Корюківська РДА
  Анонси   Довідка про стан та заходи щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

   Назад

   Аналітична довідка
   з питань виконання законодавства України щодо запобігання проявам корупції за 2014 рік


   На виконання розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2014 року № 744 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2015 рік», головою Корюківської районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 26 грудня 2014 року № 429 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2015 рік».

   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд», розпорядження голови облдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 486 «Про затвердження обласної програми запобігання і протидії корупції на 2013 - 2015 роки», головою Корюківської районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 18 січня 2013 року № 12 «Про затвердження районних заходів запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки».

   На виконання розпорядження голови райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, наказами начальників управлінь, відділів, затверджені відповідні заходи щодо запобігання проявам корупції у відповідних структурних підрозділах.

   Соціологічні дослідження, державними та недержавними органами у сфері запобігання та протидії корупції на території району у звітному періоді не проводились.

   14 березня, 29 травня, та 19 серпня 2014 року на розширених засіданнях Колегії райдержадміністрації розглядалось питання «Про взаємодію райдержадміністрації з районним відділом УМВС України в Чернігівській області щодо забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян та виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» за результатами розгляду яких головою райдержадміністрації видані доручення, якими визначені заходи та дані конкретні завдання керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо покращення роботи по даному напрямку.

   З метою поглиблення знань, необхідних для ефективного виконання службових завдань, а також підвищення рівня правової культури і правової свідомості, вивчення змін до антикорупційного законодавства 14 та 28 листопада 2014 року проведено наради-навчання з працівниками райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

   Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своїх сімей державними службовцями райдержадміністрації були заповнені вчасно. Звіти про декларування доходів державними службовцями структурних підрозділів райдержадміністрації були надані райдержадміністрації в установлені терміни.

   В райдержадміністрації розроблено графік та визначено дні особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, відповідні графіки розроблені в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації.

   План роботи з кадрами райдержадміністрації передбачає проведення заходів щодо посилення контролю за їх роботою, застосування засобів впливу до осіб, що допустили корупційні діяння, навчання кадрів, інформування населення про виявлені факти порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

   Кожне призначення на посаду державних службовців в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі.

   З метою більш широкого інформування населення про діяльність органів державної влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в районних засобах масової інформації публікується інформація про проведені районні заходи (проведення круглих столів, нарад за участю керівників району та громадськості, публічні обговорення нормативно-правових актів).

   Антикорупційна експертиза проектів нормативно правових актів в райдержадміністрації не проводилась.


   Начальник відділу мобілізаційної роботи
   та взаємодії з правоохоронними органами
   апарату райдержадміністрації
   О.В.Супруненко


   Аналітична довідка
   з питань виконання актів Президента України щодо запобігання проявам корупції за 2013 рік


   На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 05 грудня 2012 року № 452 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2013 рік», розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 513 відповідний план заходів затверджено на 2013 рік.

   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від18 липня 2012 року № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», розпорядження голови облдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 486 «Про затвердження обласної програми запобігання і протидії корупції на 2013 - 2015 роки», розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 січня 2013 року № 12 відповідний районний план заходів затверджено на 2013-2015 роки.

   На виконання розпорядження голови райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, наказами начальників управлінь, відділів, затверджені відповідні заходи щодо запобігання появам корупції у відповідних структурних підрозділах.

   09 вересня 2013 року на розширеному засіданні Колегії райдержадміністрації розглядалося питання про виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», за результатами обговорення були прийняті відповідні рішення та дані конкретні доручення. В 2014 році заплановано розгляд питань щоквартально.

   З метою поглиблення знань, необхідних для ефективного виконання службових завдань, а також підвищення рівня правової культури і правової свідомості державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування району, питання щодо дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» розглянуто на семінар – нараді з посадовими особами органів місцевого самоврядування району 26.06.2013, семінар – навчанні з апаратом та працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації - 19.03.2013.

   14.06.2013 Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств та установ проведено виїзний семінар щодо дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», на якому були присутні всі працівники апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, та посадові особи органів місцевого самоврядування.

   Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своїх сімей державними службовцями райдержадміністрації були заповнені вчасно. Звіти про декларування доходів державними службовцями структурних підрозділів райдержадміністрації були надані райдержадміністрації в установлені терміни.

   В райдержадміністрації розроблено графік та визначено дні особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, відповідні графіки розроблені в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації.

   План роботи з кадрами райдержадміністрації передбачає проведення заходів щодо посилення контролю за їх роботою, застосування засобів впливу до осіб, що допустили корупційні діяння, навчання кадрів, інформування населення про виявлені факти порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

   Кожне призначення на посаду державних службовців в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі.

   З метою більш широкого інформування населення про діяльність органів державної влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в районних засобах масової інформації публікується інформація про проведені районні заходи (проведення круглих столів, нарад за участю керівників району та громадськості, публічні обговорення нормативно-правових актів).

   В 2013 році фактів вчинення корупційних правопорушень не виявлено.

   Виконання плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2013-2015 роки в районі триває та знаходиться на постійному контролі.


   Начальник відділу взаємодії з
   правоохоронними органами, оборонної
   та мобілізаційної роботи
   С.І.Васько


   АНАЛІЗ
   стану виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в районі у 2012 році


   На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 10 лютого 2012 року № 31 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування області на 2012 рік», головою райдержадміністрації 07 березня 2012 року за № 414 прийнято відповідне розпорядження, яким затверджено план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2012 рік.

   Соціологічні дослідження державними та недержавними органами у сфері запобігання та протидії корупції на території району у звітному періоді не проводились.

   На виконання розпорядження голови райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, наказами начальників управлінь, відділів, затверджені заходи щодо запобігання проявам корупції у відповідних структурних підрозділах.

   З метою поглиблення знань, необхідних для ефективного виконання службових завдань, а також підвищення рівня правової культури і правової свідомості державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування району, питання, щодо дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» розглянуто на семінар - нараді з посадовими особами органів місцевого самоврядування району 20.08.2012 року та семінар – навчанні з апаратом та працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації 20.09.2012 року.

   В райдержадміністрації розроблено графік та визначено дні особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, відповідні графіки розроблені в усіх структурних підрозділах.

   План роботи з кадрами райдержадміністрації передбачає проведення заходів щодо посилення контролю за їх роботою, застосування засобів впливу до осіб, що допустили корупційні діяння, навчання кадрів, інформування населення про виявлені факти порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

   Кожне призначення на посаду державних службовців в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі.

   За 2012 дві посадові особи органів місцевого самоврядування притягнуті судом до адміністративної відповідальності.

   З метою більш широкого інформування населення про діяльність органів державної влади на офіційному веб – сайті райдержадміністрації та в районних засобах масової інформації (районна газета «Маяк» та «Районне радіо») публікується інформація про проведені районні заходи (проведення круглих столів, нарад за участю керівників району та громадськості, публічні обговорення нормативно – правових актів).

   Антикорупційна експертиза проектів нормативно правових актів в райдержадміністрації не проводилась.


   Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації С.І.Васько


   АНАЛІЗ
   стану виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією»
   держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в районі
   у 2010 році

   На виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією», з метою активізації роботи протидії корупції, райдержадміністрацією, виконкомами територіальних громад спільно з правоохоронними органами на території району вжиті наступні організаційні і практичні заходи.

   Питання щодо боротьби зі злочинністю та корупцією, захисту конституційних прав і свобод людини розглядалися на апаратних нарадах при керівництві райдержадміністрації та 09.04.2010 на засіданні Колегії райдержадміністрації.

   Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2009 № 105-ос було затверджено план роботи з кадрами на 2010 рік. Кожне призначення на посаду державних службовців у райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 листопада 2005 року №536 затверджено перелік посад державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, де існує високий ризик прояву корупції. У райдержадміністрації створена та діє рада по роботі з кадрами. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про роботу щодо запобігання проявам корупції» від 6 грудня 2005 року №601-ос, було затверджено План заходів щодо запобігання проявам корупції на 2010 рік.

   У 2010 році співробітниками правоохоронних органів району складено 5 адміністративних протоколів про корупційні діяння на службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме:

   - у відношенні Сядринського сільського голови Савченка О.М., правопорушення передбачене п. «г» ч.3, ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Згідно з постановою місцевого Корюківського районного суду від 11.03.2010, Савченко О.М. визнаний винним та підданий штрафу в розмірі 255 грн.;

   - у відношенні Білошицькослобідського сільського голови Сірого В.Й., правопорушення передбачене п. «г» ч.1, ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Згідно з постановою місцевого Корюківського районного суду від 06.09.2010, Сірий В.Й. визнаний винним та підданий штрафу в розмірі 255 грн.;

   - у відношенні Холминського селищного голови Сидорця В.П., правопорушення передбачене п. «г» ч. 1, ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Згідно з постановою місцевого Корюківського районного суду від 03.03.2010, Сидорець В.П. визнаний винним та підданий штрафу в розмірі 255 грн.;

   - у відношенні Наумівського сільського голови Симончук С.В., правопорушення передбачене п. «а» ч.2, ст.1 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Згідно з постановою місцевого Корюківського районного суду від 30.08.2010, Симончук С.В.. визнана винною, їй призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.;

   - у відношенні Забарівського сільського голови Козела В.І., правопорушення передбачене п. «г» ч.1, ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією». Згідно з постановою місцевого Корюківського районного суду від 08.06.2010, Козел В.І. визнаний винним та підданий штрафу в розмірі 255 грн.

   Усі справи — на посадових осіб органів місцевого самоврядування. До адміністративної відповідальності притягнуті всі посадові особи, на яких накладено штраф. Загальна сума штрафу становить 1870 грн.

   Діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів висвітлюється в районній газеті «Маяк».

   Викладене вище свідчить про те, що райдержадміністрацією, виконкомами місцевих рад у взаємодії з правоохоронними органами в 2010 році вжито ряд заходів, спрямованих на посилення профілактики порушень антикорупційного законодавства.


   Начальник відділу взаємодії
   з правоохоронними органами,
   оборонної та мобілізаційної роботи
   апарату райдержадміністрації
   С.І.Васько

   Назад   21 Квітня 2017 13:01
   20 Квітня 2017 08:41
   14 Березня 2017 09:44
   14 Лютого 2017 15:16
   07 Лютого 2017 16:26
   10 Січня 2017 16:36
   21 Жовтня 2016 16:40