back

Дозвіл на викиди та своєчасна сплата екологічного податку

12 лютого 2020

 

   Відповідно до ст. 10 та ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного   повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря   стаціонарними джерелами можуть здійснюватись на підставі дозволу,   виданого суб’єкту господарювання. Цей документ є необхідною складовою   діяльності будь-якого підприємства, що здійснює викиди шкідливих   речовин в атмосферу.

  Враховуючи діюче вищевказане законодавство України, доводимо до   відома підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів   підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря про необхідність отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та необхідність своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

 

вапр
ууц
цуе
еку
паврва