інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах

 

 

 

Зразок додатків до заяви
(виписка з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

 

Приклад біографічної довідки
уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

 

Інформація щодо згоди особи, яку делегує ІГС для роботи у Громадській раді при Корюківській РДА, на оприлюднення і обробку її персональних даних

 

 

Інформація про результати діяльності
інституту громадянського суспільства за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва